Tradenomi (AMK), liiketalouden tutkinto-ohjelma, päiväopiskelu

Perustiedot

Tutkintonimike
Tradenomi (AMK)
Kesto / Ajankohta
3,5 vuotta
Laajuus
210 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika: 13. – 27.3.2024
Hinta
Maksuton

Mitä saavutat opiskelemalla tradenomiksi Metropoliassa?

Metropoliasta valmistuneet tradenomit ovat tyytyväisiä saamaansa koulutukseen. Valtakunnallisen opiskelijapalautekyselyn mukaan Metropolian liiketalouden opiskelijat ovat erityisen tyytyväisiä asiantuntevaan opetukseen, ryhmätyötaitojen kehittymiseen, kansainvälistymismahdollisuuksiin sekä ammatilliseen kasvuun ja osaamisen kehittymiseen. Metropoliasta valmistuneet tradenomit työllistyvät erittäin hyvin, yli 90 % on vuoden kuluttua valmistumisesta joko työelämässä tai jatko-opintojen parissa.

Liiketalouden tradenomiopinnot valmentavat sinut monipuolisiin liike-elämän asiantuntija- ja esimiestehtäviin. Oppimiasi liiketalouden tietoja ja taitoja voit käyttää monipuolisesti kansainvälisen liiketoiminnan eri osa-alueilla. Opit koordinoimaan projekteja. Toimit sujuvasti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Käytät näppärästi tietotekniikkaa sekä osaat hankkia ja soveltaa uutta tietoa. Voit opiskella tradenomiksi päivä- tai monimuotototeutuksessa. Lue lisää liiketalouden monimuotototeutuksesta.

"Uteliaisuus uuden oppimiseen johdatti liiketalouden opintoihin" lue opiskelija Tarja Hirvosen haastattelu

"Avoimen amkin polkuopinnoista liiketalouden tutkinto-opiskelijaksi" lue opiskelija Samer Qaramanin haastattelu

Liiketalouden alan tutkintoosi sisältyy opintoja kaikista keskeisistä liiketoiminnan osa-alueista:

  • markkinointi
  • laskenta ja rahoitus
  • yritystoiminta
  • työyhteisön kehittäminen
  • yritysviestintä

Tradenomiopintojen alussa muodostat näkemyksen liiketoiminnan kokonaisuudesta. Sen jälkeen voit erikoistua

  • markkinointiin
  • laskentaan ja rahoitukseen
  • Esimiestyön, henkilöstön ja toimintakulttuurin kehittämiseen.

Katso lisää tietoa ja tarkemmat kurssikuvaukset opinto-oppaasta.

Millaista tradenomiksi opiskelu on?

Opiskelu on monimuotoista kontaktiopetusta ja sisältää runsaasti käytännön harjoituksia, projekteja ja erilaisia ryhmätöitä. Opintovuottasi rytmittävät valmiit lukujärjestykset, joissa luennot, tentit, pienryhmäopiskelu ja harjoitukset vuorottelevat. Valtakunnallinen Campusonline.fi-opintotarjonta mahdollistaa opiskelun myös kesällä.

"Opinnot maistuvat, kun ne hoitaa oikealla asenteella. Reippaalla ja avoimella mielellä pääsee pitkälle.

Myös ympärillä oleva ilmapiiri on ollut jotain mitä ei aiemmissa opinnoissa ole kohdannut, sosiaalinen ja ystävällinen ympäristö luo erinomaiset mahdollisuudet verkostoitumiseen ja uusien ystävien hankkimiseen." Niklas, 1. vsk opiskelija

”Käytännön opiskelu on ollut monipuolista. On ollut paljon ryhmätöitä ja erilaisia projekteja. Kun aloitat opintosi, niin aloita kunnolla ja käytä aikasi hyväksi. Ammattikorkeakoulussa edetään melko nopeasti, joten on tärkeää keskittyä ja yrittää kunnolla heti kurssien aloitettua, eikä vasta viikkoa ennen tenttejä” Hanna, markkinoinnin opiskelija

"Liiketalouden opiskelu Metropoliassa tarjoaa paljon muutakin kuin opintopakettien suorittamista toistensa perään. Tärkeintä on, että osaat opiskelijana hyödyntää tarjolla olevat mahdollisuudet. Tradenomin tutkinto on erittäin kilpailukykyinen työmarkkinoilla, kun löydät omat vahvuutesi opiskelijana ja tulevana ammattilaisena.

