Tradenomi (AMK), liiketalouden tutkinto-ohjelma, monimuoto-opiskelu

Tutkintonimike
Tradenomi (AMK)
Laajuus
210 opintopistettä
Kesto
3,5 vuotta
Opiskelupaikka
Opiskelumuoto
Opetuskieli
Suomi
Hinta
Maksuton

Opiskelu

Tradenomiksi monimuoto-opinnoissa

Liiketalouden tradenomin opinnot monimuotototeutuksena on ensisijaisesti suunnattu työssäkäyville aikuisille, joilla on esimerkiksi merkonomin tutkinto tai liiketalouden alan opintoja suoritettuna. Tradenomin tutkinnon opiskeluaika on 3,5 vuotta, mutta muun muassa koulutustaustasta, työkokemuksesta ja elämäntilanteesta riippuen opinnot voi suorittaa nopeammassakin aikataulussa. Opiskelu monimuotototeutuksessa edellyttää omatoimisuutta ja itsenäistä työskentelyotetta.

Opintojen alusta alkaen saat apua henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekemisessä. Henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa on mahdollista huomioida koulutus- ja työkokemus, elämäntilanne sekä kiinnostuksen kohteet ja tavoitteet työelämässä. Aiemmin suoritetuilla korkeakoulutasoisilla opinnoilla voi saada hyväksilukuja ja aiemmin hankittua työn kautta saatua osaamista voi tunnistaa osaksi tutkintoa. HOPS muokkautuu opintojen aikana tekemiesi valintojen mukaan.

Opintojen aikana saat laaja-alaisen osaamisen yritystoiminnasta ja hyvät valmiudet monialaiseen ja kansainväliseen yritystoimintaan. Monimuotototeutuksessa ei ole ammatillista pääainetta vaan yhteiset ammatilliset opinnot, jotka pitävät sisällään opintojaksoja esimiestyötä, henkilöstötyöstä, laskentatoimesta, rahoituksesta ja markkinoinnista.

Joustavat opinnot

Opintojaksot suoritetaan joustavasti monipuolisia pedagogisia menetelmiä käyttäen. Opinnot sisältävät niin luentoja, tenttejä, oppimistehtäviä, harjoituksia, pienryhmätyöskentelyä kuin projekteja.

Opintojaksot kestävät joko yhden periodin tai lukukauden. Periodissa on seitsemän viikkoa opetusta ja mahdollinen tenttiviikko. Opetusta on opintojaksosta riippuen joko lähi- tai verkko-opetuksena. Opetusta on iltaisin klo 17 alkaen ja joskus myös lauantaisin. Opetuksen määrä vaihtelee periodin ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan. Pääsääntöisesti tunneilla ei ole läsnäolovelvoitetta. Lähiopetuksen sijaan voit usealla opintojaksolla valita myös oppimistavaksi enemmän itsenäisen työskentelytavan.

Halutessasi voit ottaa opintoja myös liiketalouden päiväopiskelun tarjonnasta tai verkko-opintoja esimerkiksi CampusOnlinen tarjonnasta. Voit hyödyntää työelämän kokemustasi ja viedä myös työpaikallesi ajankohtaista uutta tietoa.

Tradenomiopintojen sisältö ja rakenne

Liiketalouden opinnoissa opit analysoimaan yritystoimintaa ja markkinoita sekä kehittämään sen perusteella uusia toimintatapoja. Harjoitat projekti- ja tiimityöskentelytaitojasi, opit tarttumaan aktiivisesti erilaisiin tehtäviin ja toimimaan erilaisissa verkostoissa.

Lisäksi saat hyvät henkilökohtaiset valmiudet toimia tulevaisuuden työyhteisön vastuullisena jäsenenä. Opintojen aikana kehität myös omia viestintä-, vuorovaikutus- ja tiedonhankintataitojasi ja saat ajanmukaiset tietotekniset valmiudet.

Työharjoittelu raportoidaan ohjatusti Uraportfoliona, mikäli opiskelijalla on vähintään kolme vuotta liiketalouden alan työkokemusta.

