Perustiedot

Tutkintonimike
Tradenomi (ylempi AMK)
Kesto / Ajankohta
2 vuotta
Laajuus
90 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika: 15. - 30.3.2023
Hinta
Maksuton

Muutos on ilmiö, joka monista toiveista huolimatta ei ole poistunut työelämästä. Päinvastoin, useiden huippujohtajien jakama näkemys on se, että muutos ei ikinä tule olemaan niin hidasta kuin se on tänä päivänä. Siksi on kriittistä ymmärtää, miten muutoksessa eläminen tehdään organisaatioille mahdollisimman kivuttomaksi ja miten haastavatkin tilanteet käännetään mahdollisuuksiksi. Hyvä johtaja nimittäin tietää, miten valmentaa organisaatio muutokseen - ja toisaalta hyvällä johtajalla on myös aina tuoreimmat muutosjohtamisen työkalut käytössään.

Liiketoiminnan kehittämisen (tradenomi YAMK) tutkinto-ohjelma sai päivityksen nimeen sekä tuoreutetun sisällön vuoden 2023 alussa. Paljon on tuttua, mutta myös jotain uutta. Tutustu tarkemmin!

Mistä tässä ohjelmassa on kyse?

Joku viisas on myös todennut, että loppujen lopuksi kaikki johtaminen on muutoksen johtamista. Toimimmepa työelämässä millaisessa roolissa tahansa, tunnistamme päivittäin tarpeita jonkin asian, tietyn työyhteisön tai vaikkapa kokonaisen liiketoiminnan muutokselle.

Muutosjohtamisen ohjelman (tradenomi YAMK) erityisyys on ohjelman sisäinen valmennusohjelma, jossa juuri sinä kehityt ja vahvistut johtamaan organisaatiota tai omaa työyhteisöäsi muutosaallokoissa. Löydät omat vahvuutesi johtajana ja saat ammattilaisten sparrausta omien kehittämiskohteidesi tunnistamiseen, analysointiin ja vahvistamiseen. Tämän ohjelman aikana vahvistat myös omia voimavarojasi ja saat työkalut, joilla pystyt auttamaan myös muita selviytymään muutostilanteissa.

“Oikeastaan muutosjohtaminenkin pitäisi romuttaa, ja puhua vain jatkuvasta oppimisesta.” (Vilma Mutka, Opi arjessa -podcast: Työssä oppiminen. Metropolia, 2022.)

Mutka on kovin oikeassa. Muutoksessa eläminen edellyttää jatkuvaa uuden oppimista ja opettelua. Myös muutosta häneltä, joka muutosta johtaa. Siksi olemme tähän ohjelmaan keränneet kattavan viitekehyksen sekä työkalut, joilla muutosten läpivienti ja muutosmahdollisuuksien hyödyntäminen onnistuvat. Mutta koska muutos on pysyvää myös johtamisoppien puolella, ohjelman myötä opit löytämään uusia, omiin johtamistilanteisiisi sopivia teorioita, muutosjohtamisen työkaluja ja vaikkapa tiedolla johtamista tukevia järjestelmiä.

Tähtäätkö johtamisen ammattilaiseksi?

Pohditko, miten valmentaa organisaatiotasi kohtaamaan toimintaympäristön pyörteet? Kohtaatko muutosvoimissa kamppalevia ihmisiä, joita haluaisit tukea ja valmentaa kohti vahvempaa ja parempaa työelämää? Mietitkö, miten itse selviät kaikista työhösi liittyvistä kehittämis- ja uudistamistavoitteista?

Silloin tämä tutkinto-ohjelma on juuri sinulle. Voit hyvin olla tulosvastuullinen liiketoimintapomo, ihmisten hyvinvoinnista kiinnostunut esihenkilö, kehittämishankkeita vetävä projektipäällikkö tai vaikkapa elämänmittaista opiskeluja harrastava tai itsellesi uutta urasuuntaa etsivä asiantuntija.

