Lukiosta talotekniikan alalle suunnannut Siiri Rantala: ”Talotekniikalla on tärkeä rooli rakennusalan imagon rakentamisessa”

17.10.2023 - 01:15

Siiri Rantala tarkamassa tiloja valkoinen kypärä päässä ja neonkeltainen turvaliivi päällä.Siiri Rantala pohti vuonna 2019 lukiosta valmistumisensa jälkeen, että mitä haluaisi lähteä opiskelemaan seuraavaksi. Hän törmäsi netissä Metropolian talotekniikan tutkinto-ohjelmaan ja mielenkiinto heräsi saman tien. Siiriä mietitytti hieman pelkältä lukiopohjalta koulutukseen hakeutuminen, mutta hän päätti silti hakea, ja pärjäsi opinnoissa loppujen lopuksi hyvin valmistuen keväällä 2023.

Talotekniikka on yhteisnimitys kiinteistön ja siihen liittyvien tilojen teknisten palveluiden, järjestelmien ja laitteiden kokonaisuudelle. Talotekniikka on toimivan ja terveellisen asuin- ja työympäristön suunnittelua ja rakentamista uuden, ympäristölle ystävällisen teknologian avulla.

Siiri osallistui Skanskan Oppiva-ohjelmaan heti ensimmäisenä opiskelukesänään ja jatkoi ohjelmassa opintojensa ajan tehden kaikki työharjoittelunsa Skanskalla. Valmistumisen jälkeen työt saivat jatkua, ja Siiri tekee tällä hetkellä Skanskalla töitä talotekniikan asiantuntijana Aallon maisteriopintojen ohella. Hän tekee suunnittelun ohjaustehtäviä ja kehitystyötä, ja toimii linkkinä rakentajan ja talotekniikkaurakoitsijan välillä.

Työllistymisnäkymät talotekniikan alalla ovat hyvät nyt ja tulevaisuudessa, ja monet alan opiskelijat saavat töitä jo opiskeluaikana. Siirinkin opiskelukavereilla tilanne näyttää positiiviselta, etenkin LVI-suunnittelua opiskelleet ovat löytäneet suurin osa jo ennen valmistumistaan työpaikan.

Työllistymisnäkymät talotekniikan alalla ovat hyvät nyt ja tulevaisuudessa, ja monet alan opiskelijat saavat töitä jo opiskeluaikana. Siirinkin opiskelukavereilla tilanne näyttää positiiviselta, etenkin LVI-suunnittelua opiskelleet ovat löytäneet suurin osa jo ennen valmistumistaan työpaikan.

Innostus alalle energiatehokkuudesta

Talotekniikan alalla energiatehokkuus on vuosi vuodelta tärkeämpi ja ajankohtaisempi aihe, ja se näkyy myös korkeakoulujen kurssitarjonnassa. Siiri pääsi opiskelemaan energiatehokkuutta Metropoliassa ja valitsi aiheen kursseja myös muista korkeakouluista. Hän innostui energiatehokkuudesta suuresti, ja on valmistumisensa jälkeen lähtenyt Aaltoon opiskelemaan Energy in Building and Built Environment -maisteriohjelmaa. Talotekniikan tutkinnon avulla pystyi hakemaan suoraan yliopiston maisterihakuun, eli vaihtoehtoja jatkokouluttautumiselle löytyi hyvin.

Myös älykotiratkaisut tulivat opintojen aikana tutuiksi SmartLabin kautta. SmartLab on Metropolian Myllypuron kampuksella sijaitseva älykotien kehitysalusta, jonka avulla opiskelijat pääsevät oppimaan ja kehittämään älykotiratkaisuja.

”Älykotiratkaisut tarjoavat mielettömiä mahdollisuuksia. Automaatiojärjestelmät ja tehokas energianhallinta ovat tulevaisuudessa arkipäivää” Siiri summaa.

Myllypuron inspiroiva kampus tukee oppimista

Siirin opinnot alkoivat juuri ennen koronapandemian puhkeamista, mutta pandemiasta huolimatta opiskelemaan päästiin paljon myös Myllypuron kampukselle. Metropolian Myllypuron kampus on suunniteltu tekniikan alojen opintoja tukevaksi, ja kampuksella on esillä erilaisia teknisiä ratkaisuja, joita käytetään opetuksessa hyödyksi.

”Tulevat ammattilaiset saavat kosketuksen esimerkiksi säätöpelteihin. Kampus tarjoaa mahtavan oppimisympäristön!”

Talotekniikan opinnoissa haastavinta Siirille oli fysiikka, sillä sitä tarvittiin aika monilla kursseilla. Myös monimutkaiset tekniset käsitteet sekä niiden omaksuminen ja soveltaminen oli Siirille haastavaa. Hänellä ei ollut ennalta vahvaa pohjaa matemaattisluonnontieteellisiin ja teknisiin aiheisiin, vaan kaikki tuli opintojen aikana uutena. Siiri pärjäsi kuitenkin opinnoissa hyvin, kuten suurin osa muistakin opiskelukavereista taustasta riippumatta.

Talotekniikan asiantuntijaksi neljässä vuodessa

Talotekniikan asiantuntijaksi voi kouluttautua Metropolian Myllypuron kampuksella. Koulutus kestää 4 vuotta ja tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä mm. LVI-suunnittelijoina, LVI-urakoinnin projektipäällikköinä, projektinhoitajina, valvojina, työnjohtajina, tarjouslaskijoina, myynti-insinööreinä, huoltopäällikköinä tai energia-asiantuntijoina. Opinnoissa on paljon käytännönläheistä projektioppimista ja työssäoppimista, joita voidaan tehdä myös toimeksiantona oikeille yrityksille.

Lue lisää Metropolian talotekniikan tutkinto-ohjelmasta.