Tradenomi (AMK), liiketalouden tutkinto-ohjelma, päiväopiskelu

Hae nyt!

 • Haku Metropolian avoimen AMK:n opintojen perusteella (hakuaika 1.5.-31.10) 01.05.2024 - 31.10.2024
 • Haku suomalaisten korkeakouluopintojen perusteella (hakuaika 1.5.-31.10.) 01.05.2024 - 31.10.2024
Hakeminen
Tutkintonimike
Tradenomi (AMK)
Laajuus
210 opintopistettä
Kesto
3,5 vuotta
Opiskelupaikka
Opiskelumuoto
Opetuskieli
Suomi
Hinta
Maksuton

Opiskelu

Mitä saavutat opiskelemalla tradenomiksi Metropoliassa?

Metropoliasta valmistuneet tradenomit ovat tyytyväisiä saamaansa koulutukseen. Metropolian liiketalouden opiskelijat ovat erityisen tyytyväisiä asiantuntevaan opetukseen, ryhmätyötaitojen kehittymiseen ja kansainvälistymismahdollisuuksiin. Metropoliasta valmistuneet tradenomit työllistyvät erittäin hyvin, yli 90 % on vuoden kuluttua valmistumisesta joko työelämässä tai jatko-opintojen parissa.

Liiketalouden tradenomiopinnot valmentavat sinut monipuolisiin liike-elämän asiantuntija- ja esimiestehtäviin. Oppimiasi liiketalouden tietoja ja taitoja voit käyttää monipuolisesti kansainvälisen liiketoiminnan eri osa-alueilla. Opit koordinoimaan projekteja. Toimit sujuvasti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Käytät näppärästi tietotekniikkaa sekä osaat hankkia ja soveltaa uutta tietoa. Voit opiskella tradenomiksi päivä-, monimuoto- tai verkkototeutuksessa.

Liiketalouden alan tutkintoosi sisältyy opintoja kaikista keskeisistä liiketoiminnan osa-alueista:

 • markkinointi
 • laskenta ja rahoitus
 • yritystoiminta
 • työyhteisön kehittäminen
 • yritysviestintä

Tradenomiopintojen alussa muodostat näkemyksen liiketoiminnan kokonaisuudesta. Sen jälkeen voit erikoistua

 • markkinointiin
 • laskentaan ja rahoitukseen
 • Esihenkilötyön, henkilöstön ja toimintakulttuurin kehittämiseen

Katso lisää tietoa ja tarkemmat kurssikuvaukset opinto-oppaasta.

Millaista tradenomiksi opiskelu on?

Opiskelu on monimuotoista kontaktiopetusta ja sisältää runsaasti käytännön harjoituksia, projekteja ja erilaisia ryhmätöitä. Opintovuottasi rytmittävät valmiit lukujärjestykset, joissa luennot, tentit, pienryhmäopiskelu ja harjoitukset vuorottelevat. Valtakunnallinen Campusonline.fi-opintotarjonta mahdollistaa opiskelun myös kesällä.

"Opinnot ovat olleet monipuoliset ja kurssit käytännönläheisiä. Teoriaopintojen lisäksi kursseilla on tehty paljon erilaajuisia tehtäviä vaihtelevasti yksilö- tai ryhmätöinä."

- Mia, laskentatoimen ja rahoituksen opiskelija

Pääaineet

Markkinointi

Valitsemalla pääaineeksesi markkinoinnin, opit ymmärtämään asiakkaita ja kasvattamaan markkinoitavien tuotteiden haluttavuutta. Opit myös suunnittelemaan ja toteuttamaan tavoitteellisen markkinoinnin toimenpiteitä eri työkaluja hyödyntäen.

"Valitsin markkinoinnin pääaineekseni, koska olen kiinnostunut ihmisten käyttäytymisen ymmärtämisestä ja haluan oppia, miten vaikuttava viestintä voi luoda positiivisia kokemuksia tuotteista ja palveluista. Markkinoinnin opiskelu Metropoliassa tarjoaa minulle monipuolisen näkökulman brändin rakentamiseen ja asiakassuhteiden hallintaan."