Sillä, millä tittelillä teet työtäsi tai missä työskentelet, ei ole väliä. Muutos on kaikkialla työelämässä ja jokaisen ammattilaisen työpöydällä. Jos olet kiinnostunut pohtimaan, miten arkisista ja vähän isommistakin muutostilanteista ei pelkästään selviydytä, vaan myös löydetään keinoja kukoistukseen, olet juuri oikea opiskelija tähän ohjelmaan.

Siksi selvittelemmekin jo hakuvaiheessa sitä, miten suhtaudut kasvuun ja kehittymiseen sekä ihmisenä että ammattilaisena. Tämän ohjelman menestyksekäs suorittaminen edellyttää kasvun asennetta (Dweck, 2021) ja kykyä ajatella kriittisesti sekä käsillä olevista asioista että myös omista kompetensseista muutostilanteissa.

Tutustu tarkemmin näihin teemoihin kahden opintopisteen laajuisella valintakurssillamme Oppimaan oppiminen ja kriittinen ajattelu. Saat jo tämän opintojakson myötä erinomaisia työkaluja selviytyä oman työarkesi muutostilanteissa, mutta kenties myös vinkkejä siihen, miten vaikkapa toimia teini-ikäisen vanhempana tai juniorijalkapallojoukkueen valmentajana. Tämäkään opiskelu ei siis mene hukkaan!

Monipuolisesti muutosjohtamisen työkaluja

Muutosjohtamisen ohjelmassa tunnistat omia vahvuuksiasi ja kehität tietoisesti heikompia johtamisominaisuuksiasi. Opinnot käynnistyvät siis omien johtamisominaisuuksien analysoinnilla ja konkreettisen urasuunnitelman rakentamisella. Oman muutosmatkasi varrelle saat tutkittuja työkaluja johtamisen arkisiin ja haastavampiin tilanteisiin.

Oman muutospolkusi päätteeksi osaat:

 • Analysoida omaa johtamisen ja muutosjohtamisen osaamistasi ja kehittää sitä systemaattisesti
 • Ennakoida kompleksisen ja muuttuvan toimintaympäristön vaikutuksia organisaation toimintaan
 • Analysoida liiketoiminnan ja/tai organisaation kestäviä kasvumahdollisuuksia ja tuottaa kehittämisohjelmia niiden hyödyntämiseksi
 • Edistää organisaation strategisia tavoitteita systeemiviisaasti ja tulevaisuuskestävästi
 • Soveltaa tutkimus- ja kehittämismenetelmiä eettisesti, tarkoituksenmukaisesti ja tuloksekkaasti
 • Hyödyntää teknologiaa ja muita työkaluja organisaation johtamisen päätöksenteon ja kehittämisen tukena
 • Johtaa muutos- ja kehittämistyötä ihmiskeskeisesti ja dialogisesti sekä organisaation inhimillistä pääomaa ja hyvinvointia vahvistaen.
 • Viestiä ammattimaisesti ja vaativissa asiantuntijatehtävissä edellytetyllä taitotasolla sekä suomeksi että englanniksi.

Opiskelu edellyttää sinulta vain heittäytymistä omalle kehittymispolullesi sekä soveltuvaa amk-tutkintoa taustalle (katso vaatimukset Opintopolusta). Me autamme sinua löytämään oman polkusi!

Lisätietoja Muutosjohtamisen tradenomi YAMK -opinnoista saat opetussuunnitelmasta. Voit tutustua samalla muihin liiketalouden alan YAMK-opintoihin.

