Rakennusmestari (AMK): talonrakennustekniikka ja infrarakentaminen, päiväopiskelu

Hae nyt!

 • Haku suomalaisten korkeakouluopintojen perusteella (hakuaika 1.5.-31.10.) 01.05.2024 - 31.10.2024
Hakeminen
Tutkintonimike
Rakennusmestari (AMK)
Laajuus
210 opintopistettä
Kesto
3,5 vuotta
Opiskelupaikka
Opiskelumuoto
Opetuskieli
Suomi
Hinta
Maksuton

Opiskelu

Kun sinulla on rakennusmestari (AMK) -tutkinto, työllistymismahdollisuutesi ovat loistavat eikä työssäsi tule olemaan kahta samanlaista päivää! Rakennusmestarin työ opettaa sinulle yhteistyötaitoja ja jämäkkyyttä, sillä päivittäin tulee eteen tilanteita, jotka saat ratkaista yhdessä ammattilaisten kanssa.

Suuntautumisvaihtoehdot

Valittavinasi on kaksi eri suuntautumisvaihtoehtoa: talonrakennustekniikka ja infrarakentaminen (vaihtoehdot toteutuvat, mikäli sen valitsee riittävän moni opiskelija).

Talonrakennustekniikka

Talonrakennustekniikan vaihtoehdossa toimiessasi rakentamasi talot voivat olla asuntokerrostaloja, omakotitaloja, toimistorakennuksia, kouluja tai päiväkoteja.

Infrarakentaminen

Infrarakentamisen vaihtoehdossa saat tehtäväksesi katuja, teitä sekä viemäreitä ja muita putkijohtoja. Vastuullesi voi tulla myös puistojen, siltojen ja talojen perustus- ja maarakennustöitä.

Työtehtävät edellyttävät rakennustekniikan / infratuotannon osaamisen lisäksi:

 • henkilöstön johtamis- ja esimiestaitoja
 • yhteistyö- ja viestintätaitoja
 • ongelmanratkaisukykyä
 • työsuhde- ja työturvallisuusasioiden hallintaa
 • tietoteknistä osaamista.

Opintojen sisältö

Rakennusalan työnjohdon päivätoteutuksen opinnot koostuvat

 • perusopinnoista (30 op), joihin kuuluvat johdanto-opinnot, yleiset matemaattis-luonnontieteelliset opinnot ja viestinnän perusteet
 • ammattiopinnoista, joihin sisältyvät yhteiset ammattiopinnot (70 op) sekä talonrakennustekniikkaan tai infrarakentamiseen suuntautuvat ammattiopinnot (55 op). Yhteisiin ammattiopintoihin kuuluu Innovaatioprojekti, joka tehdään alan yrityksen tilauksesta.
 • valinnaisista ja vapaasti valittavista opinnoista (15 op)
 • työharjoitteluopinnoista (30 op) ja
 • opinnäytetyöstä, johon liittyy kypsyysnäyte (10 op).

Rakennusalan työnjohdon talonrakennustekniikan tai infrarakentamisen suuntautumisen opetussuunnitelman mukainen koulutus sisältää vastaavalta työnjohtajalta vaadittavat opinnot kaikissa rakentamisen työnjohtotehtävien vaativuusluokissa ympäristöministeriön ohjeen YM4/601/2015 12.3.2015 mukaisesti.

Tutustu rakennusalan työnjohdon opetussuunnitelmaan opinto-oppaassa.

Opintojen toteutustapa

Rakennusmestari (AMK) -koulutus toteutetaan ilmiölähtöisesti yhteistyössä muiden opiskelijoiden, opettajien, yritysten, kaupunkien ja muiden kumppanien kanssa hyödyntäen Metropolian innovaatiokeskittymiä. Rakennusmestariopinnot eivät ole pelkästään matematiikkaa, teoriaa ja luentoja, vaan pääset heti opiskelun alusta työmaille mukaan rakennushankkeisiin.

