Rakennusalan työnjohdon infra- ja talonrakentamisen väyläopinnot

Perustiedot

Kesto / Ajankohta
1 vuosi
Laajuus
60 op
Opetuspaikka
Aloituspaikat
30
Hinta
900€

Mitä väyläopinnot ovat?

Väyläopinnot (aiemmin polkuopinnot) tarjoavat vaihtoehtoisen reitin tutkinto-opiskelijaksi. Rakennusalan työnjohdon infra- ja talonrakentamisen väyläopinnot sisältävät rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelman ensimmäisen lukuvuoden opinnot 60 op. Väyläopintojen suorittamisen jälkeen voit hakea tutkinto-opiskelijaksi Metropolian avoimen amk:n opintoja suorittaneiden haussa.

Mikäli pääset tutkinto-opiskelijaksi, väyläopinnot hyväksiluetaan osaksi tutkinto-opintoja ja voit jatkaa sujuvasti opiskelua tutkintoryhmän mukana. Huomioithan, että väyläopintojen suorittaminen ei kuitenkaan automaattisesti takaa pääsyä tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa.

Kenelle?

Väyläopinnot sopivat sinulle, jos

 • olet kiinnostunut rakennusalan opinnoista ja tavoitteenasi on tutkintokoulutuspaikka rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelmassa
 • haluat hyödyntää välivuoden opiskellen tavoitteellisesti
 • olet valmis kokopäiväiseen opiskeluun
 • haluat kokeilla opiskelua ammattikorkeakoulussa tai tietyllä alalla menettämättä yhteishaun ensikertalaisuuskiintiötä

AMK-väyläopinnoissa ei ole pohjakoulutusvaatimuksia. On kuitenkin hyvä huomioida, että tarvitset opinnoissa yleisiä opiskeluvalmiuksia ja riittävää kielitaitoa.

Sisältö

Rakennusalan työnjohdon infra- ja talonrakentamisen väyläopinnot sisältävät rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelman ensimmäisen lukuvuoden opinnot 60 op.

Syyslukukausi

 • Orientaatio ammattialaan ja opiskeluun 5 op
 • Matematiikan perusopinnot 5 op
 • Fysiikan perusopinnot 5 op
 • Talonrakennuksen perusteet 5 op
 • Rakennusmittaus 5 op
 • Rakentamisen tietotekniikka 5 op

Kevätlukukausi

 • Rakennustuotannon perusteet 5 op
 • Geotekniikan ja pohjarakentamisen perusteet 5 op
 • Rakentamisen kemia ja viestintä 5 op
 • Rakennusfysiikan perusteet 5 op
 • Betonitekniikka 1 5 op
 • Työmaatekniikka ja työturvallisuus 5 op

Opintojaksojen sisältöön ja osaamistavoitteisiin voit tutustua tarkemmin rakennusalan työnjohdon opetussuunnitelmassa.

Toteutus

Opetus toteutetaan monimuotototeutuksena. Monimuotototeutus koostuu lähi-, etä- ja verkko-opetuksesta, opiskelijoiden omatoimisesti tekemistä harjoitustöistä ja itsenäisestä opiskelusta. Opetuksen jakautuminen eri opetusmuotoihin selviää tarkemmin myöhemmin julkaistavasta lukujärjestyksestä.

Syyslukukaudella opetusta on kahdesta neljään tuntia arki-illoissa maanantaista torstaihin klo 16.30-20.00 välisenä aikana sekä noin neljänä lauantaina klo 9.00-14.00. Opinnot painottuvat etä- ja verkko-opetukseen ja ne toteutetaan samassa ryhmässä muiden kiinteistö- ja rakennusalan väyläopintojen kanssa. Opintoihin sisältyy kuitenkin myös lähiopetusta kampuksella, kuten esim. laboratorioharjoitukset ja tentit.

Kevätlukukaudella lähiopetusta on torstaisin koko kevään sekä mahdollisesti 1-3 iltana klo 16.30-21.00 välisenä aikana että noin viitenä lauantaina klo 9-14. Kevätlukukaudella opinnot ovat pääosin lähiopetusta ja ne toteutetaan rakennusalan työnjohdon monimuotototeutuksen tutkintoryhmän mukana.