Opintojen sisältö ja toteutus

Muutosjohtamisen tutkinto-ohjelma (tradenomi YAMK) koostuu kahdesta johtamisosaamista kehittävästä moduulista, opinnäytetyöstä sekä vapaavalintaisesta opinnosta. Opinnot on mahdollista suorittaa kahdessa vuodessa, myös työn ohessa. Opetus järjestetään monimuotoisena, eli se sisältää sekä verkko-opetusta että lähiopetusta Myyrmäen kampuksella. Luennot järjestetään pääsääntöisesti ilta-aikoina, jolloin sinun ei välttämättä tarvitse järjestää työstä vapaapäiviä. Opinnoissa hyödynnetään myös virtuaalisia oppimisympäristöjä sekä digitaalisia aineistoja.

Huomaathan, että osa näistä opintojaksoista toteutetaan englanniksi, englantia äidinkielenään puhuvan opettajan toimesta (lue lisää henkilöstöstämme alempaa tältä sivulta). AMK-tutkinnon tuottama kielitaito riittää mainiosti opiskeluun!

Muuttuva toimintaympäristö -kokonaisuudessa perehdytään laaja-alaisesti toimintaympäristön ennakointiin, analysointiin ja muutosvoimien tunnistamiseen. Moduuli koostuu neljästä opintojaksosta:

 • Strateginen liiketoimintaympäristön analysointi 5 op
 • Tulevaisuuden ennakointi 5 op
 • Taloudelliset analyysit 5 op
 • Tutkimusmenetelmät 5 op

Uudistavan johtamisen moduulissa opiskelet seuraavia opintoja:

 • Strateginen ja muutoksen johtaminen 5 op
 • Oppiva organisaatio ja osaamisen johtaminen 5 op
 • Liiketoiminnan analytiikka 5 op
 • Digitaalisen asiakaskokemuksen kehittäminen 5 op
 • Organisaation kehittäminen 5op
 • Työoikeus ja sovitteleva työote 5 op

Näiden moduulien opiskelun yhteydessä osallistut tutkinto-ohjelman sisäiseen valmennusohjelmaan, jonka nimi on Valmentava johtamisote (5 op). Valmennusohjelmassa vahvistat johtamiskompetenssejasi yksilöllisen kehittymissuunnitelman avulla. Saat myös ammattitaitoisten valmentajien sparrausta omalle urallesi sekä vaikkapa omien voimavarojesi tunnistamiseen ja vahvistamiseen.

Myyrmäen kampus

Työelämäyhteistyö ja uramahdollisuudet

Opiskelun aikana tutustut laajaan joukkoon eri aloilla työskenteleviä huippuammattilaisia, sillä he ovat sinun opiskelutovereitasi! Löydät uusia verkostoitumiskumppaneita myös alumneistamme, työelämäkumppaneistamme sekä kampuksella ja webinaareissa vierailevista organisaatioista. Tärkeä opiskelun aikainen verkosto on myös oma työpaikkasi ja vaikkapa opinnäytetyöprosessissa saattaa avautua aivan uusi näkymän omaan työpaikkaasi. Tästä mahdollisuudesta kannattaa myös ottaa hyöty irti.

Mikäli satut juuri opiskellessasi olemaan “kahden työn välissä”, etsimme sinulle mielekkään verkoston omista kontakteistamme, esimerkiksi jostain Innovaatiokeskittymästämme.

Ohjelmaan sisältyvän johtamisen valmennuspolun aikana tapaat eri alojen ammattilaisia, jotka sparraavat sinua eteenpäin omalla muutosmatkallasi. Verkoston aktiivinen laajentaminen ja näkymät myös sinulle vieraampien alojen arkeen avaavat vähintäänkin silmiä, mutta yllättävän usein myös ovia!

Kokemus on myös osoittanut, että YAMK-opiskelu Metropolian Business Schoolissa tarkoittaa monille myös uusia työtehtäviä ja uralla etenemistä. Tämä on toki ensisijaisesti kiinni opiskelijasta itsestään. Emme jätä sinua kuitenkaan yksin urakysymystesi kanssa, vaan autamme tarjoamalla mm. uraohjausta sekä sparrausta vaikkapa CV:n päivittämiseen.

