Metropoliassa kansainvälistä osaamista pidetään tärkeänä osana ammattitaitoja. Opiskelijalla on monia erilaisia mahdollisuuksia kartuttaa kansainvälisiä kokemuksia ja syventää osaamistaan opintojen aikana – niin Metropoliassa kuin ulkomailla. Voit myös suorittaa kokonaisen tutkinnon kansainvälisissä tutkinto-ohjelmissa (AMK-tutkinto tai ylempi AMK-tutkinto).

Haluatko kokemuksia ulkomailta?

Opiskelijoita Metropoliassa kannustetaan lähtemään ulkomaille opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun. Opiskelijavaihto ja harjoittelu hyväksytään osaksi tutkintoa.

Lisäksi opiskelija voi lähteä lyhyemmille opintovierailuille ulkomaille osana tutkintoaan. Nämä voivat olla esimerkiksi yhdessä yhteistyökorkeakoulujen kanssa järjestettyjä intensiiviohjelmia tai projekteja tai matkoja alan messuille ja seminaareihin, kesäkouluihin tai kilpailuihin.

Voit myös tehdä opinnäytetyön ulkomailla sijaitsevaan organisaatioon.

Entä mahdollisuudet Metropoliassa?

Metropoliassa on tarjolla 15 englanninkielistä tutkinto-ohjelmaa. Lisäksi Metropolian tutkinnot sisältävät opintojaksoja, joissa tarkastellaan alan kansainvälisiä näkökulmia ja trendejä, tehdään projekteja monikulttuurisessa yhteistyössä tai perehdytään kulttuurienväliseen vuorovaikutukseen. Sinulla on myös mahdollisuuksia osallistua englanninkielisille opintojaksoille tai vierailevien luennoitsijoiden pitämään opetukseen ja kehittää näin ammattisanastoasi.

Metropoliassa pääset myös opiskelemaan lukuisia tutkintoon kuuluvia ja valinnaisia kieliä. Kielitarjonta kannattaa hyödyntää heti opintojen alusta lähtien, etenkin jos haluat lähteä opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille.

Lisäksi opiskelijakunta METKA tarjoaa vaihtoehtoja kansainvälistymiseen osana opiskelijaelämää, esimerkiksi tutoroimalla kansainvälistä opiskelijaa tai osallistumalla METKAn kehitysyhteistyöprojekteihin. 

Metropoliassa toimii myös kansainvälisen Erasmus Student Network –verkoston (ESN) oma alajärjestö ESN Metropolia. Voit osallistua ESN Metropolian erilaisiin kansainvälisiin tapahtumiin tai olla osana niiden järjestäjäjoukkoja.

Opiskelijavaihto

Metropolian opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa osa opinnoistaan ulkomailla opiskelijavaihdossa. Yli 500 opiskelijaa tarttuu tilaisuuteen vuosittain. Opiskelu ulkomailla on parhaimmillaan avartava kokemus, jonka kautta oppii tärkeitä taitoja tulevaa uraa varten.

Metropolialla on yli 350 yhteistyökorkeakoulua. Vaihtoon voi lähteä koulutusalasta riippuen Eurooppaan, Aasiaan, Oseaniaan, Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan ja Afrikkaan. Aloittaiset listat partnerikorkeakouluista.

Vaihto-opiskelun kesto riippuu vastaanottavan korkeakoulun lukukausista. Yleensä vaihto kestää kolmesta kuukaudesta vuoteen. Opiskelija seuraa vaihtokorkeakoulunsa normaalia opetusta. Opinnot hyväksiluetaan Metropolian tutkintoon.

Suositus on, että tutkinto-ohjelmasta riippuen opiskelijavaihtoon voi lähteä aikaisintaan toisena opiskeluvuotena, mutta yleensä vaihdon anti on sitä suurempi, mitä pidemmälle ammattiopinnot ovat edenneet.

Amk-tutkintotasolla sekä päivä- että monimuotototeutuksen opiskelijat voivat hakea opiskelijavaihtoon. Opiskelijavaihtoon saa vaihto-ohjelmien apurahaa. Perheelliset opiskelijat ja opiskelijat, joilla on esimerkiksi vamma, sairaus, oppimisvaikeus tai muu erityistarve, voivat hakea lisäapurahaa Erasmus+, Nordplus- ja FIRST-ohjelmissa. Opintotukeen oikeutetut opiskelijat saavat myös opintotukea vaihdon ajalta.

Lisätietoja Metropolian opiskelijavaihdon mahdollisuuksista ja käytännöistä löytyy OMA-intranetistä kohdasta Opiskelijoille - Kansainvälisyys - Opiskelijavaihto.

Harjoittelu ulkomailla

Kaikki Metropolian AMK-tutkinnot sisältävät harjoittelun. Voit tehdä osan tai koko harjoittelun ulkomailla.

Kansainvälisessä harjoittelussa saat työkokemuksen lisäksi kehitettyä kielitaitoasi ja syvennettyä kulttuurienvälistä osaamistasi sekä kartutettua roppakaupalla mielenkiintoisia kokemuksia.

Harjoitteluun saa harjoitteluohjelmien apurahaa. Perheellisille opiskelijoille on mahdollisuus lisäapurahaan Erasmus+, Nordplus- ja FIRST-ohjelmissa. Opintotukeen oikeutetut opiskelijat saavat myös opintotukea harjoittelun ajalta.

Lisätietoja Metropolian kansainvälisistä harjoittelumahdollisuuksista ja käytännöistä löytyy OMA-intranetistä kohdasta Opiskelijoille - Kansainvälisyys - Harjoittelu ulkomailla.

