Tuotantotalous, insinööri (AMK), päiväopiskelu

Hae nyt!

 • Haku Metropolian avoimen AMK:n opintojen perusteella (hakuaika 1.5. - 4.6.2024) 01.05.2024 - 04.06.2024
 • Haku suomalaisten korkeakouluopintojen perusteella (hakuaika 1.5.-4.6.) 01.05.2024 - 04.06.2024
Hakeminen
Tutkintonimike
Insinööri (AMK)
Laajuus
240 opintopistettä
Kesto
4 vuotta
Opiskelupaikka
Opiskelumuoto
Opetuskieli
Suomi
Hinta
Maksuton

Opiskelu

Tuotantotalous yhdistää tekniikan ja liiketoiminnan osaamisen

Tuotantotalouden insinöörin tekniikan tuntemus yhdistyy yritystaloudelliseen osaamiseen. Sinusta tulee yritystoiminnan kehittäjä. Rakennat verkostoja ja ratkaiset ongelmia kansainvälisessä tiimissä tai ulkomailla. Tavoitteenasi on tuottavuuden ja tehokkuuden parantaminen tai uuden liiketoiminnan kehittäminen. Sinun osaamisellasi on kysyntää sekä yrityksissä että julkishallinnossa.

Tuotantotalouden insinööri on yksi työmarkkinoiden kilpailukykyisimmistä tutkinnoista. Metropolian tuotantotalouden insinöörit työllistyvät erinomaisesti. Opetushallinnon AMK uraseurannan mukaan Metropolia amk:sta vuonna 2018 kyselyyn vastanneista tutkinnon suorittaneista oli vakituisessa kokopäivätyössä 100 % vuonna 2023.

Tekniikka ja yritystalous yhdistyvät hyvin opinnoissa, ja opit esimerkiksi:

 • miten yritysten toimintaa kehitetään
 • miten tietojärjestelmät tuovat hyötyä liiketoiminnassa
 • miten yritysten välistä kauppaa käydään
 • miten asiakastyytyväisyyttä ja -palvelua kehitetään jatkuvasti
 • miten toimintaprosesseja hallitaan ja kehitetään
 • miten yritys hallitsee kustannuksiaan ja kilpailee markkinoilla
 • miten yritykset käsittelevät ja kuljettavat tuotteitaan
 • miten yritystä johdetaan ja miten tehdään oikeita päätöksiä
 • mihin kaikkeen kansalliset rajat ylittävä liiketoiminta vaikuttaa yrityksessä
 • miten digitaalista tietoa hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla
 • miten yhdistää perinteistä insinööriosaamista digitalisaation mahdollisuuksiin

Katso Metropolian elokuvaopiskelijoiden hauska logistiikkaan ja huolintaan liittyvä YouTube-video Munat matkaan - Eggs on the Road (kesto n. 2 min.).

Syventymiskohteet

Voit opinnoissasi syventyä joko tieto- ja viestintäteknologiaan perustuvaan liiketoimintaan (ICT) tai logistiikkaan ja teollisuuden prosesseihin.

Kansainvälisen ICT-liiketoiminnan kehittäminen ja johtaminen

Opit miten tiedon ja tietotekniikan avulla voidaan tukea ja kehittää liiketoimintaa. Opit myös hahmottamaan uusien liiketoimintojen mahdollisuuksia analysoimalla tietomassoja. Opit käyttämään yritystoiminnan suosimia järjestelmiä (kuten SAP) osana menestyvää yritystoimintaa. Opit myynnin perusteita sekä markkinoiden mahdollisuuksien tunnistamista. Opit arvioimaan yritysten toiminnan ja investointien kannattavuutta ja suorituskykyä. Perehdyt johtamisen eri näkökulmiin.

Tulevaisuuden työpaikat ovat organisaatioissa, joissa tietotekniikkaa hyödynnetään - siis lähes kaikkialla.

Toimitusketjun johtaminen

Opit mallintamaan, analysoimaan ja kehittämään kaikkia niitä toimintoja, joita tavaroiden ja palveluiden tuottaminen vaatii: toiminnanohjausta, logistiikkaa, automaatiojärjestelmiä, laatujärjestelmiä ja yleensä prosesseja. Opit käyttämään tietojärjestelmiä, joita yritykset käyttävät. Opit teollista myyntiä sekä markkinoiden mahdollisuuksien tunnistamista.

