Tradenomi (AMK), liiketalouden tutkinto-ohjelma, monimuoto-opiskelu

Hae nyt!

 • Haku Metropolian avoimen AMK:n opintojen perusteella (hakuaika 1.5.-31.10) 01.05.2024 - 31.10.2024
 • Haku suomalaisten korkeakouluopintojen perusteella (hakuaika 1.5.-31.10.) 01.05.2024 - 31.10.2024
Hakeminen
Tutkintonimike
Tradenomi (AMK)
Laajuus
210 opintopistettä
Kesto
3,5 vuotta
Opiskelupaikka
Opiskelumuoto
Opetuskieli
Suomi
Hinta
Maksuton

Opiskelu

Tradenomiksi monimuoto-opinnoissa

Liiketalouden tradenomin opinnot monimuotototeutuksena on ensisijaisesti suunnattu työssäkäyville aikuisille, joilla on esimerkiksi merkonomin tutkinto tai liiketalouden alan opintoja suoritettuna. Tradenomin tutkinnon opiskeluaika on 3,5 vuotta, mutta muun muassa koulutustaustasta, työkokemuksesta ja elämäntilanteesta riippuen opinnot voi suorittaa nopeammassakin aikataulussa. Opiskelu monimuotototeutuksessa edellyttää omatoimisuutta ja itsenäistä työskentelyotetta.

Opintojen alusta alkaen saat apua henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekemisessä. Henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa on mahdollista huomioida koulutus- ja työkokemus, elämäntilanne sekä kiinnostuksen kohteet ja tavoitteet työelämässä. Aiemmin suoritetuilla korkeakoulutasoisilla opinnoilla voi saada hyväksilukuja ja aiemmin hankittua työn kautta saatua osaamista voi tunnistaa osaksi tutkintoa. HOPS muokkautuu opintojen aikana tekemiesi valintojen mukaan.

Koulutuksen aikana saat laaja-alaisen osaamisen yritystoiminnasta ja hyvät valmiudet monialaiseen ja kansainväliseen yritystoimintaan. Monimuotototeutuksessa ei ole ammatillista pääainetta vaan yhteiset ammatilliset opinnot, jotka pitävät sisällään opintojaksoja esimiestyötä, henkilöstötyöstä, laskentatoimesta, rahoituksesta ja markkinoinnista.

Joustavat opinnot

Opintojaksot suoritetaan joustavasti monipuolisia pedagogisia menetelmiä käyttäen. Opinnot sisältävät niin luentoja, tenttejä, oppimistehtäviä, harjoituksia, pienryhmätyöskentelyä kuin projekteja.

Opintojaksot kestävät joko yhden periodin tai lukukauden. Periodissa on seitsemän viikkoa opetusta ja mahdollinen tenttiviikko. Opetusta on opintojaksosta riippuen joko lähi- tai verkko-opetuksena. Opetusta on iltaisin klo 17 alkaen ja joskus myös lauantaisin. Opetuksen määrä vaihtelee periodin ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan. Pääsääntöisesti tunneilla ei ole läsnäolovelvoitetta. Lähiopetuksen sijaan voit usealla opintojaksolla valita myös oppimistavaksi enemmän itsenäisen työskentelytavan.

Halutessasi voit ottaa opintoja myös liiketalouden päiväopiskelun tarjonnasta tai verkko-opintoja esimerkiksi CampusOnlinen tarjonnasta. Voit hyödyntää työelämän kokemustasi ja viedä myös työpaikallesi ajankohtaista uutta tietoa.

Tradenomiopintojen sisältö ja rakenne

Liiketalouden opinnoissa opit analysoimaan yritystoimintaa ja markkinoita sekä kehittämään sen perusteella uusia toimintatapoja. Harjoitat projekti- ja tiimityöskentelytaitojasi, opit tarttumaan aktiivisesti erilaisiin tehtäviin ja toimimaan erilaisissa verkostoissa.

