Perustiedot

Tutkintonimike
Muotoilija (AMK)
Kesto / Ajankohta
4 vuotta
Laajuus
240 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika: 15. - 30.3.2023
Hinta
Maksuton

Tekstiilisuunnittelu

Tekstiilisuunnittelun koulutus antaa laajat valmiudet toimia tekstiiliin painottuneilla muotoilun ammattialoilla. Tekstiilisuunnittelija voi ammatissaan merkittävästi lisätä yleistä viihtyvyyttä ja hyvinvointia. Hän ymmärtää tekstiilin historiallisen arvon, mutta toisaalta voi työssään syventyä alan viimeisimpiin teknisiin innovaatioihin.

Tuote- ja tekstiilisuunnittelun ohella tekstiilisuunnittelijan työtehtäviin kuuluu erilaisten pintamateriaalien suunnittelua sekä niiden tuotteistamista ja tuotantoon saattamista. Työtehtävät voivat koostua myös myynti-, markkinointi- ja koordinointitehtävistä sekä alan viestintätyöstä.

Opintojen tavoitteet

Tekstiilisuunnittelun opintojen tavoitteena on luoda pohja aktiiviselle ja kansainväliselle tekstiilialan osaamiselle. Tekstiilisuunnittelija hallitsee ammatin edellyttämiä suunnittelutaitoja sekä ymmärtää asiakaslähtöisyyden ja kaupallisuuden osana tuotesuunnitteluprosessia.

Visuaalisen suunnittelun ohella hän hallitsee tekstiilialan kokonaiskonseptointia, tuotannonsuunnittelua, materiaali- ja valmistusteknologiaa sekä markkinointia. Hän ymmärtää suunnittelijana eettisen vastuunsa sekä ympäristömyötäisyyden vaatimukset ammatillisessa toiminnassa.

Opintojen sisältö ja toteutustapa

Koulutus antaa perustiedot pintojen ja tekstiilituotteiden suunnittelusta, eri tekstiilimateriaaleista, luovasta ilmaisusta, tuotesuunnittelusta, tuotannonsuunnittelusta ja markkinoinnista sekä alan innovaatiotoiminnasta.

Opinnoissa painottuvat tekstiilirakenne- ja materiaaliosaaminen, CAD-osaaminen, asiakaslähtöinen ja ratkaisukeskeinen tuotesuunnittelu sekä ammatillinen kommunikointitaito. Materiaali- ja valmistusteknologia pitää sisällään mm. kudonnan, neuleen ja painokankaan opintoja. Tiimityössä korostuvat sosiaaliset valmiudet.

Opintojen edistyessä opiskelijat osallistuvat erilaisiin projekteihin yritysten ja yhteisöjen kanssa. Työharjoittelussa alan yrityksissä opiskelijat syventävät ammatillisia osaamisalueitaan. Alan kehitystä seurataan kansainvälisillä messuosallistumisilla. Osa opinnoista on mahdollista suorittaa kansainvälisenä vaihtona. Opinnäytetyö on työelämälähtöinen ja se tehdään ulkopuolisen tilaajan toimeksiannosta.

Opiskelijat kertovat tekstiilisuunnittelun opiskelusta

Tekstiilisuunnittelun opinnäytetöitä

Työkenttä

Tekstiilisuunnittelun suuntautumisvaihtoehdosta valmistuneet sijoittuvat projekti-, ohjaus- ja suunnittelutehtäviin toimien liike-elämän palveluksessa tai alan yrittäjinä. Mahdollisia ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi suunnittelija, tuote- ja tekstiilimateriaalikehittäjä, tuotepäällikkö, visuaalinen suunnittelija, sisäänostaja, mallistokoordinaattori, projektimyyjä ja sisustustoimittaja.

Saimi ja Kaisa

Opiskelijoiden kokemuksia

Kertokaa lyhyesti keitä olette

Me olemme vuonna 2022 Metropoliasta valmistuneita tekstiilisuunnittelijoita. Molemmilla oli suoritettuna ennen Metropoliaan hakemista vaatealan artesaanin tutkinto, ja Saimi on sen lisäksi valmistunut modistiksi.

Olemme molemmat kokeneet tekstiilin aina luontevana inspiraation ja luovuuden kanavana. Saimilla on vahva historia käsillä tekemisessä ja hän onkin nuoresta saakka toteuttanut luovuuttaan käsitöiden kautta. Kaisalla taas innostus alalle lähti tanssi- ja musiikkiharrastusten kautta; ensin esiintymisasuista ja puvustuksesta, lopulta vaatteisiin ja tekstiileihin. Olemme molemmat hyvin materiaalilähtöisiä suunnittelijoita ja töidemme ydin on usein tekstuurit ja värit. Tekstiilisuunnittelun opinnoissa onkin mahtavaa kun pääsee syvälle materiaaleihin, niiden tutkimiseen sekä värien kanssa työskentelyyn. Metropolian tekstiilisuunnitteluopinnoissa viehätti myös mahdollisuus tekstiilin työstämiseen taiteen kautta.

