Tradenomi (AMK), liiketalouden tutkinto-ohjelma, päiväopiskelu

Tutkintonimike
Tradenomi (AMK)
Laajuus
210 opintopistettä
Kesto
3,5 vuotta
Opiskelupaikka
Opiskelumuoto
Opetuskieli
Suomi
Hinta
Maksuton

Opiskelu

Mitä saavutat opiskelemalla tradenomiksi Metropoliassa?

Metropoliasta valmistuneet tradenomit ovat tyytyväisiä saamaansa koulutukseen. Valtakunnallisen opiskelijapalautekyselyn mukaan Metropolian liiketalouden opiskelijat ovat erityisen tyytyväisiä asiantuntevaan opetukseen, ryhmätyötaitojen kehittymiseen, kansainvälistymismahdollisuuksiin sekä ammatilliseen kasvuun ja osaamisen kehittymiseen. Metropoliasta valmistuneet tradenomit työllistyvät erittäin hyvin, yli 90 % on vuoden kuluttua valmistumisesta joko työelämässä tai jatko-opintojen parissa.

Tutustu valtakunnallisen opiskelijapalautekyselyn tuloksiin Opetushallinnon tilastopalvelu Vipusessa.

Liiketalouden tradenomiopinnot valmentavat sinut monipuolisiin liike-elämän asiantuntija- ja esimiestehtäviin. Oppimiasi liiketalouden tietoja ja taitoja voit käyttää monipuolisesti kansainvälisen liiketoiminnan eri osa-alueilla. Opit koordinoimaan projekteja. Toimit sujuvasti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Käytät näppärästi tietotekniikkaa sekä osaat hankkia ja soveltaa uutta tietoa. Voit opiskella tradenomiksi päivä- tai monimuotototeutuksessa

Tradenomiopintojen sisältö

Liiketalouden alan tutkintoosi sisältyy opintoja kaikista keskeisistä liiketoiminnan osa-alueista:

 • markkinointi
 • laskenta ja rahoitus
 • yritystoiminta
 • työyhteisön kehittäminen
 • yritysviestintä

Tradenomiopintojen alussa muodostat näkemyksen liiketoiminnan kokonaisuudesta. Sen jälkeen voit erikoistua

 • markkinointiin
 • laskentaan ja rahoitukseen
 • Esimiestyön, henkilöstön ja toimintakulttuurin kehittämiseen.

Katso lisää tietoa ja tarkemmat kurssikuvaukset opinto-oppaasta.

Pääaineet

Markkinointi

Valitsemalla pääaineeksesi markkinoinnin, opit ymmärtämään asiakkaita ja kasvattamaan markkinoitavien tuotteiden haluttavuutta. Opit myös suunnittelemaan ja toteuttamaan tavoitteellisen markkinoinnin toimenpiteitä eri työkaluja hyödyntäen.

”Markkinointi vain tuntui siltä omalta jutulta. Se on niin laaja-alainen ja mielenkiintoinen aihe liike-elämässä, aina jotain uutta ja on jatkuvan kehityksen alla.” Aki, markkinoinnin opiskelija

Laskentatoimi ja rahoitus

Suuntautumalla laskentatoimeen ja rahoitukseen voit kehittää osaamistasi monipuolisesti sekä taloushallinnon eri osa-alueilla että rahoituksen suunnittelussa ja sijoitustoiminnassa.

Valitsin laskennan ja rahoituksen opinnot sen takia, että taloushallinnon työt esimerkiksi kirjanpitäjänä tai palkanlaskijana kiinnostavat minua hyvin paljon. Mieluisin aine itselleni on kirjanpito, sillä se on aina kiinnostanut minua ja on myös tulevan ammattini kannalta tärkeä. Rahoituksen tunnit ovat olleet mieluisia myös sen vuoksi, että opettaja osaa esittää asiat mielenkiintoisina.” Sini, laskennan ja rahoituksen opiskelija.

Esimiestyön, henkilöstön ja toimintakulttuurin kehittäminen

Suuntautumalla esimiestyöhön ja työyhteisön kehittämiseen erikoistut henkilöstötoimintoihin, tulokselliseen esimiestyöhön ja strategian toimeenpanoon käytännönläheisten harjoitusten kautta.

”Valitsin esimiestyön ja työyhteisön kehittämisen suuntautumisvaihtoehdon, koska olen kiinnostunut työorganisaation kehittämisestä sekä työhyvinvointiin liittyvistä asioista. Työyhteisön kulttuurin ja käytöksen tutkiminen on mielenkiintoista. Myös hyvät esimiestaidot ovat tietenkin hyödyllisiä.” Anniina, esimiestyön ja työyhteisön kehittämisen opiskelija

Projekteja ja ryhmätöitä

Työelämäyhteistyö on merkittävässä roolissa. Erilaiset projektityöt ja usein tilaustyönä tehtävä opinnäytetyö kartuttavat osaamistasi omalla ammattialallasi ja valmentavat sinut itsenäiseen ja oma-aloitteiseen työskentelyyn. Opintoihisi kuuluu yrityksissä suoritettavia harjoittelujaksoja, joista syntyy hyviä käytännön kontakteja työelämään.

