Tuotantotalouden väyläopinnot, monimuoto

Perustiedot

Kesto / Ajankohta
1 vuosi
Laajuus
60 op
Opetuspaikka
Hinta
900 euroa

Mitä väyläopinnot ovat?

Tuotantotalouden monimuoto-opintojen väyläopinnot sisältävät Tuotantotalouden tutkintokoulutuksen pakollisia, erikseen määriteltyjä, 1. vuoden opintoja yhteensä 60 opintopistettä.

Väyläopinnot ovat vaihtoehtoinen reitti tutkinto-opiskelijaksi. Opinnot suoritetaan yhdessä tutkinto-opiskelijoiden kanssa yhden vuoden aikana.

Väyläopinnot suoritettuaan opiskelija voi hakea tutkinto-opiskelijaksi Tuotantotalouden monimuoto-opintoihin erillishaussa Metropolian Avoimen amk:n tuotantotalouden väyläopintojen perusteella.

Tutkinto-opiskelijaksi valituille väyläopinnot hyväksiluetaan osaksi tutkinto-opintoja.

Katso tarkemmat tiedot väyläopinnoista täältä.

Tuotantotalouden opinnot sopivat sinulle, jos

 • Olet kiinnostunut Tuotantotalouden tutkinto-opinnoista ja alasta.
 • Pystyt opiskelemaan päivätyön ohessa ja itsenäisesti vapaa-ajalla.
 • Sinulla on yleisiä opiskeluvalmiuksia ja opinnoissa vaadittava kielitaito (suomi, englanti).

Mitä tuotantotalous on?

Tuotantotalouden insinöörin tekniikan tuntemus yhdistyy yritystaloudelliseen osaamiseen. Koulutus antaa valmiuksia toimia esimies- ja johtotehtävissä sekä kansainvälisissä toimintaympäristöissä. Koulutuksen tavoitteena on, että opit organisoimaan, suunnittelemaan ja kehittämään tieto-, raha- ja materiaalivirtoja sekä ymmärtämään niiden merkityksen yrityksen toiminnalle. Tavoitteenasi on tuottavuuden ja tehokkuuden parantaminen tai uuden liiketoiminnan kehittäminen.

Tutustu Tuotantotalouden monimuotototeutuksen tutkinto-opintoihin tarkemmin tästä.

Opintojen toteutus

Opinnot alkavat elokuussa ja ne suoritetaan syksyn ja kevään aikana.

Väyläopiskelijoille järjestetään, edellisellä viikolla ennen opintojen alkua, info-tilaisuus, jossa käydään läpi opintoja ja opiskelun käytännön asioita.

Opinnot ovat etäopetuspainotteisia. Verkkoluennot ovat lukujärjestykseen merkitysti klo 17-20.30 välisenä aikana (samoin mahdollinen lähiopetus). Tentit pidetään kampuksella. Opintoihin liittyvät projektit voi tehdä omaan työhön liittyen.

Opetuskieli on suomi. Opetusmateriaalia voi olla englanniksi.

Sisältö

Tuotantotalouden väyläopinnot (60 op) sisältävät nämä opintojaksot. Kukin opintojakso on 5 op laajuinen (1 op vastaa noin 27 tuntia opiskelutyötä).

Huom. opintojaksoihin voi tulla muutoksia.

 • Teollisuus- ja teknologiayrityksen toiminta
 • Insinöörimatematiikka
 • Tilastomatematiikka
 • Fysikaaliset ilmiöt
 • Tekniikan alan suomi ja viestintä
 • Python -ohjelmoinnin perusteet
 • SQL ja relaatiotietokannat
 • Yritystalous
 • Tuotannon- ja materiaalinohjaus
 • Hankinta ja logistiikka
 • Toimitusketjun hallinta
 • Tekninen myynti

Väyläopintojen opintojaksojen tilalle ei voi suorittaa mitään muita opintoja.

Katso opintojaksojen tavoitteet ja sisällöt opetussuunnitelmasta.

Kielitaito- ja muut vaatimukset

Kielitaitovaatimus

 • Opintoihin ilmoittautuja on itse vastuussa siitä, että hänellä on riittävä suomen kielen taito ja englannin kielen taito.
 • Opinnot toteutetaan suomeksi, mutta opetuksessa käytetään myös englanninkielistä materiaalia.
 • Opinnot voivat sisältää ryhmätöitä, joissa tarvitaan sujuvaa suomen arkikielen ymmärtämistä. Opiskelijan pitää pystyä keskustelemaan muiden opiskelijoiden kanssa suomeksi ja omaksumaan nopeasti tuotantotalouden alan suomenkielistä sanastoa.
 • Opinnoissa menestyminen edellyttää vähintään eurooppalaisen viitekehyksen tason B2 suomen kielen taitoa.
 • Katso mitä B2-taso tarkoittaa.
 • Voit käyttää kielitaidon itsearvioinnin tukena esim. Dialang-kielitestiä.