Opit myös arvioimaan yritysten toiminnan ja investointien kannattavuutta sekä kehittämään suorituskykyä. Perehdyt johtamisen eri näkökulmiin ja saat myös perusvalmiudet yrittäjyyteen.

Kansainvälisyys

Kansainvälisyys on tärkeä osa tuotantotalouden opiskelua, ja kannustamme sinua suorittamaan osan opinnoistasi ja harjoitteluakin ulkomailla. Opiskeluvaihtoehtoja on tarjolla ympäri maailmaa yhteistyökorkeakouluissamme ja erityisesti kumppanikorkeakoulussamme htwSaarissa Saarbrückenissa, jossa voit suorittaa kaksoistutkinnon.

Oman alasi kielitaitoa opit varmasti, sillä opiskelet 3. vuoden opinnot englannin kielellä ja voit kehittää kansainvälisyyttäsi yhdessä tuotantotalouden vaihto-opiskelijoiden kanssa.

Lue lisää kansainvälistymismahdollisuuksista.

Opetussuunnitelma

Tutustu tuotantotalouden päivätoteutuksen opetussuunnitelmaan Opinto-oppaassa.

Klikkaa Tuotantotalous (TXQ23S1) -otsikon alta pääainetta ICT-liiketoiminnan johtaminen, SCM johtaminen tai Kaksoistutkinto htw Saarland.

Työmahdollisuudet

Tuotantotalous on niin monipuolinen koulutus, että mahdollisuuksia löytää mielenkiintoisia töitä on runsaasti. Toiminnan kehittämisosaamistasi voit hyödyntää kaikilla aloilla.

Mahdollisia työtehtäviä ovat erilaiset teollisuuden, palveluyritysten ja julkishallinnon kehitys-, suunnittelu-, hankinta-, myynti-, palvelu- ja esimiestehtävät.

Opintojen toteutus ja opetuspaikka

Opinnot toteutetaan lähiopetuksena Metropolian Karamalmin kampuksella osoitteessa Karaportti 2, 02610 Espoo.

 • Opetuskieli on suomi. Opetusmateriaalia voi olla englanniksi.
 • Opintojen kolmantena vuotena opetuskieli on englanti. Kolmantena vuotena voi lähteä vaihtoon ulkomaille.
 • Opintoja ei voi suorittaa päivätyön ohessa, etäopintoina, verkko-opintoina tai yksilötyönä.
 • Opetustunteja on lukujärjestyksen mukaisesti ma-pe klo 8.00-17.00 välillä. Opetustuntien ajankohta voi vaihdella viikkokohtaisesti.
 • Iltaisin voi poikkeustapauksessa olla opetusta klo 17-20.30.
 • Opetustuntien lisäksi opiskeluun sisältyy itsenäistä opiskelua ilman opettajan opetusta.

Opiskelija itse vastaa siitä, että hänellä on vaadittavat opiskeluvalmiudet. Tällaisiin valmiuksiin lukeutuvat mm. tiedonhakutaidot, ryhmätyötaidot ja erilaisten asiatekstien kirjoittamistaidot. AMK-opinnoissa menestyminen vaatii vastuuottoa omasta toiminnasta ja oppimisestasi sekä aktiivista osallistumista opetustunneille ja valmiutta opiskella myös vapaa-ajalla.

Opinnot edellyttävät

Suomen kielen kielitaito

Opiskelija on itse vastuussa siitä, että hänellä on korkeakouluopinnoissa edellytettävä kielitaito.

Opinnot toteutetaan suomeksi ja englanniksi. Ensimmäisen vuoden kaikille yhteiset opinnot toteutetaan suomeksi, mutta opetuksessa käytetään myös englanninkielistä materiaalia. Osa pääaineista toteutetaan suomeksi ja osa englanniksi.

Kaikissa pääaineissa käytetään englanninkielistä opiskelumateriaalia. Opinnoissa menestyminen edellyttää vähintään eurooppalaisen viitekehyksen tason B2 suomenkielen taitoa. Lue kielitaidon eri tasoista Europassin sivustolta. Voit käyttää kielitaidon itsearvioinnin tukena esim. Dialang-kielitestiä, kun arvioit kielitaitosi riittävyyttä AMK-opintoihin.

