Perustiedot

Tutkintonimike
Muotoilija (AMK)
Kesto / Ajankohta
4 vuotta
Laajuus
240 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
  • 18.3.–1.4.2020
Aloituspaikat
18

Tekstiilisuunnittelun koulutus antaa laajat valmiudet toimia tekstiiliin painottuneilla muotoilun ammattialoilla. Tekstiilisuunnittelija voi ammatissaan merkittävästi lisätä yleistä viihtyvyyttä ja hyvinvointia. Hän ymmärtää tekstiilin historiallisen arvon, mutta toisaalta voi työssään syventyä alan viimeisimpiin teknisiin innovaatioihin.

Tuote- ja tekstiilisuunnittelun ohella tekstiilisuunnittelijan työtehtäviin kuuluu erilaisten pintamateriaalien suunnittelua sekä niiden tuotteistamista ja tuotantoon saattamista. Työtehtävät voivat koostua myös myynti-, markkinointi- ja koordinointitehtävistä sekä alan viestintätyöstä.

Opintojen tavoitteet

Tekstiilisuunnittelun opintojen tavoitteena on luoda pohja aktiiviselle ja kansainväliselle tekstiilialan osaamiselle. Tekstiilisuunnittelija hallitsee ammatin edellyttämiä suunnittelutaitoja sekä ymmärtää asiakaslähtöisyyden ja kaupallisuuden osana tuotesuunnitteluprosessia.

Visuaalisen suunnittelun ohella hän hallitsee tekstiilialan kokonaiskonseptointia, tuotannonsuunnittelua, materiaali- ja valmistusteknologiaa sekä markkinointia. Hän ymmärtää suunnittelijana eettisen vastuunsa sekä ympäristömyötäisyyden vaatimukset ammatillisessa toiminnassa.

Opintojen sisältö ja toteutustapa

Koulutus antaa perustiedot pintojen ja tekstiilituotteiden suunnittelusta, eri tekstiilimateriaaleista, luovasta ilmaisusta, tuotesuunnittelusta, tuotannonsuunnittelusta ja markkinoinnista sekä alan innovaatiotoiminnasta.

Opinnoissa painottuvat tekstiilirakenne- ja materiaaliosaaminen, CAD-osaaminen, asiakaslähtöinen ja ratkaisukeskeinen tuotesuunnittelu sekä ammatillinen kommunikointitaito. Materiaali- ja valmistusteknologia pitää sisällään mm. kudonnan, neuleen ja painokankaan opintoja. Tiimityössä korostuvat sosiaaliset valmiudet.

Opintojen edistyessä opiskelijat osallistuvat erilaisiin projekteihin yritysten ja yhteisöjen kanssa. Työharjoittelussa alan yrityksissä opiskelijat syventävät ammatillisia osaamisalueitaan. Alan kehitystä seurataan kansainvälisillä messuosallistumisilla. Osa opinnoista on mahdollista suorittaa kansainvälisenä vaihtona. Opinnäytetyö on työelämälähtöinen ja se tehdään ulkopuolisen tilaajan toimeksiannosta.

Tekstiilisuunnittelun opinnäytetöitä

Työkenttä

Tekstiilisuunnittelun suuntautumisvaihtoehdosta valmistuneet sijoittuvat projekti-, ohjaus- ja suunnittelutehtäviin toimien liike-elämän palveluksessa tai alan yrittäjinä. Mahdollisia ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi suunnittelija, tuote- ja tekstiilimateriaalikehittäjä, tuotepäällikkö, visuaalinen suunnittelija, sisäänostaja, mallistokoordinaattori, projektimyyjä ja sisustustoimittaja.

Opiskelijoiden kokemuksia

Lakriima Machreich

Lakriima Machreich.

Lakriima Machreich opiskeli tekstiilisuunnittelua Metropolia Ammattikorkeakoulun muotoilun tutkinto-ohjelmassa ja valmistui keväällä 2017. Ennen Metropolian opintoja Lakriima opiskeli graafista suunnittelua Saksassa, mutta kiinnostus tekstiilejä kohtaan sai hänet palaamaan koulun penkille.

- Lukion jälkeen en vielä tiennyt mitä haluan tehdä isona. Pidin muutaman välivuoden, jonka aikana olin töissä ulkomailla. Jäin lopulta Saksaan ja hain opiskelemaan graafista suunnittelua, koska en silloin keksinyt muutakaan. Tiesin aina, että haluan tehdä jotain visuaalista. Vanhempani ovat taiteilijoita, joten taide on ollut vahvasti mukana myös kasvatuksessa. 