Muut opiskeluvalmiudet

Avoimen AMK:n opiskelijalta edellytetään samoja opiskeluvalmiuksia kuin ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijoilta. Opiskelija itse vastaa siitä, että hänellä on vaadittavat opiskeluvalmiudet. Tällaisiin valmiuksiin lukeutuvat mm. tiedonhakutaidot, ryhmätyötaidot ja erilaisten asiatekstien kirjoittamistaidot.

Opiskeleminen ja opinnoissa menestyminen vaativat hyvää motivaatiota, sinnikkyyttä ja ajanhallintataitoja.

AMK-opinnoissa menestyminen vaatii vastuunottoa omasta toiminnasta ja oppimisesta sekä aktiivista osallistumista opetustunneille ja valmiutta opiskella myös vapaa-ajalla.

Oma tietokone

Tarvitset opiskelua varten riittävän tasoisen tietokoneen ja verkkoyhteyden.

Opiskelijoilla tulee olla käytössään henkilökohtainen oma, esim. kannettava, tietokone koska monimuoto-opinnoissa opetus on etä- ja verkko-opetuspainotteista. Joillain opintojaksoilla voi olla lähiopetusta tai tentti kampuksen luokassa. Kampuksen luokkatiloissa ei ole kiinteitä tietokoneita eikä tarjolla ole lainattavia koneita.

Hinta ja maksaminen

Tuotantotalouden väyläopintojen hinta on 900 euroa.

Tutustu avoimen AMK maksu- ja peruutusehtoihin.

Ilmoittautuminen väyläopintoihin

Opiskelijat valitaan väyläopintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä, kunnes paikat on täytetty. Pohjakoulutusvaatimuksia ei ole.

Ilmoittaudu Tuotantotalouden monimuoto-opintojen väyläopintoihin avoimen amk:n ilmoittautumisjärjestelmässä: https://hakija.oma.metropolia.fi/. Ennen uuden haun alkamista sivuilla näkyy edellisen jo päättyneen haun tiedot.

Tuotantotalouden väyläopintojen ilmoittautumisaika on 2.5. - 6.8.2024.

Väyläopinnot alkavat elokuun lopussa ja ne suoritetaan syksyn ja kevään aikana.

Ennen ilmoittautumista

Tutustu:

Tutustu Tuotantotalouden monimuoto-opintojen

Väyläopintojen aloittaminen

Opinnot alkavat elokuun puolivälissä. Kaikille opintoihin hyväksytyille lähetetään opintojen aloittamiseen liittyvät ohjeet ennen opintojen alkua.

Ennen opintojen alkua edellisellä viikolla pidetään orientaatioilta verkossa Zoom-videoneuvottelusovelluksella. Orientaatioiltaan lähetetään kutsu kaikille opiskelijoiksi valituille.

Tutustu uuden opiskelijan ohjeisiin.

Hakeminen tutkinto-opiskelijaksi väyläopintojen jälkeen

Väyläopintojen suorittaminen ei automaattisesti takaa pääsyä tutkinto-opiskelijaksi. Sinun pitää hakea hakea Tuotantotalouden tutkinto-opiskelijaksi Haku Metropolian avoimen AMK opintojen perusteella -haussa.

Voit hakea vasta sen jälkeen, kun olet hyväksyttävästi suorittanut 60 opintopisteen laajuisesta väyläopinnoista vähintään 55 opintopistettä.

Hakuaika alkaa 1.5. ja päättyy viimeistään 15.7. tai kun paikat on täytetty. Lue ohjeet tarkkaan ja laita haun päivämäärä itsellesi ylös kalenteriin. Haku on kerran vuodessa keväällä.

Haussa huomioidaan vain opintopistemäärä, ei arvosanoja.

Jos sinut hyväksytään tutkinto-opiskelijaksi, niin suorittamasi väyläopinnot hyväksiluetaan osaksi tutkinto-opintoja.

Lisätiedot

Lue ohjeet avoimessa AMK:ssa opiskelusta:

 • Maksu ja peruutusehdot
 • Ilmoittautuminen (=hakeminen väyläopintoihin)
 • Ateriaetu ja muut edut
 • Opiskelijapalvelut: kirjasto, helpdesk, opintopsykologi, opintokuraattori, liikuntapalvelut

Neuvonta: avoinamk [at] metropolia.fi (avoinamk[at]metropolia[dot]fi)

Lisätietoja opintojen sisällöstä ja toteutuksesta

Lisätietoja saat: Opintojen ohjaaja Bella Erlalta, bella.erla [at] metropolia.fi (bella[dot]erla[at]metropolia[dot]fi)