Yhteystiedot

Yhteiset palvelut

Niina Huovinen
kansainvälisten asioiden päällikkö
Myllypurontie 1, 00920 Helsinki
p. 050 596 6900
niina.huovinen [at] metropolia.fi

Terhi Topi
Erasmus-koordinaattori
Myllypurontie 1, 00920 Helsinki
p. 040 652 7661
terhi.topi [at] metropolia.fi

Anni Latva-Pukkila
suunnittelija
Myllypurontie 1, 00920 Helsinki
p. 050 331 4588
anni.latva-pukkila [at] metropolia.fi

Kulttuuri ja luova ala

Kaisa Meghjee-Salminen
kansainvälisten asioiden suunnittelija
Hämeentie 135 D, 00560 Helsinki
p. 040 673 8443
kaisa.meghjee-salminen [at] metropolia.fi

Tutkinto-ohjelmat (AMK-tutkinnot):

 • Elokuva ja televisio
 • Esitys- ja teatteritekniikka
 • Konservointi
 • 3D-animointi ja -visualisointi (Muotoilu)
 • Digitaalinen muotoilu (Muotoilu)
 • Visuaalisen viestinnän muotoilu (Muotoilu)
 • XR Design (Muotoilu)

Tutkinto-ohjelmat (YAMK-tutkinnot):

 • Digitaaliset mediapalvelut
 • Konservointi

Tia-Maria Sjöblom
kansainvälisten asioiden suunnittelija
Hämeentie 135 D, 00560 Helsinki
p. 050 597 3249
tia-maria.sjoblom [at] metropolia.fi

Tutkinto-ohjelmat (AMK-tutkinnot):

 • Kulttuurituotanto
 • Musiikki
 • Sisustusarkkitehtuuri (Muotoilu)
 • Tekstiilisuunnittelu (Muotoilu)
 • Teollinen muotoilu (Muotoilu)
 • Vaatetusala

Tutkinto-ohjelmat (YAMK-tutkinnot):

 • Kulttuurituotanto
 • Musiikki
 • Muotoilu
 • Vaatetusala

Liiketalous

Opiskelijavaihto

Suvi Ruippo
kansainvälisten asioiden koordinaattori
Leiritie 1, 01600 Vantaa
p. 040 660 8815
suvi.ruippo [at] metropolia.fi

Tutkinto-ohjelmat (AMK-tutkinnot):

 • European Business Administration
 • International Business and Logistics
 • Liiketalous

Tutkinto-ohjelmat (YAMK-tutkinnot):

 • Business Informatics
 • Hankintatoimi
 • Liiketoiminnan kehittäminen

Ohjaus harjoitteluasioissa

European Business Administration, International Business and Logistics

Adriana Mustelin 
placement adviser
adriana.mustelin [at] metropolia.fi

Liiketalous (päivä)

Mari Rupponen
opintoneuvoja
mari.rupponen [at] metropolia.fi

Tradenomi (monimuoto)

Katja Hänninen
opintoneuvoja
katja.hanninen [at] metropolia.fi

Ulkomaan harjoittelun apurahat/Mobility Online

Suvi Ruippo
kansainvälisten asioiden koordinaattori
suvi.ruippo [at] metropolia.fi  

Sosiaali- ja terveysala

Katariina Alava

kansainvälisten asioiden suunnittelija
Myllypurontie 1, 00920 Helsinki
p. 040 653 3345
katariina.alava [at] metropolia.fi

Tutkinto-ohjelmat (AMK-tutkinnot):

 • Bioanalytiikka
 • Ensihoito
 • Kätilötyö
 • Nursing
 • Radiografia ja sädehoito
 • Sairaanhoitotyö
 • Suun terveydenhuolto
 • Terveydenhoitotyö

Tutkinto-ohjelmat (YAMK-tutkinnot):

 • Emergency and Critical Care Nursing
 • Health Business Management
 • Kliininen asiantuntija

Eija Tamminen
kansainvälisten asioiden suunnittelija
Myllypurontie 1, 00920 Helsinki
p. 040 522 4911
eija.tamminen [at] metropolia.fi

Tutkinto-ohjelmat (AMK-tutkinnot):

 • Apuvälinetekniikka
 • Fysioterapia, Hammastekniikka
 • Jalkaterapia, Optometria, Osteopatia
 • Social Services, Sosiaaliala
 • Toimintaterapia
 • Vanhustyö

Tutkinto-ohjelmat (YAMK-tutkinnot):

 • Kuntoutus
 • Sosiaaliala
 • Sosiaali- ja terveysalan johtaminen 

Tekniikka

Tiina Piipponen
kansainvälisten asioiden suunnittelija
Leiritie 1, Vantaa
p. 040 772 2847
tiina.piipponen [at] metropolia.fi

Tutkinto-ohjelmat (AMK-tutkinnot):

 • Information Technology
 • Maanmittaustekniikka
 • Rakennusalan työnjohto (LVI)
 • Talotekniikka
 • Tieto- ja viestintätekniikka
 • Tuotantotalous

Tutkinto-ohjelmat (YAMK-tutkinnot):

 • Business Informatics
 • Information Technology
 • Talotekniikka

Anna-Liisa Auramo
kansainvälisten asioiden suunnittelija
Leiritie 1, Vantaa
p. 040 356 3775
anna-liisa.auramo [at] metropolia.fi

Tutkinto-ohjelmat (AMK-tutkinnot):

 • Ajoneuvotekniikka
 • Bio- ja kemiantekniikka
 • Electronics
 • Energia- ja ympäristötekniikka
 • Konetekniikka
 • Laboratorioanalytiikka
 • Rakennusalan työnjohto (infra)
 • Rakennusarkkitehtuuri
 • Rakennustekniikka
 • Sähkö- ja automaatiotekniikka

Tutkinto-ohjelmat (YAMK-tutkinnot):

 • Construction and Real Estate Management
 • Sähkö- ja automaatiotekniikka