Perustiedot

Tutkintonimike
Insinööri (AMK)
Kesto / Ajankohta
4 vuotta
Laajuus
240 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
  • 18.3.–1.4.2020
Aloituspaikat
60

Talotekniikan osaajille on kysyntää!

Talotekniikka on yhteisnimitys kiinteistön ja siihen liittyvien tilojen teknisten palveluiden, järjestelmien ja laitteiden kokonaisuudelle. Talotekniikka on toimivan ja terveellisen asuin- ja työympäristön suunnittelua ja rakentamista uuden, ympäristölle ystävällisen teknologian avulla.

Työllistymisnäkymät talotekniikan alalla ovat hyvät nyt ja tulevaisuudessa. Työllistyminen on usein mahdollista jo opiskelun aikana.

Opiskelu talotekniikassa

Talotekniikan koulutuksessa voit valita opetustarjonnastamme oman mielenkiinnon ja tavoitteiden mukaisesti opintoja tutkintoosi. Voit halutessasi valita opintopolkusi niin, että se täyttää suunnittelu- ja työnjohtopätevyyksien koulutukselle asetetut vaatimukset.

LVI-tekniikan opintopolut

Suorittamalla talotekniikan LVI-suunnittelun opintopolun opit ymmärtämään ja soveltamaan LVI-tekniikan eri osa-alueita LVI-suunnittelussa sekä projektinhallinnassa. Tämän opintopolun käytyäsi saat koulutuksellisen pätevyyden toimia LVI-suunnittelutehtävissä valmistumisesi jälkeen.

Talotekniikan LVI-urakoinnin opintopolussa opit hallitsemaan LVI-urakoinnin, -huollon ja -ylläpidon käytänteitä ja lainalaisuuksia sekä ymmärtämään rakentamisprosessin kokonaisuutta. Saat myös perusvalmiudet suunnittelutehtäviin.

LVI-insinöörin opinnot sisältävät paljon käytännönläheisiä projektiopintoja ja työssäoppimista. Valmistuttuasi voit toimia esimerkiksi LVI-suunnittelijana, LVI-urakoinnin projektipäällikkönä, projektinhoitajana, valvojana, työnjohtajana, tarjouslaskijana, myynti-insinöörinä, huoltopäällikkönä tai energia-asiantuntijana.

HUOM! Sähköistä talotekniikkaa ei opeteta talotekniikan tutkinto-ohjelmassa. Mikäli haluat opiskella sähköistä talotekniikkaa ja sähkötekniikkaa, hae Metropolian sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelmaan, josta löytyy kiinteistöjen sähkötekniikka -pääaine (syksystä 2019 lähtien). 

Opiskelijoiden kokemuksia

Tero Pikkarainen, kolmannen vuoden LVI-talotekniikan opiskelija

Tero Pikkarainen.

Tie alalle alkoi vuonna 2006 LVI-asentajan koulutuksella ammattikoulussa. Valmistumisen jälkeen toimin LVI-asentajana kuusi vuotta, mutta halu ymmärtää järjestelmien toimintaa syvemmin ajoi takaisin koulun penkille. Muutto Torniosta Helsinkiin ja vakituisen työn jättämistä opintojen vuoksi voisi pitää jonkinlaisena riskinä, mutta en ole katunut valintaa hetkeäkään. Vaihtoehtoja olisi ollut myös lähempänä, mutta kun vertailee rakentamisen määrää ympäri Suomea voi hyvin nopeasti päätellä, missä on paras työllistymismahdollisuus rakennusalalla.

Omat pelot opinnoissa pärjäämisessä liittyivät matemaattisten taitojen unohtumiseen vuosien työelämässä olemisen vuoksi. Koulutuksessa lähdetään kuitenkin täysin perusteista ja apua saa opettajilta sekä opiskelukavereilta. Toistaiseksi opinnot ovat pääasiassa ylittäneet kaikki odotukset. Opettajien joukosta löytyy kiven kovia alan ammattilaisia, jotka ovat aidosti kiinnostuneet opettamistaan aiheista ja haluavat jakaa tämän tiedon. Viime vuosina opetussuunnitelmaan on tehty suuria muutoksia, ja mielestäni kokonaisuus on tällä hetkellä erittäin hyvin mietitty ja toimiva. Kurssien suorittaminen kerralla ja ajallaan on opiskelun toimivuuden kannalta kuitenkin erittäin tärkeää ja tästä ei kannata lipsua.