Kansainvälistyminen

Kansainvälisyys ja monikulttuurisuustaitojasi pääset kehittämään esimerkiksi vieraskielisen kirjallisuuden ja tutkimuksen avulla, kansainvälisten opettajien kautta (osa opetuksesta toteutetaan englanniksi) ja vaikkapa osallistumalla kansainvälisiin opetustilanteisiin. Voit myös osallistua Business Schoolimme kansainvälisiin seminaareihin ja tapahtumiin tai vaikkapa lähteä lyhyelle tai pidemmälle vaihtojaksolle johonkin ulkomaisista partnerikohteistamme!

Metropolia Business Schoolissa tapaat opiskelijoita muista liiketoimintakulttuureista ja taustoista, sillä meillä on myös useita englanninkielisiä ohjelmia.

Tutustu YAMK-opinnäytetöihin

Opinnäytetyössä kehität oman organisaatiosi toimintaa ja varmennat muutoksen aitoa syntymistä. Halutessasi voit myös toteuttaa opinnäytetyön Metropolian tai sen sidosryhmien tutkimus- ja kehittämishankkeissa, esim. yhteistyössä Metropolian innovaatiokeskittymien kanssa.

Muutosjohtamisen edeltävän ohjelman Liiketoiminnan kehittämisen opinnäytetöihin voit tutustua Theseus-palvelussa sekä kirjastossamme. Tässä muutama maistiainen:

Opiskelijakokemuksia

Pasi Puustinen - kokemuksia ensimmäisestä opiskelusyksystä

Pasi Puustinen, Liiketoiminnan kehittäminen

Nimeni on Pasi Puustinen, 30-vuotias myynnin ja markkinoinnin ammattilainen. Olen työskennellyt panimoalalla erinäisissä tehtävissä viimeisten vuosien aikana. Vapaa-ajalla tykkään juosta, maistella hyviä oluita, matkustella aina kun mahdollista sekä soitella yhdessä bändini kanssa.

Olen aiemmin suorittanut AMK:ssa Palveluliiketoiminnan restonomitutkinnon. Valmistumisen jälkeen olen toiminut mm. ketjumyynti- ja projektipäällikön tehtävissä. Vaikka kummassakaan tehtävässä ei olla suoraan kenenkään esimies, ihmisten johtaminen on osa työnkuvaa. Tehtävät ovat myös suhteellisen vaativia ja vahva liiketaloudellinen osaaminen on edellytys.

Hain Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelmaan, koska olen kiinnostunut ihmisten johtamisesta ja tulevaisuuden tavoitteissani on toimia esimiesasemassa. Ylemmät AMK -opinnot edesauttavat tavoitteisiin pääsemistä ja osoittavat samalla myös kehittymishalua myös työnantajani suuntaan. Koulutuksesta saan valmiuksia esimiehenä toimimiseen, muutosjohtamiseen ja muuttuvan liiketoimintaympäristön kehittämiseen.

Opiskelen nyt toista lukukautta ja olen saanut paljon uusia näkökulmia teemoihin ja syvempää liiketaloudellista ymmärrystä. Opiskelijatoverini tulevat erilaisista ammateista, pienistä ja suurista organisaatioista. Keskustelut eri ihmisten kanssa laajentavat omaa ajattelua.

Ammattikorkeakouluun hakiessani päätin keskittyä päätoimisesti opiskeluun. Näen koulutuksen suurena investointina itseeni ja halusin siksi varmistaa, että saan siitä kaiken mahdollisen irti. Parhaiten tämä onnistuu opintovapaalla ilman samanaikaista työssäkäyntiä. Olen ollut erittäin tyytyväinen päätökseeni. Tavoitteeni on valmistua tämän vuoden aikana ja opinnäytetyöprosessi etenee jo hyvää vauhtia.

