Perustiedot

Tutkintonimike
Insinööri (AMK)
Kesto / Ajankohta
4 vuotta
Laajuus
240 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika: 15. - 30.3.2023
Hinta
Maksuton

Tuotantotalous yhdistää tekniikan ja liiketoiminnan osaamisen

Tuotantotalouden insinöörin tekniikan tuntemus yhdistyy yritystaloudelliseen osaamiseen. Sinusta tulee yritystoiminnan kehittäjä. Rakennat verkostoja ja ratkaiset ongelmia kansainvälisessä tiimissä tai ulkomailla. Tavoitteenasi on tuottavuuden ja tehokkuuden parantaminen tai uuden liiketoiminnan kehittäminen. Sinun osaamisellasi on kysyntää sekä yrityksissä että julkishallinnossa.

Tuotantotalouden insinööri on yksi työmarkkinoiden kilpailukykyisimmistä tutkinnoista. Metropolian tuotantotalouden insinöörit työllistyvät erinomaisesti. OKM:n mittariston mukaan vuonna 2017 tutkinnon suorittaneista työllisiä on yli 95%.

Tekniikka ja yritystalous yhdistyvät hyvin opinnoissa, ja opit esimerkiksi:

 • miten yritysten toimintaa kehitetään
 • miten tietojärjestelmät tuovat hyötyä liiketoiminnassa
 • miten yritysten välistä kauppaa käydään
 • miten asiakastyytyväisyyttä ja -palvelua kehitetään jatkuvasti
 • miten toimintaprosesseja hallitaan ja kehitetään
 • miten yritys hallitsee kustannuksiaan ja kilpailee markkinoilla
 • miten yritykset käsittelevät ja kuljettavat tuotteitaan
 • miten yritystä johdetaan ja miten tehdään oikeita päätöksiä
 • mihin kaikkeen kansalliset rajat ylittävä liiketoiminta vaikuttaa yrityksessä
 • miten digitaalista tietoa hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla
 • miten yhdistää perinteistä insinööriosaamista digitalisaation mahdollisuuksiin

Voit opinnoissasi syventyä joko tieto- ja viestintäteknologiaan perustuvaan liiketoimintaan (ICT) tai logistiikkaan ja teollisuuden prosesseihin.

Kansainvälisen ICT-liiketoiminnan kehittäminen ja johtaminen

Opit miten tiedon ja tietotekniikan avulla voidaan tukea ja kehittää liiketoimintaa. Opit myös hahmottamaan uusien liiketoimintojen mahdollisuuksia analysoimalla tietomassoja. Opit käyttämään yritystoiminnan suosimia järjestelmiä (kuten SAP) osana menestyvää yritystoimintaa. Opit myynnin perusteita sekä markkinoiden mahdollisuuksien tunnistamista. Opit arvioimaan yritysten toiminnan ja investointien kannattavuutta ja suorituskykyä. Perehdyt johtamisen eri näkökulmiin. Tulevaisuuden työpaikat ovat organisaatioissa, joissa tietotekniikkaa hyödynnetään - siis lähes kaikkialla.

Toimitusketjun johtaminen

Opit mallintamaan, analysoimaan ja kehittämään kaikkia niitä toimintoja, joita tavaroiden ja palveluiden tuottaminen vaatii: toiminnanohjausta, logistiikkaa, automaatiojärjestelmiä, laatujärjestelmiä ja yleensä prosesseja. Opit käyttämään tietojärjestelmiä, joita yritykset käyttävät. Opit teollista myyntiä sekä markkinoiden mahdollisuuksien tunnistamista. Opit myös arvioimaan yritysten toiminnan ja investointien kannattavuutta sekä kehittämään suorituskykyä. Perehdyt johtamisen eri näkökulmiin ja saat myös perusvalmiudet yrittäjyyteen.

Kansainvälisyys

Kansainvälisyys on tärkeä osa tuotantotalouden opiskelua, ja kannustamme sinua suorittamaan osan opinnoistasi ja harjoittelunkin ulkomailla. Opiskeluvaihtoehtoja on tarjolla ympäri maailmaa yhteistyökorkeakouluissamme ja erityisesti kumppanikorkeakoulussamme Saarbrückenissa.

Oman alasi kielitaitoa opit varmasti, sillä opiskelet 3. vuoden opinnot englannin kielellä ja voit kehittää kansainvälisyyttäsi yhdessä tuotantotalouden vaihto-opiskelijoiden kanssa.

Työmahdollisuudet

Tuotantotalous on niin monipuolinen koulutus, että mahdollisuuksia löytää mielenkiintoisia töitä on runsaasti. Toiminnan kehittämisosaamistasi voit hyödyntää kaikilla aloilla. Mahdollisia työtehtäviä ovat erilaiset teollisuuden, palveluyritysten ja julkishallinnon kehitys-, suunnittelu-, hankinta-, myynti-, palvelu- ja esimiestehtävät.

