Samer Qaraman: Polkuopinnoista liiketalouden tutkinto-opiskelijaksi

9.3.2023 - 14:00

Samer Karamanin ottama selfiekuva itsestään.Samer Qaraman aloitti liiketalouden polkuopinnot syksyllä 2020 Metropolian avoimessa ammattikorkeakoulussa. Hän on kiitollinen siitä, että opinnot käynnistyivät lähiopetuksessa kampuksella, jolloin ryhmäytyminen ja muihin opiskelijakavereihin tutustuminen kävi helposti.

”Ilmassa oli jännitystä ja samalla intoa päästä opiskelemaan minulle kiinnostavaa alaa. Tykkäsin Myyrmäen kampuksesta, ja koulun henkilökunta vaikutti ammattitaitoiselta. Meitä kaikkia uusia opiskelijoita rohkaistiin tutustumaan kurssin sisältöihin ryhmänä. Alkuvaiheessa tutoreilla oli iso rooli opiskelijoiden hyvinvointiin ja ryhmäytymiseen, kun moni aloitteleva opiskelija tuli eri elämäntilanteista”, Samer muistelee.

Samer pitää opettajien tukea arvokkaana, ja heiltä sai aina kysyessä apua. Hän näkee myös ryhmätyöt oppimista vahvasti tukevana ulottuvuutena. ”Ryhmätöitä oli paljon, ja niiden kautta yhteistyötaidot ja vastuun ottaminen kehittyivät kuin itsestään. Yhtä-aikaa muiden opiskelijoiden kanssa työskennellessä tutustuin heihin paremmin ja sain vapaa-ajalle sai monta uutta ystävää”.

Metropoliassa tradenomiopiskelijoita rohkaistaan esiintymään ja tekemään erilaisia ryhmätöitä, joissa vuorovaikutustaidot ja esiintymistaidot kehittyvät. Samalla opiskelijat kerryttävät hyödyllisiä työelämätaitoja, kaupallisella alalla kun asiakkaat ja yrityskumppanit ovat usein mukana päivittäisessä työssä. Samerin mukaan on rikkaus osata neuvotella ja ymmärtää eri asiakontekstit jopa kansainvälisissä suhteissa, oli kyse sitten myynnistä, taloushallinnosta tai uuden innovaation ja strategian luomisesta. Ryhmätöiden lisäksi tradenomiopinnot sisältävät runsaasti käytännön harjoituksia ja suoraan työelämään linkittyviä projekteja.

Liiketalouden osaaja tarvitsee verkostoitumista, teoriaa ja käytännön tekemistä

Yksi polkuopintojen eduista on, että alaa voi kokeilla ilman pelkoa ensikertailaisuuskiintiön menetyksestä. Samerin polkuopinnot sujuivat mallikkaasti ja kiinnostus kaupallista alaa kohtaan kasvoi edelleen. Tammikuussa 2021 hän haki ja pääsi virallisesti Metropolian tradenomiohjelman tutkinto-opiskelijaksi. Tradenomitutkintoon sisältyy opintoja kaikista keskeisistä liiketoiminnan osa-alueista. Samer oli jo aiemmin saanut kosketuksen markkinoinnin ja viestinnän parissa työskentelystä, joten yritysmaailmassa toimiminen oli sitä kautta tullut tutuksi. Samer arvostaa päästessään vahvistamaan näitä taitoja myös opinnoissa.

”Yritysviestinnän kurssin aikana pääsin syventämään osaamistani entistä paremmin ja sovelsin omat aiemmat työkokemukset eri ryhmätehtäviin. Monet asiat olivat entuudestaan tuttuja käytännön tasolla. Kurssin myötä opin kuitenkin paljon uusia asioita sekä teorian kannalta, että käytännön toiminnasta”.

Samer kertoo, että hänen uratavoitteensa liittyvät lähes kokonaan taloushallinnon ja rahoituksen tehtäviin. Esimerkiksi controllerin, yritysrahoituksen sekä taloushallinnon prosessien opintojaksoilla hän on muun muassa oppinut ymmärtämään liikevaihdon muodostumista ja suurempienkin yritysten laskelmia. Liiketalouden eri elementtien ymmärtäminen on ruokkinut Samerin intoa oppia lisää juuri laskentatoimen ja rahoitusalan teemoista.

”Urasuunnitelman ansiosta olen voinut keskittyä opinnoissani tiettyihin osa-alueisiin paremmin kuin muihin. Verkostoituminen on ollut olennainen keino oman uran kehittämiseen. Monet opiskelijakaverit ovat päässeet koulun aikana eri yrityksiin töihin tai heillä on vahva liiketoiminnan kokemus jo opintoja edeltävältä ajalta. Ymmärrän nyt paremmin, millaisia erilaisia työrooleja yrityksissä on ja millaista osaamista niihin kaivataan. En usko, että saisin tällaista korkeakouluyhteisön ulkopuolelta”.

Opiskelijavaihdossa maailmankuva avartuu

Kansainvälistymisestä innostunut Samer on laajentanut kulttuurienvälistä osaamistaan lähtemällä opiskelijavaihtoon Berliiniin. Hän näkee, että vaihdosta saatu oppi kiteytyy itsenäistymiseen, maailmankatsomuksen avartumiseen sekä vuorovaikutustaitoihin.

”Saksassa opiskellessani koin käytännössä, kuinka eri ihmisten kanssa tulla toimeen taustasta ja kulttuurista huolimatta. Kansainvälisissä yrityksissä tehdään eri maiden ja kulttuurien edustajien kanssa, joten on hyvä olla tietynlainen käsitys erilaisten ihmisten tavoista tehdä yhteistyötä ja kauppaa. Perinteinen suomalainen käsitys neuvottelutilanteesta voi poiketa esimerkiksi intialaisten, amerikkalaisten tai Lähi-idästä tulevien liikekumppanien kanssa”.

Seuraavaksi Samer haluaa soveltaa Metropoliassa oppimiaan taitoja ja osaamista työharjoittelussa ja kenties opinnäytetyössä. Valmistumisen jälkeen unelmissa siintää työ talous- ja rahoitusalan asiantuntijana. Samer arvioi työllistymisnäkymänsä hyviksi, sillä Metropoliasta valmistuneista tradenomeista yli 90 prosenttia on vuoden kuluttua valmistumisesta joko työelämässä tai jatko-opintojen parissa.

Tradenomiopinnot sopivat kaikille, jotka tähtäävät monipuolisiin liike-elämän asiantuntija- ja esimiestehtäviin. Liiketalouden AMK-tutkintoon voi hakea seuraavan kerran kevään 2023 suomenkielisten tutkintojen yhteishaussa­­ 15.–30.3.2023

Liiketalous AMK, päiväopiskelu

Liiketalous AMK, monimuoto-opiskelu