Opintojeni lisäksi halusin päästä vaikuttamaan Metropolian opiskelijoiden asemaan, ja olen toiminut METKAn edustajistossa nyt toista vuotta. Suosittelen verkostoitumaan myös oman kampuksen ulkopuolella, sillä opiskelun aikana luodut poikkitieteelliset verkostot hyödyttävät sinua varmasti urasi aikana. Kannustan hakemaan mahdollisuuksiesi mukaan vaihtoon tai edes Metropolian tarjoamiin lyhytvaihtoihin. Niistä saadut kokemukset ovat usein opintojesi parhaat.

Olen pystynyt luomaan Metropoliassa oman näköiseni opintokokonaisuuden, josta on ollut etua työelämään siirtymisessä. Suunnitelmiini kuuluvat maisterivaiheen opinnot Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa, jossa jatkan opintojani yritysjuridiikan parissa. Tulevaisuus näyttää mihin suuntaan ammatillinen polku vie, mutta tärkeää on uskaltaa tarttua tilaisuuteen. Tätä uskallusta toivon sinunkin hyödyntävän opintojesi aikana." Aku, tradenomi, esimiestyön ja työyhteisön kehittäminen

Pääaineet

Markkinointi

Valitsemalla pääaineeksesi markkinoinnin, opit ymmärtämään asiakkaita ja kasvattamaan markkinoitavien tuotteiden haluttavuutta. Opit myös suunnittelemaan ja toteuttamaan tavoitteellisen markkinoinnin toimenpiteitä eri työkaluja hyödyntäen.

”Markkinointi vain tuntui siltä omalta jutulta. Se on niin laaja-alainen ja mielenkiintoinen aihe liike-elämässä, aina jotain uutta ja on jatkuvan kehityksen alla.” Aki, markkinoinnin opiskelija

Laskentatoimi ja rahoitus

Suuntautumalla laskentatoimeen ja rahoitukseen voit kehittää osaamistasi monipuolisesti sekä taloushallinnon eri osa-alueilla että rahoituksen suunnittelussa ja sijoitustoiminnassa.

”Valitsin laskennan ja rahoituksen opinnot sen takia, että taloushallinnon työt esimerkiksi kirjanpitäjänä tai palkanlaskijana kiinnostavat minua hyvin paljon. Mieluisin aine itselleni on kirjanpito, sillä se on aina kiinnostanut minua ja on myös tulevan ammattini kannalta tärkeä. Rahoituksen tunnit ovat olleet mieluisia myös sen vuoksi, että opettaja osaa esittää asiat mielenkiintoisina.” Sini, laskennan ja rahoituksen opiskelija.

Esimiestyön, henkilöstön ja toimintakulttuurin kehittäminen

Suuntautumalla esimiestyöhön ja työyhteisön kehittämiseen erikoistut henkilöstötoimintoihin, tulokselliseen esimiestyöhön ja strategian toimeenpanoon käytännönläheisten harjoitusten kautta.

”Valitsin esimiestyön ja työyhteisön kehittämisen suuntautumisvaihtoehdon, koska olen kiinnostunut työorganisaation kehittämisestä sekä työhyvinvointiin liittyvistä asioista. Työyhteisön kulttuurin ja käytöksen tutkiminen on mielenkiintoista. Myös hyvät esimiestaidot ovat tietenkin hyödyllisiä.” Anniina, esimiestyön ja työyhteisön kehittämisen opiskelija

Neljä liiketalouden opiskelijaa keskustelee hymyillen luokassa. Yksi heistä kirjoittaa muistiinpanoja paperille.

