Tuotantotalous, insinööri (AMK), päiväopiskelu

Perustiedot

Tutkintonimike
Insinööri (AMK)
Kesto / Ajankohta
4 vuotta
Laajuus
240 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika: 13. – 27.3.2024
Hinta
Maksuton

Tuotantotalous yhdistää tekniikan ja liiketoiminnan osaamisen

Tuotantotalouden insinöörin tekniikan tuntemus yhdistyy yritystaloudelliseen osaamiseen. Sinusta tulee yritystoiminnan kehittäjä. Rakennat verkostoja ja ratkaiset ongelmia kansainvälisessä tiimissä tai ulkomailla. Tavoitteenasi on tuottavuuden ja tehokkuuden parantaminen tai uuden liiketoiminnan kehittäminen. Sinun osaamisellasi on kysyntää sekä yrityksissä että julkishallinnossa.

Tuotantotalouden insinööri on yksi työmarkkinoiden kilpailukykyisimmistä tutkinnoista. Metropolian tuotantotalouden insinöörit työllistyvät erinomaisesti. OKM:n mittariston mukaan vuonna 2017 tutkinnon suorittaneista työllisiä on yli 95%.

Tekniikka ja yritystalous yhdistyvät hyvin opinnoissa, ja opit esimerkiksi:

 • miten yritysten toimintaa kehitetään
 • miten tietojärjestelmät tuovat hyötyä liiketoiminnassa
 • miten yritysten välistä kauppaa käydään
 • miten asiakastyytyväisyyttä ja -palvelua kehitetään jatkuvasti
 • miten toimintaprosesseja hallitaan ja kehitetään
 • miten yritys hallitsee kustannuksiaan ja kilpailee markkinoilla
 • miten yritykset käsittelevät ja kuljettavat tuotteitaan
 • miten yritystä johdetaan ja miten tehdään oikeita päätöksiä
 • mihin kaikkeen kansalliset rajat ylittävä liiketoiminta vaikuttaa yrityksessä
 • miten digitaalista tietoa hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla
 • miten yhdistää perinteistä insinööriosaamista digitalisaation mahdollisuuksiin

Voit opinnoissasi syventyä joko tieto- ja viestintäteknologiaan perustuvaan liiketoimintaan (ICT) tai logistiikkaan ja teollisuuden prosesseihin.

Kansainvälisen ICT-liiketoiminnan kehittäminen ja johtaminen

Opit miten tiedon ja tietotekniikan avulla voidaan tukea ja kehittää liiketoimintaa. Opit myös hahmottamaan uusien liiketoimintojen mahdollisuuksia analysoimalla tietomassoja. Opit käyttämään yritystoiminnan suosimia järjestelmiä (kuten SAP) osana menestyvää yritystoimintaa. Opit myynnin perusteita sekä markkinoiden mahdollisuuksien tunnistamista. Opit arvioimaan yritysten toiminnan ja investointien kannattavuutta ja suorituskykyä. Perehdyt johtamisen eri näkökulmiin. Tulevaisuuden työpaikat ovat organisaatioissa, joissa tietotekniikkaa hyödynnetään - siis lähes kaikkialla.

Toimitusketjun johtaminen

Opit mallintamaan, analysoimaan ja kehittämään kaikkia niitä toimintoja, joita tavaroiden ja palveluiden tuottaminen vaatii: toiminnanohjausta, logistiikkaa, automaatiojärjestelmiä, laatujärjestelmiä ja yleensä prosesseja. Opit käyttämään tietojärjestelmiä, joita yritykset käyttävät. Opit teollista myyntiä sekä markkinoiden mahdollisuuksien tunnistamista. Opit myös arvioimaan yritysten toiminnan ja investointien kannattavuutta sekä kehittämään suorituskykyä. Perehdyt johtamisen eri näkökulmiin ja saat myös perusvalmiudet yrittäjyyteen.

