Perustiedot

Tutkintonimike
Muotoilija (AMK)
Kesto / Ajankohta
4 vuotta
Laajuus
240 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
  • 16. - 30.3.2022
Hinta
Maksuton

Tekstiilisuunnittelun koulutus antaa laajat valmiudet toimia tekstiiliin painottuneilla muotoilun ammattialoilla. Tekstiilisuunnittelija voi ammatissaan merkittävästi lisätä yleistä viihtyvyyttä ja hyvinvointia. Hän ymmärtää tekstiilin historiallisen arvon, mutta toisaalta voi työssään syventyä alan viimeisimpiin teknisiin innovaatioihin.

Tuote- ja tekstiilisuunnittelun ohella tekstiilisuunnittelijan työtehtäviin kuuluu erilaisten pintamateriaalien suunnittelua sekä niiden tuotteistamista ja tuotantoon saattamista. Työtehtävät voivat koostua myös myynti-, markkinointi- ja koordinointitehtävistä sekä alan viestintätyöstä.

Opintojen tavoitteet

Tekstiilisuunnittelun opintojen tavoitteena on luoda pohja aktiiviselle ja kansainväliselle tekstiilialan osaamiselle. Tekstiilisuunnittelija hallitsee ammatin edellyttämiä suunnittelutaitoja sekä ymmärtää asiakaslähtöisyyden ja kaupallisuuden osana tuotesuunnitteluprosessia.

Visuaalisen suunnittelun ohella hän hallitsee tekstiilialan kokonaiskonseptointia, tuotannonsuunnittelua, materiaali- ja valmistusteknologiaa sekä markkinointia. Hän ymmärtää suunnittelijana eettisen vastuunsa sekä ympäristömyötäisyyden vaatimukset ammatillisessa toiminnassa.

Opintojen sisältö ja toteutustapa

Koulutus antaa perustiedot pintojen ja tekstiilituotteiden suunnittelusta, eri tekstiilimateriaaleista, luovasta ilmaisusta, tuotesuunnittelusta, tuotannonsuunnittelusta ja markkinoinnista sekä alan innovaatiotoiminnasta.

Opinnoissa painottuvat tekstiilirakenne- ja materiaaliosaaminen, CAD-osaaminen, asiakaslähtöinen ja ratkaisukeskeinen tuotesuunnittelu sekä ammatillinen kommunikointitaito. Materiaali- ja valmistusteknologia pitää sisällään mm. kudonnan, neuleen ja painokankaan opintoja. Tiimityössä korostuvat sosiaaliset valmiudet.

Opintojen edistyessä opiskelijat osallistuvat erilaisiin projekteihin yritysten ja yhteisöjen kanssa. Työharjoittelussa alan yrityksissä opiskelijat syventävät ammatillisia osaamisalueitaan. Alan kehitystä seurataan kansainvälisillä messuosallistumisilla. Osa opinnoista on mahdollista suorittaa kansainvälisenä vaihtona. Opinnäytetyö on työelämälähtöinen ja se tehdään ulkopuolisen tilaajan toimeksiannosta.

Opiskelijat kertovat tekstiilisuunnittelun opiskelusta

Tekstiilisuunnittelun opinnäytetöitä

Työkenttä

Tekstiilisuunnittelun suuntautumisvaihtoehdosta valmistuneet sijoittuvat projekti-, ohjaus- ja suunnittelutehtäviin toimien liike-elämän palveluksessa tai alan yrittäjinä. Mahdollisia ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi suunnittelija, tuote- ja tekstiilimateriaalikehittäjä, tuotepäällikkö, visuaalinen suunnittelija, sisäänostaja, mallistokoordinaattori, projektimyyjä ja sisustustoimittaja.

Opiskelijoiden kokemuksia

Eve Hamari.

Eve Hamari on kolmannen vuoden tekstiilisuunnittelun opiskelija. Ennen nykyisiä opintojaan hän opiskeli kasvatus- ja sosiaalitieteitä sekä visuaalisen kulttuurin tutkimusta sekä taidekasvatusta. Opintojen ohessa hän työskentelee tällä hetkellä taidemuseolla keskusteluoppaana.

Miksi hait opiskelemaan juuri tekstiilisuunnittelua?

Olen aina pitänyt väreihin uppoutumisesta, villiintyneiden pihojen orgaanisista kuoseista ja erilaisista tuntumista - etenkin lampaiden silittelystä. Hain opiskelemaan tekstiilisuunnittelua, sillä koen tekstiileihin liittyvän paljon merkityksiä ja tunteita. Tekstiileillä voi suojata, peittää, paljastaa, ilmaista iloa tai lohtua ja viestiä asioita. Tekstiilien tuotantoon taas liittyy paljon suuria ja pieniä eettisiä kysymyksiä, joita meidän tulisi aktiivisesti ratkaista. Odotukseni löytää Metropolian tekstiilisuunnittelun koulutuksen kautta itselle mieleinen uusi ala ja sen sisältä kiinnostavia toimintakenttiä on opintojen edetessä hiljalleen täydentynyt. Myös opintoihin kuuluvat työharjoittelujaksot, ammatilliset projektit ja myös kansainväliset yhteydet kiinnostivat minua. Metropolian tekstiilisuunnittelun opinnoissa on mahdollista omien intressien mukaan paneutua sekä teknisten taitojen kehittämiseen, että muotoiluprosessiin liittyviin ‘’näkymättömiin’’ taitoihin. Esimerkiksi kankaanpainantaa tai kuosin luonnostelua voi tehdä hyvinkin leikkisästi, mutta siihen kuuluva taustatutkimus, taidehistorian tuntemus sekä tietokoneella tapahtuva työskentely on myös osa suunnittelua. Kaikenlainen uteliaisuus ihmisten käyttäytymistä, eri kulttuureja ja taidetta kohtaan on mielestäni muotoilun opiskelijalle hyödyksi.

