Myllypuron kampuksella sijaitseva SmartLab on asumista palvelevan teknologian kehittämiseen ja testaukseen suunniteltu asunto, joka toimii myös koekenttänä innovaatioprojekteissa ja opinnäytetöissä. SmartLab on Skanskan, ABB:n ja Metropolian yhteinen hanke.

Älykotialustalla testataan ja kehitetään teknologioita, rajapintoja ja käytäntöjä, joiden avulla voidaan kehittää asumista palvelevia käyttäjäystävällisiä ratkaisuja. Ratkaisujen on tarkoitus soveltua elämänkaaren eri vaiheisiin. Laajemmin tavoitteena on tulosten hyödyntäminen uuden sukupolven järjestelmien ja asuntojen suunnittelussa.

SmartLabin rakentaminen

Ota yhteyttä

Harri Hahkala

Teknologiapäällikkö Harri Hahkala
p. 040 082 8636
harri.hahkala [at] metropolia.fi