Tarja Hirvonen: Uteliaisuus uuden oppimiseen johdatti liiketalouden opintoihin

27.3.2023 - 08:00

Terveyden ja hyvinvoinnin alan pitkän linjan ammattilainen Tarja Hirvonen opiskelee Metropoliassa liiketalouden AMK-tutkintoa. Vuonna 2019 aloitetut päivätoteutuksen opinnot on tarkoitus saada päätökseen keväällä 2023, kunhan etäjohtamista ja etäjohtamisen haasteita käsittelevä opinnäytetyö on tarkastettu. Tarja suorittaa tradenomiopintojaan Metropolian vihreän teknologian ja bisneksen kampuksella Vantaan Myyrmäessä. Oppimisympäristöä ja -puitteita Tarja pitää mukavan kotoisina.

”Olen tykännyt tosi paljon kampuksesta! Sieltä löytyy myös hyviä ryhmätyötiloja sekä hiljaisia huoneita itsenäiseen työskentelyyn. Korkeakouluyhteisöön on helppo tulla ja helposti lähestyttäviltä opettajilta on aina tarvittaessa saanut tukea”, kertoo Tarja tyytyväisenä.

Kasvokuva Tarja Hirvosesta.

Kuvassa tradenomiksi opiskelea Tarja Hirvonen.

Koko perhe hengittää Metropolia-elämää

Alun perin kosmetologiksi kouluttautunut Tarja oli aiemmin ajatellut, ettei liiketalous olisi häntä varten. Muutama vuosi sitten hän sai kuitenkin ahaa-elämyksen ja joutui pyörtämään ajatuksensa.

”Kaksi tytärtäni opiskeli Metropoliassa liiketaloutta ja jotenkin vain bisnes ja Metropolia vetivät lopulta minuakin puoleensa. Päivittäisten keskustelujen perusteella Metropolia tuli tutuksi kuin varkain ja tiesin, että pystyisin opiskelemaan siellä monipuolisesti”, Tarja toteaa.

Tytärten lisäksi myös Tarjan puoliso on Metropolian edeltäjän kasvatti. ”Mieheni on aikoinaan saanut EVTEK-ajoilta hyvän koulutuksen. Kaiken tämän jälkeen tuntui turvalliselta ja valmiiksi tutulta opiskella Metropoliassa. Tiesin myös, että Metropoliassa otetaan uutta vastaan innolla.”

Tarja pitää Metropolian opetusta ajantasaisena ja nykyaikaisena. Yksi esimerkki ajan hermolla olevista opintojaksoista oli digimarkkinointi ja markkinoinnin trendit. Myös yhteiskunnalle yhä merkityksellisempään rooliin kohoava vastuullisuusteema näkyi opinnoissa. Tarja esimerkiksi pääsi opinnoissaan tekemään Pauligista vastuullisuuskatsauksen. Innostavista ja osaavista lehtoreista Tarja nostaa Eija Westerbergin esimiestyön juridiikkaopinnot, Henna Palojärven viestintäkurssin, Rebecca Kihlmanin organisaatiokulttuuria tarkastelevan opintojakson sekä Elisabeth Schaumanin rahoituksen ja sijoittamisen opintojaksot.

Kattava tutkinto avaa mahdollisuuksia monipuoliseen uraan

Opintoihinsa kuuluvaa työharjoitteluaan Tarja suorittaa paraikaa viestintäassistenttina Metropolian My Business Hub -hankkeessa, jonka taustalla on halu auttaa vantaalaisia pk-yrityksiä kehittämään omaa liiketoimintaansa. Opinnoissa tutuiksi tulleet asiat pääsevät käytäntöön, sillä työharjoittelujakson tehtäviin kuuluu niin TKIO-toimintaa, viestintää ja sosiaalista mediaa sekä tapahtumien järjestämistä.

Tarja kokee saaneensa Metropoliasta loistavat eväät tulevalle työuralleen. Hän kertoo voineensa melkoisen vapaasti valita kiinnostavia ja urahaaveita tukevia yllättäviäkin kursseja esimerkiksi fasilitoinnista, arvopaperimarkkinoista tai juridiikasta.

Monesta aiheesta kiinnostuva Tarja näkee itsensä tulevaisuuden työroolissa multitaskaajana. Tarjaa kiinnostaa korkeakoulumaailmassa työskentely, ja oma kotikorkeakoulu Metropolia olisi myös unelmien työpaikka. Tarja myös suunnittelee pedagogisten opintojen tekemistä ja kenties myöhemmässä vaiheessa maisteritutkinto saattaisi kiinnostaa.

Opiskelijan arki koostuu monesta osasta

Tarjan opintoihin on kuulunut runsaasti ryhmätaitoja. Hän näkee, että ryhmätyöt ovat opintojen rikkaus ja niissä oppii kuin huomaamattaan kommunikointi- ja yhteistyötaitoja. Tarjalla lähiopintojen lisäksi ollut virtuaaliopetusta ja vastuun ottamista opettavia itsenäisiä opintoa.

