Tradenomi-opiskelijaksi avoimen AMK:n väylää

5.5.2020 - 09:00

Riikka PennanenRiikka Pennanen hakeutui opiskelemaan liiketaloutta, koska tradenomiopintojen sisältö vaikutti mielenkiintoiselta ja hyödylliseltä hänen uratavoitteidensa kannalta. Riikalla oli jo aiempia opintoja kaupalliselta puolelta, mutta hän halusi oppia liiketaloudesta vielä laajemmin. Riikka aloitti opinnot avoimen AMK:n kautta ja pääsi tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylällä.

Riikka valitsi liiketalouden monimuoto-opinnot.

- Metropolian liiketalouden tradenomin opinnot monimuotototeutuksena tarjosivat mahdollisuuden suorittaa opinnot joustavasti, mutta tehokkaasti jopa kahdessa vuodessa. Aikataulullisesti ja elämäntilannettani ajatellen tämä oli minulle sopivampi tapa opiskella kuin päivätoteutus. Olin valmis opiskelemaan itsenäisesti ja olin tyytyväinen siihen, että kursseja pystyi valitsemaan myös päiväpuolelta, jossa tarjonta on hieman laajempi. Pidin myös siitä, että monimuotototeutuksessa ei valita vain yhtä ammatillista pääainetta vaan opinnot koostuivat monipuolisesti erilaisista opintojaksoista.

Riikka on opiskellut aiemmin Istituto Marangonissa Milanossa vuoden kestävän Fashion Business -opintokokonaisuuden. Hän on työskennellyt muotialalla, mutta halusi oppia alan kaupallisemmasta puolesta ja opiskella koulussa, jossa on pitkät perinteet muoti- ja vaatetusalan opetukseen.

- Minulla oli myös alusta asti tavoitteena jatko-opinnot joko yliopistoon tai ylemmän AMK:n puolelle, Riikka kertoo. Tradenomi-opintojen jälkeen on mahdollista jatkaa opintoja ylempään korkeakoulututkintoon joko yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa.

- Opinnot ovat sujuneet hyvin ja joustavasti. Olen suorittanut kaikki haluamani kurssit ja saan opintoni päätökseen kahdessa vuodessa. Meillä monimuotototeutuksessa opiskelevilla on täysin samat mahdollisuudet hakeutua esimerkiksi jatko-opintoihin kuin päivätoteutuksen opiskelijoilla. Koulu myös ohjeistaa tarvittavissa opinnoissa esimerkiksi maisterihakuja varten.

Valmistumisen jälkeen Riikan opinnot jatkuvat Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Yritysjuridiikan maisteriohjelmassa.

- Nämä opinnot olivat itselläni tavoitteena ja olen iloinen, että saavutin tavoitteeni, Riikka iloitsee.

Lisätietoja

Liiketalouden monimuoto-opinnot

Avoin AMK

Avoimesta AMK:sta tutkinto-opiskelijaksi