Projekteja ja ryhmätöitä

Työelämäyhteistyö on merkittävässä roolissa. Erilaiset projektityöt ja usein tilaustyönä tehtävä opinnäytetyö kartuttavat osaamistasi omalla ammattialallasi ja valmentavat sinut itsenäiseen ja oma-aloitteiseen työskentelyyn. Opintoihisi kuuluu yrityksissä suoritettavia harjoittelujaksoja, joista syntyy hyviä käytännön kontakteja työelämään.

”Projektit ja ryhmätyöt vievät paljon aikaa, mutta loppupeleissä antavat tietenkin eniten oppimisen kannalta.” Mari, esimiestyön ja työyhteisön kehittämisen opiskelija

”Ammatinharjoittelussa koin opintojen tukevan hyvin työtehtäviäni. Kursseilla teoriassa opittua pääsi soveltamaan käytännössä sekä työtehtävät toivat lisää osaamista jo opittuun. Harjoittelun aikana huomasin, että työelämässä ei tule pärjäämään ilman jatkuvaa oppimista. Kokonaisuudessaan harjoittelusta sai paljon käytännön kokemusta omaa ammatillista kehittymistä ja tulevaisuutta varten.” Sina, tradenomi

Kansainvälisyys liiketaloudessa

Kansainvälisyys ja runsas englanninkielinen opetustarjonta antavat sinulle erinomaiset valmiudet monikulttuurisessa ja kansainvälisessä organisaatioissa työskentelyyn. Hyödynnä tilaisuutesi vaihto-opiskeluun, projektimatkoihin, kieliopintoihin ja ulkomailla tai kansainvälisessä suomalaisessa yrityksessä tehtävään työharjoitteluun.

Metropolian yhteistyö ulkomaisten yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa tarjoaa sadoille opiskelijoille vuosittain opiskelu- tai harjoittelupaikan ulkomailla. Ja kampuksella tutustut monista eri maista tuleviin vaihto-opiskelijoihin ja ulkomaisiin luennoitsijoihin.

"Roomaan suuntautuneen lyhytvaihtoviikon paras anti itselleni oli varmasti kansainvälinen yhteistyö muiden opiskelijoiden ja opettajien kanssa sekä englannin puhuminen. Se, että opiskelijat tulivat eri maista ja erilaisista koulutusohjelmista, toi useita näkökulmia käsiteltäviin aiheisiin.

Henkilökohtaisesti pelkkä vaihtoon hakeminen ja mukaan lähteminen oli omalta mukavuusalueelta poistumista, enkä opiskelun alkaessa todellakaan suunnitellut osallistuvani vastaavaan. Osallistuminen kuitenkin kannatti, ja lähtisin uudelleen tilaisuuden tarjoutuessa." Piritta, laskentatoimen ja rahoituksen opiskelija

”Olen oppinut vaihto-opiskelun kautta paljon itsestäni. Se muutti monia käsityksiäni ja avasi silmäni uusille asioille. Nyt minulla on hyviä ystäviä ympäri maailmaa. Myös opiskelutekniikkani ovat mielestäni parantuneet ja asenne itse opiskeluun. Vaihtoaika oli ehdottomasti kaikilta osin kannattava sijoitus tulevaisuuteen. Suosittelen. Rohkea rokan syö!” Hanna, tradenomi

Liiketalouden kansainväliset yhteistyökorkeakoulut

Jatko-opiskelumahdollisuudet

Tradenomitutkinnon suorittamisen jälkeen voit hakeutua suorittamaan ylemmän korkeakoulututkinnon ammattikorkeakoulujen ylempään amk-tutkintoon tai yliopistojen kaksivuotiseen maisteriohjelmaan. Jatko-opinnot ulkomailla ovat myös mahdollisia!

Lue lisää ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta Opintopolussa

Lue lisää yliopiston maisteriohjelmasta Opintopolussa