Suosittelen Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelmaa kaikille, jotka haluavat vahvistaa esimiestaitojaan ja kasvattaa liiketaloudellista osaamista sekä ymmärrystä alati muuttuvassa maailmassa.

Pauliina Pietilä - YAMK-opinnoista vauhtia uralle

Pauliina Pietilä, Liiketoiminnan kehittäminenOlen työskennellyt tradenomiksi valmistumisen jälkeen koko urani monipuolisissa HR-tehtävissä eri yrityksissä. Samaan aikaan aloittaessani YAMK-opintojani aloitin uudessa työpaikassa HR Business Partnerina. Motiivina opintoihini oli muodollinen ylemmän korkeakoulututkinnon pätevyys, joka vaaditaan moniin tästä haastavampiin työtehtäviin.

Liiketoiminnan kehittämisen YAMK-opinnot olivat mielestäni hyödyllisiä varsinkin oman urani kannalta. Kokemus työelämästä auttoi jo valmiiksi ymmärtämään monia asioita syvemmin sekä katsomaan asioita laajemmalta näkökannalta. Parasta opinnoissa oli ehdottomasti verkostoituminen ja opiskelijakaverit, joilta sain paljon uusia näkökulmia työelämään.

Opiskelujen ja uuden työn yhdistäminen sujui kivuttomasti. Olin tehnyt päätöksen, että arkisin osallistun vain lukujärjestyksen mukaisille luennoille. Itsenäiselle opiskelulle ja koulutehtävien tekemiselle pyhitin aikaa toisena viikonlopun päivistä. Hoidin hommat heti alkuun pois alta. Lisäksi suurena etuna oli opinnäytetyön aiheen päättäminen heti alkuun, jolloin opintojaksojen aikana tehdyt tehtävät sai linkitettyä opinnäytetyöhön. Itse valmistuin etuajassa – reilun vuoden jälkeen aloituksesta.

Suosittelen YAMK-opintoja kaikille, jotka haluavat syventää opintojaan sekä laajentaa ja päivittää näkemystään. Opintojen jälkeen olen saanut jo ylennyksen Senior HR Business Partneriksi. Tästä huolimatta aion tulevaisuudessa suunnata kohti vieläkin haastavampia ja monipuolisempia HR-tehtäviä.

Joonas Kopperi - Työelämälähtöistä opiskelua ja verkostoitumista

Joonas Kopperi Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelma

Hain alkuvuodesta 2016 Metropolian Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelmaan, sillä halusin suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon töiden ohessa ja oppia tuntemaan eri alojen asiantuntijoita. Ennen syksyn opintojen alkamista hieman hirvitti, että miten saan kokoaikaisen työn ja iltaopiskelun yhdistettyä muutenkin suhteellisen hektiseen elämääni. Vaikka opiskeluasioiden parissa kuluu muutamat illat viikolla ja osin myös aikaa viikonlopusta, en ole kuitenkaan kokenut opiskelun ja työn yhteensovittamista turhan raskaana.

Mielestäni Metropoliassa on hyvin osattu huomioida ylemmän AMK -opiskelijoiden monipuolinen työelämätausta, ja oppimistavat ovat selkeästi suunniteltu juuri meille sopivaksi. Tyypillisesti tunnit sisältävät teoriaosuuden, keskustelua ja teorian yhteensovittamisen omiin kokemuksiin sekä teorian käytäntöön viemisen.

Usein lähiopetusillat ovat jopa sangen piristäviä ja antoisia tilaisuuksia, koska pääsemme keskustelemaan opiskeluasioista toisten ammattilaisten kanssa. On mukava kuulla opiskelukavereilta, miten teoriaa sovelletaan käytännössä eri organisaatiossa, ja tämä onkin ehdottomasti ylemmän AMK -opiskelun parhaita puolia. Ryhmässämme on ammattilaisia eri organisaatiotasoilta, toimialoilta ja tehtävistä, joten näkökulmia teoriaan saadaan hurjasti lisää, kun asioita voi peilata 20-30 eri organisaation ammattilaisten kanssa. Käytännönläheisyys, työelämälähtöisyys ja verkostoituminen ovat selkeästi ylempien AMK-opintojen keskiössä Metropoliassa.

