Perustiedot

Tutkintonimike
Master of Engineering / Insinööri (ylempi AMK)
Kesto / Ajankohta
1 vuosi
Laajuus
60 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
 • 7.-20.1.2021
Aloituspaikat
40

Tuotantotalouden englanninkielinen ylempi tutkinto

Tuotantotalouden englanninkielinen ylempi tutkinto (Master of Engineering/Science) laajentaa insinööriosaamista kansainvälisen liiketoiminnan tulevaisuuden haasteisiin.

Osallistujilta vaaditaan

 • vähintään 3 vuoden työkokemus tutkinnon jälkeen
 • kandidaattitasoinen insinööri- tai tekniikan tutkinto
 • erinomainen englanninkielen taito

Sisältö

Ohjelman keskeisiä osia ovat

 • Strateginen johtaminen, innovaatiot ja uusiutuminen
 • Palveluliiketoiminnan johtaminen
 • Suorituksen johtaminen ja suoritusmittarit
 • Asiakaslähtöisyys ja tekninen myynti
 • Ihmislähtöinen johtaminen ja vuorovaikutus muuttuvassa maailmassa
 • Globaali liiketoimintaympäristö ja kulttuurien välinen osaaminen

Mitä Master's-tutkinto antaa?

 • Liiketoimintaosaamista ja strategista ajattelua
 • Parhaita käytäntöjä asiakaslähtöisen toimintatavan kehittämiseen
 • Tehoa tiiminjohtamistaitoihin
 • Kykyä johtaa yritystä nimeltä Minä Itse Oy.
 • Kriittisen ajattelun ja tutkimuskäytäntöjen hallintaa
 • Viestintä-, esiintymis- ja neuvottelutaitoa englannin kielellä
 • Master's -työn, joka osoittaa ongelmanratkaisukykyä ja kykyä raportoida hyvällä englannin kielellä
 • Arvokkaan vertaisopiskelijoiden, kouluttajien ja yritysedustajien yritysverkoston.

Lue lisää maisteritutkinnosta Helinsin artikkelista

Miksi insinöörin opiskelua IM Master's tutkinnossa kannattaa tukea?

Yleensä Master’s -tutkinnon suorittamiseen kuluu vähintään 2 vuotta. Master’s in IM on suunniteltu työnantajaystävällisesti suoritettavaksi yhdessä lukuvuodessa. Opinnot ajoittuvat syksyllä 1-2 päivälle viikossa (n. 3,5 kuukauden aikana) ja keväällä 1-3 päivälle kuukaudessa.

Investointisi työntekijäsi koulutukseen tuo yritykselle strategisten tavoitteiden mukaista ymmärrystä etenkin asiakasorientaation ja liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta. Panostus tulee takaisin parempana asiakaspalveluorientaationa, harkitumpina ratkaisuina ja liiketoiminta-ajatteluna. Samalla johtamisosaaminen, kyky toimia kansainvälisessä ryhmässä sekä englannin kielen taito paranevat.

Katso videolta mitä valmistuneet opiskelijamme kertovat ohjelmamme hyödyistä

Vuonna 2017 yli 75% opiskelijoistamme suoritti tutkinnon lukuvuoden aikana, mikä kertoo tukiprosessiemme laadusta.

Opiskelijamme ovat hyvin tyytyväisiä ohjelmaan, jo viime vuosien tyytyväisyysluku on ylittänyt 90%.

Toteutustapa

Englanninkielinen koulutus toteutuu yhteistyössä tohtoritasoisten kouluttajien sekä yritysasiantuntijoiden kanssa. Ohjelman kuusi opintojaksoa (à 5 opintopistettä) pohjautuvat laajaan asiantuntija-artikkelikokoelmaan sekä niiden pohjalta tehtäviin tapausselostuksiin ja -analyyseihin, keskustelunalustuksiin ja tehtäviin.