- Santeri, markkinoinnin opiskelija

"Valitsin markkinoinnin pääaineekseni, koska minua kiinnostaa kuluttajiin vaikuttaminen: miten markkinoinnilla voidaan lisätä myyntiä tai lisätä vaikkapa tietoisuutta. Haluan myös vaikuttaa asioihin."

- Minttu, markkinoinnin opiskelija

Laskentatoimi ja rahoitus

Suuntautumalla laskentatoimeen ja rahoitukseen voit kehittää osaamistasi monipuolisesti sekä taloushallinnon eri osa-alueilla että rahoituksen suunnittelussa ja sijoitustoiminnassa.

"Tiesin jo Metropoliaan hakiessani, että haluan pääaineekseni laskentatoimen ja rahoituksen, eikä mieleni muuttunut ensimmäisen opintovuoden aikana. Opinnoissa olen keskittynyt enemmän laskentatoimeen, sillä kirjanpito ja taloushallinnon tehtävät kiinnostavat. Pidän numeroista ja tarkkuutta vaativasta ajatustyöstä. Opinnot ovat olleet monipuoliset ja kurssit käytännönläheisiä. Teoriaopintojen lisäksi kursseilla on tehty paljon erilaajuisia tehtäviä vaihtelevasti yksilö- tai ryhmätöinä."

- Mia, laskentatoimen ja rahoituksen opiskelija

Esihenkilötyö, henkilöstön ja toimintakulttuurin kehittäminen

Suuntautumalla Esihenkilötyön, henkilöstön ja toimintakulttuurin kehittämiseen erikoistut henkilöstötoimintoihin, tulokselliseen esihenkilötyöhön ja strategian toimeenpanoon käytännönläheisten harjoitusten kautta.

"Valitsin Esihenkilötyön, henkilöstön ja toimintakulttuurin kehittämisen pääaineopinnot, sillä uskon vahvasti ihmisten ja toimintakulttuurin keskeiseen rooliin organisaation menestyksessä. Haluan olla mukana luomassa tulevaisuuden työyhteisöä, jossa voimme yhdessä rakentaa hyvinvointia ja positiivista toimintakulttuuria. Olen iloinen siitä, että opettajat ovat osanneet lisätä kursseihin ajankohtaisia aiheita, mikä tekee opiskelusta mielenkiintoista ja helpommin lähestyttävää."

- Siiri, esihenkilötyön, henkilöstön ja toimintakulttuurin kehittämisen opiskelija

Projekteja ja ryhmätöitä

Työelämäyhteistyö on merkittävässä roolissa. Erilaiset projektityöt ja usein tilaustyönä tehtävä opinnäytetyö kartuttavat osaamistasi omalla ammattialallasi ja valmentavat sinut itsenäiseen ja oma-aloitteiseen työskentelyyn. Opintoihisi kuuluu yrityksissä suoritettavia harjoittelujaksoja, joista syntyy hyviä käytännön kontakteja työelämään.

”Ammatinharjoittelussa koin opintojen tukevan hyvin työtehtäviäni. Koulutuksessa teoriassa opittua pääsi soveltamaan käytännössä sekä työtehtävät toivat lisää osaamista jo opittuun. Harjoittelun aikana huomasin, että työelämässä ei tule pärjäämään ilman jatkuvaa oppimista. Kokonaisuudessaan harjoittelusta sai paljon käytännön kokemusta omaa ammatillista kehittymistä ja tulevaisuutta varten.”

- Sina, tradenomi

”Projektit ja ryhmätyöt vievät paljon aikaa, mutta loppupeleissä antavat tietenkin eniten oppimisen kannalta.”

