Tuotantotalouden projekteissa ratkaistaan yritysten todellisia ongelmia

5.5.2020 - 09:00

Jaakko NiemeläJaakko Niemelä valmistui tuotantotalouden insinööriksi (AMK). Hän suosittelee opintoja kaikille, jotka haluavat ymmärtää kokonaisuuksia.

– Tuotantotalouden tekniset sekä kaupalliset puolet auttavat ymmärtämään yritystoimintaa yhtenä kokonaisuutena. Teollisuuden prosessit -suuntautumisvaihtoehdossa käydään läpi monimuotoisia yrityksen prosesseja, kuten logistiikkaa, tilaustoimitusketjuja, tuotantoa, valmistusta sekä myös ICT-puolelta tuttuja tietojärjestelmiä. Luonnollisesti näitä prosesseja pyritään kehittämään erilaisten periaatteiden ja menetelmien avulla, varsinkin lean-periaatteet tulevat tutuiksi, Jaakko selvittää.

Tuotantotalouden opiskeluun liittyvät erilaiset projektit, työharjoittelut ja insinöörityö vievät Jaakon mukaan suoraan yritysmaailmaan todellisten ongelmien keskelle ja niitä ratkaisemaan.

– Johdantoprojektissa selvitin mm. yrityksen sisäisen kommunikaation nykytilaa ja olin kehittämässä siihen parannusehdotuksia. Pääainekohtaisessa projektissa keskityttiin yrityksen markkinoinnin tehostamiseen ja etsittiin erilaisia vaihtoehtoja markkinointikanaville. Innovaatioprojektissa päästiin luomaan oma web-applikaatio, jolla voidaan helpottaa kuluttajien ongelmia, Jaakko kertoo.

Työharjoitteluun Jaakko pääsi työnsuunnittelijaksi suureen yritykseen ja sai työkokemusta suunnittelutehtävistä. Insinöörityössään hän pääsi kehittämään yrityksen tuotantoprosessia ja suunnittelemaan tuotantolaitoksen uutta layoutia.

Paras kokemus opiskeluajalta oli Jaakon mielestä vaihto-opiskelu ulkomailla.

– Vaihto-opiskelu on vapaaehtoinen, mutta suosittelen sitä lämpimästi. Itse suoritin vaihto-opiskelun Etelä-Koreassa, missä sain kansainvälistä näkökulmaa oman alan aihealueista. Vaihto-opiskelun aikana opiskelin mm. tilaus-toimitusketjun hallintaa, markkinointia, yritystaloutta sekä ERP-järjestelmiä.

Tehdyt projektit, työharjoittelut ja koulusta saatu alan osaaminen helpottavat siirtymistä työelämään heti koulun jälkeen, eikä haastavammat työtehtävätkään ole Jaakon mukaan ongelma.

– Itsensä kehittäminen jatkuu opintojen jälkeenkin uusissa työtehtävissä.

Lisätietoja

Tuotantotalouden opiskelu