SmartLab – älykotien kehitysalusta

Myllypuron kampuksella sijaitseva SmartLab on asumista palvelevan teknologian kehittämiseen ja testaukseen suunniteltu asunto, joka toimii myös koekenttänä innovaatioprojekteissa ja opinnäytetöissä. SmartLab on Skanskan, ABB:n ja Metropolian yhteinen hanke.

Älykotialustalla testataan ja kehitetään teknologioita, rajapintoja ja käytäntöjä, joiden avulla voidaan kehittää asumista palvelevia käyttäjäystävällisiä ratkaisuja. Ratkaisujen on tarkoitus soveltua elämänkaaren eri vaiheisiin. Laajemmin tavoitteena on tulosten hyödyntäminen uuden sukupolven järjestelmien ja asuntojen suunnittelussa.

SmartLabissa kiihdytetään älykkään asumisen ratkaisuja

Käytännössä SmartLab on kevytrakenteinen aidon oloinen kaksio. Kodinkoneiden ja seinien takaa löytyy kuitenkin vyyhti tekniikkaa, antureita ja järjestelmiä, joiden avulla kehitetään energiatehokkaita, resurssiviisaita, taloudellisia ja asumismukavuutta lisääviä ratkaisuja.

Järjestelmien käytettävyyttä, yhteensopivuutta ja turvallisuutta testataan jo vauhdilla erilaisissa innovaatioprojekteissa yhdessä opiskelijoiden kanssa. Vuoden 2022 aikana SmartLab aukeaa ensi kertaa myös kolmansille osapuolille, kuten pienemmille start-up-yrityksille.

SmartLabissa kerätään käyttäjäkokemuksia aivan tavallisilta ihmisiltä vauvasta vaariin. Tuloksia hyödynnetään tulevaisuuden asuntojen suunnittelussa. Taloteknisten järjestelmien yhteensovittamisen lisäksi hankkeessa tutkitaan sitä, minkälaista teknologiaa ihmiset koteihinsa haluavat ja hyväksyvät.

Tulevaisuuden älykodit oppivat asukkaistaan ja parhaimmillaan parantavat hyvinvointia konkreettisesti ilman, että niiden tekemiä ratkaisuja edes huomaa.

SmartLabissa yhdistyy uudella tavalla monialainen oppiminen ja tutkimus- ja kehitystyö. Innovaatioprojekteja toteutetaan yhteistyössä Skanskan, ABB:n, opiskelijoiden ja kolmansien osapuolien kanssa.

Älykkään asumisen sosiaalinen ulottuvuus -innovaatioprojekti

Keväällä 2022 käynnistyneessä sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden MINNO-projektin aiheena on älykkään asumisen sosiaalinen ulottuvuus. Projekti toteutetaan yhdessä Skanskan ja ABB:n kanssa.

Projektihaasteena on innovoida sosiaalisesta näkökulmasta erilaisia ratkaisuja, jotka edistävät hyvinvointia ja helpottavat arkielämää tulevaisuuden älykkäissä kodeissa. Ratkaisujen toivotaan olevan sellaisia, jotka palvelevat mahdollisimman monia ihmisiä iästä, taustasta tai tarpeista riippumatta. SmartLabissa olemassa olevat tekniset järjestelmät voivat tukea ratkaisujen toteuttamista mutta projektin tarkoituksena ei ole suunnitella älykotijärjestelmiä vaan tunnistaa ja edistää niiden sosiaalisia tarpeita, käyttötapauksia ja käytettävyyttä erilaisia ihmisiä palvelevalla tavalla. Ryhmän kehittämä ratkaisu on mahdollista toteuttaa käytännössä tulevaisuudessa SmartLab -alustalla.

SmartLabin rakentaminen

Ota yhteyttä

Harri Hahkala.

Teknologiapäällikkö Harri Hahkala
p. 040 082 8636
harri.hahkala [at] metropolia.fi (harri[dot]hahkala[at]metropolia[dot]fi)

Anna-Stina Tähkävuori

Innovaatiojohtaja Anna-Stina Tähkävuori
p. 040 670 8525
anna-stina.tahkavuori [at] metropolia.fi (anna-stina[dot]tahkavuori[at]metropolia[dot]fi)