Perustiedot

Tutkintonimike
Tradenomi (AMK)
Kesto / Ajankohta
3,5 vuotta
Laajuus
210 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika: 15. - 30.3.2023
Hinta
Maksuton

Tradenomiksi opiskeleminen monimuotototeutuksessa

Liiketalouden tradenomin opinnot monimuotototeutuksena on ensisijaisesti suunnattu työssäkäyville aikuisille, joilla on esimerkiksi merkonomin tutkinto tai liiketalouden alan opintoja suoritettuna. Tradenomin tutkinnon laajuus on 210 op ja tutkinto on mahdollista suorittaa jopa kahdessa vuodessa. Opiskelu monimuotototeutuksessa edellyttää omatoimisuutta ja itsenäistä työskentelyotetta.

Opintojen alusta alkaen saat apua henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekemisessä. Henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa huomioidaan aiemmin suorittamasi opinnot, työkokemus tai muu osaaminen sekä kiinnostuksen kohteesi ja uratoiveesi. HOPS muokkautuu opintojen aikana tekemiesi valintojen mukaan.

Opintojen aikana saat laaja-alaisen osaamisen yritystoiminnasta ja hyvät valmiudet monialaiseen ja kansainväliseen yritystoimintaan. Monimuotototeutuksessa ei ole ammatillista pääainetta vaan yhteiset ammatilliset opinnot, jotka pitävät sisällään opintojaksoja esimiestyötä, henkilöstötyöstä, laskentatoimesta, rahoituksesta ja markkinoinnista.

Joustavat opinnot

Opintojaksot suoritetaan joustavasti monipuolisia pedagogisia menetelmiä käyttäen. Opinnot sisältävät niin luentoja, tenttejä, oppimistehtäviä, harjoituksia, pienryhmätyöskentelyä kuin projekteja.

Opintojaksot kestävät perusopintoja lukuun ottamatta joko yhden periodin tai lukukauden. Periodissa on seitsemän viikkoa opetusta ja mahdollinen tenttiviikko. Opetusta on opintojaksosta riippuen joko lähi- tai verkko-opetuksena. Opetusta on iltaisin klo 17 alkaen ja joskus myös lauantaisin. Opetuksen määrä vaihtelee periodin ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan. Pääsääntöisesti tunneilla ei ole läsnäolovelvoitetta. Lähiopetuksen sijaan voit usealla opintojaksolla valita myös oppimistavaksi enemmän itsenäisen työskentelytavan.

Halutessasi voit ottaa opintoja myös liiketalouden päiväopiskelun tarjonnasta tai verkko-opintoja esimerkiksi CampusOnlinen tarjonnasta. Voit hyödyntää työelämän kokemustasi ja viedä myös työpaikallesi ajankohtaista uutta tietoa.

Tradenomiopintojen sisältö ja rakenne

Liiketalouden opinnoissa opit analysoimaan yritystoimintaa ja markkinoita sekä kehittämään sen perusteella uusia toimintatapoja. Harjoitat projekti- ja tiimityöskentelytaitojasi, opit tarttumaan aktiivisesti erilaisiin tehtäviin ja toimimaan erilaisissa verkostoissa. Lisäksi saat hyvät henkilökohtaiset valmiudet toimia tulevaisuuden työyhteisön vastuullisena jäsenenä. Opintojen aikana kehität myös omia viestintä-, vuorovaikutus- ja tiedonhankintataitojasi ja saat ajanmukaiset tietotekniset valmiudet.

Liiketalouden perusopinnot suoritetaan joustavasti tiiviiseen tahtiin ensimmäisen lukukauden aikana ja/tai hyväksiluetaan aikaisemmilla korkeakoulutasoisilla liiketalouden tai kaupallisen alan opinnoilla. Työharjoittelu raportoidaan ohjatusti Uraportfoliona, mikäli opiskelijalla on vähintään kolme vuotta liiketalouden alan työkokemusta.

