Tuotantotalous, insinööri (AMK), monimuoto-opiskelu

Perustiedot

Tutkintonimike
Insinööri (AMK)
Kesto / Ajankohta
4 vuotta
Laajuus
240 opintopistettä
Opetuspaikka
Aloituspaikat
40
Hinta
Maksuton

Tuotantotalous yhdistää tekniikan ja liiketoiminnan osaamisen

Tuotantotalouden insinöörin tekniikan tuntemus yhdistyy yritystaloudelliseen osaamiseen. Sinusta tulee yritystoiminnan kehittäjä. Koulutus antaa valmiuksia toimia esimies- ja johtotehtävissä sekä kansainvälisissä toimintaympäristöissä. Koulutuksen tavoitteena on, että opit organisoimaan, suunnittelemaan ja kehittämään tieto-, raha- ja materiaalivirtoja sekä ymmärtämään niiden merkitys yrityksen toiminnalle. Tavoitteenasi on tuottavuuden ja tehokkuuden parantaminen tai uuden liiketoiminnan kehittäminen.

Tekniikka ja yritystalous yhdistyvät hyvin opinnoissa ja opit opintojen aikana:

  • miten yritysten toimintaa kehitetään
  • miten yritys hallitsee kustannuksiaan ja kilpailee markkinoilla
  • miten yritystä johdetaan ja miten tehdään oikeita päätöksiä
  • miten yhdistää perinteistä insinööriosaamista digitalisaation mahdollisuuksiin

Osaamisellasi on kysyntää sekä yrityksissä että julkishallinnossa.

Tuotantotalouden insinööri on yksi työmarkkinoiden kilpailukykyisimmistä tutkinnoista. Metropolian tuotantotalouden insinöörit työllistyvät erinomaisesti. OKM:n mittariston mukaan vuonna 2017 tutkinnon suorittaneista työllisiä on yli 95%.

Mahdollisia työtehtäviä ovat erilaiset teollisuuden, palveluyritysten ja julkishallinnon kehitys-, suunnittelu-, hankinta-, myynti-, palvelu-, projekti- ja esimiestehtävät. Tehtävänimikkeitä ovat esimerkiksi kehityspäällikkö, tuotannonsuunnittelija, hankintainsinööri, myynti-insinööri, palvelupäällikkö, projektipäällikkö ja laatupäällikkö.

Opintojen toteutus

Koulutus antaa loistavan mahdollisuuden opiskella työn ohessa. Monimuotototeutuksessa opinnot ovat etäopetuspainotteisia. Verkkoluennot ovat klo 17-20.30 välisenä aikana (samoin mahdollinen lähiopetus). Opintoihin liittyvät projektit voi tehdä omaan työhön liittyen.

Opetuskieli on suomi. Koulutusmateriaalia voi olla englanniksi.

Päivätyön ohessa opiskeleminen ja opinnoissa menestyminen vaativat hyvää motivaatiota, sinnikkyyttä ja ajanhallintataitoja.

Opinnoissa tarvitaan oma kannettava tietokone

Opiskelijalla tulee olla käytössä oma kannettava tietokone. Jos sinulla on jo oma kannettava tietokone, voit aloittaa opintosi käytössäsi olevalla tietokoneella. Jos olet hankkimassa uutta kannettavaa, lue tietohallinnon laitesuositus.

Kaikkia tuotantotalouden opinnoissa käytettäviä ohjelmia ei ole käytettävissä MAC -tietokoneissa. Tästä syystä opiskelijoille suositellaan PC:tä. Lisätietoja saat tutkintovastaava Nina Hellmanilta (sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi (at) metropolia.fi).

Etäopetusta varten suositellaan kuulokemikrofonin käyttöä/hankkimista.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma ja hyväksiluvut

Aikaisempia opintoja hyväksiluetaan soveltuvin osin ja henkilökohtaiset opintosuunnitelmat laaditaan opiskelijoiksi valituille loppukesästä/alkusyksystä ennen opintojen alkua.Opetussuunnitelmista näet mitä opintoja tutkintoon sisältyy ja voit arvioida mitä aikaisemmista opinnoistasi voisi olla mahdollista hyväksilukea.

Opetussuunnitelma

Tutustu monimuotokoulutuksen opetussuunnitelmaan Metropolian opetussuunnitelmat-sivulla.

Uuden opiskelijan materiaali

Uuden opiskelijan materiaali julkaistaan viimeistään toukokuussa 2023 Metropolian opinto-oppaassa.

Koulutukseen hakeminen

Tuotantotalouden monimuotokoulutuksen hakuaika alkaa 1.5., johon mennessä julkaistaan hakuohjeet, hakuaika ja hakukelpoisuusvaatimukset Metropolian hakusivuilla: https://www.metropolia.fi/fi/opiskelu-metropoliassa/hakeminen (Haku suomalaisten korkeakouluopintojen perusteella).