Oma kannettava tietokone

Opiskelijalla tulee olla käytössä oma kannettava tietokone. Jos sinulla on jo oma kannettava tietokone, voit aloittaa opintosi käytössäsi olevalla tietokoneella. Jos olet hankkimassa uutta kannettavaa, lue tietohallinnon laitesuositus.

Kaikkia tuotantotalouden opinnoissa käytettäviä ohjelmia ei ole käytettävissä MAC -tietokoneissa. Tästä syystä opiskelijoille suositellaan PC:tä. Jos opiskelijalla on MAC, niin osassa kursseista (n 7-10 kurssissa, riippuen pääaineesta) opintojaksojen tehtävät täytyy tehdä Metropolian tietokoneluokkien Windows -tietokoneilla. Lisätietoja saat tutkintovastaava Nina Hellmanilta (sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi (at) metropolia.fi).

Etäopetusta varten suositellaan kuulokemikrofonin käyttöä/hankkimista.

Kysyttävää tuotantotalouden opinnoista?

Hakeminen

 • Hakuaika
  13.3.2024 klo 08:00 - 27.3.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  • Päiväopiskelu

  Hakuohjeet ja valintaperusteet

  Korkeakoulujen yhteishaku on kansallinen hakumenettely, jota suomalaiset oppilaitokset käyttävät valitessaan uusia opiskelijoita. Kevään 2024 toisessa yhteishaussa 13.3.2024 klo 8:00 - 27.3.2024 klo 15:00 voi hakea enintään kuuteen (6) suomenkieliseen korkeakoulututkintoon. Nämä kuusi vaihtoehtoa voivat sisältää koulutusohjelmia yhdestä tai useammasta korkeakoulusta.

  Kaikki hakemiseen tarvittavat tiedot ovat valtakunnallisessa Opintopolku.fi -portaalissa. Opintopolku.fi:stä löydät koulutusohjelmien kuvaukset, hakukriteerit, hakuohjeet, hakulomakkeet ja paljon muuta.

 • Hakuaika
  1.5.2024 klo 08:00 - 15.5.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  • Päiväopiskelu

  Siirtohaku on suunnattu kaikille suomalaiseen korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin otetuille opiskelijoille, jotka haluavat:

  • siirtää opiskeluoikeutensa korkeakoulusta toiseen niin, että tutkintonimike pysyy samana tai tutkintonimike vaihtuu
   TAI
  • siirtää opiskeluoikeutensa korkeakoulun sisällä koulutuksesta toiseen siten, että tavoitetutkintoon liitettävä tutkintonimike vaihtuu.

  Hakuohjeet: julkaistu Opintopolussa

  Jos siirto tapahtuu Metropolian sisällä siten, että tutkintonimike säilyy samana, kyse on tutkinto-ohjelman vaihdosta jonka ohjeet löytyvät Metropolian intranetistä (OMA).

 • Hakuaika
  1.5.2024 klo 08:00 - 4.6.2024 klo 15:00
  Hae nyt!
  • Päiväopiskelu

  Haku Metropolian avoimen AMK:n opintojen perusteella on suunnattu Metropolia Ammattikorkeakoulun avoimen AMK:n opintoja suorittaneille (esim. polkuopinnot/väyläopinnot, sekä muut avoimen opinnot). Metropolian opinnoiksi katsotaan kaikki opinnot, jotka kirjataan Metropolian opintorekisteriin ja avoimen opinnoiksi katsotaan kaikki sellaiset opinnot, joita ei ole suoritettu tutkintoon johtavan koulutuksen opiskeluoikeudella.

  Hakuaika: 1.5.2024 klo 8:00- 4.6.2024 klo 15:00

  Hakuohjeet: julkaistu Opintopolussa

 • Hakuaika
  1.5.2024 klo 08:00 - 4.6.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  syksy 2024
  Hae nyt!
  • Päiväopiskelu

  Haku suomalaisten korkeakouluopintojen perusteella on suunnattu kaikille suomalaisissa korkeakouluissa korkeakouluopintoja suorittaneille. Kaikki suomalaiset korkeakouluopinnot huomioidaan riippumatta siitä onko ne suoritettu avoimen opintoina vai tutkintoon johtavassa koulutuksessa, tai onko opiskeluoikeus voimassa vai päättynyt.