Koulutuksen rakenne (laajuus 210 op)

 • Perusopinnot ja orientointi 65 op
 • Yhteiset ammatilliset opinnot 65 op
 • Työharjoittelu 30 op
 • Innovaatioprojekti 10 op
 • Valinnaiset / Vapaasti valittavat (sis. kieli 5 op) 25 op
 • Opinnäytetyö 15 op

Perusopinnot

 • IT -työvälineet 5 op
 • Kansantalous 5 op
 • Laskentatoimi 5 op
 • Liiketalouden matematiikka ja tilastollinen analyysi 5 op
 • Liikeviestintä englanniksi 5 op
 • Markkinointi 5 op
 • Oikeuden perusteet ja sopimusoikeus 5 op
 • Orientointi ja ammatillisen osaamisen rakentaminen 5 op
 • Rahoitus 5 op
 • Toimitusketjun hallinta 5 op
 • Tulevaisuuden työyhteisö 5 op
 • Vastuullinen liiketoiminta 5 op
 • Yritysviestintä 5 op

Yhteiset ammatilliset opinnot

 • Strateginen johtaminen 5 op
 • Vastuullinen esimiestyö 5 op
 • Työlainsäädäntö 5 op
 • Työyhteisön moninaisuus 5 op
 • HR strategisena kumppanina 5 op
 • Controller-toiminta 5 op
 • Tilinpäätösanalyysi 5 op
 • Asiakaslähtöisen palvelukokemuksen kehittäminen 5 op
 • Markkinointiviestinnän kehittäminen 5 op
 • Digitaalinen liiketoiminta 5 op
 • Kehittämis- ja tutkimusmenetelmät 5 op
 • Kansainväliset viestintä- ja verkostoitumistaidot 5 op
 • Affärssvenska 5 op

Työelämäyhteistyö

Työelämäyhteistyö on olennainen osa opintoja. Voit tehdä oppimistehtäviä ja projektitöitä työnantajayritykseesi tai johonkin toiseen organisaatioon. Työssä hankittua osaamista voit myös opinnollistaa ja sisällyttää tutkintoon.

Kansainvälisyys

Kansainvälisyys ja englanninkielinen opetustarjonta antavat sinulle erinomaiset valmiudet kansainvälisessä organisaatiossa työskentelyyn. Voit lähteä vaihto-opiskelijaksi johonkin lukuisista vaihto-opintokohteistamme tai osallistua viikon lyhytvaihtoihin partnerikouluissamme Euroopassa.

Tutustu kansainvälistymismahdollisuuksiin.

Usein kysytyt kysymykset

Osallistu "Kysy opinnoista"- tilaisuuksiin!

Mietitkö, millaista opiskelu ammattikorkeakoulussa on ja mitä kaikkea opintoja kuuluu tradenomin tutkintoon?

Tule kuulolle ja saat opinto-ohjaalta vastaukset näihin ja muihin itseäsi askarruttaviin kysymyksiin. Seuraava tilaisuus keväällä 2024!

Kysyttävää tradenomin monimuoto-opinnoista?

Hakeminen

Kysyttävää hakemisesta?

Ota yhteyttä Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluihin:
p. 040 712 5100, puhelinpalveluaika ma - ke klo 10-12
hakijapalvelut [at] metropolia.fi (hakijapalvelut[at]metropolia[dot]fi)

Aukioloajat ja tarkemmat yhteystiedot

Opintojen aloitus

Opintojen aloitus Metropoliassa

Tervetuloa opiskelemaan tutkintoa Metropoliaan!

Tutkinto-opintojen aloittamisessa on muutamia vaiheita, jotka kannattaa tehdä jo ennen opiskelun alkua. Lue alta kaikki Metropolian tutkinto-opiskelijoita koskevat ohjeet sekä omaa ryhmääsi koskevat ohjeet. Ryhmäkohtaiset ohjeet julkaistaan lähempänä opintojen aloitusta.

Tradenomin monimuoto-opintojen aloitus

Syksyllä 2024 aloittavan ryhmän aloitusohjeet julkaistaan toukokuussa.