Lakriima viihtyi hyvin Metropoliassa. Opintojen aikana tutustutaan tekstiilin valmistamisen perustekniikoihin, kuten kudontaan ja neulontaan. Sen lisäksi opintoihin kuuluu erilaisten painomenetelmien kokeilu, kuten serigrafia ja digiprintti. Opiskelut sisältävät paljon käytännön tekemistä, mutta myös teoriapainotteisia luentoja. Muun muassa markkinointi ja tuotannon suunnittelu auttavat ymmärtämään suunnittelun kaupallisen puolen kentällä. 

- Olen ollut tyytyväinen valintaani. Voin sanoa, että olen löytänyt sen mihin haluan tulevaisuudessani keskittyä.  Tekstiilin parissa työskentely on aina ollut minulle tärkeää. Jo lapsena suunnittelin ja ompelin itselleni vaatteita. Tädin kanssa harrastettiin kankaan painantaa ja neulominen on vieläkin yksi harrastuksistani, jota harrastan ympäri vuoden.

- Opiskelu on ensimmäisenä ja toisena vuotena erittäin intensiivistä. Silloin on paljon teoriaa, jossa käydään läpi perusasioita. Koko opintojen aikana tehdään paljon käsin, joka on kivaa. Pääsee kokeilemaan erilaisia materiaaleja ja tekniikoita. Mitä pidemmälle opiskelut etenevät, sen itsenäisempää työskentely on. Opiskelija on itse vastuussa opinnoistaan ja työn tuloksesta. 

- Kannustan kaikkia olemaan aktiivinen ja omatoiminen opinnoissaan. Koululla on valtavasti laitteita ja resursseja erilaisiin projekteihin. Kaikkiin laitteisiin ei ehditä opintojen aikana syventyä, mutta kaikessa neuvotaan mikäli opiskelija osoittaa mielenkiintoa jotain laitetta tai tekniikkaa kohtaan. Laitteita ja tiloja voi lainata ja varata itsenäiseen työskentelyyn. 

Opintojen aikana suoritetaan kaksi 10 viikkoa kestävää harjoittelujaksoa, jossa opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua alaan käytännössä. Käytännön harjoittelulla on opinnoissa suuri rooli.

- Harjoittelupaikka kannattaa valita harkiten. Se pitää nähdä mahdollisuutena ja siitä kannattaa ottaa kaikki irti. Jos hyvin käy harjoittelupaikasta voi saada työpaikan tai ainakin kontakteja tulevaisuutta varten. Kaikki alan kokemus on plussaa ja sen voi hyvin lisätä myös CV:hen. Itse sain harjoittelupaikastani toimeksiantajan opinnäytetyölleni.

Neljän vuoden opintojen aikana on mahdollista suorittaa harjoittelu ulkomailla tai lähteä opiskelijavaihtoon. Opintoihin sisältyy myös Kansainvälinen projekti -opintojakso, sekä mahdollisia muita yhteistyöprojekteja ulkomailla. 

- Itse en lähtenyt vaihtoon, sillä minulla on pieni tyttö ja perhe kotona. Osallistuimme kuitenkin Frankfurtissa Heimtextil-messuille Kenno nimisellä istuin-installaatiolla, jonka olimme yhdessä opiskelukaverini Riikka Jalavan kanssa suunnitelleet ja rakentaneet. Kenno-istuin oli myös näyttelyssä kauppakeskus Forumissa ja Lotzissa Puolassa, jossa se palkittiin tekstiilisuunnittelun kategoriassa toisella sijalla. 

Lakriima suosittelee tekstiilisuunnittelun opintoja kaikille niille, jotka ovat kiinnostuneita tekstiileistä. Ala on erittäin laaja, ja se antaa mahdollisuuden työskennellä monella eri osa-alueella. Tekstiilisuunnittelun opinnot antavat pohjan tekstiilin perustiedolle ja -taidolle, jonka jälkeen voi keskittyä haluamaansa aihekenttään. 

- Opiskelujen aikana järjestetään yhteistöitä myös paikallisten yritysten kanssa, osallistutaan messuille tai näyttelyihin. Tämä antaa motivaatiota hyvään suoritukseen ja antaa mahdollisuuden verkostoitua alan ihmisten kanssa!