Opetuspaikka

Opetuspaikka on Karamalmin kampus, Karaportti 2, Espoo.

Opinnoissa edellytettävä suomenkielen kielitaito

Opiskelija on itse vastuussa siitä, että hänellä on korkeakouluopinnoissa edellytettävä kielitaito.

Opinnot toteutetaan suomeksi ja englanniksi. Ensimmäisen vuoden kaikille yhteiset opinnot toteutetaan suomeksi, mutta opetuksessa käytetään myös englanninkielistä materiaalia. Osa pääaineista toteutetaan suomeksi ja osa englanniksi. Kaikissa pääaineissa käytetään englanninkielistä opiskelumateriaalia. Opinnoissa menestyminen edellyttää vähintään eurooppalaisen viitekehyksen tason B2 suomenkielen taitoa. Lue kielitaidon eri tasoista Europassin sivustolta. Voit käyttää kielitaidon itsearvioinnin tukena esim. Dialang-kielitestiä, kun arvioit kielitaitosi riittävyyttä AMK-opintoihin.

Opinnoissa tarvitaan oma kannettava tietokone

Opiskelijalla tulee olla käytössä oma kannettava tietokone. Jos sinulla on jo oma kannettava tietokone, voit aloittaa opintosi käytössäsi olevalla tietokoneella. Jos olet hankkimassa uutta kannettavaa, lue tietohallinnon laitesuositus.

Kaikkia tuotantotalouden opinnoissa käytettäviä ohjelmia ei ole käytettävissä MAC -tietokoneissa. Tästä syystä opiskelijoille suositellaan PC:tä. Jos opiskelijalla on MAC, niin osassa kursseista (n 7-10 kurssissa, riippuen pääaineesta) opintojaksojen tehtävät täytyy tehdä Metropolian tietokoneluokkien Windows -tietokoneilla. Lisätietoja saat tutkintovastaava Nina Hellmanilta (sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi (at) metropolia.fi).

Etäopetusta varten suositellaan kuulokemikrofonin käyttöä/hankkimista.

Uusien opiskelijoiden pakolliset perehdytyspäivät

Opinnot alkavat uusien opiskelijoiden perehdytyspäivillä, joihin opiskelijan tulee osallistua, jos hän ottaa opiskelupaikan vastaan läsnäolevana opiskelijana. Syksyllä opintonsa aloittavien perehdytyspäivät järjestetään elokuussa kalenteriviikolla 33 viikon kahtena viimeisenä arkipäivänä. Syyslukukauden opetus alkaa 22.8.2022.

Uuden opiskelijan materiaali

Uuden opiskelijan materiaali julkaistaan kesällä 2022 Metropolian opinto-oppaassa.

Valmistuneiden insinöörien kokemuksia

Jaakko Niemelä

Jaakko Niemelä, tuotantotalouden insinööri (AMK)

Tuotantotalous on oiva vaihtoehto, mikäli haluaa ymmärtää kokonaisuuksia. Tuotantotalouden tekniset sekä kaupalliset puolet auttavat ymmärtämään yritystoimintaa yhtenä kokonaisuutena. Teollisuuden prosessit -suuntautumisvaihtoehdossa käydään läpi monimuotoisia yrityksen prosesseja, kuten logistiikkaa, tilaustoimitusketjuja, tuotantoa, valmistusta sekä myös ICT-puolelta tuttuja tietojärjestelmiä. Luonnollisesti näitä prosesseja pyritään kehittämään erilaisten periaatteiden ja menetelmien avulla, varsinkin lean-periaatteet tulevat tutuiksi.

Tutkintoon liittyvät projektit, työharjoittelut ja insinöörityö vievät suoraan yritysmaailmaan todellisten ongelmien keskelle. Johdantoprojektissa selvitin mm. yrityksen sisäisen kommunikaation nykytilaa ja olin kehittämässä siihen parannusehdotuksia. Pääainekohtaisessa projektissa keskityttiin yrityksen markkinoinnin tehostamiseen ja etsittiin erilaisia vaihtoehtoja markkinointikanaville. Innovaatioprojektissa päästiin luomaan oma web-applikaatio, jolla voidaan helpottaa kuluttajien ongelmia. Työharjoitteluissa sain paikan työnsuunnittelijana suuressa yrityksessä, mikä lisäsi työkokemusta suunnittelutehtävistä. Itse insinöörityössä pääsin kehittämään yrityksen tuotantoprosessia ja suunnittelemaan tuotantolaitoksen uutta layoutia.