  Hakuaika: 1.5.2024 klo 8:00- 4.6.2024 klo 15:00

  Hakuohjeet: julkaistu Opintopolussa

Kysyttävää hakemisesta?

Ota yhteyttä Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluihin:
p. 040 712 5100, puhelinpalveluaika ma - ke klo 10-12
hakijapalvelut [at] metropolia.fi (hakijapalvelut[at]metropolia[dot]fi)

Aukioloajat ja tarkemmat yhteystiedot

Opintojen aloitus

Opintojen aloitus Metropoliassa

Tervetuloa opiskelemaan tutkintoa Metropoliaan!

Tutkinto-opintojen aloittamisessa on muutamia vaiheita, jotka kannattaa tehdä jo ennen opiskelun alkua. Lue alta kaikki Metropolian tutkinto-opiskelijoita koskevat ohjeet sekä omaa ryhmääsi koskevat ohjeet. Ryhmäkohtaiset ohjeet julkaistaan lähempänä opintojen aloitusta.

Tuotantotalouden opintojen aloitus

Perehdytyspäivät 15.8. - 16.8.2024

Uusien opiskelijoiden (tutkinto-opiskelijat ja avoin amk:n väyläopiskelijat) pakolliset perehdytyspäivät järjestetään torstaina 15.8. ja perjantaina 16.8. Karamalmin kampuksella (Karaportti 2, Espoo).

Perehdytyspäivillä saat tietoa mm. opintojen aloittamiseen liittyvistä asioista, opiskelukäytänteistä, sähköisistä järjestelmistä, saat järjestelmäkoulutusta ja tutustut omaan ryhmääsi. Jokaisen läsnä olevaksi ilmoittautuneen opiskelijan tulee osallistua perehdytyspäiville. Jos olet estynyt osallistumaan perehdytyspäiviin, ota yhteyttä Bella Erlaan (yhteystiedot tiedotteen lopussa).

Lue sähköpostisi säännöllisesti 5.-14.8. välisenä aikana, koska sinulle lähetetään:

 • Metropolian järjestelmätunnuksien aktivointiohje: sinun pitää aktivoida tunnukset ennen to 15.8.2024 perehdytyspäiviä.
 • Perehdytyspäivien ohjelma.
 • Ryhmäjakolista (opiskelijat jaetaan A- ja B-ryhmiin)
 • Tietoa Karamalmin kampuksesta

Tiedot lähetetään opintopolku.fi -palvelussa ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Jos sähköpostiosoitteesi on muuttunut, niin lähetä siitä tieto Bella Erlalle (yhteystiedot tiedotteen lopussa).

Kampuksella järjestettävän ohjelman jälkeen alkaa vertaistuutoreiden järjestämä vapaamuotoinen ohjelma (varaudu sään mukaiseen vaatetukseen). Vertaistuutorien iltapäivän ja illan ohjelma on vapaaehtoista, mutta kaikkien opiskelijoiden toivotaan osallistuvan mahdollisuuksien mukaan.

HUOM! Ota oma kannettava tietokone mukaan to 15.8. perehdytyspäiville.

Opetuksen alkaminen 19.8., opetusryhmät ja lukujärjestykset

Syyslukukauden opinnot alkavat maanantai 19.8.2024 alkavalla viikolla. Opetus järjestetään Metropolian Karamalmin kampuksella, osoitteessa Karaportti 2, 02610 Espoo.

Voit tutustua oman ryhmäsi lukujärjestykseen jo ennen perehdytyspäiviä Lukkarikoneessa. Syyslukukauden lukujärjestykset on julkaistu.

Palvelu näyttää lukujärjestyksen viikkokohtaisesti. Kirjoita palvelun vasemmassa laidassa olevaan Haku-ruutuun oman pienryhmäsi TXQ24S1-A tai TXQ24S1-B tunnus, jolloin näet vain kyseisen ryhmän opetuksen. Ryhmäjakolista lähetetään opiskelijoille opintopolku.fi-palvelussa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen ennen perehdytyspäiviä.

