Vestonomi (AMK) Elina Lappalainen: Teknisestä suunnittelijasta pääsuunnittelijaksi

13.3.2024 - 15:45

Elina LappalainenOma polkuni vaatetusalalla sai alkunsa jo 90-luvulla, kun katselin MTV:tä (Music Television) ja laitoin äitini ompelemaan itselleni haaveilemiani vaatteita. Yläasteen jälkeen päädyin ammattilukioon pukuompelijalinjalle, kertoo Elina Lappalainen.

Vaikka rakastin olla tekemisissä vaatteiden valmistuksen parissa, en kokenut itseäni koskaan järin luovaksi tai ainakaan tarpeeksi rohkeaksi suunnittelijaopintoihin. Ehkä itsetunnolla ja nuorella iällä oli merkitystä, koska en löytänyt silloin itselleni sopivaa jatkokoulutusta ja ajauduin muille urille. Lopulta ystäväni, joka pääsi opiskelemaan Lahteen suunnittelijaksi, sai iskostettua päähäni ajatuksen, että ehkä minun sittenkin pitäisi palata alkuperäiseen intohimooni, vaatteisiin.

Tässä kohtaa Elina löysi vestonomi-koulutuksen. Hän kertoo tunteneensa, että se oli kuin tehty hänenlaistaan generalistia varten olihan hänelle tärkeää ymmärtää kokonaisuuksia. Koulutuksessa hän pääsisi oppimaan sellaisia taitoja, jotka mahdollistaisivat monia eri urasuuntia vaatetusalan sisällä.

Elina saikin vestonomi-opinnoissa laajan ymmärryksen vaatetusalan monipuolisuudesta. Yhdeksi yllättävän tärkeäksi asiaksi hän nostaa tiimityöskentelyn merkityksen oppimisen.

Vestonomi-opiskelijoilla on hyvin erilaisia kiinnostuksenkohteita. Osa haluaa perehtyä kaavoitukseen ja laadunhallintaan, kun taas toiset haluavat painottua enemmän suunnitteluun. Omankin ryhmäni sisällä oli eri asioihin suuntautuneita opiskelijoita. Opimme tunnistamaan omat ja toistemme vahvuudet sekä heikkoudet ja tukemaan toisiamme. Itselläni hallitsevimpina kiinnostuksenkohteina olivat tekninen suunnittelu sekä kaavoituksen ja sarjonnan kehittäminen. Vaikka keskityinkin näihin alueisiin kurssivalinnoillani, sain perusopinnoista kattavan ymmärryksen vaatetusalan eri osa-alueista ja niiden merkityksestä kokonaisuuteen.

Elina kertoo, etteivät logistiikka ja hinnoittelu kuulostaneet opiskeluaikana kovin kiinnostavilta aiheilta, mutta niiden merkitys on osoittautunut omassa työssä keskeiseksi ja niihin liittyvä osaaminen on tukenut häntä urapolulla.

Enkä voisi olla kiitollisempi siitä, miten materiaalitietouteni, tuotedatan koodaustaitoni tai ymmärrykseni teknisen kuvan merkityksestä osana kommunikaation laatua kehittyivät vestonomi-opintojen aikana.

Valmistuttuaan vuonna 2013 Elina Lappalainen kertoo olleensa onnellisessa tilanteessa. Hän sai heti teknisen suunnittelijan / mallimestarin paikan Makian suunnittelutiimissä. Siellä hän pääsi kokeilemaan, mitä kaikkea opinnot olivat antaneet ja huomaamaan myös, missä vielä oli kehitettävää.

Koen, että olen oman urani aikana päässyt hyödyntämään kaikkea opiskeluaikana oppimaani ja jopa päässyt syventämään opittua. Koulutus antoi minulle rohkeutta pyrkiä mukaan kehittämään asioita, jotka eivät ehkä työnkuvaani alun perin kuuluneet, mutta kiinnostivat.

Elina uskoo, että holistinen näkökulma sekä tiimityön merkityksen ymmärtäminen ovat auttaneet häntä työuralla eteenpäin. Vuosien varrella Makialla hän on päässyt työskentelemään monella eri osa-alueella. Näiden vahvuuksien ansiosta hän on myös kehittynyt omassa ammatillisessa osaamisessaan ja edennyt teknisestä suunnittelijasta mallistojen suunnittelijaksi ja edelleen naisten pääsuunnittelijaksi.

Vuoden 2023 lopulla Elina Lappalainen siirtyi Finlaysonille Process & Design Leadiksi, joka vastaa vaatetuksen mallistojen ja prosessien toteutuksesta ja kehityksestä. Tässä tehtävässään hän on tavalla tai toisella mukana kaikissa osa-alueissa, aina suunnittelusta lopputuotteeseen. Generalistin unelmarooli!

Uusille opiskelijoille Elina Lappalainen haluaa sanoa terveisiksi:

Kannattaa muistaa olla utelias ja antaa mahdollisuus myös niille ei-niin-mielenkiintoisille aiheille. Ne saattavat yllättää ja avata täysin uusia polkuja tai mielenkiinnon kohteita. Nykypäivänä on niin monia paikkoja, joista saada tietoa ja syventää omaa osaamista. Oma oppiminen ja kehittyminen ovat meistä itsestä kiinni. Ehdottomasti helpointa on pitää silmät ja mieli avoinna ja kokeilla.

Olen itse elinikäinen oppija ja hyödyntänyt kaikki mahdolliset opinahjot myös valmistumiseni jälkeen. Jos YouTubesta voisi saada todistuksen, niin olisin varmasti jo vähintään maisteritasolla, hän nauraa.

Lisätietoja

Vaatetusalan vestonomi (AMK)-tutkinnon opiskelu