Urheilijan väyläopinnot: Tradenomi (AMK)

Perustiedot

Kesto / Ajankohta
2 vuotta
Laajuus
60 op
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
1.6.2024-31.5.2025
Aloituspaikat
3
Hinta
300 €

Mitä Urheilijan väyläopinnot ovat?

  • Opiskelet avoimen AMK:n opiskelijana 60 opintopistettä tutkinto-ohjelman 1. vuoden opintoja henkilökohtaisesti suunnitellun ohjelman mukaan
  • Opinnot tukevat urheilijan kaksoisuraa mahdollistaen opiskelun ja urheilun yhteensovittamisen
  • Opiskelijalle suunnitellaan urheilua tukeva eteneminen opinnoissaan
  • Opinnoissa opiskelija voi hyödyntää urheilu-uran aikana kertynyttä osaamista ja verkostoja
  • Antaa hakukelpoisuuden hakea kyseiseen tutkintoon erillishaussa

Kuka voi hakea urheilijan väyläopintoihin?

Väyläopintoihin voivat hakea johonkin olympiakomitean alaiseen urheiluakatemiaan kuuluvat urheilijat ja ammattiurheilijat. Ammattiurheilija on se, joka saa elantonsa urheilemalla, palkkana tai esimerkiksi sponsorin kautta, eikä ammattiurheilija voi urheilun ohessa tehdä kokopäiväisesti muuta työtä.

Mitä aineita väylässä opiskellaan?

Väyläopinnot sisältävät 60 opintopistettä tutkinto-ohjelman 1. vuoden opintoja sekä valinnaisia opintojaksoja henkilökohtaisesti suunnitellun ohjelman mukaan. Opintoja voi suorittaa päivä-, monimuoto- (ilta) tai verkko-opintoina.

Mitä opinnot vaativat?

Kielitaitovaatimus

Metropolian "Sovellusohje Metropolian kieli- ja viestintäopintoja koskeviin toimintatapoihin" mukaan suomenkielisissä tutkinto-ohjelmissa suomen kielen ammatillisten viestintätaitojen omaksuminen edellyttää lähtötasoa B2. Opiskelija on itse vastuussa siitä, että hänellä on korkeakouluopintoihin riittävät suomen ja englannin kielen taidot. Dialang-testituloksen ja haastattelun perusteella tutkinto-ohjelma saattaa kutsua sinut erilliseen kielikokeeseen, jossa sinun tulee osoittaa opiskelun vaatima kielitaso. Kannattaa huomioida, että liiketalouden suomenkielisissä opinnoissa käytetään englanninkielistä opiskelumateriaalia.

Vaaditut opiskeluvalmiudet

Avoimen AMK:n opiskelijalta edellytetään samoja opiskeluvalmiuksia kuin ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijoilta. Opiskelija itse vastaa siitä, että hänellä on vaadittavat opiskeluvalmiudet. Tällaisiin valmiuksiin lukeutuvat mm. tiedonhakutaidot ja essee-vastauksen kirjoittaminen. Toisen asteen koulutus (lukio, ammattioppilaitos) antaa yleensä hyvän pohjan korkeakoulutasoisiin opintoihin.

Kiinnostuitko?

Varaa aika opinto-ohjaajan kanssa käytävään ohjauskeskusteluun. Keskustelussa käydään läpi hakukelpoisuutesi Urheilijan väyläopintoihin sekä saat tietoa opinnoista ja opiskelusta.

Miten ilmoittaudun väyläopintoihin?

Ilmoittaudu keskustelun jälkeen urheilijan väyläopintoihin ilmoittautumisjärjestelmässä.

Tutustu ennen ilmoittautumista avoimen AMK:n opiskeluohjeisiin ja avoimen AMK:n maksu- ja peruutusehtoihin.

Mistä saan lisätietoa opintojen aloittamisesta?

Aloitusryhmäsi ja -aikataulusi riippuu henkilökohtaisesta opintosuunnitelmastasi.

Miten haen tutkinto-opiskelijaksi?

Kun olet suorittanut avoimessa amkissa väylän vaaditut opinnot, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi "Haku Metropolian avoimen AMK:n opintojen perusteella"-haussa. Haku on suunnattu Metropolia Ammattikorkeakoulun avoimen AMK:n opintoja suorittaneille (esim. polkuopinnot/väyläopinnot, sekä muut avoimen opinnot).

Keneltä saan lisätietoa?

Lisätietoa väylästä saat opinto-ohjaaja Mari Rupposelta
+358 40 179 8566
Mari.Rupponen [at] metropolia.fi (Mari[dot]Rupponen[at]metropolia[dot]fi)

Pidätämme oikeudet muutoksiin haun alkuun saakka.