Vaatetusala AMK, päiväopiskelu

Alan muut opiskeluvaihtoehdot:

Vaatetusalan ylempi AMK-tutkinto

Kulttuurialan täydennyskoulutus

Avoin AMK

Perustiedot

Tutkintonimike
Vestonomi (AMK)
Kesto / Ajankohta
4 vuotta
Laajuus
240 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika: 13. – 27.3.2024
Hinta
Maksuton

Vaatetusala, vestonomi

Kiinnostaako vaatetusalan opiskelu Metropoliassa? Katso video.

Vaatetusalan ammattikorkeakoulutuksessa hankittu asiantuntijuus perustuu työelämässä tarvittavaan vaatetusalan prosessien kokonaishallintaan, joka omaksutaan monipuolisen työelämäyhteistyön ja oppimistehtävien kautta.

Vestonomikoulutuksen osaamistavoitteet

Vestonomikoulutuksen osaamistavoitteita ovat vaatetusalan materiaalit ja vastuullisuusosaaminen, laadunhallinnan osaaminen, mallisto- ja valikoimasuunnittelun osaaminen, bisnes- ja trendiosaaminen sekä vaatetusalan innovaatio- ja kehitysosaaminen. Metropoliatason osaamistavoitteita ovat oppimisen taidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, innovaatio-osaaminen, monikulttuurisuusosaaminen sekä teknologiaosaaminen.

Vestonomiopinnot sisältävät vaatetusalan vastuullisen liiketoiminnan keskeiset periaatteet globaalissa toimintaympäristössä sekä vaatteiden suunnitteluun, valmistuttamiseen ja maahantuontiin liittyvät prosessit.

Vestonomilla on valmiudet ennakoida tulevia trendejä. Hänellä on syvällinen vaatetusalan materiaalien ja viimeistysten tuntemus. Vestonomi osaa teollisessa tuotannossa toteutettavien vaatteiden visuaalisen ja teknisen suunnittelun, laadunhallinnan sekä tuotteiden ohjeistuksen, mitoituksen ja sarjonnan.

Tiimityöosaajana vestonomi kykenee ilmaisemaan itseään niin visuaalisesti kuin verbaalisestikin kansainvälisen työyhteisön kulttuurilliset erot huomioiden. Hän ymmärtää myös alaan liittyvän eettisen ja ekologisen vastuun, sekä digitalisaation ja palvelukonseptin merkityksen työssä.

Vestonomin toimintaympäristöt

Vestonomit sijoittuvat avaintehtäviin vaatetusbisneksessä. Heidän toimintaympäristöjään ovat pääosin vaatekaupan ja vaatetusteollisuuden kansainväliset hankinta- ja tuotantotiimit sekä tuote- ja suunnittelutiimit, imago-, työ ja laitosvaateyritykset sekä vaatetusalan maahantuontiyritykset.

Vaatetusalalla vestonomin tehtävänimike voi olla esimerkiksi mallimestari, kaavakoordinaattori, tuotespesialisti, vaatetussuunnittelija, valikoimakoordinaattori, sisällönsuunnittelija, laatupäällikkö, markkinointiasiantuntija, myyntipäällikkö, asiakkuuspäällikkö, vastuullisuuspäällikkö, sisäänostaja, maahantuoja, agentti, edustaja, tuotekoordinaattori, tekninen suunnittelija, valikoimapäällikkö, hankintapäällikkö, verkkokauppapäällikkö, pr-päällikkö, yrittäjä, myymäläpäällikkö, palvelutuottaja.

Opiskelijoiden kokemuksia

Victoria Leona

CYBORN-malliston tulevaisuuden toppatakki, toppaliivi ja trenchcoat. Kaikki alkoi työharjoittelusta Hugo Bossilla. Olin siellä graafisena suunnittelijana. Harjoittelu sujui hyvin ja päädyin myös tekemään opinnäytetyöni HUGOlle.

Opinnäytetyön tavoitteena oli tukea HUGOn miesten vaateosaston suunnittelijoita siirtymään 2-ulotteisesta työskentelystä 3-ulotteiseen. Tarkoituksena oli hyödyntää CLO 3D - muotisuunnitteluohjelmaa suunnitteluprosessin ensimmäisessä ideointivaiheessa. Päätavoitteena oli löytää optimaaliset esitys- ja tuotekehitysmenetelmät CLO 3D:ssä keskittyen ohjelman kolmiulotteisen ympäristön tarjoamiin mahdollisuuksiin, ja ottaa samalla huomioon eri tuoteryhmät.

Kuvassa näkyvään mallistooni nimeltään CYBORN kuuluu tulevaisuuden toppatakin, toppaliivin, ja trenchcoatin lisäksi ”valoprässihousut”, farkkutakki, farkut, poolopaita ja leggingsit. Mallistoa työstäessäni olen oppinut todella paljon uutta 3D-suunnittelusta.

3D-ohjelmaan liittyvät opinnot, jotka suoritin Metropolian vaatetusalan tutkinto-ohjelmassa, auttoivat minua paljon ongelmanratkaisuprosessissa opinnäytetyön tekemisen aikana.

Heljä ja Sonja kertovat opinnoistaan Muodin Metropolia -blogissa

Muodin Metropolia -blogiin