Metropolian avoin ammattikorkeakoulu

Tervetuloa opiskelemaan avoimeen ammattikorkeakouluun!

Avoin ammattikorkeakouluopetus on ammattikorkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaista, kaikille avointa opetusta pohjakoulutuksesta, työkokemuksesta ja iästä riippumatta.

Avoimessa ammattikorkeakoulussa tarjotaan tutkintojen (amk/yamk) osia.

Avoimessa ei voi suorittaa kokonaista tutkintoa eikä opinnäytetyötä. Joissain tutkinto-ohjelmissa on mahdollista suorittaa työharjoittelua, jolloin se sisältyy tutkinto-ohjelman polkuopintoihin.

Avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Lisäksi joissain poluissa voi olla testi, joka pitää läpäistä. Ylempien tutkinto-ohjelmien polkuihin edellytetään AMK tutkinto-ohjelman suorittamista sekä tutkinto-ohjelman jälkeen suoritettua kolmen vuoden työkokemusta.

Metropolian tutkinto-opiskelijat eivät voi opiskella Metropolian avoimessa amk:ssa. He voivat opiskella muiden ammattikorkeakoulujen avoimessa.

Opintojaksot

Opintojaksot ovat nimensä mukaisesti yksittäisiä opintojaksoja. Opintojakson yleisin laajuus on 5 opintopistettä.

Polkuopinnot

Avoimen ammattikorkeakoulun polku on opintokokonaisuus, joka sisältää pääsääntöisesti tutkinnon 1. lukuvuoden opinnot. AMK-tutkinnoissa tämä on 60 opintopistettä ja YAMK-tutkinnoissa joko 15 tai 30 opintopistettä riippuen tutkinnon laajuudesta.

Polkujen tarkoituksena on tarjota väylä tutkintoon. Huom! Avoimen polkuopintojen suorittaminen ei johda suoraan hyväksyntään tutkinto-opiskelijaksi.

Moduuliopinnot

Avoimen ammattikorkeakoulun moduuli on mikä tahansa opintokokonaisuus (muu kuin polku), joka sisältää useampia opintojaksoja. 

Miksi opiskella?

Avoin amk antaa sinulle mahdollisuuden

  • syventää töissä tarvitsemiasi tietoja ja taitoja
  • opiskella harrastuksena, kiinnostuksen vuoksi
  • tutustua ammattikorkeakouluopintoihin
  • auttaa löytämään kiinnostavan ammatin
  • suorittaa opintoja ennen tutkinto-opiskelijaksi hakeutumista