Tradenomi (AMK), liiketalouden tutkinto-ohjelma, monimuoto-opiskelu

Perustiedot

Tutkintonimike
Tradenomi (AMK)
Kesto / Ajankohta
3,5 vuotta
Laajuus
210 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika: 13. – 27.3.2024
Hinta
Maksuton

Tradenomiksi opiskeleminen monimuotototeutuksessa

Liiketalouden tradenomin opinnot monimuotototeutuksena on ensisijaisesti suunnattu työssäkäyville aikuisille, joilla on esimerkiksi merkonomin tutkinto tai liiketalouden alan opintoja suoritettuna. Tradenomin tutkinnon laajuus on 210 op ja tutkinto on mahdollista suorittaa jopa kahdessa vuodessa. Opiskelu monimuotototeutuksessa edellyttää omatoimisuutta ja itsenäistä työskentelyotetta.

Opintojen alusta alkaen saat apua henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekemisessä. Henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa huomioidaan aiemmin suorittamasi opinnot, työkokemus tai muu osaaminen sekä kiinnostuksen kohteesi ja uratoiveesi. HOPS muokkautuu opintojen aikana tekemiesi valintojen mukaan.

Opintojen aikana saat laaja-alaisen osaamisen yritystoiminnasta ja hyvät valmiudet monialaiseen ja kansainväliseen yritystoimintaan. Monimuotototeutuksessa ei ole ammatillista pääainetta vaan yhteiset ammatilliset opinnot, jotka pitävät sisällään opintojaksoja esimiestyötä, henkilöstötyöstä, laskentatoimesta, rahoituksesta ja markkinoinnista.

Joustavat opinnot

Opintojaksot suoritetaan joustavasti monipuolisia pedagogisia menetelmiä käyttäen. Opinnot sisältävät niin luentoja, tenttejä, oppimistehtäviä, harjoituksia, pienryhmätyöskentelyä kuin projekteja.

Opintojaksot kestävät perusopintoja lukuun ottamatta joko yhden periodin tai lukukauden. Periodissa on seitsemän viikkoa opetusta ja mahdollinen tenttiviikko. Opetusta on opintojaksosta riippuen joko lähi- tai verkko-opetuksena. Opetusta on iltaisin klo 17 alkaen ja joskus myös lauantaisin. Opetuksen määrä vaihtelee periodin ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan. Pääsääntöisesti tunneilla ei ole läsnäolovelvoitetta. Lähiopetuksen sijaan voit usealla opintojaksolla valita myös oppimistavaksi enemmän itsenäisen työskentelytavan.

Halutessasi voit ottaa opintoja myös liiketalouden päiväopiskelun tarjonnasta tai verkko-opintoja esimerkiksi CampusOnlinen tarjonnasta. Voit hyödyntää työelämän kokemustasi ja viedä myös työpaikallesi ajankohtaista uutta tietoa.

Henkilö piirtää valkotaululle

Tradenomiopintojen sisältö ja rakenne

Liiketalouden opinnoissa opit analysoimaan yritystoimintaa ja markkinoita sekä kehittämään sen perusteella uusia toimintatapoja. Harjoitat projekti- ja tiimityöskentelytaitojasi, opit tarttumaan aktiivisesti erilaisiin tehtäviin ja toimimaan erilaisissa verkostoissa. Lisäksi saat hyvät henkilökohtaiset valmiudet toimia tulevaisuuden työyhteisön vastuullisena jäsenenä. Opintojen aikana kehität myös omia viestintä-, vuorovaikutus- ja tiedonhankintataitojasi ja saat ajanmukaiset tietotekniset valmiudet.

Liiketalouden perusopinnot suoritetaan joustavasti tiiviiseen tahtiin ja/tai hyväksiluetaan aikaisemmilla korkeakoulutasoisilla liiketalouden tai kaupallisen alan opinnoilla. Työharjoittelu raportoidaan ohjatusti Uraportfoliona, mikäli opiskelijalla on vähintään kolme vuotta liiketalouden alan työkokemusta.

Koulutuksen rakenne (laajuus 210 op)

 • Perusopinnot ja orientointi 65 op
 • Yhteiset ammatilliset opinnot 65 op
 • Työharjoittelu 30 op
 • Innovaatioprojekti 10 op
 • Valinnaiset / Vapaasti valittavat (sis. kieli 5 op) 25 op
 • Opinnäytetyö 15 op

Perusopinnot

 • IT -työvälineet 5 op
 • Kansantalous 5 op
 • Laskentatoimi 5 op
 • Liiketalouden matematiikka ja tilastollinen analyysi 5 op
 • Liikeviestintä englanniksi 5 op
 • Markkinointi 5 op
 • Oikeuden perusteet ja sopimusoikeus 5 op
 • Orientointi ja ammatillisen osaamisen rakentaminen 5 op
 • Rahoitus 5 op
 • Toimitusketjun hallinta 5 op
 • Tulevaisuuden työyhteisö 5 op
 • Vastuullinen liiketoiminta 5 op
 • Yritysviestintä 5 op

