Päivi Tontti: Avoimen väylän kautta muutosjohtamisen tutkinto-opiskelijaksi

12.2.2024 - 10:00

Valmistuttuaan tradenomiksi Metropoliasta keväällä 2020 Päivi Tontti liittyi Metropolian alumneihin. Muutosjohtamisen YAMK-koulutusohjelman hän löysi alumnikirjeestä.

”Oman osaamisen kehittäminen ja uuden oppiminen kiinnostavat, joten seuraan säännöllisesti kouluttautumismahdollisuuksia”, kertoo Päivi.

”En ollut vielä ajatellut hakea opiskelemaan kokonaan YAMK-tutkintoa, mutta oli se toki mielessä käynyt yhtenä mahdollisuutena.”

Alumnikirjeestä hän keksi hakea lukemaan syksyksi kolme kurssia muutosjohtamisen YAMK-ohjelmaan polkuopintoina. Ideana oli, että tämän jälkeen on mahdollista hakea mukaan tutkinto-opiskelijaksi, jos kurssit on suoritettu hyvällä menestyksellä.

”Aloituspaikkoja oli vain 5, joten ajattelin, että voi olla vaikea saada paikkaa, mutta hain silti. Ilokseni tulin valituksi ja nyt matka jatkuu tutkinto-opiskelijana!”

Päivi kertoo, että opinnot ovat olleet sitä, mitä hän toivoikin ja osin jopa ylittäneet odotukset.

”Olen saanut tästä omaan työhöni paljon uusia näkökulmia ja oppeja. Hektisessä jatkuvasti muuttuvassa maailmassa kursseilla käsitellyt teemat ovat auttaneet teorian kautta soveltamaan saatuja oppeja käytännön työhön. Kurssitehtävät ja yhdessä luennoilla käydyt keskustelut ovat auttaneet pohtimaan kehityskohteita ja tarpeita omassa organisaatiossa laajemmin kuin kuvittelinkaan. Parasta ovat olleet loistavat opiskelukaverit sekä innostavat ja asiastaan innostuneet luennoitsijat.”

Muutosjohtamisen tutkinto-ohjelma soveltuu kaikille, jotka haluavat kehittää organisaationsa toimintatapoja ja käytäntöjä, mutta Päivin mielestä erityisen hyvin liiketoiminnan ja/tai henkilöstöhallinnon kehitys-, esihenkilö- ja johtotehtävissä toimiville.

”Itse toimin tällä hetkellä henkilöstöasiantuntijana ja tavoitteeni on kehittyä nimenomaan liiketoimintalähtöisenä HR-ammattilaisena. Henkilöstö on yrityksen kuin yrityksen suurin voimavara. HR tulisikin mielestäni nähdä enempi Human Results -tekemisenä kuin perinteisenä Human Resources-toimintona.”

Hae opiskelemaan muutosjohtaminen, tradenomi (ylempi AMK)