Tämän päivän työelämä ja markkinat ovat kansainvälisiä ja yhteiskunta monikulttuurinen. Ammatillinen osaaminen tarkoittaa myös valmiuksia toimia kansainvälisessä ja monikulttuurisessa ympäristössä.

Metropolian aidosti kansainvälisen toiminnan keskiössä ovat:

  • 15 englanninkielistä koulutusohjelmaa
  • vaihto-ohjelmat ja erilaiset projektit 
  • runsas englanninkielinen opetustarjonta
  • yli 1400 kansainvälistä tutkinto-opiskelijaa
  • 320 vaihto-opiskelijaa 
  • ulkomaiset luennoitsijat

Yhteistyö ulkomaisten korkeakoulujen kanssa mahdollistaa vuosittain sadoille Metropolian opiskelijoille opiskelu- tai työharjoittelupaikan ulkomailla.

Lue lisää:

Aktiivinen Erasmus-toimija

Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 (pdf).

Metropolia Ammattikorkeakoululle on myönnetty Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) (pdf) vuosille 2014-2020. ECHE antaa Metropolialle oikeuden toimia Erasmus+ -liikkuvuusprojekteissa ja -hankkeissa.

Lue lisää Metropolian Erasmus-toiminnoista:

Metropolia toimii erittäin aktiivisesti Erasmus+ -yhteistyössä eurooppalaisen yhteistyökorkeakoulujen verkostonsa kanssa. Lisäksi Metropolialla on Erasmus+ globaalin liikkuvuuden yhteistyötä seuraavien Euroopan ulkopuolisten korkeakoulujen kanssa:

Aiemmin toteutuneissa globaalin liikkuvuuden hankkeissa ovat olleet mukana myös 

Metropolia on myös mukana useissa Erasmus+ -hankkeissa.

Laadukkaat ECTS-opintorakenteet

Metropolia käyttää European Credit Transfer System (ECTS)-järjestelmää laadukkaiden opetussuunnitelmien pohjana. Metropolialle myönnettiin ECTS Label -laatuleima vuosille 2013-2016. ECTS Label on laatuleima, joka kertoo siitä, että korkeakoulun kansainvälinen toiminta, opetussuunnitelmat ja opinto-opas ovat yhdenmukaisia ECTS-järjestelmän laatuvaatimusten kanssa.