Paras kokemus opiskellessa oli vaihto-opiskelu ulkomailla. Vaihto-opiskelu on vapaaehtoinen, mutta suosittelen sitä lämpimästi. Itse suoritin vaihto-opiskelun Etelä-Koreassa, missä sain kansainvälistä näkökulmaa oman alan aihealueista. Vaihto-opiskelun aikana opiskelin mm. tilaus-toimitusketjun hallintaa, markkinointia, yritystaloutta sekä ERP-järjestelmiä.

Tehdyt projektit, työharjoittelut ja koulusta saatu alan osaaminen helpottavat siirtymistä työelämään heti koulun jälkeen, eikä haastavammat työtehtävät ole ongelma. Itsensä kehittäminen jatkuu opintojen jälkeenkin uusissa työtehtävissä.


Iina Makkonen.

Iina Makkonen, tuotantotalouden insinööri (AMK)

Insinöörityön kirjoittaminen oli minulle erittäin suuri oppimiskokemus. Erityisen tärkeänä pidän sitä, että insinöörityöni avasi minulle oven IT-palvelunhallinnan maailmaan, jota kohtaan tunnen erityisen suurta ammatillista paloa näin tuotantotalouden insinöörinä.

Insinöörityöni aikana sain etuoikeutetusti työskennellä todellisten IT-palvelunhallinnan ammattilaisten kanssa sekä todella innostuneiden ja sitoutuneiden Metropolian opettajien kanssa. Heillä kaikilla oli tärkeä rooli insinöörityöni tavoitteiden saavuttamisen sekä kokonaisvaltaisen onnistumisen kannalta.

Insinöörityöni aikana sain arvokasta kokemusta yhden keskeisimmän sekä samalla monimutkaisimman IT-palvelunhallinnan prosessin määrittämisestä. Sen lisäksi opin aidosti soveltamaan opittua teoriaa käytäntöön sekä johtamaan ja viemään eteenpäin tosielämän liiketoimintaprojektia.

Tällä hetkellä luon unelmieni uraa Metropoliasta saamieni oppien, kokemusten sekä yritysmaailman suhteiden pohjalta.

Tutustu Iinan opinnäytetyöhön (pdf)


Sofia Biström.

Sofia Biström, tuotantotalouden insinööri (AMK)

Lopputyöprosessi oli kokonaisuudessaan opettavainen ja kasvattava kokemus, jonka aikana sain mahdollisuuden soveltaa Tuotantotalouden oppeja työelämässä. Minun oli mahdollisuus valita aihe joka oli itselleni mielenkiintoinen ja jossa koin voivani tuoda kohdeyritykselle uusia näkökulmia.

Sain lopputyöprosessin aikana omistautunutta ja asiantuntevaa ohjausta niin kohdeyrityksen asiantuntijoilta, kuin myös opinnäytetyöni ohjaajalta. Minun oli mahdollisuus työstää projektia itsenäisesti mutta saada tarvittaessa kallisarvoista ohjausta työni rakenteeseen sekä lopputuotoksen rakentamiseen liittyen.

Prosessin aikana pääsin sukeltamaan pintaa syvemmälle ohjelmistotuotantoon, keskittyen jatkuvaan palveluntuottamiseen. Tekemällä kattavan nykytilan analyysin, minun oli mahdollista luoda lopputyön tuotoksesta kohdeyritykselle soveltuva ratkaisuehdotus jossa sovellettiin ITIL:in parhaita käytänteitä. Kehityskohtien identifioitiin sekä oleellisen teorian linkittämiseen sain tukea opinnäytetyöni ohjaajalta, johon oli hyvä tukeutua haastavissa tilanteissa. Lopputyöni tuotokset myös implementoitiin yrityksessä prosessin aikana, minkä vuoksi sain myös seurata miten tekemiseni auttoi toiminnan kehittymisessä.

Lopputyöni johdosta sain tuoda esille ammattitaitoani, joka antoi minulle hyvät lähtökohdat siirtyä haastavimpiin tehtäviin. Tällä hetkellä rakennan uraani tuotehallinnan tehtävissä, johon olin tähdännyt valitessani pääaineeksi kansainvälisen ICT liiketoiminnan.

Tutustu Sofian opinnäytetyöhön (pdf)


Joona Leimola.

Joona Leimola, tuotantotalouden insinööri (AMK)

Opiskelupaikkaa hakiessa minulla oli vaikeuksia päättää kaupallisten ja teknisten opintojen väliltä. Tuta vaikutti hyvältä kompromissilta ollessaan yhdistelmä molempia. Koulutuksen monipuolisuus ja runsaat kansainväliset mahdollisuudet opintojen aikana sinetöivät valinnan hakea tutalle.

