Liiketalouden koulutusalan yhteistyösopimukset

Liiketalouden toimialalla on opiskelija- ja opettajavaihtosopimukset yli 60 yliopiston tai ammattikorkeakoulun kanssa Pohjoismaissa, Euroopassa, Aasiassa, Pohjois-Amerikassa ja Venäjällä.

Vaihtosopimuksia tehdessä on otettu huomioon, että jokaiselle tutkinto-ohjelmille löytyy sopivia vaihtokohteita niin Euroopassa Erasmus+ -ohjelman puitteissa, Pohjoismaissa ja Baltiassa Nordplus-verkoston kautta, sekä Euroopan ulkopuolella kahdenvälisten sopimusten kautta.

Vaihtosopimukset takaavat opiskelijalle vaihto-opiskelun maksuttomuuden. Yhteistyösopimukset voivat kattaa joko yhden, tai useampia tutkinto-ohjelmia. Tämän sivun listoilta löytyvistä linkeistä löytyy lisää tietoa partnerikorkeakouluista.

Erasmus-vaihtokohteet

Kahdenväliset sopimukset