Koulutuksen rakenne (laajuus 210 op)

 • Perusopinnot ja orientointi 65 op
 • Yhteiset ammatilliset opinnot 65 op
 • Työharjoittelu 30 op
 • Innovaatioprojekti 10 op
 • Valinnaiset / Vapaasti valittavat (sis. kieli 5 op) 25 op
 • Opinnäytetyö 15 op

Perusopinnot

 • IT -työvälineet 5 op
 • Kansantalous 5 op
 • Laskentatoimi 5 op
 • Liiketalouden matematiikka ja tilastollinen analyysi 5 op
 • Liikeviestintä englanniksi 5 op
 • Markkinointi 5 op
 • Oikeuden perusteet ja sopimusoikeus 5 op
 • Orientointi ja ammatillisen osaamisen rakentaminen 5 op
 • Rahoitus 5 op
 • Toimitusketjun hallinta 5 op
 • Tulevaisuuden työyhteisö 5 op
 • Vastuullinen liiketoiminta 5 op
 • Yritysviestintä 5 op

Yhteiset ammatilliset opinnot

 • Strateginen johtaminen 5 op
 • Vastuullinen esimiestyö 5 op
 • Työlainsäädäntö 5 op
 • Työyhteisön moninaisuus 5 op
 • HR strategisena kumppanina 5 op
 • Controller-toiminta 5 op
 • Tilinpäätösanalyysi 5 op
 • Asiakaslähtöisen palvelukokemuksen kehittäminen 5 op
 • Markkinointiviestinnän kehittäminen 5 op
 • Digitaalinen liiketoiminta 5 op
 • Kehittämis- ja tutkimusmenetelmät 5 op
 • Kansainväliset viestintä- ja verkostoitumistaidot 5 op
 • Affärssvenska 5 op

Työelämäyhteistyö

Työelämäyhteistyö on olennainen osa opintoja. Voit tehdä oppimistehtäviä ja projektitöitä työnantajayritykseesi tai johonkin toiseen organisaatioon. Työssä hankittua osaamista voit myös opinnollistaa ja sisällyttää tutkintoon.

Kansainvälisyys

Kansainvälisyys ja englanninkielinen opetustarjonta antavat sinulle erinomaiset valmiudet kansainvälisessä organisaatiossa työskentelyyn. Voit lähteä vaihto-opiskelijaksi johonkin lukuisista vaihto-opintokohteistamme tai osallistua viikon lyhytvaihtoihin partnerikouluissamme Euroopassa.

Opiskelijoiden kokemuksia

”Meidän ryhmästä on löytynyt mahtavia opiskelijatovereita. Hyvin samanhenkisiä vaikka ikäjakauma vaihteleekin 20–45. Ryhmähenki myöskin on meidän kesken mainio, ja ystävää autetaan hädässä.”

”Tehtävistä selviää järjestelmällisyydellä ja ripeällä sitkeydellä; helpolla ei pääse, ellei tyydy rimaa hipoen läpäistyihin kursseihin. Opiskelu on ollut kuitenkin innostavaa.”

”Projekteja/ryhmätöitä on paljon, mutta ne hyvin tasapainottavat töiden jakautumista. Ei tarvitse kantaa kaikkea vastuuta itse ja ryhmä sparraa hyvin toisia jäseniä. Ensiarvoisen tärkeää on löytää "samanhenkiset" ryhmänjäsenet.”

Opiskelijan haastattelu: Riikka Pennanen

Riikka Pennanen.

Miksi hakeuduit opiskelemaan liiketaloutta?

Hakeuduin opiskelemaan liiketaloutta, koska tradenomiopintojen sisältö kuulosti mielenkiintoiselta ja hyödylliseltä omien uratavoitteideni kannalta. Minulla oli jo aiempia opintoja kaupalliselta puolelta, mutta halusin oppia liiketaloudesta vielä laajemmin. Aloitin opinnot avoimen AMK:n kautta ja pääsin tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylällä. Minulla oli myös alusta asti tavoitteena jatko-opinnot joko yliopistoon tai YAMK:n puolelle.

Miksi valitsit Metropolian monimuoto-opinnot?

Metropolian liiketalouden tradenomin opinnot monimuotototeutuksena tarjosivat mahdollisuuden suorittaa opinnot joustavasti, mutta tehokkaasti jopa kahdessa vuodessa. Aikataulullisesti ja elämäntilannettani ajatellen tämä oli minulle sopivampi tapa opiskella kuin päivätoteutus. Olin valmis opiskelemaan itsenäisesti ja olin tyytyväinen siihen, että kursseja pystyi valitsemaan myös päiväpuolelta, jossa tarjonta on hieman laajempi. Pidin myös siitä, että monimuotototeutuksessa ei valita vain yhtä ammatillista pääainetta vaan opinnot koostuivat monipuolisesti erilaisista opintojaksoista.