Opintoihin kuuluva työharjoittelu (30 op) antaa sinulle hyvän käytännön perustan työmaan johtamiseen. Useimmilla opiskelijoilla onkin jo toisena opiskeluvuonna työsuhde rakennusliikkeessä, jolloin voit olla käytännön työssä työmailla n. 4-6 kk vuodessa - ja tietysti työstä yritys maksaa myös käypää palkkaa.

Opiskelu on päätoimista: lähiopetus sijoitetaan klo 8-21, mutta tavoite on, että opetus päättyy klo 17. Perus- ja ammattiopintojen lisäksi opintoihin kuuluu harjoittelu ja opinnäytetyö sekä valinnaisia ja vapaasti valittavia opintoja.

Opinnot on suunniteltu yhdessä yritysten kanssa. Opiskelu vaatii työtä sekä hyvää asennetta ja johtaa työnjohto-osaamiseen.

Rakennusmestariopinnoissa on tekemisen meininki!

Rakennusmestarin työtehtävät

Rakennusmestarina osaat suunnitella ja johtaa uudis- ja korjausrakennustyömaiden tai infratyömaiden työmaatoteutuksen piirustusten ja asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Pystyt toimimaan myös rakennushankkeen muissa tehtävissä.

Työmaamestarina vastuullasi on johtaa erilaisia talonrakennustyömaan tai infratyömaan vaiheita. Vastaat siitä, että työ tehdään turvallisesti suunnitelmien ja rakentamista koskevien säännösten, määräysten ja hyvän rakentamistavan mukaisesti.

Rakennusmestarina rakennustyömaalla

 • pidät huolta aliurakoiden toteutuksesta, suunnittelet tulevien töiden aikataulun ja varmistat työtuloksen laadun
 • varmistat, että koneet ja materiaalit ovat käytettävissä oikeaan aikaan
 • varmistat työn turvallisen tekemisen
 • valvot kustannuksia
 • sovit ja päätät ammattimiesten ja muiden työnjohtajien kanssa työmaan työvaiheisiin liittyvät asiat
 • toimit ammattimiesten esimiehenä.

Työnimikkeesi voi olla esimerkiksi työnjohtaja, työkohdemestari, vastaava mestari tai vastaava työnjohtaja. Töitä on tarjolla monissa muissakin tehtävissä kuten asiakaspalvelussa tai myynti- ja neuvontatehtävissä.

Rakennusmestari AMK -tutkinto antaa yhdessä asetuksen edellyttämän työkokemuksen kanssa kelpoisuuden toimia maankäyttö- ja rakennuslain (1999/132, 122 ja 123§:ien) mukaisissa rakennustöissä vastaavana työnjohtajana.

Jatko-opintomahdollisuudet

Jatko-opintomahdollisuuksia ovat

 • ylempi ammattikorkeakoulututkinto (insinööri YAMK)
 • jatko-opinnot yliopistotasolla.

Kysyttävää rakennusmestarin tutkinnosta ja opinnoista?

Hakeminen

 • Hakuaika
  13.3.2024 klo 08:00 - 27.3.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  • Päiväopiskelu

  Hakuohjeet ja valintaperusteet

  Korkeakoulujen yhteishaku on kansallinen hakumenettely, jota suomalaiset oppilaitokset käyttävät valitessaan uusia opiskelijoita. Kevään 2024 toisessa yhteishaussa 13.3.2024 klo 8:00 - 27.3.2024 klo 15:00 voi hakea enintään kuuteen (6) suomenkieliseen korkeakoulututkintoon. Nämä kuusi vaihtoehtoa voivat sisältää koulutusohjelmia yhdestä tai useammasta korkeakoulusta.

  Kaikki hakemiseen tarvittavat tiedot ovat valtakunnallisessa Opintopolku.fi -portaalissa. Opintopolku.fi:stä löydät koulutusohjelmien kuvaukset, hakukriteerit, hakuohjeet, hakulomakkeet ja paljon muuta.

 • Hakuaika
  1.5.2024 klo 08:00 - 15.5.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  • Päiväopiskelu

  Siirtohaku on suunnattu kaikille suomalaiseen korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin otetuille opiskelijoille, jotka haluavat:

  • siirtää opiskeluoikeutensa korkeakoulusta toiseen niin, että tutkintonimike pysyy samana tai tutkintonimike vaihtuu
   TAI
  • siirtää opiskeluoikeutensa korkeakoulun sisällä koulutuksesta toiseen siten, että tavoitetutkintoon liitettävä tutkintonimike vaihtuu.