Nyt opiskelen viimeistä vuotta kansainvälisen ICT-liiketoiminnan suuntautumisvaihtoehdossa. Opiskelussa parasta ovat ehdottomasti olleet vuosittain tehtävät projektit yritysten kanssa. Ne ovat tarjonneet mukavaa vaihtelua luentomuotoiseen opiskeluun. Käytännön tekemisen kautta oppii taitoja, joita ei luennolla opi kuten ryhmätyöskentelyä, viestintää ja projektin johtamista.

Olen ollut mukana tekemässä mm. myyntiprosessin kuvausta, perustettavan start-upin liiketoimintasuunnitelmaa ja IT-palvelujohtamiseen liittyvää projektia. Projektien raportointi on antanut myös hyvää harjoitusta opinnäytetyöhön.

Ehkäpä hienoin kokemus koko opiskeluaikana oli toisena vuotena vietetty työharjoittelujakso Chicagossa. Opintojen aikana tehtävät projektit ja kansainvälinen työharjoittelu ovat arvokasta kokemusta ja uskon, että ne auttavat erottautumaan työmarkkinoilla. Hyvän kokemuksen lisäksi niiden kautta voi myös työllistyä opintojen aikana tai valmistumisen jälkeen.


Roosa Haapalainen.

Roosa Haapalainen, tuotantotalouden insinööri (AMK)

Olen valmistumassa tuotantotalouden insinööriksi (ICT) keväällä 2016. Ensimmäisen opiskeluvuoteni kesänä pääsin ABB Drives:iin (taajuusmuutintehdas) töihin materiaalitiimiin inventoimaan ja valvomaan toimittajien toimittamien komponenttien laatua. Olin näissä tehtävissä töissä n. 1,5 vuotta kesät täysipäiväisesti ja muuten osa-aikaisesti vähintään kerran viikossa. Kyselin kuitenkin vaativammista tehtävistä ja sain onnekseni siirron hankintatoimeen ostajan tehtäviin. Siellä työskentelin vuoden, mutta lähes täysipäiväisesti puoli vuotta.

Ostajan työt sisälsivät perus ostotilausten lisäksi varaston hallintaa ja operatiivista materiaalin hallintaa, toimittajien kausipalaverit ja pisteyttäminen kvartaaleittain, erilaisten mittarien seuraamista, matkustamista ja yhteistyön/toiminnan kehittämistä toimittajan ja tuotannon välillä.

ABB:llä olin paljon tekemisissä muun muassa eri tuotantolinjojen ja insinöörien kanssa sekä ostajan että laatuun liittyvän työn ohella. Tapasin yllättävän paljon tuotantotalouden insinöörejä täällä: useampia tuotannon-, ostotiimin-, materiaali- ja logistiikkatiimin esimiehiä, laatuinsinöörejä, linjan ja logistiikan kehitysinsinöörejä sekä ostajia useampikin. Usea näistä oli lukenut AMK:n jälkeen vielä Diplomi-insinööreiksi, mutta ne virat eivät kuitenkaan vaadi kyseistä ylempää korkeakoulu-tutkintoa.

Tällä hetkellä työskentelen osa-omistamassani pk-yrityksessä tehden teknistä myyntiä, tarjouksia, ostotilauksia, tarjouspyyntöjä, markkinointia ja varaston hallintaa (tilausten ja varaston arvon optimointia). Työ pienessä yrityksessä on omalla tavallaan haastavampaa kuin isossa sekä huonolla että hyvällä tavalla: on enemmän vastuuta, mutta toisaalta automatisointi puuttuu ja joutuu äkkiä vastaamaan suurelta osin yrityksen perus pyörimisestä. Pienessä yrityksessä kuitenkin näkee hyvin koko yrityksen toiminnan asiakkaan tilauksesta toimitukseen.

Koulu ja työ kulkivat opiskelujeni ajan mukavasti käsi kädessä. Opiskelujen ajan töissä sekä koulussa tuli uusia käsitteitä, joita pystyin puolin ja toisin hyödyntämään. Nyt kun omat työtehtävien osa-alueet ovat lisääntyneet, huomaan tuotantotalouden linjan monipuolisuuden entistä paremmin. On mukava kun monien osa-alueiden asiat kuulostavat vähintäänkin tutuilta alettaessa työstämään niitä työelämässä, esim. markkinoinnin hissipuhe.

Koska kuulun myös yrityksen hallitukseen, olen luonnollisesti kiinnostunut yrityksen tilinpäätöksistä ja taseesta sekä myynnissä katelaskelmista. Siispä yritystalouteen liittyvistä kursseista on minusta ollut paljon hyötyä. Koen myös, että myös fysiikasta on ollut ainoastaan hyötyä jokaisessa työssäni. Ei tarvitse siis olla mikään sähköinsinööri, mutta on kiva ymmärtää esimerkiksi perus käsitteitä, yksiköitä ja sähköisiä komponentteja. Nämä taidot korostuvat tietenkin teknisessä myynnissä varsinkin pienessä yrityksessä.