Lisäksi saat hyvät henkilökohtaiset valmiudet toimia tulevaisuuden työyhteisön vastuullisena jäsenenä. Opintojen aikana kehität myös omia viestintä-, vuorovaikutus- ja tiedonhankintataitojasi ja saat ajanmukaiset tietotekniset valmiudet.

Työharjoittelu raportoidaan ohjatusti Uraportfoliona, mikäli opiskelijalla on vähintään kolme vuotta liiketalouden alan työkokemusta.

Koulutuksen rakenne (laajuus 210 op)

 • Perusopinnot ja orientointi 65 op
 • Yhteiset ammatilliset opinnot 65 op
 • Työharjoittelu 30 op
 • Innovaatioprojekti 10 op
 • Valinnaiset / Vapaasti valittavat (sis. kieli 5 op) 25 op
 • Opinnäytetyö 15 op

Perusopinnot

 • IT -työvälineet 5 op
 • Kansantalous 5 op
 • Laskentatoimi 5 op
 • Liiketalouden matematiikka ja tilastollinen analyysi 5 op
 • Liikeviestintä englanniksi 5 op
 • Markkinointi 5 op
 • Oikeuden perusteet ja sopimusoikeus 5 op
 • Orientointi ja ammatillisen osaamisen rakentaminen 5 op
 • Rahoitus 5 op
 • Toimitusketjun hallinta 5 op
 • Tulevaisuuden työyhteisö 5 op
 • Vastuullinen liiketoiminta 5 op
 • Yritysviestintä 5 op

Yhteiset ammatilliset opinnot

 • Strateginen johtaminen 5 op
 • Vastuullinen esimiestyö 5 op
 • Työlainsäädäntö 5 op
 • Työyhteisön moninaisuus 5 op
 • HR strategisena kumppanina 5 op
 • Controller-toiminta 5 op
 • Tilinpäätösanalyysi 5 op
 • Asiakaslähtöisen palvelukokemuksen kehittäminen 5 op
 • Markkinointiviestinnän kehittäminen 5 op
 • Digitaalinen liiketoiminta 5 op
 • Kehittämis- ja tutkimusmenetelmät 5 op
 • Kansainväliset viestintä- ja verkostoitumistaidot 5 op
 • Affärssvenska 5 op

Työelämäyhteistyö

Työelämäyhteistyö on olennainen osa opintoja. Voit tehdä oppimistehtäviä ja projektitöitä työnantajayritykseesi tai johonkin toiseen organisaatioon. Työssä hankittua osaamista voit myös opinnollistaa ja sisällyttää tutkintoon.

Kansainvälisyys

Kansainvälisyys ja englanninkielinen opetustarjonta antavat sinulle erinomaiset valmiudet kansainvälisessä organisaatiossa työskentelyyn. Voit lähteä vaihto-opiskelijaksi johonkin lukuisista vaihto-opintokohteistamme tai osallistua viikon lyhytvaihtoihin partnerikouluissamme Euroopassa.

Tutustu kansainvälistymismahdollisuuksiin.

Usein kysytyt kysymykset

Osallistu "Kysy opinnoista"- tilaisuuksiin!

Mietitkö, millaista opiskelu ammattikorkeakoulussa on ja mitä kaikkea opintoja kuuluu tradenomin tutkintoon?

Tule kuulolle ja saat opinto-ohjaalta vastaukset näihin ja muihin itseäsi askarruttaviin kysymyksiin. Seuraava tilaisuus maanantaina 11.3.2024 klo 12 Zoomissa!

Kysyttävää tradenomin monimuoto-opinnoista opinto-ohjaajalta?

Kysyttävää tradenomin monimuoto-opinnoista tutkintovastaavalta?