- Mari, esihenkilötyön, henkilöstön ja toimintakulttuurin kehittämisen opiskelija

Kansainvälisyys liiketaloudessa

Kansainvälisyys ja runsas englanninkielinen opetustarjonta antavat sinulle erinomaiset valmiudet monikulttuurisessa ja kansainvälisessä organisaatioissa työskentelyyn. Hyödynnä tilaisuutesi vaihto-opiskeluun, projektimatkoihin, kieliopintoihin ja ulkomailla tai kansainvälisessä suomalaisessa yrityksessä tehtävään työharjoitteluun.

Metropolian yhteistyö ulkomaisten yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa tarjoaa sadoille opiskelijoille vuosittain opiskelu- tai harjoittelupaikan ulkomailla. Ja kampuksella tutustut monista eri maista tuleviin vaihto-opiskelijoihin ja ulkomaisiin luennoitsijoihin.

"Metropolia on antanut minulle enemmän kuin tutkinto. Se on antanut mahdollisuudet lähteä maailmalle ja laajentaa näkökulmaani monissa asioissa. Metropolia on myös tarjonnut kansainvälisiä verkostoja, jotka ovat avanneet minulle ovia uusiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin."

- Proud, laskentatoimen ja rahoituksen opiskelija

Liiketalouden kansainväliset yhteistyökorkeakoulut

Jatko-opiskelumahdollisuudet

Tradenomitutkinnon suorittamisen jälkeen voit hakeutua suorittamaan ylemmän korkeakoulututkinnon ammattikorkeakoulujen ylempään amk-tutkintoon tai yliopistojen kaksivuotiseen maisteriohjelmaan. Jatko-opinnot ulkomailla ovat myös mahdollisia!

Lue lisää ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta Opintopolussa

Lue lisää yliopiston maisteriohjelmasta Opintopolussa

Kysyttävää tradenomikoulutuksesta opolta?

Kysyttävää tradenomikoulutuksesta tutkintovastaavalta?

Hakeminen

 • Hakuaika
  13.3.2024 klo 08:00 - 27.3.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  • Päiväopiskelu

  Hakuohjeet ja valintaperusteet

  Korkeakoulujen yhteishaku on kansallinen hakumenettely, jota suomalaiset oppilaitokset käyttävät valitessaan uusia opiskelijoita. Kevään 2024 toisessa yhteishaussa 13.3.2024 klo 8:00 - 27.3.2024 klo 15:00 voi hakea enintään kuuteen (6) suomenkieliseen korkeakoulututkintoon. Nämä kuusi vaihtoehtoa voivat sisältää koulutusohjelmia yhdestä tai useammasta korkeakoulusta.

  Kaikki hakemiseen tarvittavat tiedot ovat valtakunnallisessa Opintopolku.fi -portaalissa. Opintopolku.fi:stä löydät koulutusohjelmien kuvaukset, hakukriteerit, hakuohjeet, hakulomakkeet ja paljon muuta.

 • Hakuaika
  1.5.2024 klo 08:00 - 15.5.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  • Päiväopiskelu

  Siirtohaku on suunnattu kaikille suomalaiseen korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin otetuille opiskelijoille, jotka haluavat:

  • siirtää opiskeluoikeutensa korkeakoulusta toiseen niin, että tutkintonimike pysyy samana tai tutkintonimike vaihtuu
   TAI
  • siirtää opiskeluoikeutensa korkeakoulun sisällä koulutuksesta toiseen siten, että tavoitetutkintoon liitettävä tutkintonimike vaihtuu.

  Hakuohjeet: julkaistu Opintopolussa

  Jos siirto tapahtuu Metropolian sisällä siten, että tutkintonimike säilyy samana, kyse on tutkinto-ohjelman vaihdosta jonka ohjeet löytyvät Metropolian intranetistä (OMA).

