Perustiedot

Tutkintonimike
Vestonomi (AMK)
Kesto / Ajankohta
4 vuotta
Laajuus
240 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika: 15. - 30.3.2023
Hinta
Maksuton

Vaatetusalan ammattikorkeakoulutuksessa hankittu asiantuntijuus perustuu työelämässä tarvittavaan vaatetusalan prosessien kokonaishallintaan, joka omaksutaan monipuolisen työelämäyhteistyön ja oppimistehtävien kautta.

Vestonomikoulutuksen osaamistavoitteet

Vestonomikoulutuksen osaamistavoitteita ovat vaatetusalan materiaalit ja vastuullisuusosaaminen, laadunhallinnan osaaminen, mallisto- ja valikoimasuunnittelun osaaminen, bisnes- ja trendiosaaminen sekä vaatetusalan innovaatio- ja kehitysosaaminen. Metropoliatason osaamistavoitteita ovat oppimisen taidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, innovaatio-osaaminen, monikulttuurisuusosaaminen sekä teknologiaosaaminen.

Vestonomiopinnot sisältävät vaatetusalan vastuullisen liiketoiminnan keskeiset periaatteet globaalissa toimintaympäristössä sekä vaatteiden suunnitteluun, valmistuttamiseen ja maahantuontiin liittyvät prosessit.

Vestonomilla on valmiudet ennakoida tulevia trendejä. Hänellä on syvällinen vaatetusalan materiaalien ja viimeistysten tuntemus. Vestonomi osaa teollisessa tuotannossa toteutettavien vaatteiden visuaalisen ja teknisen suunnittelun, laadunhallinnan sekä tuotteiden ohjeistuksen, mitoituksen ja sarjonnan.

Tiimityöosaajana vestonomi kykenee ilmaisemaan itseään niin visuaalisesti kuin verbaalisestikin kansainvälisen työyhteisön kulttuurilliset erot huomioiden. Hän ymmärtää myös alaan liittyvän eettisen ja ekologisen vastuun, sekä digitalisaation ja palvelukonseptin merkityksen työssä.

Vestonomin toimintaympäristöt

Vestonomit sijoittuvat avaintehtäviin vaatetusbisneksessä. Heidän toimintaympäristöjään ovat pääosin vaatekaupan ja vaatetusteollisuuden kansainväliset hankinta- ja tuotantotiimit sekä tuote- ja suunnittelutiimit, imago-, työ ja laitosvaateyritykset sekä vaatetusalan maahantuontiyritykset.

Vaatetusalalla vestonomin tehtävänimike voi olla esimerkiksi mallimestari, kaavakoordinaattori, tuotespesialisti, vaatetussuunnittelija, valikoimakoordinaattori, sisällönsuunnittelija, laatupäällikkö, markkinointiasiantuntija, myyntipäällikkö, asiakkuuspäällikkö, vastuullisuuspäällikkö, sisäänostaja, maahantuoja, agentti, edustaja, tuotekoordinaattori, tekninen suunnittelija, valikoimapäällikkö, hankintapäällikkö, verkkokauppapäällikkö, pr-päällikkö, yrittäjä, myymäläpäällikkö, palvelutuottaja.

Opiskelijoiden kokemuksia

Elina Lappalainen

Elina Lappalainen.

Valmistuin aiemmin pukuompelijaksi. Vestonomikoulutus kuulosti sopivalta, siinä ei tarvitse tuoda itseä niin paljon esille kuin suunnittelijana. Halusin kokonaisvaltaisen käsityksen vaatetusalasta.

Hain ja pääsin vestonomikoulutukseen 25-vuotiaana. Nautin opiskeluajasta täysin rinnoin. Koulu oli vähän kuin lomaa pitkän työelämäkokemuksen jälkeen. Motivaatio opiskelulle on erilainen, kun tietää mitä työnteko on.

Opiskelun sivussa olin hostina tapahtumassa, jossa satuin saamaan MAKIAn parkan päälleni. Paikalla oli myös yrityksen edustaja, joten pääsin tiedustelemaan harjoittelumahdollisuuksista. Vuoden kuluttua ilmoitettiin, että MAKIAlla saattaisi olla harjoittelupaikka. Laitoin hakemuksen vetämään ja sain paikan. Tein koko harjoittelun siellä ja pääsin kiinni koko malliston kaareen saman tien. Ohjaajat antoivat tehdä vapaasti kaikkia töitä, joten opin harjoittelun aikana tosi paljon.

Tein MAKIAlle myös opinnäytetyöni. Pääsuunnittelija Jesse Hyväri tarjosi työpaikkaa valmistumisen jälkeen. Olen ollut MAKIAlla vuodesta 2013 eli suoraan valmistumiseni jälkeen.

Jos vain mittaisin tuotteita päivästä toiseen, varmaankin kyllästyisin. Pääsen tosi monipuolisesti tekemään ja osallistumaan esimerkiksi markkinointiasioihin, järjestämään kuvauksia sekä tekemään alustavia layoutteja. Välillä pääsen tapaamaan ulkomaalaisia agenttejamme, se antaa aina uutta perspektiiviä tekemiseen.

Victoria Leona

CYBORN-malliston tulevaisuuden toppatakki, toppaliivi ja trenchcoat. Kaikki alkoi työharjoittelusta Hugo Bossilla. Olin siellä graafisena suunnittelijana. Harjoittelu sujui hyvin ja päädyin myös tekemään opinnäytetyöni HUGOlle.

Opinnäytetyön tavoitteena oli tukea HUGOn miesten vaateosaston suunnittelijoita siirtymään 2-ulotteisesta työskentelystä 3-ulotteiseen. Tarkoituksena oli hyödyntää CLO 3D - muotisuunnitteluohjelmaa suunnitteluprosessin ensimmäisessä ideointivaiheessa. Päätavoitteena oli löytää optimaaliset esitys- ja tuotekehitysmenetelmät CLO 3D:ssä keskittyen ohjelman kolmiulotteisen ympäristön tarjoamiin mahdollisuuksiin, ja ottaa samalla huomioon eri tuoteryhmät.

Kuvassa näkyvään mallistooni nimeltään CYBORN kuuluu tulevaisuuden toppatakin, toppaliivin, ja trenchcoatin lisäksi ”valoprässihousut”, farkkutakki, farkut, poolopaita ja leggingsit. Mallistoa työstäessäni olen oppinut todella paljon uutta 3D-suunnittelusta.

3D-ohjelmaan liittyvät opinnot, jotka suoritin Metropolian vaatetusalan tutkinto-ohjelmassa, auttoivat minua paljon ongelmanratkaisuprosessissa opinnäytetyön tekemisen aikana.

Heljä ja Sonja kertovat opinnoistaan Muodin Metropolia -blogissa

Muodin Metropolia -blogiin