Mitä huippuhetkiä (yllättäviä, haastavia jne.) haluaisitte nostaa opinnoistanne esiin. Mitä teette tällä hetkellä / tulevaisuudessa?

Saimi kertoo tekstiiliopinnoissa olleen kiva yllätys, miten paljon on päässyt työskentelemään käsin, koneella tehtävän suunnittelutyön lisäksi. Kaisa on ollut mielissään siitä, että kursseilla omia töitä on päässyt toteuttamaan myös teollisesti esimerkiksi yhteistyössä Kutomo Holopaisen ja Tate-team oy:n kanssa. On myös antoisaa, että vuosikursseilla on opiskelijoita niin eri taustoista ja ikäryhmistä. Opiskelu Metropoliassa on ollut joustavaa ja antanut mahdollisuuden seurata omia intressejä ja ohjaavat opettajat ovatkin rohkaisseet syventymään omiin kiinnostuksen kohteisiin. Koulu tarjoaa hyvän alustan työskentelyyn, ja siitä voi saada paljon irti oma-aloitteisuudella ja aktiivisuudella.

Kansainvälisyys ja opintojaksot ulkomailla oli molemmilla mielessä jo opintojen alussa. On ollut kiva, että kurssien kautta on saanut mahdollisuuden osallistua alan kansainvälisille messuille ja rohkaistu ottamaan osaa erilaisiin suunnittelukilpailuihin. Kaisan suunnittelema kuosi menestyi kansainvälisessä I-dott kuosisuunnittelukilpailussa vuonna 2019 ja päätyi toiselle sijalle omassa kategoriassaan. Juuri ennen koronapandemian alkua ehdimme osallistua Tukholman valaisin- ja huonekalumessuille, jossa molempien työt olivat esillä: Saimin Pickle -valaisin, jossa hän yhdisteli erilaisia tekstiilitekniikoita ja materiaaleja sekä Kaisan Haze -kangas, joka toimi verhoiluna muotoilija Onni-Vilhelm Ojasen Tynnyri-penkissä. Vaihtojakso ulkomailla oli myös molempien tavoitteena. Saimin oli tarkoitus mennä Tokioon Joshibiin, mutta koronan takia vaihtomahdollisuus peruuntui. Kaisa pystyi pandemiasta huolimatta suorittamaan vaihdon Tallinnassa Viron Taideakatemiassa. Vaikka korona vei harmillisesti siivun opinnoista, etenkin lähiopetuksesta, on varsinkin viimeinen opintovuosi ollut molemmille erittäin antoisa, erityisesti työharjoittelun ansiosta.

Työharjoittelut ovat olleet hedelmällisimpiä hetkiä opintojemme aikana. Kaisa suoritti ensimmäisen harjoittelujakson Minna Parikalla ja Saimi valmisti neulemalliston freelancer-harjoitteluna. Toisen harjoittelun suoritimme yhdessä neulemerkki Arelalla. Harjoittelun aikana syntyi idea kierrätysmallistosta, jonka toteutimme ammattialan projektikurssilla työharjoittelun jälkeen. Arela Reborn -mallisto julkaistiin marraskuussa 2021 ja se sai paljon positiivista huomiota. Malliston suunnittelu ja toteuttaminen oli todella innostava projekti, ja kierrätysmallistot ja kiertotalous niin kiehtovia aiheita, että päätimme jatkaa asiaan paneutumista yhteisen opinnäytetyön merkeissä. Meillä molemmilla on mielessä myös opintojen jatkaminen ja hakeminen maisteritutkintoon.

Kenelle suosittelette tekstiilisuunnittelun opintoja ja oisko teillä jotain vinkkejä pääsykokeita varten?

Suosittelemme tekstiilisuunnittelun opintoja luoville, itseohjautuville esteetikoille, jotka rakastavat tekstiilejä ja viihtyvät niiden parissa. Kun kyseessä on muotoilun tutkinto-ohjelma, on hyötyä myös kolmiulotteisesta hahmotuskyvystä ja tarkasta värisilmästä. Valintakokeisiin voi valmistua aktivoimalla aistejaan ja mieltään kaikella, mikä inspiroi omaa luovuutta. Oli se sitten galleriakierros, musiikkiin ja neonvaloihin uppoutuminen tai luonnossa samoilu. Koetilanteessa suosittelemme keskittymään juuri siihen, mikä sinua inspiroi ja mistä saat eniten irti. Silloin se innostus ja luovuus välittyy muillekin.

Reborn

Reborn, Arela, kuvaaja: Kristiina Männikkö // Potretti: kuvaaja: Tuukka Kaski