Kansainvälisyys

Kansainvälisyys on tärkeä osa tuotantotalouden opiskelua, ja kannustamme sinua suorittamaan osan opinnoistasi ja harjoitteluakin ulkomailla. Opiskeluvaihtoehtoja on tarjolla ympäri maailmaa yhteistyökorkeakouluissamme ja erityisesti kumppanikorkeakoulussamme htwSaarissa Saarbrückenissa, jossa voit suorittaa kaksoistutkinnon.

Oman alasi kielitaitoa opit varmasti, sillä opiskelet 3. vuoden opinnot englannin kielellä ja voit kehittää kansainvälisyyttäsi yhdessä tuotantotalouden vaihto-opiskelijoiden kanssa.

Opetussuunnitelma

Tutustu päivätoteutuksen opetussuunnitelmaan.Klikkaa Tuotantotalous (TXQ23S1) -otsikon alta pääainetta ICT-liiketoiminnan johtaminen, SCM johtaminen tai Kaksoistutkinto htw Saarland.

Työmahdollisuudet

Tuotantotalous on niin monipuolinen koulutus, että mahdollisuuksia löytää mielenkiintoisia töitä on runsaasti. Toiminnan kehittämisosaamistasi voit hyödyntää kaikilla aloilla. Mahdollisia työtehtäviä ovat erilaiset teollisuuden, palveluyritysten ja julkishallinnon kehitys-, suunnittelu-, hankinta-, myynti-, palvelu- ja esimiestehtävät.

Opetuspaikka

Opetuspaikka on Karamalmin kampus, Karaportti 2, Espoo.

Opinnoissa edellytettävä suomenkielen kielitaito

Opiskelija on itse vastuussa siitä, että hänellä on korkeakouluopinnoissa edellytettävä kielitaito.

Opinnot toteutetaan suomeksi ja englanniksi. Ensimmäisen vuoden kaikille yhteiset opinnot toteutetaan suomeksi, mutta opetuksessa käytetään myös englanninkielistä materiaalia. Osa pääaineista toteutetaan suomeksi ja osa englanniksi. Kaikissa pääaineissa käytetään englanninkielistä opiskelumateriaalia. Opinnoissa menestyminen edellyttää vähintään eurooppalaisen viitekehyksen tason B2 suomenkielen taitoa. Lue kielitaidon eri tasoista Europassin sivustolta. Voit käyttää kielitaidon itsearvioinnin tukena esim. Dialang-kielitestiä, kun arvioit kielitaitosi riittävyyttä AMK-opintoihin.

Opinnoissa tarvitaan oma kannettava tietokone

Opiskelijalla tulee olla käytössä oma kannettava tietokone. Jos sinulla on jo oma kannettava tietokone, voit aloittaa opintosi käytössäsi olevalla tietokoneella. Jos olet hankkimassa uutta kannettavaa, lue tietohallinnon laitesuositus.

Kaikkia tuotantotalouden opinnoissa käytettäviä ohjelmia ei ole käytettävissä MAC -tietokoneissa. Tästä syystä opiskelijoille suositellaan PC:tä. Jos opiskelijalla on MAC, niin osassa kursseista (n 7-10 kurssissa, riippuen pääaineesta) opintojaksojen tehtävät täytyy tehdä Metropolian tietokoneluokkien Windows -tietokoneilla. Lisätietoja saat tutkintovastaava Nina Hellmanilta (sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi (at) metropolia.fi).

Etäopetusta varten suositellaan kuulokemikrofonin käyttöä/hankkimista.

Uusien opiskelijoiden pakolliset perehdytyspäivät

Opinnot alkavat uusien opiskelijoiden perehdytyspäivillä, joihin opiskelijan tulee osallistua, jos hän ottaa opiskelupaikan vastaan läsnäolevana opiskelijana. Syksyllä opintonsa aloittavien perehdytyspäivät järjestetään to 17.8. - pe 18.8.2023. Syyslukukauden opetus alkaa maanantaina 21.8.2023.

Uuden opiskelijan materiaali

Uuden opiskelijan materiaali julkaistaan kesällä 2023 Metropolian opinto-oppaassa.