Metropolian kampukset avautuvat vaiheittain - pääsääntöisesti etätyöskentely ja -opiskelu jatkuvat.

Katso miten koronavirustilanne vaikuttaa Metropolian toimintaan.

Tämän päivän työelämä ja markkinat ovat kansainvälisiä ja yhteiskunta monikulttuurinen. Ammatillinen osaaminen tarkoittaa myös valmiuksia toimia kansainvälisessä ja monikulttuurisessa ympäristössä.

Metropolian aidosti kansainvälisen toiminnan keskiössä ovat:

  • 15 englanninkielistä koulutusohjelmaa
  • vaihto-ohjelmat ja erilaiset projektit 
  • runsas englanninkielinen opetustarjonta
  • yli 1400 kansainvälistä tutkinto-opiskelijaa
  • 320 vaihto-opiskelijaa 
  • ulkomaiset luennoitsijat

Yhteistyö ulkomaisten korkeakoulujen kanssa mahdollistaa vuosittain sadoille Metropolian opiskelijoille opiskelu- tai työharjoittelupaikan ulkomailla.

Lue lisää:

Aktiivinen Erasmus-toimija

Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 (pdf).

Metropolia Ammattikorkeakoululle on myönnetty Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) (pdf) vuosille 2014-2020. ECHE antaa Metropolialle oikeuden toimia Erasmus+ -liikkuvuusprojekteissa ja -hankkeissa.

Lue lisää Metropolian Erasmus-toiminnoista:

Metropolia toimii erittäin aktiivisesti Erasmus+ -yhteistyössä eurooppalaisen yhteistyökorkeakoulujen verkostonsa kanssa. Lisäksi Metropolialla on Erasmus+ globaalin liikkuvuuden yhteistyötä seuraavien Euroopan ulkopuolisten korkeakoulujen kanssa:

Aiemmin toteutuneissa globaalin liikkuvuuden hankkeissa ovat olleet mukana myös 

Metropolia on myös mukana useissa Erasmus+ -hankkeissa.

Laadukkaat ECTS-opintorakenteet

Metropolia käyttää European Credit Transfer System (ECTS)-järjestelmää laadukkaiden opetussuunnitelmien pohjana. Metropolialle myönnettiin ECTS Label -laatuleima vuosille 2013-2016. ECTS Label on laatuleima, joka kertoo siitä, että korkeakoulun kansainvälinen toiminta, opetussuunnitelmat ja opinto-opas ovat yhdenmukaisia ECTS-järjestelmän laatuvaatimusten kanssa.