Perustiedot

Tutkintonimike
Insinööri (AMK)
Kesto / Ajankohta
4 vuotta
Laajuus
240 opintopistettä
Opetuspaikka
Aloituspaikat
40
Hinta
Maksuton

Tuotantotalous yhdistää tekniikan ja liiketoiminnan osaamisen

Tuotantotalouden insinöörin tekniikan tuntemus yhdistyy yritystaloudelliseen osaamiseen. Sinusta tulee yritystoiminnan kehittäjä. Koulutus antaa valmiuksia toimia esimies- ja johtotehtävissä sekä kansainvälisissä toimintaympäristöissä. Koulutuksen tavoitteena on, että opit organisoimaan, suunnittelemaan ja kehittämään tieto-, raha- ja materiaalivirtoja sekä ymmärtämään niiden merkitys yrityksen toiminnalle. Tavoitteenasi on tuottavuuden ja tehokkuuden parantaminen tai uuden liiketoiminnan kehittäminen.

Tekniikka ja yritystalous yhdistyvät hyvin opinnoissa ja opit opintojen aikana:

  • miten yritysten toimintaa kehitetään
  • miten yritys hallitsee kustannuksiaan ja kilpailee markkinoilla
  • miten yritystä johdetaan ja miten tehdään oikeita päätöksiä
  • miten yhdistää perinteistä insinööriosaamista digitalisaation mahdollisuuksiin

Osaamisellasi on kysyntää sekä yrityksissä että julkishallinnossa.

Tuotantotalouden insinööri on yksi työmarkkinoiden kilpailukykyisimmistä tutkinnoista. Metropolian tuotantotalouden insinöörit työllistyvät erinomaisesti. OKM:n mittariston mukaan 2017 tutkinnon suorittaneista työllisiä on yli 95%.

Mahdollisia työtehtäviä ovat erilaiset teollisuuden, palveluyritysten ja julkishallinnon kehitys-, suunnittelu-, hankinta-, myynti-, palvelu-, projekti- ja esimiestehtävät. Tehtävänimikkeitä ovat esimerkiksi kehityspäällikkö, tuotannonsuunnittelija, hankintainsinööri, myynti-insinööri, palvelupäällikkö, projektipäällikkö ja laatupäällikkö.

Koulutuksen kohderyhmä

Hakuperusteet ja hakukelpoisuusvaatimukset

Monimuotokoulutukseen haetaan keväällä 2021 erillishaussa. Hakuohjeita ja hakukelpoisuusvaatimuksia ei ole vielä päätetty. Tarkemmat tiedot julkaistaan 1.5.2021 mennessä Metropolian hakusivuilla

Opintojen toteutus

Koulutus antaa loistavan mahdollisuuden opiskella työn ohessa. Lähiopiskelua on keskimäärin 1-2 iltaa viikossa klo 17.00-20.30 välisenä aikana ja muu opiskelu tapahtuu verkko- tai itseopiskeluna. Opintoihin liittyvät projektit voi tehdä omaan työhön liittyen.

Opetuskieli on suomi. Koulutusmateriaalia voi olla englanniksi.

Päivätyön ohessa opiskeleminen ja opinnoissa menestyminen vaativat hyvää motivaatiota, sinnikkyyttä ja ajanhallintataitoja.

Opinnoissa tarvitaan oma kannettava tietokone.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma ja hyväksiluvut

Opiskelijalle tehdään ennen opintojen alkua henkilökohtainen opintosuunnitelma. Henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa huomioidaan hyväksi luettavat opinnot, hyväksi luettava työkokemus, opiskelijan mielenkiinnon kohteet ja työelämätarpeet sekä monimuodon opintotarjonta. 

Tuotantotalouden opiskelija voi valita opintoja myös Tieto- ja viestintätekniikan monimuotokoulutuksen opetussuunnitelmasta.

Opetussuunnitelma

Tutustu monimuotokoulutuksen opetussuunnitelmaan Metropolian opetussuunnitelmat-sivulla.

Uuden opiskelijan materiaali

Uuden opiskelijan materiaali julkaistaan kesäkuussa 2021 Metropolian opinto-oppaassa.