Opinnoissa on käyty järjestelmien toimintaa läpi erittäin syvällisesti erinäisten laskuharjoituksien avulla ja mielestäni tämä on ollut koulutuksen suurin anti. Koulutus antaa hyvät eväät LVI-alaa varten vaaditusta fysiikasta sekä ongelmanratkaisutaidoista.

Ensimmäisen vuoden jälkeen pääsin kesätöihin Finnish Consulting Groupille, jossa sain tehdä avustavan LVI-suunnittelijan töitä. Tämän jälkeen työt ovat jatkuneet samassa firmassa osa-aikaisena opintojen ohella ja vastuuta on saanut jatkuvasti enemmän. Koulussa opitut asiat ovat olleet suuresti hyödyksi työelämässä ja päinvastoin.

( julkaistu syksyllä 2017)

Lauri Palokangas, neljännen vuoden opiskelija, LVI- talotekniikka

Lauri Palokangas.

Lukion ja armeijan jälkeen en ollut varma mitä haluaisin tulevaisuudessa opiskella ja tehdä työkseni. Pyörittelin mielessä useita eri vaihtoehtoja, koska minua kiinnosti niin moni eri asia. Koska en löytänyt yhtä ainoaa ammattia joka olisi vastannut toiveisiini, päätin tehdä järkiratkaisun ja hain opiskelemaan talotekniikkaa. Koulupaikan valintaan vaikuttivat erityisesti koulutuksen- ja työtehtävien monipuolisuus, hyvä palkkaus, työllisyystilanne ja kaverin suosittelut.

Valinta osoittautui kaikin puolin onnistuneeksi. Koulutus on osoittautunut monipuoliseksi ja käytännönläheiseksi, sekä omaa kiinnostusta on pystynyt syventämään laajalla kurssitarjonnalla. Talotekniikkaopintojeni sivussa kävin yrittäjyyteen ja johtajuuteen liittyvät kurssikokonaisuudet, joista on varmasti hyötyä työelämässä. Hyvä työllisyystilanne on mahdollistanut työnteon myös opiskelujen ohessa. Viimeiset kaksi vuotta olen ollut Ramboll Finlandilla avustavana LVI-suunnittelijana ja päässyt soveltamaan opittua tietoa hyvin tehokkaasti. On ollut hieno huomata, kuinka Metropoliassa opittua on voinut soveltaa työelämässä ja kuinka joustavasti työnantaja on suhtautunut koulua käyvään työntekijään. Töissä olen voinut käydä aina silloin, kun lukujärjestyksessä on tilaa.

Metropolia tarjoaa hyvät mahdollisuudet vaihto-opiskeluun ja käytin tarjouksen hyväkseni, kun kolmannen vuoden keväällä opiskelin neljä kuukautta Itävallassa. Vaihto-opiskelun aikana pääsin tutustumaan opiskeluun erilaisesta perspektiivistä. Ulkomailla opiskelu antoi uudenlaista näkemystä ja valmiuksia toimia monikulttuurisessa ympäristössä. Vaikka omat opintoni eivät liittyneet juurikaan talotekniikkaan, pystyn hyödyntämään oppimiani taitoja lähes missä työtehtävässä tahansa. 

Tällä hetkellä teen lopputyötä Rambollille ja tarkoituksena olisi valmistua alkuvuodesta 2017. En tiedä vielä tarkalleen mitä tulen tulevaisuudessa tekemään ja minne ajaudun, mutta opiskelu on antanut valmiuksia hyvinkin monenlaisille työtehtäville. Itse en ole kovin kiinnostunut tekniikasta, mutta silti tämä ala tarjoaa mielenkiintoisia vaihtoehtoja. Talotekniikan alalta löytyy hyvin monenlaisia tehtäviä, hyvin eri asioista kiinnostuneille ihmisille.