  Hakuohjeet: julkaistu Opintopolussa

  Jos siirto tapahtuu Metropolian sisällä siten, että tutkintonimike säilyy samana, kyse on tutkinto-ohjelman vaihdosta jonka ohjeet löytyvät Metropolian intranetistä (OMA).

 • Hakuaika
  1.5.2024 klo 08:00 - 31.10.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  Hae nyt!
  • Päiväopiskelu

  Haku suomalaisten korkeakouluopintojen perusteella on suunnattu kaikille suomalaisissa korkeakouluissa korkeakouluopintoja suorittaneille. Kaikki suomalaiset korkeakouluopinnot huomioidaan riippumatta siitä onko ne suoritettu avoimen opintoina vai tutkintoon johtavassa koulutuksessa, tai onko opiskeluoikeus voimassa vai päättynyt.

  Hakuaika: 1.5.2024 klo 8:00- 31.10.2024 klo 15:00

  Hakuohjeet: julkaistu Opintopolussa

 • Hakuaika
  1.5.2024 klo 08:00 - 15.5.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  • Päiväopiskelu

  Haku Metropolian avoimen AMK:n opintojen perusteella on suunnattu Metropolia Ammattikorkeakoulun avoimen AMK:n opintoja suorittaneille (esim. polkuopinnot/väyläopinnot, sekä muut avoimen opinnot). Metropolian opinnoiksi katsotaan kaikki opinnot, jotka kirjataan Metropolian opintorekisteriin ja avoimen opinnoiksi katsotaan kaikki sellaiset opinnot, joita ei ole suoritettu tutkintoon johtavan koulutuksen opiskeluoikeudella.

  Hakuaika: 1.5.2024 klo 8:00- 15.5.2024 klo 15:00

  Hakuohjeet: Hakuohjeet: julkaistu Opintopolussa

Kysyttävää hakemisesta?

Ota yhteyttä Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluihin:
p. 040 712 5100, puhelinpalveluaika ma - ke klo 10-12
hakijapalvelut [at] metropolia.fi (hakijapalvelut[at]metropolia[dot]fi)

Aukioloajat ja tarkemmat yhteystiedot

Opintojen aloitus

Opintojen aloitus Metropoliassa

Tervetuloa opiskelemaan tutkintoa Metropoliaan!

Tutkinto-opintojen aloittamisessa on muutamia vaiheita, jotka kannattaa tehdä jo ennen opiskelun alkua. Lue alta kaikki Metropolian tutkinto-opiskelijoita koskevat ohjeet sekä omaa ryhmääsi koskevat ohjeet. Ryhmäkohtaiset ohjeet julkaistaan lähempänä opintojen aloitusta.

Talonrakennustekniikan ja infrarakentamisen rakennusmestariopintojen aloitus

Olet saanut opiskelupaikan rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelmasta (talonrakennustekniikka ja infrarakentaminen), Myllypuron kampus, Myllypurontie 1, 00920 Helsinki.

Toivotamme sinulle onnea ja menestystä opinnoissasi!

Tutustu seuraaviin ohjeisiin huolella ja toimi niiden mukaisesti.

Perehdytysjakso ke 21.8. - pe 23.8.2024

Paikka: Myllypuron kampus

Huom! Uusille opiskelijoille lähetetään muutamaa päivää ennen tarkempi aikataulu ja ohjelma sähköpostitse. Mikäli et saa sähköpostia (tarkista myös roskaposti), ota yhteyttä tutkinto-ohjelman yhteyshenkilöihin.

Jokaisen läsnäolevana opiskelupaikan vastaanottavan opiskelijan tulee osallistua perehdytysjaksolle. Paikalla tulee olla heti tilaisuuden alkaessa! Perehdytysjakso on osa pakollista Orientaatio ammattialaan ja opiskeluun -opintojaksoa. Henkilöllisyys pitää todistaa tilaisuuden alussa. Varaa mukaan kuvallinen henkilöllisyystodistus ja pankkitunnukset käyttäjätunnuksen aktivoimiseksi.