Yhteiset ammatilliset opinnot

 • Strateginen johtaminen 5 op
 • Vastuullinen esimiestyö 5 op
 • Työlainsäädäntö 5 op
 • Työyhteisön moninaisuus 5 op
 • HR strategisena kumppanina 5 op
 • Controller-toiminta 5 op
 • Tilinpäätösanalyysi 5 op
 • Asiakaslähtöisen palvelukokemuksen kehittäminen 5 op
 • Markkinointiviestinnän kehittäminen 5 op
 • Digitaalinen liiketoiminta 5 op
 • Kehittämis- ja tutkimusmenetelmät 5 op
 • Kansainväliset viestintä- ja verkostoitumistaidot 5 op
 • Affärssvenska 5 op

Työelämäyhteistyö

Työelämäyhteistyö on olennainen osa opintoja. Voit tehdä oppimistehtäviä ja projektitöitä työnantajayritykseesi tai johonkin toiseen organisaatioon. Työssä hankittua osaamista voit myös opinnollistaa ja sisällyttää tutkintoon.

Kansainvälisyys

Kansainvälisyys ja englanninkielinen opetustarjonta antavat sinulle erinomaiset valmiudet kansainvälisessä organisaatiossa työskentelyyn. Voit lähteä vaihto-opiskelijaksi johonkin lukuisista vaihto-opintokohteistamme tai osallistua viikon lyhytvaihtoihin partnerikouluissamme Euroopassa.

Useiden maiden lippuja roikkuu viirissä

Opiskelijoiden kokemuksia liiketalouden monimuoto-opinnoista

”Meidän ryhmästä on löytynyt mahtavia opiskelijatovereita. Hyvin samanhenkisiä vaikka ikäjakauma vaihteleekin 20–45. Ryhmähenki myöskin on meidän kesken mainio, ja ystävää autetaan hädässä.”

”Tehtävistä selviää järjestelmällisyydellä ja ripeällä sitkeydellä; helpolla ei pääse, ellei tyydy rimaa hipoen läpäistyihin kursseihin. Opiskelu on ollut kuitenkin innostavaa.”

”Projekteja/ryhmätöitä on paljon, mutta ne hyvin tasapainottavat töiden jakautumista. Ei tarvitse kantaa kaikkea vastuuta itse ja ryhmä sparraa hyvin toisia jäseniä. Ensiarvoisen tärkeää on löytää "samanhenkiset" ryhmänjäsenet.”

Liiketalouden monimuoto-opiskelu joustaa työn mukana

Kasvokuva Okan Altintopista.Okanin mukaan tradenomikoulutus on antanut kattavat tiedot liiketaloudesta ja kilpailukykyiset valmiudet työelämään. Tulevaisuuden urallaan Okan toivoo yhdistävänsä bisnesteknologiat ja liikunnan roolissa, jossa hän pääsee toteuttamaan itseään. Myös yrittäjyys on asia, jonka hän haluaa pitää elämässään mukana. Okan kertookin saaneensa opinnoista kattavasti vinkkejä omaan yrittäjärooliinsa. Tradenomikoulutusta Okan suosittelee kaikille, joita liiketoiminta kiinnostaa muodossa tai toisessa.

Lue Okanin koko tarina

Tradenomiopiskelijaksi avoimen AMK:n väylää

Riikka Pennanen

Riikka Pennanen aloitti liiketalouden opinnot avoimen AMK:n kautta ja pääsi tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylällä. Riikka valitsi liiketalouden monimuoto-opinnot, koska ne tarjosivat mahdollisuuden suorittaa opinnot joustavasti, mutta tehokkaasti jopa kahdessa vuodessa.

- Aikataulullisesti ja elämäntilannettani ajatellen tämä oli minulle sopivampi tapa opiskella kuin päivätoteutus, Riikka kertoo.

Lue Riikan tarina.

Liiketalouden monimuoto-opinnot olivat Emma Kimiläiselle pikastartti yrittäjyyteen

Emma KimiläinenEmma Kimiläinen suosittelee Metropolian liiketalouden monimuoto-opintoja lämpimästi niin nuorille kuin aikuisillekin, ja kiittelee koulua edelleen kaikesta saamastaan tuesta ja kannustuksesta. Hän myös suosittelee töiden yhdistämistä opiskeluun, jolloin koulun ja töiden yhteisvaikutus tukee oppimista. Erilaisten projektien työstäminen ammattikorkeakoulussa auttavat luomaan kontakteja yrityksiin – unohtamatta kuitenkaan tutkimuspuolta opiskelussa.

Lue Emman koko tarina.