Vestonomi (ylempi AMK) -tutkinnon suorittanut Eeva Kilpeläinen: Sain päivitettyä vaatetusalan osaamiseni tähän päivään

16.1.2024 - 09:30

Eeva KilpeläinenEeva Kilpeläinen valmistui vestonomiksi (ylempi AMK) keväällä 2022. Ennen YAMK-opintoja Eevalla oli teknikon tutkinto vaatetusalalta. Hän työskenteli yrittäjänä mittatilausompelijana joitain vuosia, mutta siirtyi varhaiskasvatusalalle yli vuosikymmeneksi.

– Vuosien varrella alkoi kypsyä ajatus paluusta vaatetusalalle ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisesta. Tämän mahdollisti lakimuutos, kun ylempään AMK-tutkintoon pääsi hakemaan suoraan nelivuotisella opistoasteen tutkinnolla, Eeva kertoo.

Opinnot antoivat Eevalle ajantasaisen kuvan vaatetusalan nykysuuntauksista mm. vastuullisuudesta ja ympäristönäkökulmista. Tärkeää antia oli myös uudelleen verkostoituminen vaatetusalalle sekä tieto- ja viestintätaitojen parantuminen.

Opintojen aikana Eeva teki järjestelyjä, jotta hän pystyi keskittymään enemmän opintojen suorittamiseen.

– Osan opiskeluajasta olin osa-aikaisesti töissä ja välillä olin myös kokonaan opintovapaalla. Onneksi tämä järjestely oli mahdollista tehdä, Eeva toteaa.

Opinnot kehittivät Eevan ammatillista osaamista huomattavasti ja tällä hetkellä hän työskentelee Kiteen Tekstiilitehtaalla myyntijohtajan tehtävissä.

– Sain päivitettyä vaatetusalan osaamiseni tähän päivään. Tein opinnäytetyön Kiteen Tekstiilitehtaalle, jonka myötä minulle aukeni aivan uusi ura vaatetusalan toimihenkilönä. Jo opintojen aikana pääsin tekemään osa-aikatyötä tehtaalla opinnäytetyön puitteissa, opetellen alihankintatehtaan toimintaa sekä myyntityötä. Valmistumisen jälkeen työmäärä ja vastuualueet tehtaalla ovat lisääntyneet, Eeva kertoo.

Eevan vinkit uudelle vestonomi (YAMK) -opiskelijalle:

  • Varaa riittävästi aikaa kurssitehtävien tekemiseen. Ne voivat olla työläitä, mutta hyvin antoisia. Heitä liika ryppyotsaisuus pois tehtäviä tehdessäsi.
  • Kysy tarvittaessa neuvoa opettajilta. He auttavat mielellään.
  • Keskustele ja vaihda ajatuksia muiden opiskelijoiden kanssa. Myös heidän tuki on arvokasta.
  • Hyödynnä lähipäivät. Niissä herää mielenkiintoisia keskusteluja ja uusia näkökulmia omaan työhön ja opintoihin.

Lisätietoja

Vaatetusalan ylemmän AMK-tutkinnon opiskelu