”Projektit ja ryhmätyöt vievät paljon aikaa, mutta loppupeleissä antavat tietenkin eniten oppimisen kannalta.” Mari, esimiestyön ja työyhteisön kehittämisen opiskelija

”Ammatinharjoittelussa koin opintojen tukevan hyvin työtehtäviäni. Kursseilla teoriassa opittua pääsi soveltamaan käytännössä sekä työtehtävät toivat lisää osaamista jo opittuun. Harjoittelun aikana huomasin, että työelämässä ei tule pärjäämään ilman jatkuvaa oppimista. Kokonaisuudessaan harjoittelusta sai paljon käytännön kokemusta omaa ammatillista kehittymistä ja tulevaisuutta varten.” Sina, tradenomi

Opinnäytetyö

Metropolian AMK-tutkinnon opinnäytetyössä opiskelija oppii ja toteuttaa työelämäläheistä kehittämistyötä, joka perustuu tutkittuun tietoon.

Löydät liiketalouden opinnäytetöitä Theseus-tietokannasta

Kansainvälisyys liiketaloudessa

Kansainvälisyys ja runsas englanninkielinen opetustarjonta antavat sinulle erinomaiset valmiudet monikulttuurisessa ja kansainvälisessä organisaatioissa työskentelyyn. Hyödynnä tilaisuutesi vaihto-opiskeluun, projektimatkoihin, kieliopintoihin ja ulkomailla tai kansainvälisessä suomalaisessa yrityksessä tehtävään työharjoitteluun.

Metropolian yhteistyö ulkomaisten yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa tarjoaa sadoille opiskelijoille vuosittain opiskelu- tai harjoittelupaikan ulkomailla. Ja kampuksella tutustut monista eri maista tuleviin vaihto-opiskelijoihin ja ulkomaisiin luennoitsijoihin.

"Roomaan suuntautuneen lyhytvaihtoviikon paras anti itselleni oli varmasti kansainvälinen yhteistyö muiden opiskelijoiden ja opettajien kanssa sekä englannin puhuminen. Se, että opiskelijat tulivat eri maista ja erilaisista koulutusohjelmista, toi useita näkökulmia käsiteltäviin aiheisiin. Henkilökohtaisesti pelkkä vaihtoon hakeminen ja mukaan lähteminen oli omalta mukavuusalueelta poistumista, enkä opiskelun alkaessa todellakaan suunnitellut osallistuvani vastaavaan. Osallistuminen kuitenkin kannatti, ja lähtisin uudelleen tilaisuuden tarjoutuessa." Piritta, laskentatoimen ja rahoituksen opiskelija

”Olen oppinut vaihto-opiskelun kautta paljon itsestäni. Se muutti monia käsityksiäni ja avasi silmäni uusille asioille. Nyt minulla on hyviä ystäviä ympäri maailmaa. Myös opiskelutekniikkani ovat mielestäni parantuneet ja asenne itse opiskeluun. Vaihtoaika oli ehdottomasti kaikilta osin kannattava sijoitus tulevaisuuteen. Suosittelen. Rohkea rokan syö!” Hanna, tradenomi

Liiketalouden kansainväliset yhteistyökorkeakoulut

Jatko-opiskelumahdollisuudet

Tradenomitutkinnon suorittamisen jälkeen voit hakeutua suorittamaan ylemmän korkeakoulututkinnon ammattikorkeakoulujen ylempään amk-tutkintoon tai yliopistojen kaksivuotiseen maisteriohjelmaan. Jatko-opinnot ulkomailla ovat myös mahdollisia!

Lue lisää ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta Opintopolussa

Lue lisää yliopiston maisteriohjelmasta Opintopolussa

Kysyttävää tradenomiopinnoista?

Hakeminen

 • Hakuaika
  13.3.2024 klo 08:00 - 27.3.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  • Päiväopiskelu

  Hakuohjeet ja valintaperusteet

  Korkeakoulujen yhteishaku on kansallinen hakumenettely, jota suomalaiset oppilaitokset käyttävät valitessaan uusia opiskelijoita. Kevään 2024 toisessa yhteishaussa 13.3.2024 klo 8:00 - 27.3.2024 klo 15:00 voi hakea enintään kuuteen (6) suomenkieliseen korkeakoulututkintoon. Nämä kuusi vaihtoehtoa voivat sisältää koulutusohjelmia yhdestä tai useammasta korkeakoulusta.

  Kaikki hakemiseen tarvittavat tiedot ovat valtakunnallisessa Opintopolku.fi -portaalissa. Opintopolku.fi:stä löydät koulutusohjelmien kuvaukset, hakukriteerit, hakuohjeet, hakulomakkeet ja paljon muuta.

Kysyttävää hakemisesta?

Ota yhteyttä Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluihin:
p. 040 712 5100, puhelinpalveluaika ma - ke klo 10-12
hakijapalvelut [at] metropolia.fi (hakijapalvelut[at]metropolia[dot]fi)

Aukioloajat ja tarkemmat yhteystiedot

Opintojen aloitus

Opintojen aloitus Metropoliassa

Tervetuloa opiskelemaan tutkintoa Metropoliaan!

Tutkinto-opintojen aloittamisessa on muutamia vaiheita, jotka kannattaa tehdä jo ennen opiskelun alkua. Lue alta kaikki Metropolian tutkinto-opiskelijoita koskevat ohjeet sekä omaa ryhmääsi koskevat ohjeet. Ryhmäkohtaiset ohjeet julkaistaan lähempänä opintojen aloitusta.

Tradenomiopintojen aloitus

Syksyllä 2024 aloittavan ryhmän aloitusohjeet julkaistaan toukokuussa.