Jos sinulla on jokin pakottava syy, jonka vuoksi sinun tulisi kuulua A- tai -B-ryhmään, niin kerro siitä sähköpostilla Bella Erlalle viimeistään maanantaina 5.8.2024 (yhteystiedot tiedotteen lopussa).

Lukujärjestyksiin voi tulla muutoksia eli tarkista mahdolliset päivitykset ennen opintojen alkua.

Opintoja ei voi suorittaa päivätyön ohessa, etäopintoina, verkko-opintoina tai yksilötyönä. Opiskelu on täysipäivästä: 1 op vastaa noin 27 tuntia opiskelutyötä. Opetustuntien lisäksi opiskeluun sisältyy pakollista itsenäistä opiskelua ilman opettajan opetusta. AMK-opinnoissa menestyminen vaatii vastuunottoa omasta toiminnasta ja oppimisestasi sekä aktiivista osallistumista opetustunneille ja valmiutta opiskella myös vapaa-ajalla.

Lukujärjestyksiin voi tulla muutoksia eli tarkista mahdolliset päivitykset ennen opintojen alkua.

Syksyn 2024 ajoitus:

 • 1. lähiopetusperiodi = 19.8.- 13.10.2024
 • Projekti- ja itseopiskeluviikko 14.10. - 20.10.2024, jolloin ei ole pakollista opetusta.
 • 2. lähiopetusperiodi = 21.10. - 15.12.2024
 • Projekti- ja itseopiskeluviikko 16.12.- 22.12.2024, jolloin ei ole pakollista opetusta
 • Lomaviikko 23.12.- 29.12.2024
 • Projekti- ja itseopiskeluviikot 1.-12.1.2025.

Lomamatkat kannattaa sijoittaa projekti-ja itseopiskeluviikoille tai lomaviikolle.

Kevätlukukauden 2025 opetus alkaa 13.1.2025.

1. lukuvuoden pakolliset opinnot

Ellei opintoja ole hyväksiluettu aikaisemmilla opinnoilla, niin opiskelijan pakollisiin opintoihin kuuluvat nämä opintojaksot:

Syyslukukausi 2024

 • Tuotantotalouden perusteet ja orientointi
 • Insinöörimatematiikka
 • Fysikaaliset ilmiöt
 • Tekniikan alan suomi ja viestintä
 • Tekniikan alan ruotsi
 • Projektin hallinta ja itsensä johtaminen
 • Tiedolla johtaminen

Kevätlukukausi 2025

 • Tuotantotalouden matemaattiset menetelmät
 • Johdantoprojekti
 • Python ohjelmoinnin perusteet
 • Hankinta ja logistiikka
 • Tuotannon- ja materiaalinohjaus
 • Toiminnanohjausjärjestelmät

Katso opintojaksojen tavoitteet ja sisällöt opetussuunnitelmasta (TXQ24S1).

Sähköiset palvelut Metropoliassa

Tutustu Metropolian Tietohallinnon kokoamaan Opiskelijan selviytymisoppaaseen.

Aikaisempien opintojen hyväksi lukeminen

Opintoja voidaan hyväksi lukea korkeakoulutasoisilla opinnoilla (yliopisto, ammattikorkeakoulu, avoin yliopisto, avoin ammattikorkeakoulu). Arvioi, onko sinulla opetussuunnitelman tavoitteita vastaavaa osaamista avulla opetussuunnitelman avulla (klikkaa opetussuunnitelman opintopolut -otsikon alta eri pääaineiden opintotarjontaan).

Jos haluat hyväksi lukea aikaisempia opintoja, niin ota yhteyttä ennen perehdyttämispäiviä Bella Erlaan (yhteystiedot alla).

Huomioi, että ennen opintojesi aloittamista suoritetuista opinnoista saadut hyväksi luvut eivät kerrytä opintotukeen oikeuttavaa opintopistekertymää.

Kerromme tarkemmin hyväksi luvuista perehdytyspäivillä tutkinto-ohjelman tilaisuudessa.

Aurinkoista ja virkistävää kesää!

Terveisin,

Nina Hellman, tutkintovastaava

Bella Erla, koulutussuunnittelija, opintojen ohjaaja, harjoitteluvastaava (tavoitettavissa 1.8. alkaen)

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi [at] metropolia.fi (etunimi[dot]sukunimi[at]metropolia[dot]fi)