 • Hakuaika
  1.5.2024 klo 08:00 - 31.10.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  Hae nyt!
  • Päiväopiskelu

  Haku Metropolian avoimen AMK:n opintojen perusteella on suunnattu Metropolia Ammattikorkeakoulun avoimen AMK:n opintoja suorittaneille (esim. polkuopinnot/väyläopinnot, sekä muut avoimen opinnot). Metropolian opinnoiksi katsotaan kaikki opinnot, jotka kirjataan Metropolian opintorekisteriin ja avoimen opinnoiksi katsotaan kaikki sellaiset opinnot, joita ei ole suoritettu tutkintoon johtavan koulutuksen opiskeluoikeudella.

  Hakuaika: 1.5.2024 klo 8:00- 31.10.2024 klo 15:00

  Hakuohjeet: julkaistu Opintopolussa

 • Hakuaika
  1.5.2024 klo 08:00 - 31.10.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  Hae nyt!
  • Päiväopiskelu

  Haku suomalaisten korkeakouluopintojen perusteella on suunnattu kaikille suomalaisissa korkeakouluissa korkeakouluopintoja suorittaneille. Kaikki suomalaiset korkeakouluopinnot huomioidaan riippumatta siitä onko ne suoritettu avoimen opintoina vai tutkintoon johtavassa koulutuksessa, tai onko opiskeluoikeus voimassa vai päättynyt.

  Hakuaika: 1.5.2024 klo 8:00- 31.10.2024 klo 15:00

  Hakuohjeet: julkaistu Opintopolussa

Kysyttävää hakemisesta?

Ota yhteyttä Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluihin:
p. 040 712 5100, puhelinpalveluaika ma - ke klo 10-12
hakijapalvelut [at] metropolia.fi (hakijapalvelut[at]metropolia[dot]fi)

Aukioloajat ja tarkemmat yhteystiedot

Opintojen aloitus

Opintojen aloitus Metropoliassa

Tervetuloa opiskelemaan tutkintoa Metropoliaan!

Tutkinto-opintojen aloittamisessa on muutamia vaiheita, jotka kannattaa tehdä jo ennen opiskelun alkua. Lue alta kaikki Metropolian tutkinto-opiskelijoita koskevat ohjeet sekä omaa ryhmääsi koskevat ohjeet. Ryhmäkohtaiset ohjeet julkaistaan lähempänä opintojen aloitusta.

Tervetuloa aloittamaan liiketalouden opinnot Metropoliaan!

Onnittelumme opiskelupaikan johdosta! Hienoa, että olet valinnut Metropolian.

Sinut on hyväksytty tradenomiopiskelijaksi Metropolia Ammattikorkeakoulun liiketalouden tutkinto-ohjelman päivätoteutukseen. Ryhmäsi tunnus on LXD24S1.

Tradenomin tutkinto on laajuudeltaan 210 opintopistettä ja tutkinnon opiskeluaika on 3,5 vuotta. Koulutus järjestetään Metropolian Myyrmäen kampuksella, osoitteessa Leiritie 1, 01600 Vantaa.

Opinnot alkavat orientointipäivillä torstaina 22.8.2024 klo 9.00. Orientointipäivillä 22.–23.8. tutustutaan muun muassa opiskeluun liittyviin käytännön asioihin. Läsnäolosi orientointipäivillä on välttämätön. Iltaisin on tutoreiden järjestämää, vapaaehtoista ohjelmaa. Sinulla on mahdollisuus myös ostaa opiskelijan epävirallinen univormu, opiskelijahaalarit päivien aikana (hinta 35-50€).

Molempien orientointipäivien virallisen osuuden päätteeksi tutorit ovat suunnitelleet hauskaa iltaohjelmaa, jossa pääset tutustumaan rennosti uusiin opiskelijakavereihisi. Pidäthän siis kalenterin vapaana, halutessasi vaikka illan pikkutunneille asti!

Syyslukukauden opetus alkaa 26.8.2024 ja päättyy joulukuun puolessa välissä. Kevätlukukaudella opetus alkaa 13.1.2025 ja päättyy toukokuun puoleen väliin mennessä.