Tarja kertoo toimineensa myös yrittäjänä opintojen ohella. ”Olen oppinut priorisoimaan asioita, joten työn ja opiskelun yhdistäminen onnistuivat hyvin. Olen neljän lapsen äiti, joten multitaskaaminen ja priorisointi ovat minulle normaaleja asioita jokapäiväisessä arjessa.”

Tarja kuvailee, että nimenomaan yrittäjätausta on kasvattanut hänestä vahvan ja itseohjautuvan. Nämä ominaisuudet ovat auttaneet häntä myös opinnoissa eteenpäin. Kuuluipa liiketalouden opintoihin myös yrittäjyyskurssi, ja opiskelijoita kannustetaan tutustumaan yrittäjyyteen yhtenä uramahdollisuutena.

Kotikansainvälistymistä ja projektinhallintataitoja

Tarja nimeää yhdeksi opintojen kohokohdista Metropoliassa järjestetynDoing Business in EU-tapahtuman. Kansainvälinen tapahtuma kokosi viikon ajaksi yhteen korkeakouluopiskelijoita ja professoreita Hollannista, Saksasta, Belgiasta ja tietysti Suomen Metropoliasta. Viikon aikana eri maiden opiskelijat opiskelivat yhdessä ja sisältöihin kuului muun muassa EU-direktiivejä. Opintojaksolla oli mukana myös asianajotoimisto Hannes Snellman, jolta päästiin oppimaan juridiikan kiemuroita.

Metropoliassa kansainvälisyys on vahvasti esillä liiketaloden opinnoissa. Korkeakoulussa on myös paljon vaihto-opiskelijoita ja useat kursseista on mahdollista opiskella englannin kielellä. Kansainvälistä liiketoimintaa tekevät yritykset tulevat myös esittäytymään eri aloilta. Kotikansainvälistymiseen on siis monipuoliset mahdollisuudet, vaikka vaihtoon ei itse lähtisikään.

”Hurjan moni asia on opinnoissani ollut mielekästä, mutta mieleenpainuvin asia oli juuri tämä Doing Business in EU -tapahtuma. Sen aikana oli aivan ihania oppiaineita ja luentoja. Olin myös tapahtumassa Metropolian opiskelijaedustajana projektipäällikön roolissa. Viikko oli tosi opettavainen, ja sen aikana pääsin soveltamaan esimerkiksi projektinhallintaa ja priorisointitaitoja”, hehkuttaa Tarja.

Tarja on iloinen, että tapahtuman aikana hän sai vahvan kosketuksen kansainväliseen ympäristöön. Viikon aikana Tarja tutustui noin kymmeneen professoriin ja 30 korkeakouluopiskelijaan kolmesta eri maasta. Viikon ajalle Metropolian opiskelijoiden työryhmä, jonka jäsen Tarja oli, koordinoi myös vapaa-ajan toimintaa kaupunkikierroksesta saunailtaan.

”Tapahtuma oli ilmeisen onnistunut läpileikkaus Suomeen ja Metropoliassa opiskeluun, sillä tapahtuman osallistujista muutama haki ja pääsi meille myöhemmin vaihto-opiskelijaksi”, hymyilee Tarja iloisena.

Opinnot sopivat monenlaisille opiskelijoille

Tarja sanoo liiketalouden opintojen sopivan periaatteessa iästä riippumatta kenelle tahansa, sillä tutkinnosta saatavat laaja-alaiset teemat antavat mahdollisuudet työllistyä mitä monipuolisempiin tehtäviin. Tarja kiteyttää osuvasti, ettei vierivä kivi sammaloidu.

”Uteliaisuus uuteen on virkeänä pitävä voima. Suomen koulujärjestelmä tukee hyvin oppimista monissa muodoissaan. Voi hakea ja päästä esimerkiksi avoimen opintojen tai polkuopintojen kautta sisälle korkeakouluun ja kokeilla liiketalouden opintoja ennen alan valintaa”, kannustaa Tarja.

Liiketaloutta opiskellaan vihreän teknologian ja bisneksen kampuksella Myyrmäessä

Liiketalouden tradenomiopinnot valmentavat monipuolisiin liike-elämän asiantuntija- ja esimiestehtäviin. Liiketalouden tietoja ja taitoja voi käyttää monipuolisesti kansainvälisen liiketoiminnan eri osa-alueilla. Tradenomit ovat hyviä projektinhallinnassa ja osaavat toimia sujuvasti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Liiketalouden osaajat käyttävät näppärästi tietotekniikkaa sekä osaavat hankkia ja soveltaa uutta tietoa. Metropoliassa tradenomiksi voi opiskella päivä- tai monimuotototeutuksessa.

Lue lisää opinnoista: Liiketalouden AMK-tutkinto