Perustiedot

Tutkintonimike
Insinööri (ylempi AMK)
Kesto / Ajankohta
2 vuotta
Laajuus
60 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
 • 16. - 30.3.2022
Hinta
Maksuton

Korjausrakentamisen osuus talonrakennustekniikan arvosta on jo yli puolet Suomessa

Lähitulevaisuudessa korjausrakentamisen osuutta lisäävät

 • suurten lähiöiden julkisivukorjaukset
 • hissien rakentaminen
 • linjasaneeraukset

Korjausrakentamisen muita tärkeitä alueita ovat

 • rakennusten käyttötarkoituksen muuttaminen
 • kosteus- ja homevaurioiden korjaaminen
 • sisäilmaongelmien ratkaiseminen
 • kiinteistöjen energiatehokkuuden ja laadullisen tason parantaminen.

Suuntautumisvaihtoehdot

Rakennustekniikan (ylempi AMK) -tutkinto-ohjelman opinnot suuntautuvat korjausrakentamiseen.

Sisältö

Tutkinto-ohjelman sisältö perustuu opintojen työelämäläheisyyteen ja osittain ilmiöpohjaiseen oppimiseen. Käsiteltävät ilmiöt ovat mm. ilmaston muutos ja kestävä kehitys. Opintojen harjoitustyöt liittyvät yleensä opiskelijoiden työtehtäviin. Osa opinnoista on yhteydessä soveltuvin osin Metropolian innovaatiokeskittymiin ja siellä mahdollisesti käynnissä oleviin projekteihin.

Koulutuksen rakenne:

 • yhteiset opinnot 10 op
 • suuntaavat opinnot, korjausrakentaminen 15 op
 • vapaasti valittavat opinnot 5 op
 • opinnäytetyö 30 op

Yhteisten opintojen pääpaino on tutkimusvalmiuksissa ja rakennusfysiikassa.

Koulutuksen aikana opiskelijoille tarjotaan korjausrakentamisen opintojaksoja

 • vanhoista rakennuksista ja niiden rakenteista
 • rakenteiden vaurioitumisesta ja kuntotutkimuksista
 • korjausrakentamisen menetelmistä ja tuotantotekniikasta.

Vapaasti valittavat opinnot antavat mahdollisuuden suunnata opintoja oman ura- ja kehityssuunnitelman mukaisesti. Niihin voi sisällyttää opintoja Metropolian omasta tai muiden yliopistojen ja korkeakoulujen YAMK-tasoisten ohjelmien tarjonnasta. Rakennustekniikassa on tarjolla korjausrakentamisen tietomallinnukseen ja projektinhallintaan liittyviä opintojaksoja.

Opinnäytetyö on itsenäisesti tehtävä tutkimuksellinen työ ja se yleensä liittyy työelämän kehittämiseen.

Toteutustapa

Opetus toteutetaan monimuoto-opetuksena ja opiskelu on mahdollista suorittaa työn ohessa. Lähiopetusjaksoja on noin kaksi kertaa kuukaudessa torstaisin ja perjantaisin päivällä.

Työtehtävät

Syntyvät tiedot, taidot ja kompetenssit antavat sinulle valmiudet toimia korjausrakentamisen hankkeissa asiantuntijana tai projektinjohtajana suunnittelussa tai toteutuksessa.

Koulutuksessa suoritettuja opintojaksoja voi hyödyntää haettaessa esim. kosteusvauriokuntotutkijan tai rakennusterveysasiantuntijan pätevyyttä.

Täydentävät opinnot rakennusmestari (AMK), talonrakennus -tutkinnon suorittaneille

Ennen opiskelijaksi hyväksymistä rakennusmestari (AMK), talonrakennus -tutkinnolla hakevan on suoritettava 30 opintopisteen laajuiset rakennustekniikan täydentävät opinnot, jotka sisältävät seuraavat tai muut vastaavansisältöiset opintojaksot:

 • Statiikka - TX00BK07 5 op
 • Rakenteiden mekaniikan perusteet - TX00BK08 5 op
 • Rakennesuunnittelun perusteet - TX00DK99 5 op
 • Rakennusfysiikka - TX00BK16 5 op
 • Tuotannonohjaus - TX00DB37 5 op
 • Rakennusfysiikan simulaatiot - TX00CQ13 5 op tai Rakentamisen projektinhallinnan erikoisopintojakso - TX00CR97 5 op

Täydentävät opinnot voi suorittaa rakennusmestari (AMK) -tutkinnon suorittamisen jälkeen avoimen AMK:n opintoina.

Opinnot ovat tarjolla Metropolian avoimen AMK:n opintotarjonnassa nimellä Rakennustekniikan siltaopinnot moduuli. Opintokokonaisuus alkaa seuraavan kerran kevätlukukaudella 2022. Opetus toteutetaan rakennustekniikan insinöörikoulutuksen päivätoteutuksen yhteydessä. Opintokokonaisuus julkaistaan avoimen amk:n ilmoittautumisjärjestelmässä 15.11. ja ilmoittautuminen opintoihin on 22.11.2021 klo 12.00 - 24.11.2021 klo 23.59.