Voit olla yhteydessä opinto-ohjaaja Mari Rupposeen 9.8. alkaen kaikissa opintoihin liittyvissä kysymyksissä: mari.rupponen [at] metropolia.fi (mari[dot]rupponen[at]metropolia[dot]fi) tai puhelimitse 040 179 8566. Hakuun liittyviin kysymyksiin vastaa Metropolian Opiskelija- ja hakijapalvelut.

Mikäli sinulla on runsaasti aiempia korkeakouluopintoja (yli 30 op) tai muuten tarvetta opintojen suunnitteluun, varaa aika opinto-ohjaajalle jo ennen opintojen alkua s-postitse mari.rupponen [at] metropolia.fi (mari[dot]rupponen[at]metropolia[dot]fi). Liitä meiliin aiempien opintojen todistukset.

Tervetuloa opiskelemaan liiketaloutta Metropoliaan!

Anne Perkiö, tutkintovastaava
Mari Rupponen, opinto-ohjaaja

Oletko vailla asuntoa?

Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoas tarjoaa opiskelijoille edullisia vuokra-asuntoja opiskelupaikkojen läheisyydestä. Hoasilla on reilut 10 000 asuntoa Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa. Voit hakea Hoasin asuntoa mikäli opiskelusi on päätoimista, tutkintoon johtavaa ja opintotukeen oikeuttavaa. Myyrmäessä Hoasilla on on neljä eri kohdetta, joista lähin tien toisella puolella! Vuokran määrään vaikuttaa muun muassa asunnon koko, sijainti, kiinteistön ikä sekä tehdyt perusparannukset. Hae asuntoa heti, kun opiskelupaikkasi on varmistunut.

Tietoa opintojen aloituksesta ja toimista, jotka sinun tulee tehdä ennen opintojen alkua

Tutustu opiskeluun ja opetussuunnitelmaan

Voit perehtyä tarkemmin sekä opiskeluun Metropoliassa että tradenomin tutkinnon sisältöihin opinto-oppaassa.

Opinnot alkavat orientointipäivillä to 22.8. - pe 23.8.

Ota mukaan ensimmäisenä orientaatiopäivänä

 • kuvallinen henkilöllisyystodistus
 • rahaa lounasta (3,10€) varten, vain pankkikortti käy
 • Läppäri/padi mukaan perjantaina 25.8.
 • Otathan huomioon, että koulumme lähistöllä on erittäin niukasti paikoitustilaa, suosittelemme saapumaan julkisilla kulkuvälineillä.

Tee seuraavat toimet elokuun puolessa välissä, viimeistään ennen opintojen alkua

Tutustu Oma-intranetiin ja päivitä tietosi

OMA-intranetistä löytyy kaikki tarvittava opiskeluun liittyvä ohjeistus, aikataulut ja ajankohtaiset tiedotteet sekä mahdollisuus tilata todistuksia. Päivitä osoitetietosi ja katso tuleva ryhmäsi: LXD24S1_1, _2, _3, _4, _5 tai _6 (tiedot päivittyvät elokuussa). Kun ryhmätietosi on tallennettu, pääset tarkastelemaan tulevaa lukujärjestystäsi lukkarikoneessa.

Kirjaudu Moodleen ja liity Startti liiketalouden opintoihin-työtilaan

Saat tunnukset elokuussa ryhmätietojen päivityksen jälkeen. Työtilassa saat tietoa ja ohjausta opintoihin liittyvien käytännön asioiden ja työkalujen osalta jo ennen opintojen alkua. Kurssin suorittaminen on pakollinen osa opintoja, joten aloita suorittaminen ajoissa!

Tervetuloa opiskelemaan liiketaloutta Metropoliaan!

fukseja Kaisaniemessä

Tervetuloa opiskelemaan Metropoliaan!