Perehdytysjaksolla kerrotaan lukujärjestyksistä, opintojen aloittamiseen liittyvistä käytännön asioista, ohjataan opiskelijoita opintojen suunnittelussa ja aktivoidaan käyttäjätunnus sähköisiin järjestelmiin. Opiskelijat tutustuvat perehdytysjakson aikana myös Metropolian opiskelijan Oma-palveluun.

Keskiviikko 21.8.2024

klo 9.15 - 9.30

 • Ilmoittautuminen A-talon aulassa

klo 9.30 - n. 14.00

 • Tervetuloa Metropoliaan
 • Opintojen alkuun liittyvät käytännöt
 • Tutkinto-ohjelmaan ja opintoihin tutustuminen
 • Kampukseen tutustuminen

Torstai 22.8.2024

klo 9.00 - n. 14.00

 • Opintojen alkuun liittyvät käytännöt
 • Perehtyminen Metropolian sähköisiin työkaluihin ja käytäntöihin

Perjantai 23.8.2024

klo 9.00 - 11.00

 • Opintoihin liittyvät käytännöt

klo 11.30 -->

 • Tutoropiskelijoiden järjestämää ohjelmaa & uusien opiskelijoiden ensimmäinen opiskelijatapahtuma! Kokoontuminen Myllypuron kampuksen A-siiven etupihalla.

Lukujärjestyksen mukainen opetus

Opetus alkaa lukujärjestysten mukaisesti maanantaina 26.8.2024 alkavalla viikolla. Läsnäolo on välttämätön.

Opiskelijan tarvitsemat työvälineet

Ammattikorkeakoulussa opiskelija vastaa itse kaikista opiskeluun liittyvistä kustannuksistaan ja kuluistaan, esimerkiksi opintojen aikana hankittavista materiaaleista. Opiskelun alkaessa opiskelijalla tulee olla:

Kannettava tietokone

Opiskelijalla tulee olla oma kannettava. Suositukset kannettavalle:

 • Vahva suositus PC-koneelle, koska suuri osa rakennusalan suunnittelu- ja mitoitusohjelmista toimii vain Windows-ympäristössä.
 • Windows 11 / 10 (64-bit)
 • RAM 16+ GB
 • Kovalevy SSD, 1TB
 • Intel® Core™ i7 CPU 3 GHz tai parempi
 • Nvidia erillinen 3d näytönohjain, esim. RTX 3060/3070
 • Mahdollisimman iso näyttö tai toinen erillinen näyttö kotona
 • Rullahiiri, koska rulla käytössä (ja lähes pakollinen) useissa sovelluksissa

Mikäli olet jo hankkinut kannettavan, pärjäät sillä todennäköisesti opiskelujesi ajan. On kuitenkin syytä varautua siihen, että vaatimattomammin resurssein varustettu kannettava saattaa toimia hitaammin.

Eri ohjelmien käyttö opiskelijoiden omissa koneissa on riippuvainen eri ohjelmistotoimittajien lisensseistä. Ohjelmistojen opiskelijalisenssien saatavuus voi vaihdella vuosittain.

Kuulokemikrofoni

Web-kamera

Laskin: CASIO fx-991EX tai Texas Instruments TI-Nspire CX II-T CAS

Tekniikan kaavasto, (Tuomola, Mäkelä, Öistämö, Soininen), Tammertekniikka (5.uud.p), ISBN (suositeltava, ei välttämätön)

Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma

Rakennusmestaritutkinnon laajuus on 210 op. Tutkintoon sisältyy pakollisia, valinnaisia ja vapaasti valittavia opintoja sekä työharjoittelua ja opinnäytetyö.