 Voin hyvillä mielin suositella talotekniikan opintoja sinullekin!

Työt eivät tule tältä alalta loppumaan ja tekijöistä on pulaa. Osaavia ja innokkaita tyyppejä pitäisi saada alalle lisää.

(julkaistu syksyllä 2017)

Valmistuneiden kokemuksia

Jussi Raappana, LVI-suunnittelija, Ramboll Finland Oy

Jussi Raappana.

Aloitin insinööriopinnot Metropoliassa heti lukion jälkeen Mediatekniikan koulutusohjelmassa 2011. Valinta oli minulle selkeä videoharrastusten pohjalta valittuna. Totesin kuitenkin jo puolen vuoden opintojen jälkeen, ettei media-alan opiskelu innosta minua. Pidin opinnoista välivuoden työskennellen ja toivoen löytäväni motivaation mediatekniikan opintojen jatkamiseen. Välivuoden pitäminen oli siihenastisen elämäni paras valinta, sillä tuona aikana sain mahdollisuuden seurata ja avustaa putkimiestä perushommissansa ongelman ratkaisussa. Olin aina tiennyt haluavani insinööriksi, ja tuosta yhdestä hetkestä ja sen jälkeisistä googlailuista sain kimmokkeen hakea opiskelemaan talotekniikkaa, tietämättä vielä sen enempää minkälaisiin töihin koulutuksen kautta voi päästä.

LVI-suunnittelupainotteisen opintolinjan valinta oli minulle selkeä, LVI-järjestelmien syvällisen tuntemisen ja siistien sisätöiden saavuttamiseksi. Aloitin työharjoittelun Projectus Team Oy:ssä avustavana LVI-suunnittelijana toisen opiskeluvuoteni lopulla ja olen työskennellyt kyseisessä sittemmin Ramboll Finland Oy:ksi sulautuneessa yrityksessä osa-aikaisena ja täysipäiväisenä suunnittelijana. LVI-suunnittelijana pääsen vaikuttamaan muun muassa rakennuksen ominaisuuksiin, sisäilmastoon ja energiatehokkuuteen koko rakennuksen elinkaaren ajan.

LVI-suunnittelijan työssä pääsen aina haastamaan ja kehittämään itseäni, minkä ansiosta työ on erittäin mielenkiintoista ja palkitsevaa. Ennakkoluulottomana nuorena suunnittelijana olen päässyt näkemään rakennushankkeen eri vaiheita uuden rakennuksen hahmottelusta harjannostajaisiin ja käyttöön ottoon, niin suunnittelupöydällä kuin työmaalla.

Talotekniikan koulutusohjelma on käytännön läheinen ja tarjoaa hyvät työmarkkinoiden kaipaamat edellytykset LVI-alan monipuolisissa työtehtävissä kehittymiseen. Opiskelut työharjoitteluineen ja työnantajien kannustava suhtautuminen mahdollistavat osa-aikaisen työskentelyn opintojen ohella, tukien opiskelijan ammatillista kehitystä ja menestystä opinnoissa. Työllisyystilanne on erinomainen ja vakituinen työsuhde on käytännössä taattu oma-aloitteisille talotekniikan koulutusohjelmasta valmistuville.

Hain Aalto-yliopiston kahden vuoden maisteritutkinto-ohjelmaan ilman pääsykoetta, jatkaen opiskeluja heti valmistuttuani Metropoliasta. Yliopistossa insinöörin käytännönläheisiä ongelmanratkaisutaitoja syvennetään teoreettisemmalla pohjalla. Ammattikorkeakoulututkinto on mielestäni loistava tie yliopistoon, tarjoten talotekniikan opiskelijalle käytännössä valmiin työpaikan ja käytännönläheisen näkemyksen alasta, jolloin maisteritutkinto-ohjelman opiskelu saa uuden ulottuvuuden.

(julkaistu syksyllä 2017)