Hakeminen

 • Hakuaika
  13.3.2024 klo 08:00 - 27.3.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  • Monimuoto-opiskelu

  Hakuohjeet ja valintaperusteet

  Korkeakoulujen yhteishaku on kansallinen hakumenettely, jota suomalaiset oppilaitokset käyttävät valitessaan uusia opiskelijoita. Kevään 2024 toisessa yhteishaussa 13.3.2024 klo 8:00 - 27.3.2024 klo 15:00 voi hakea enintään kuuteen (6) suomenkieliseen korkeakoulututkintoon. Nämä kuusi vaihtoehtoa voivat sisältää koulutusohjelmia yhdestä tai useammasta korkeakoulusta.

  Kaikki hakemiseen tarvittavat tiedot ovat valtakunnallisessa Opintopolku.fi -portaalissa. Opintopolku.fi:stä löydät koulutusohjelmien kuvaukset, hakukriteerit, hakuohjeet, hakulomakkeet ja paljon muuta.

 • Hakuaika
  1.5.2024 klo 08:00 - 15.5.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  • Monimuoto-opiskelu

  Siirtohaku on suunnattu kaikille suomalaiseen korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin otetuille opiskelijoille, jotka haluavat:

  • siirtää opiskeluoikeutensa korkeakoulusta toiseen niin, että tutkintonimike pysyy samana tai tutkintonimike vaihtuu
   TAI
  • siirtää opiskeluoikeutensa korkeakoulun sisällä koulutuksesta toiseen siten, että tavoitetutkintoon liitettävä tutkintonimike vaihtuu.

  Hakuohjeet: julkaistu Opintopolussa

  Jos siirto tapahtuu Metropolian sisällä siten, että tutkintonimike säilyy samana, kyse on tutkinto-ohjelman vaihdosta jonka ohjeet löytyvät Metropolian intranetistä (OMA).

 • Hakuaika
  1.5.2024 klo 08:00 - 31.10.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  Hae nyt!
  • Monimuoto-opiskelu

  Haku Metropolian avoimen AMK:n opintojen perusteella on suunnattu Metropolia Ammattikorkeakoulun avoimen AMK:n opintoja suorittaneille (esim. polkuopinnot/väyläopinnot, sekä muut avoimen opinnot). Metropolian opinnoiksi katsotaan kaikki opinnot, jotka kirjataan Metropolian opintorekisteriin ja avoimen opinnoiksi katsotaan kaikki sellaiset opinnot, joita ei ole suoritettu tutkintoon johtavan koulutuksen opiskeluoikeudella.

  Hakuaika: 1.5.2024 klo 8:00- 31.10.2024 klo 15:00

  Hakuohjeet: julkaistu Opintopolussa

 • Hakuaika
  1.5.2024 klo 08:00 - 31.10.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  Hae nyt!
  • Monimuoto-opiskelu

  Haku suomalaisten korkeakouluopintojen perusteella on suunnattu kaikille suomalaisissa korkeakouluissa korkeakouluopintoja suorittaneille. Kaikki suomalaiset korkeakouluopinnot huomioidaan riippumatta siitä onko ne suoritettu avoimen opintoina vai tutkintoon johtavassa koulutuksessa, tai onko opiskeluoikeus voimassa vai päättynyt.

  Hakuaika: 1.5.2024 klo 8:00- 31.10.2024 klo 15:00

  Hakuohjeet: julkaistu Opintopolussa

 • Hakuaika
  28.8.2024 klo 08:00 - 11.9.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  kevät 2025
  • Monimuoto-opiskelu

  Hakuohjeet ja valintaperusteet

  Korkeakoulujen yhteishaku on kansallinen hakumenettely, jota suomalaiset korkeakoulut käyttävät valitessaan uusia opiskelijoita. Syksyn 2024 yhteishaussa 28.8.2024 klo 8:00 - 11.9.2024 klo 15:00 voi hakea enintään kuuteen (6) korkeakoulututkintoon, tammikuussa alkaviin opintoihin.. Nämä kuusi vaihtoehtoa voivat sisältää koulutusohjelmia yhdestä tai useammasta korkeakoulusta.

