Tradenomi (AMK), liiketalous, verkko-opiskelu

Hae nyt!

 • Haku Metropolian avoimen AMK:n opintojen perusteella (hakuaika 1.5.-31.10) 01.05.2024 - 31.10.2024
 • Haku suomalaisten korkeakouluopintojen perusteella (hakuaika 1.5.-31.10.) 01.05.2024 - 31.10.2024
Hakeminen
Tutkintonimike
Tradenomi (AMK)
Laajuus
210 opintopistettä
Kesto
3,5 vuotta
Opiskelumuoto
Opetuskieli
Suomi
Hinta
Maksuton

Opiskelu

Tradenomiksi opiskeleminen verkkototeutuksessa

Liiketalouden tutkinto-ohjelman verkkototeutuksessa opiskelet koko tradenomitutkinnon verkossa. Opiskelu verkkototeutuksessa mahdollistaa oman elämäntilanteen huomioimisen ja oman opintoihin käytetyn ajan suunnittelun. Opiskeluaika on 3,5 vuotta, mutta koulutustaustasta, työkokemuksesta ja elämäntilanteesta riippuen opinnot voi suorittaa nopeammassakin aikataulussa.

Verkko-opintojen edistymistä tukee itsenäinen vastuun ottaminen opintojen suunnittelusta ja etenemisestä sekä kiinnostus hakea ja tutkia tietoa sekä yhdistää ja soveltaa sitä erilaisissa harjoituksissa. Tämä opiskelumuoto soveltuu itseohjautuville ja omatoimisille oppijoille, jotka motivoituvat myös erilaisista digitaalisista ratkaisuista.

Opintojaksot suoritetaan joustavasti verkossa. Opinnot sisältävät sekä itsenäistä opiskelua, vertaisryhmätyöskentelyä että aikataulutettua opetusta etäyhteyksin maanantaisin klo 14-18 ja keskiviikkoisin klo 16-20. Ensimmäisen lukukauden aikataulut julkaistaan viimeistään toukokuussa 2024.

Halutessasi voit ottaa opintoja myös liiketalouden päivä- tai monimuotototeutuksen puolelta tai verkko-opintoja CampusOnlinen tarjonnasta. Voit opintojen aikana hyödyntää työelämän kokemustasi ja viedä myös työpaikallesi ajankohtaista uutta tietoa.

Tradenomiopintojen sisältö ja rakenne

Metropolia Ammattikorkeakoulusta valmistuvan tradenomin vahvuuksia ovat laaja-alainen osaaminen yritystoiminnasta, näkemys liiketoiminnan kokonaisuudesta sekä valmius monialaiseen ja kansainväliseen toimintaan. Opinnoissasi opit analysoimaan yritystoimintaa ja markkinoita sekä kehittämään sen perusteella uusia toimintatapoja.

Harjoitat projekti- ja tiimityöskentelytaitojasi sekä opit tarttumaan aktiivisesti erilaisiin tehtäviin. Opintojen aikana kehität myös omia viestintä-, vuorovaikutus- ja tiedonhankintataitojasi ja saat ajanmukaiset valmiudet ja taidot toimia erilaisissa työyhteisöissä ja muissa verkostoissa.

Liiketalouden verkkototeutuksessa ei valita erillistä ammatillisista pääainetta vaan tutkinto sisältää opintoja kaikista keskeisistä liiketoimintaosaamisen alueista:

 • esihenkilötyö ja työyhteisön kehittäminen
 • laskentatoimi ja rahoitus
 • markkinointi
 • kestävä kehitys ja vastuullinen liiketoiminta
 • liike-elämän viestintä
 • logistiikka
 • yritysjuridiikka

Henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa (HOPS) on mahdollista kuitenkin huomioida aiempi koulutus- ja työkokemus, elämäntilanne sekä kiinnostuksen kohteet ja tavoitteet työelämässä. Aiemmin suoritetuilla korkeakoulutasoisilla opinnoilla voi saada hyväksilukuja ja aiemmin hankittua työn kautta saatua osaamista voi tunnistaa osaksi tutkintoa. HOPS muokkautuu opintojen aikana tekemien valintojen mukaan.

Tutkintoon kuuluva harjoittelu on mahdollista raportoida ohjatusti Uraportfoliona, mikäli sinulla on vähintään kolme vuotta liiketalouden alan työkokemusta.