Lähiopetus järjestetään Myllypuron kampuksella (Myllypurontie 1, 00920 Helsinki). Väyläopintojen suorittaminen kokonaan etänä tai verkossa ei ole mahdollista.

Opiskelun edellytykset

Opiskeluvalmiudet

Avoimen AMK:n opiskelijalta edellytetään samoja opiskeluvalmiuksia kuin ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijoilta. Tällaisiin valmiuksiin lukeutuvat mm. tiedonhakutaidot ja esseevastauksen kirjoittaminen. Opiskelija vastaa itse siitä, että hänellä on vaadittavat opiskeluvalmiudet.

Kielitaito

Väyläopintojen opetuskieli on suomi. Opiskelija on itse vastuussa siitä, että hänellä on riittävä kielitaito. Tutustu kielitaitovaatimuksiin avoimen amk:n verkkosivuilla.

Opetukseen osallistuminen

Opiskelijoilta edellytetään aktiivista osallistumista opetukseen. Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 27 tuntia opiskelijan työtä.

Osa opetuksesta järjestetään lähiopetuksena, joten opiskelijalla tulee olla mahdollisuus osallistua lähiopetukseen Metropolian Myllypuron kampuksella.

Kannettava tietokone

Opiskelijalla tulee olla käytössään oma kannettava tietokone.

Hinta

900 € (15 € / opintopiste)

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen rakennusalan työnjohdon infra- ja talonrakentamisen väyläopintoihin on avoinna avoimen amk:n ilmoittautumisjärjestelmässä 5.8.2024 klo 10.00 - 6.8.2024 klo 23.59.

Opiskelijavalinta tapahtuu ilmoittautumisjärjestyksessä. Huomaathan, että Metropolian läsnäolevat tutkinto-opiskelijat eivät voi opiskella Metropolian avoimen AMK:n opinnoissa.

Tutustu ennen ilmoittautumista avoimen AMK:n opiskeluohjeisiin ja avoimen AMK:n maksu- ja peruutusehtoihin. Lisätietoa yleisistä ennakkovaatimuksista (kielitaito, opiskeluvalmiudet) löydät avoimen AMK:n sivuilta Kielitaito ja muut vaatimukset.

Opintojen aloitus

Väyläopintojen perehdytystilaisuus järjestetään viikolla 34. Opetus alkaa viikolla 35. Tarkemmat opintojen aloittamiseen liittyvät ohjeet julkaistaan lähempänä opintojen alkua avoimen amk:n sivuilla.

Hakeminen tutkinto-opiskelijaksi

Avoimen amk:n väyläopinnot suoritettuasi voit hakea tutkinto-opiskelijaksi Metropoliassa suoritettujen avoimen amk:n opintojen perusteella. Rakennusalan työnjohdon infra- ja talonrakentamisen väyläopinnot suoritettuasi voit hakea rakennusalan työnjohdon monimuoto- tai päivätoteutukseen. Ohjeet hakemiseen löytyvät hakusivustolta. Huomioithan, että väyläopintojen suorittaminen ei kuitenkaan automaattisesti takaa pääsyä tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa.

Lisätietoja

Koulutussuunnittelija Sanna Heikkinen sanna.heikkinen [at] metropolia.fi (sanna[dot]heikkinen[at]metropolia[dot]fi)
Tutkintovastaava Jouni Ruotsalainen jouni.ruotsalainen [at] metropolia.fi (jouni[dot]ruotsalainen[at]metropolia[dot]fi)
Opinto-ohjaaja Johanna Hyttinen johanna.hyttinen [at] metropolia.fi

Väyläopintojen aloitus Metropoliassa

Tervetuloa opiskelemaan väyläopintoja Metropoliaan!

Lue alta kaikki Metropolian väyläopiskelijoita koskevat yhteiset ohjeet sekä omaa ryhmääsi koskevat ohjeet.

Rakennusalan työnjohdon infra- ja talonrakentamisen väyläopintojen aloitusohjeet

Tervetuloa opiskelemaan Metropolian avoimeen ammattikorkeakouluun rakennusalan työnjohdon infra- ja talonrakentamisen väyläopintoihin!