Kerro omista opinnoistasi, kuinka olet edennyt?

Minulla oli opintojen alussa kova into lähteä osana opintoja ulkomaille ja siihen tarjoutui hyvin vaihtoehtoja sekä aktiivista ohjausta Metropolian kansainvälisten asioiden koordinaattoreilta. Kesän 2018 toimin Erasmus-harjoitteluohjelman kautta vaatesuunnittelija Ann-Sofie Backin suunnitteluassistenttina Tukholmassa. Syyslukukauden 2018 opiskelin muodin koulutusohjelmassa ESAD-yliopistossa, Portossa. Tärkeää ulkomaanjaksoissa on ollut uusien ihmisten kanssa toimiminen ja ystävystyminen sekä havainto, siitä että joskus omille epämukavuusalueillekin meneminen kannattaa. Tekstiilisuunnittelun opintoihin kuuluu erilaisia projektiopintoja, joista osaan liittyy työelämäkytköksiä. Projektien sisällöt ja mahdolliset suoritustavat vaihtelevat vuosittain. Tänä lukuvuonna olen ammatillisena projektina suunnitellut kuoseja Finlaysonille, mikä on ollut todella mieleinen kuosisuunnittelun maailmaan johdattava projekti. Ohjaavat opettajani ovat kannustaneet seuraamaan omia kiinnostuksen kohteita. On tärkeää voida kertoa ja antaa palautetta siitä, mitä opinnoiltaan odottaa ja toivoo. Muotoilun opiskelijoille järjestetään vuosittain erilaisia suunnittelukilpailuja, joista tutkinto-ohjelmamme ja opettajamme tiedottavat, mutta joita kannattaa myös itse etsiä ja pitää silmällä. Kesällä 2019 osallistuin Lekolarin järjestämän pohjoismaisen suunnittelukilpailun, jonka kautta oppimisympäristöihin suunnattu kuosini oli esillä Tukholman valaisin- ja huonekalumessuilla. Tästä voitosta rohkaistuneena osallistuin myös kansainväliseen Carpet Vistan kilpailuun, jossa mattomallini pääsi finaaliin. Viimeksi Metropolian sähköpostiin ilmestyneen näyttelyhakuilmoituksen myötä töitäni on tulossa esille Lokalin BLOOM-näyttelyyn keväällä 2020. Opiskelu on välillä itsenäistä omaan projektiin uppoutumista, jolloin kanssaopiskelijoiden luomalla ilmapiirillä ja lämpöisyydellä on iso merkitys. Koulutussuuntamme opiskelijoilla on hyvin erilaisia taustoja ja kiinnostuksen kohteita. Aina löytyy joku, jolta pyytää ulkopuolista näkemystä ja jonka kanssa ilahtua, kun saumurin karanneet langat lopulta löytyvät.

Kenelle tekstiilisuunnittelun opiskelu sopii ja, miten valintakokeisiin voi valmistautua?

Mikäli koet tekstiilien puhuttelevan sinua, tunnet niihin vetoa tai haluat tehdä jotakin uutta niiden parissa, kannattaa harkita Metropolian tekstiilisuunnitteluopintoihin hakemista. Myös jos pidät asioiden hahmottamisesta haptisesti eli koskettamisen kautta, voivat tekstiilit olla sinun juttusi. Mikäli suunnittelet hakemista tekstiilisuunnittelun koulutukseen kannattaa myös keskustella alaa opiskelleen kanssa ja siten kuulla lisää opintojen arjesta. Jos nyt valmistautuisin valintakokeisiin uudestaan, panostaisin rauhoittumiseen - vaikka metsässä kävellen. Koepäiviin voi valmistautua myös muistuttamalla itselleen jo etukäteen, että keskittyy omaan tekemiseen vertaamatta sitä muiden töihin. Valintakokeisiin valmistautumista voi olla myös vaikkapa näyttelyssä käyminen - se vie ajatuksia hetkeksi muualle ja samalla ruokkii aisteja. Opiskeluani Metropolian muotoilun opinnoissa on ohjannut koko ajan enemmän tai vähemmän taidelähtöisyys. Tekstiilisuunnittelun eri haarojen tutkiminen on ollut tarpeellista kartoittaakseni, minkä parissa voisin tulevaisuudessa toimia. Juuri nyt olen kiinnostunut kierrätetyistä tekstiileistä, keramiikasta ja lampaanvillasta - kaikki nämä liittyvät omiin juuriini. Myös kukkien piirtely tulee jatkumaan. Toivon voivani vaalia omia luontoon liittyviä muistoja ja kerryttäväni niitä lisää - ne tuntuvat tällä hetkellä todella arvokkailta.

Eve Hamari, Rag Friend

Eve Hamarin Rag Friends -tekstiiliprojekti käsittelee hylättyjen materiaalien mahdollisuuksia tuottaa iloa ja yhteyden tuntua.  Projektista on kerrottu lisää BUM Editionin muotoilu- ja taidealan julkaisussa 2020.