Missä muualla olet aiemmin opiskellut?

Olen opiskellut aiemmin Istituto Marangonissa Milanossa. Opiskelin siellä Fashion Business -opintokokonaisuuden, joka kesti yhden intensiivisen vuoden. Olen työskennellyt muotialalla, mutta halusin oppia alan kaupallisemmasta puolesta ja opiskella koulussa, jossa on pitkät perinteet muoti- ja vaatetusalan opetukseen.

Miten opinnot Metropoliassa ovat sujuneet?

Opinnot ovat sujuneet hyvin ja joustavasti. Olen suorittanut kaikki haluamani kurssit ja saan opintoni päätökseen kahdessa vuodessa. Meillä monimuotototeutuksessa opiskelevilla on täysin samat mahdollisuudet hakeutua esimerkiksi jatko-opintoihin kuin päivätoteutuksen opiskelijoilla. Koulu myös ohjeistaa tarvittavissa opinnoissa esimerkiksi maisterihakuja varten.

Mitä aiot tehdä valmistumisen jälkeen?

Valmistumisen jälkeen minulla jatkuvat opinnot Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Yritysjuridiikan maisteriohjelmassa. Nämä opinnot olivat itselläni tavoitteena ja olen iloinen, että saavutin tavoitteeni.

Avoimen väylältä tradenomiksi: "Metropoliassa olen saanut olla itseni näköinen opiskelija"

Kerttu Syreeni.

Olen Kerttu Syreeni ja valmistun joulukuussa liiketalouden opinnoista tradenomiksi. Olen työskennellyt kaupan alalla 20 vuotta ja ajatus opiskelusta lähti puhtaasti siitä, että halusin laajentaa osaamistani ja mennä työelämässä eteenpäin. Kävin Metropolian pääsykokeissa syksyllä 2014 ja suurin oppini tästä päivästä oli, ettei ole vain yhtä reittiä päämäärään. Pääsykokeen aikana sain lehtoreilta tietoa lähteä opiskelemaan avoimen polkua jos kokeiden tulos ei vastaisi odotuksia.

Hain työnantajaltani stipendiä opiskelujani varten ja aloitin opiskeluni työni ohessa sekä odottaessani kolmatta lastani tammikuussa 2015. Ensimmäisestä kurssista lähtien opintojen imu vei minut mukanaan ja tieto siitä, että voi itse päättää opiskelun tahdin sekä opintoneuvojan korvaamaton tuki oman Hopsin rakentamisessa auttoivat minua eteenpäin. Opiskelin avoimen puolella joulukuuhun 2016 saakka ja tarvittavien opintopisteiden täytyttyä hain kouluun opiskelijaksi.

Opiskelujeni aikana sain varmuutta siihen mitä tulevalta työltäni haluan ja rikoin omat uskomukseni itsestäni opiskelijana. Oli hienoa saada kokea, kuinka omat työelämässä opitut taidot auttoivat hahmottamaan kurssien aiheita ja oppia näiden myötä sitomaan yhteen teoriaa ja käytäntöä. Arvostan myös sitä, että osassa kursseissa oli ahotoinnin mahdollisuus tai vaihtoehtoinen suoritustapa ja näiden ansiosta sain perheelleni ja itselleni myös omaa vapaa-aikaa. Metropoliassa olen saanut olla itseni näköinen opiskelija ja kurssien suorittaminen on ollut helppo rakentaa oman elämän mukaisesti. Tästä yhtenä esimerkkinä voisin mainita, että tentin Suorituksen johtamisen kurssin vuorokautta ennen synnytykseni käynnistämistä.

Tuleville avoimen puolen opiskelijoille haluan sanoa, että kyllä, tämä on mahtavaa. Jos tunnet kipinän ja osaat käyttää kalenteria, niin tämä on oikea paikka mennä eteenpäin. Itse suuntaan työelämässä kohti uusia haasteita, mutta aion jatkaa opiskelujani tämän rinnalla. Reittejä on monia, ei vaan yhtä ainoaa, on vain pidettävä mieli avoimena.