Tutustu rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan

 • Valitse Opetussuunnitelmat -otsikon alta lukuvuosi 2024-2025.
 • Voit selata koko opetussuunnitelmaa Rakennusalan työnjohto, talonrakennustekniikka ja infrarakentaminen (TXI24S1) kohdassa Ajoitus ja rakenne: Rakennusalan työnjohto, talonrakennustekniikka ja infrarakentaminen 2024 tai opintopoluittain kohdassa Opintopolkujen ajoitukset joko talonrakennustekniikka tai infrarakentaminen.
 • Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelman opinnot ovat molemmille suuntautumisvaihtoehdoille, pääaineille, samat ensimmäisen vuoden ajan. Tämän jälkeen opiskelijat suuntautuvat haluamaansa vaihtoehtoon: talonrakennustekniikka tai infrarakentaminen. Ryhmät perustetaan mikäli osallistujia on riittävästi.
 • Opetussuunnitelmassa pääset tutustumaan opintojaksojen tavoite- ja sisältökuvauksiin valitsemalla opintojakson nimen. Opetussuunnitelma sisältää myös opintojen ajoitussuunnitelman, jossa voit valita tarkasteluajaksi joko lukuvuodet tai lukukaudet. Ajoitussuunnitelma on kuitenkin ohjeellinen ja saattaa vaihdella vuosittain.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen (AHOT)

Opiskelijalla on mahdollisuus hakea aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista (AHOT), hyväksilukua, mikäli hänellä on opetussuunnitelman tavoitteita vastaavaa osaamista. Opiskelija on voinut hankkia osaamisensa korkeakouluopinnoissa, muussa koulutuksessa, työelämässä, vapaa-aikana tai harrastuksissa. Korkeakoulu arvioi opiskelijan esittämän osaamisen suhteessa osaamistavoitteisiin. Opiskelijalle tehdään tarvittaessa HOPS (=henkilökohtainen opiskelusuunnitelma), jossa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen.

 • Korvaaminen: Opiskelija voi hakea opintojen korvaamista, mikäli hänellä on korkeakoulutasoisia opintosuorituksia, jotka mahdollisesti korvaavat opetussuunnitelmaan kuuluvia pakollisia opintoja.
 • Sisällyttäminen valinnaisiin tai vapaasti valittaviin opintoihin: Opiskelija voi hakea sisällyttämistä valinnaisiin tai vapaasti valittaviin opintoihin, mikäli hänellä on korkeakoulutasoisia opintosuorituksia, jotka eivät korvaa opetussuunnitelmaan kuuluvia pakollisia opintoja. Tutkintoon sisältyy 15 op vapaasti valittavia opintoja.
 • Osittainen hyväksiluku (pedagoginen ratkaisu): Pedagogisessa ratkaisussa lopullinen arviointi ja opinnon suorituskirjaus tehdään opintorekisteriin, kun opinto on täydennetty tutkinto-ohjelman määrittelemällä tavalla. Osaamisen näyttönä käytetään tutkinto-ohjelman määrittelemiä menettelytapoja, joista sovitaan erikseen ohjauskeskustelussa tai opintojaksojen opettajien kanssa.

Hyväksiluvut eivät kartuta opintotukeen laskettavia opintopisteitä.

Yhteystiedot

Uusien opiskelijoiden perehdytysjaksolla saat tarvittavan tiedon opintojen aloittamiseen liittyvistä asioista. Mikäli opintojesi aloittamiseen liittyy joitakin erityisiä asioita, voit ottaa yhteyttä tutkinto-ohjelman yhteyshenkilöihin.

 • Tutkintovastaava Jouni Ruotsalainen jouni.ruotsalainen [at] metropolia.fi (jouni[dot]ruotsalainen[at]metropolia[dot]fi) (tavoitettavissa 12.8.2024 alkaen)
 • Opettajatutor Tiina Aalto tiina.aalto [at] metropolia.fi (tiina[dot]aalto[at]metropolia[dot]fi) (tavoitettavissa 12.8.2024 alkaen)
 • Opinto-ohjaaja Johanna Hyttinen johanna.hyttinen [at] metropolia.fi (johanna[dot]hyttinen[at]metropolia[dot]fi) (tavoitettavissa 12.8.2024 alkaen)

Opiskelijatutoreiden terveiset

Katso opiskelijatutoreiden terveiset opiskelijakunta METKA:n sivuilta.