Koulutuksen rakenne (laajuus 210 op)

 • Perusopinnot ja orientointi 65 op
 • Yhteiset ammatilliset opinnot 65 op
 • Työharjoittelu 30 op
 • Innovaatioprojekti 10 op
 • Valinnaiset / Vapaasti valittavat (sis. kieli 5 op) 25 op
 • Opinnäytetyö 15 op

Perusopinnot

 • IT -työvälineet 5 op
 • Kansantalous 5 op
 • Laskentatoimi 5 op
 • Liiketalouden matematiikka ja tilastollinen analyysi 5 op
 • Liikeviestintä englanniksi 5 op
 • Markkinointi 5 op
 • Oikeuden perusteet ja sopimusoikeus 5 op
 • Orientointi ja ammatillisen osaamisen rakentaminen 5 op
 • Rahoitus 5 op
 • Toimitusketjun hallinta 5 op
 • Tulevaisuuden työyhteisö 5 op
 • Vastuullinen liiketoiminta 5 op
 • Yritysviestintä 5 op

Tutustu tradenomin verkko-opintojen opetussuunnitelmaan Opinto-oppaassa.

Yhteiset ammatilliset opinnot

 • Strateginen johtaminen 5 op
 • Vastuullinen esihenkilötyö 5 op
 • Työlainsäädäntö 5 op
 • Työyhteisön moninaisuus 5 op
 • HR strategisena kumppanina 5 op
 • Controller-toiminta 5 op
 • Tilinpäätösanalyysi 5 op
 • Asiakaslähtöinen palvelukokemus 5 op
 • Markkinointiviestinnän kehittäminen 5 op
 • Digitaalinen liiketoiminta 5 op
 • Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5 op
 • Kansainväliset viestintä- ja verkostoitumistaidot 5 op
 • Affärssvenska 5 op

Työelämäyhteistyö

Työelämäyhteistyö on olennainen osa opintoja. Voit tehdä oppimistehtäviä ja projektitöitä työnantajayritykseesi tai johonkin toiseen organisaatioon. Työssä hankittua osaamista voit myös opinnollistaa ja sisällyttää tutkintoon.

Kansainvälisyys

Kansainvälisyys ja englanninkielinen opetustarjonta antavat sinulle erinomaiset valmiudet kansainvälisessä organisaatiossa työskentelyyn. Voit lähteä vaihto-opiskelijaksi johonkin lukuisista vaihto-opintokohteistamme tai osallistua viikon lyhytvaihtoihin partnerikouluissamme Euroopassa.

Osallistu "Kysy opinnoista"- tilaisuuksiin!

Mietitkö, millaista opiskelu ammattikorkeakoulussa on ja mitä kaikkea opintoja kuuluu tradenomin tutkintoon?

Tule kuulolle ja saat opinto-ohjaalta vastaukset näihin ja muihin itseäsi askarruttaviin kysymyksiin. Seuraava tilaisuus maanantaina 11.3.2024 klo 12 Zoomissa!

Kysyttävää tradenomin verkko-opinnoista opinto-ohjaajalta?

Kysyttävää tradenomin verkko-opinnoista tutkintovastaavalta?

Hakeminen

 • Hakuaika
  13.3.2024 klo 08:00 - 27.3.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  • Verkko-opiskelu

  Hakuohjeet ja valintaperusteet

  Korkeakoulujen yhteishaku on kansallinen hakumenettely, jota suomalaiset oppilaitokset käyttävät valitessaan uusia opiskelijoita. Kevään 2024 toisessa yhteishaussa 13.3.2024 klo 8:00 - 27.3.2024 klo 15:00 voi hakea enintään kuuteen (6) suomenkieliseen korkeakoulututkintoon. Nämä kuusi vaihtoehtoa voivat sisältää koulutusohjelmia yhdestä tai useammasta korkeakoulusta.

  Kaikki hakemiseen tarvittavat tiedot ovat valtakunnallisessa Opintopolku.fi -portaalissa. Opintopolku.fi:stä löydät koulutusohjelmien kuvaukset, hakukriteerit, hakuohjeet, hakulomakkeet ja paljon muuta.

 • Hakuaika
  1.5.2024 klo 08:00 - 15.5.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  • Verkko-opiskelu

  Siirtohaku on suunnattu kaikille suomalaiseen korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin otetuille opiskelijoille, jotka haluavat:

  • siirtää opiskeluoikeutensa korkeakoulusta toiseen niin, että tutkintonimike pysyy samana tai tutkintonimike vaihtuu
   TAI
  • siirtää opiskeluoikeutensa korkeakoulun sisällä koulutuksesta toiseen siten, että tavoitetutkintoon liitettävä tutkintonimike vaihtuu.

  Hakuohjeet: julkaistu Opintopolussa

  Jos siirto tapahtuu Metropolian sisällä siten, että tutkintonimike säilyy samana, kyse on tutkinto-ohjelman vaihdosta jonka ohjeet löytyvät Metropolian intranetistä (OMA).