Autoradalta koulunpenkille, pikastartti yrittäjyyteen!

Emma Kimiläinen.

Emma Kimiläinen oli pienestä asti harrastanut kilpaurheilua, ja tiesi haluavansa edetä työurallaankin yhtä tavoitteellisesti. Hän oli tehnyt töitä 13-vuotiaasta saakka aina koulun ohella, ja korkeakouluun hakiessaan hän työskenteli Aktiassa sijoittamisen ja lainojen parissa, mutta tunsi vetoa markkinointia, myyntiä sekä johtamista kohtaan. Metropolian tradenomitutkinnon aikuispuoli vei lopulta voiton houkutellessaan itsenäisellä ja käytännönläheisellä opiskelumahdollisuudellaan.

Yrittäjyys kiinnosti Emmaa suuresti, ja hän tiesi saavansa parhaat lähtökohdat siihen liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnosta. Hän myös tiesi tutkinnon vahvistavan hänen asemiaan työmarkkinoilla, vaikka työkokemusta häneltä löytyikin jo usean vuoden ajalta. Aikuispuoli ja mahdollisuudet suorittaa kursseja joko itsenäisesti tenttimällä tai luentosuoritustavalla mahdollistivat Emmalle tuplamäärän kursseja, jolloin hän pääsi valmistumaan ennätysajassa, 1,5 vuodessa.

Suunnattuaan opintonsa markkinoinnin ja logistiikan pariin sai Emma parhaat mahdolliset eväät perustaa toiminimi muutama vuosi valmistumisensa jälkeen. Yrityksensä kasvaessa ja työprojektien kertyessä hän perusti osakeyhtiön, jonka kautta tuottaa sisältömarkkinointia eri yrityksille omalla brändillään vielä tänäkin päivänä. Tämän lisäksi hän ajaa edelleen kilpaa, käy tekemässä juontotöitä televisiossa, radiossa ja tapahtumissa sekä kommentoi F1-kilpailuja MTV:lle. Hän myös kouluttaa muita ajamaan ja on kirjoittanut kirjan Naisen autoiluopas (Auditorium Kustannus, 2015).

Metropoliaa Emma suosittelee lämpimästi niin nuorille kuin aikuisillekin, ja kiittelee koulua edelleen kaikesta saamastaan tuesta ja kannustuksesta. Hän myös suosittelee töiden yhdistämistä opiskeluun, jolloin koulun ja töiden yhteisvaikutus tukee oppimista. Erilaisten projektien työstäminen ammattikorkeakoulussa auttavat luomaan kontakteja yrityksiin – unohtamatta kuitenkaan tutkimuspuolta opiskelussa.

– Yrittäjänä projekteja on paljon ja jokainen päivä on erilainen, sitä rakastan eniten. Opintoni antoivat hyvät eväät yrittäjyyteen, ammattikorkeakoulun vahvuus on nimenomaan käytännön tekeminen!

teksti: Vilma Mertanen

Five students attended International Project Week in Nordhausen, Germany

Saturday 20th of April, 5:00 AM at Helsinki-Vantaa Airport, five students began their journey to Nordhausen filled with excitement and the need for caffeine. This was the starting point for Annika Liljemark, Christian Rautjärvi, Khaled Lashdaf, Suvi Väänänen and Teemu Tyrkkö for their awesome week to come. Main purpose of this journey was to take part in the IPW- International Project Week of our co-operation partner Fachhochschule Nordhausen, all the other chances that they were given was merely as a huge bonus.

Every student attended a different course of studies during the project week. It was mandatory that the topic was already selected weeks before the actual program began. IPW offered a large variety of different courses filled with fascinating and useful topics. It was almost impossible to choose which one to sign up for. Lectures that were invited to teach these interesting courses came from different universities and backgrounds from various countries in Europe.

During the week the schedule was filled with studies in the morning and activities in the evening. All five students had the opportunity to visit some splendid cultural sites and attend various events organized by the IPW hosts and tutors.

IPW was filled with great opportunities to learn something new, fascinating activities and places to see and of course chances for networking and interacting with international students and lecturers. We can proudly say that this was a week to be remembered and we warmly recommend students to attend this kind of project when the opportunity rises.