Hanna Rantanen - Joustavaa opiskelua työn ohella

Hanna Rantanen Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelma

Suoritin kansainvälisen kiinteistöliiketalouden tutkinnon Jyväskylän AMK:ssa. Opintojeni loppuvaiheessa työskentelin esimiestehtävissä myyntialalla. Tämän jälkeen olen toiminut kasvavassa sairaalasuunnitteluun erikoistuneessa arkkitehtitoimistossa talous- ja markkinointipäällikkönä monipuolisten työtehtävien parissa. Aloitin ylemmän AMK -tutkinnon opinnot syksyllä 2016 Vantaan Myyrmäen kampuksella Liiketalouden kehittämisen tutkinto-ohjelmassa syventääkseni ammatillista osaamistani.

Ennen ylemmän AMK:n opintoja olin ollut yhtäjaksoisesti työelämässä noin 6 vuotta. Tunsin tarvetta jatko-opinnoille lähinnä itseni kehittämisen vuoksi. Lisäksi työnkuvan jatkuva laajentuminen nykyisessä työpaikassani sekä nopeasti kehittyvä teknologia ja muuttuvat trendit työelämässä haastoivat oppimaan uutta.

Parasta opinnoissani on ollut hyvä ja monipuolinen kurssivalikoima, joka painottuu ajankohtaisiin työelämän toimintamalleihin ja trendeihin. Lisäksi eri työtaustoista tulevat kurssikaverit innostavat ja tukevat opinnoissa.

Opiskelu työn ohella vaatii luonnollisesti aikaa ja energiaa, mutta kaikki on järjestettävissä, jos niin päättää. Opiskelu on joustavaa ja tutkinto on suunniteltu suoritettavaksi sujuvasti työn ohella. Myönteinen asenne ja motivaatio opiskelua kohtaan on omalla kohdallani auttanut työn ja opiskelun yhteensovittamisessa.

Suosittelen ylempää AMK-tutkintoa niille, jotka tuntevat tarvetta uuden oppimiseen, tai nykyisen tietämyksen päivittämiseen sekä oman osaamisensa kehittämiseen. Aikuisopiskelu on mukavaa ja antoisaa. Liiketalouden kehittämisen tutkinto-ohjelma on jo ensimmäisen opiskeluvuoden loppupuolella opettanut uusia tapoja ja toimintamalleja sovellettavaksi työelämään. Tulevaisuudessa suuntaan omalla urallani eteenpäin kansainvälisiin kehitystehtäviin.

Teijo Takala - Tohtoriopinnot ovat relevantteja myös ylempää AMK-tutkintoa opiskeleville

Teijo Takala

Keskustelut Metropolian uraohjausta antavien opinto-ohjaajien kanssa ovat sytyttäneet opiskelukipinän mahdollisiin tohtoriopintoihin. “On ollut silmiä avaavaa ymmärtää, että tohtoriopinnot ovat relevantteja myös ylempää AMK-tutkintoa opiskeleville. On hienoa, että Metropolian opinto-ohjaajat aktiivisesti kartoittavat jatko-opiskelumahdollisuuksia ja kannustavat jatkamaan intohimoni eli jatkuvan oppimisen parissa.”

Lue Teijon kokemuksista Liiketoiminnan kehittämisen YAMK-ohjelmassa.

Henkilöstö

Tutustu mainioon ja osaavaan henkilöstöömme!

Ohjelman koulutussuunnittelija (ja opiskelijoiden oikea käsi)

Nea Kivekäs

Tutkintovastaava

Raisa Varsta

Ohjelman opettajat