Metropolian avoin ammattikorkeakoulu

Mitä voit opiskella?

Avoin ammattikorkeakouluopetus on ammattikorkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaista, kaikille avointa opetusta pohjakoulutuksesta, työkokemuksesta ja iästä riippumatta.

Avoimessa ammattikorkeakoulussa tarjotaan tutkintojen (amk/yamk) osia.

Avoimessa voi opiskella:

Opintojaksot

Opintojaksot ovat nimensä mukaisesti yksittäisiä opintojaksoja. Opintojakson yleisin laajuus on 5 op.

Opintopolut

Opintopolku on opintokokonaisuus, joka sisältää pääsääntöisesti tutkinnon 1. lukuvuoden opinnot. AMK-tutkinnoissa tämä on 60 opintopistettä ja YAMK-tutkinnoissa joko 15 tai 30 opintopistettä riippuen tutkinnon laajuudesta. Opintopolkujen tarkoituksena on tarjota väylä tutkintoon.

Huom! Avoimen polkuopintojen suorittaminen ei johda suoraan hyväksyntään tutkinto-opiskelijaksi. Katso lisätietoja avoimen amk:n väylästä.

Opintomoduulit

Opintomoduuli on mikä tahansa opintokokonaisuus (muu kuin opintopolku), joka sisältää useampia opintojaksoja. Opintomoduulin laajuus voi olla mitä tahansa. Opintomoduulit vertautuvat täydennyskoulutukseen, sillä erotuksella että opintomoduulit on rakennettu tutkinnon osista.

Ei tutkintoa, opinnäytetyötä - joskus työharjoittelua

Avoimessa ei voi suorittaa kokonaista tutkintoa eikä opinnäytetyötä.

Joissain tutkinto-ohjelmissa on mahdollista suorittaa työharjoittelua, jolloin se sisältyy tutkinto-ohjelman opintopolkuun.

Miksi opiskella?

Avoin amk antaa sinulle mahdollisuuden

  • syventää töissä tarvitsemiasi tietoja ja taitoja
  • opiskella harrastuksena, kiinnostuksen vuoksi
  • tutustua ammattikorkeakouluopintoihin
  • auttaa löytämään kiinnostavan ammatin
  • suorittaa opintoja ennen tutkinto-opiskelijaksi hakeutumista

Tervetuloa opiskelemaan!