 • Hakuaika
  1.5.2024 klo 08:00 - 31.10.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  Hae nyt!
  • Verkko-opiskelu

  Haku Metropolian avoimen AMK:n opintojen perusteella on suunnattu Metropolia Ammattikorkeakoulun avoimen AMK:n opintoja suorittaneille (esim. polkuopinnot/väyläopinnot, sekä muut avoimen opinnot). Metropolian opinnoiksi katsotaan kaikki opinnot, jotka kirjataan Metropolian opintorekisteriin ja avoimen opinnoiksi katsotaan kaikki sellaiset opinnot, joita ei ole suoritettu tutkintoon johtavan koulutuksen opiskeluoikeudella.

  Hakuaika: 1.5.2024 klo 8:00- 31.10.2024 klo 15:00

  Hakuohjeet: julkaistu Opintopolussa

 • Hakuaika
  1.5.2024 klo 08:00 - 31.10.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  Hae nyt!
  • Verkko-opiskelu

  Haku suomalaisten korkeakouluopintojen perusteella on suunnattu kaikille suomalaisissa korkeakouluissa korkeakouluopintoja suorittaneille. Kaikki suomalaiset korkeakouluopinnot huomioidaan riippumatta siitä onko ne suoritettu avoimen opintoina vai tutkintoon johtavassa koulutuksessa, tai onko opiskeluoikeus voimassa vai päättynyt.

  Hakuaika: 1.5.2024 klo 8:00- 31.10.2024 klo 15:00

  Hakuohjeet: julkaistu Opintopolussa

Kysyttävää hakemisesta?

Ota yhteyttä Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluihin:
p. 040 712 5100, puhelinpalveluaika ma - ke klo 10-12
hakijapalvelut [at] metropolia.fi (hakijapalvelut[at]metropolia[dot]fi)

Aukioloajat ja tarkemmat yhteystiedot

Opintojen aloitus

Opintojen aloitus Metropoliassa

Tervetuloa opiskelemaan tutkintoa Metropoliaan!

Tutkinto-opintojen aloittamisessa on muutamia vaiheita, jotka kannattaa tehdä jo ennen opiskelun alkua. Lue alta kaikki Metropolian tutkinto-opiskelijoita koskevat ohjeet sekä omaa ryhmääsi koskevat ohjeet. Ryhmäkohtaiset ohjeet julkaistaan lähempänä opintojen aloitusta.

Tervetuloa opiskelemaan liiketaloutta Metropoliaan!

Onneksi olkoon! Sinut on hyväksytty opiskelemaan tradenomin tutkintoa liiketalouden tutkinto-ohjelman verkkototeutukseen. Tradenomin tutkinto on laajuudeltaan 210 opintopistettä ja tutkinnon opiskeluaika on 3,5 vuotta.

Koulutus järjestetään kokonaan online-opetuksena. Liiketalouden alan koulutukset järjestetään muuten Metropolian Myyrmäen kampuksella osoitteessa Leiritie 1, 01600 Vantaa.

Opintojen aloitus

Opinnot alkavat orientoinnilla maanantaina 19.8.2024 klo 14.00 -18.00 ja keskiviikkona 21.8.2024 klo 16.00 - 20.00. Orientoinnin aikana tutustut muun muassa opiskeluun liittyviin käytännön asioihin ja opetussuunnitelmaan. Pääset tutustumaan myös opiskelijatutoreihisi ja -kollegoihisi. Orientoinnit pidetään Zoomissa ja linkki ilmoitetaan opiskelijaksi valituille lähempänä orientointia.

Lukujärjestys

Lukujärjestyksen mukainen opetus alkaa maanantaina 26.8.2024. Syyslukukauden lukujärjestys on nähtävissä lukkarikoneesta (ryhmä LXD24S2V).

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)

Jokaisen uuden opiskelijan kanssa käydään HOPS-keskustelu opintojen alettua ja samalla käydään läpi aiemmin hankittua osaamista.

Mutta mikäli sinulla on suoritettuna liiketalouden alan korkeakouluopintoja, kannattaa jakaa Oma opintopolku-palvelun kautta aiemmat opintosi opinto-ohjaaja Katja Hänniselle ja varata aika henkilökohtaiseen keskusteluun. Hyväksiluvut on hyvä selvittää ennen opintojen alkamista.

Muutenkin voit olla yhteydessä opintoihin liittyvissä kysymyksissä Katja Hänniseen, katja.hanninen [at] metropolia.fi (katja[dot]hanninen[at]metropolia[dot]fi). Hakuun liittyviin kysymyksiin vastaa Metropolian Opiskelija- ja hakijapalvelut.

Tervetuloa opintojen pariin, tavataan orientoinnissa!

Anne Perkiö, tutkintovastaava, Katja Hänninen, opinto-ohjaaja sekä tutorit