Ohjelman kruunaa opinnäytetyö (30 op), jossa rakennetaan ratkaisu osallistujan yrityksen liiketoimintaongelman ympärille. Siksi tutkimustyöskentelyn oppiminen on yksi ohjelman keskeisistä hyödyistä.

Lue lisää ohjelmasta englanninkielisiltä sivuiltamme

Tutustu hakuohjeisiin sekä keskustele ohjelmasta esimiehesi kanssa. Tietoa esimiehille alla.

Tietoa opiskelijoiden esimiehille

Yritys, yhteistyökumppani, esimies!

Tuotantotalouden englanninkielinen ylempi tutkinto (Master of Engineering/Science) laajentaa insinööriosaamista kansainvälisen liiketoiminnan tulevaisuuden haasteisiin. Ohjelmaa on toteutettu jo yli 10 vuotta, joten ohjelma muodostaa valmiin ja koetellun kokonaisuuden. Keräämme jatkuvasti yritys- ja asiakaspalautetta sekä kehitystä eri aloilla vastataksemme yritysten tarpeisiin.

Koulutus maksuton Suomen ja EU:n kansalaisille, koska koulutus kustannetaan julkisista varoista. Opiskelija saa MBA-tyyppisen ylemmän korkeakoulututkinnon, samaa tasoa kuin diplomi-insinööri (EQF, 7-taso).

Ohjelman keskeisiä osia ovat

 • Palveluliiketoiminta, tuotteistaminen ja liiketoimintamallinnus
 • Asiakaslähtöisyys, co-creation ja innovaatiot
 • Suorituskyvyn johtaminen ja suoritusmittarit
 • Globaalin liiketoimintaympäristön ilmiöt ja kulttuurien välinen osaaminen
 • Strateginen johtaminen ja strateginen ajattelu
 • Tiimin, yhteisön ja itsensä johtaminen
 • Oman osaamisen kehittäminen: prosessiosaaminen, analyyttinen osaaminen, tiimiviestintä, dokumentointi ja vakuuttava esitystaito.

Tarjoamme projektia

Koulutusohjelmaan liittyvä opinnäytetyö toteutetaan osana osallistujan työyhteisön kehittämistä. Rakennamme osaamista yhdessä ammattilaisten ja asiakkaiden kanssa. Opiskelu tapahtuu työnantajan yhteisöön ratkaisuja etsien. Tuotantotalouden aiheiden kirjo on laaja. Joka vuosi meillä on mahdollisuus teettää muutama projekti opinnäytetyönä kokeneiden Master’s -opiskelijoidemme työyhteisöissä.

Muutamia esimerkkejä aiheista:

 • Strategia-analyysi ja strategian toteutussuunnittelu organisaation yksikölle
 • Prosessin kehittäminen kustannusten karsimiseksi, tuottojen lisäämiseksi tai toimitusketjun tehostamiseksi
 • IT- järjestelmien kehittäminen ITIL- tai muiden vastaavan parhaiden käytäntöjen mukaiseksi, esim. palvelukatalogi, konfiguraationhallinta, CMDB
 • Palveluliiketoimintamalli ja sen toteutus
 • Asiakkaan arvolupausehdotus (CVP) ja sen toteutus
 • Myynnin arviointi, segmentointi ja myynnin tehostaminen
 • Asiakaskeskeisyyden arviointi ja toteutussuunnittelu
 • Palveluilmasto, työmotivaatio, työn imu tai tiedonsiirto ja niihin liittyvien työkalujen ja mittausten kehittäminen
 • Konsultointiyrityksen kompetenssikartoitus ja konsulttiresurssien tehokas käyttö.

Valmiita töitä löytyy osoitteesta www.theseus.fi

Tervetuloa yhdessä opiskelijan ja Master’s-ohjelman ohjaajien kanssa kehittämään yrityksenne tarpeisiin sopiva ratkaisu.

Haluatko tietää enemmän? Ota yhteyttä

Dr. Juha Haimala
osaamisaluepäällikkö
juha.haimala [at] metropolia.fi