  Kaikki hakemiseen tarvittavat tiedot ovat valtakunnallisessa Opintopolku.fi -portaalissa. Opintopolku.fi:stä löydät koulutusohjelmien kuvaukset, hakukriteerit, hakuohjeet, hakulomakkeet ja paljon muuta.

Kysyttävää hakemisesta?

Ota yhteyttä Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluihin:
p. 040 712 5100, puhelinpalveluaika ma - ke klo 10-12
hakijapalvelut [at] metropolia.fi (hakijapalvelut[at]metropolia[dot]fi)

Aukioloajat ja tarkemmat yhteystiedot

Opintojen aloitus

Opintojen aloitus Metropoliassa

Tervetuloa opiskelemaan tutkintoa Metropoliaan!

Tutkinto-opintojen aloittamisessa on muutamia vaiheita, jotka kannattaa tehdä jo ennen opiskelun alkua. Lue alta kaikki Metropolian tutkinto-opiskelijoita koskevat ohjeet sekä omaa ryhmääsi koskevat ohjeet. Ryhmäkohtaiset ohjeet julkaistaan lähempänä opintojen aloitusta.

Tervetuloa opiskelemaan liiketaloutta Metropoliaan!

Onneksi olkoon! Sinut on hyväksytty opiskelemaan tradenomin tutkintoa liiketalouden tutkinto-ohjelman monimuotototeutukseen. Tradenomin tutkinto on laajuudeltaan 210 opintopistettä ja tutkinnon opiskeluaika on 3,5 vuotta.

Koulutus järjestetään Metropolian Myyrmäen kampuksella osoitteessa Leiritie 1, 01600 Vantaa. Opinnoissa on sekä lähiopetusta että online-opetusta.

Opintojen aloitus

Opinnot alkavat orientoinnilla maanantaina 19.8.2024 klo 17.00 -20.00. Orientointi-illoissa 19.–21.8.2024 tutustut muun muassa opiskeluun liittyviin käytännön asioihin, opetussuunnitelmaan, opiskelutaitoihin ja opiskelijapalveluihin. Orientointi-illoissa pääset tutustumaan myös opiskelijatutoreihisi ja -kollegoihisi. Orientointi-illoista maanantaina ja tiistaina ollaan kampuksella, keskiviikkoillan orientointi on etäyhteyksin Zoomissa. Luokkatiedot ja linkki Zoomiin ilmoitetaan opiskelijaksi valituille lähempänä orientointia.

Lukujärjestys

Lukujärjestyksen mukainen opetus alkaa maanantaina 26.8.2024. Syyslukukauden lukujärjestys on jo nähtävissä lukkarikoneesta (ryhmä LXD24S2).

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)

Jokaisen uuden opiskelijan kanssa käydään HOPS-keskustelu opintojen alettua ja samalla käydään läpi aiemmin hankittua osaamista.

Mutta mikäli sinulla on suoritettuna hyvä määrä liiketalouden alan korkeakouluopintoja, kannattaa jakaa Oma opintopolku-palvelun kautta aiemmat opintosi opinto-ohjaaja Katja Hänniselle ja varata aika henkilökohtaiseen keskusteluun. Hyväksiluvut on hyvä selvittää ennen opintojen alkamista.

Muutenkin voit olla yhteydessä opintoihin liittyvissä kysymyksissä Katja Hänniseen, katja.hanninen [at] metropolia.fi (katja[dot]hanninen[at]metropolia[dot]fi) . Hakuun liittyviin kysymyksiin vastaa Metropolian Opiskelija- ja hakijapalvelut.

Tervetuloa opintojen pariin, tavataan elokuun orientointi-illoissa!

Anne Perkiö, tutkintovastaava, Katja Hänninen, opinto-ohjaaja sekä tutorit