Putkiasentajasta työnjohtajaksi talotekniikan korkeakouluopinnoilla

31.10.2023 - 11:00

Opiskelija Joakkim Nenonen

Metropoliassa talotekniikkaa opiskeleva Joakkim Nenonen on ollut tekniikasta kiinnostunut jo pitkään. Kahdeksan vuoden työkokemus ja talotekniikan ammattikoulututkinto ovat antaneet riihimäkeläiselle Joakkimille hyvän pohjan AMK-opinnoille. Alun perin ajatus jatkokouluttautumisesta syntyi, kun olkapäät eivät enää kestäneet putkiasentajan työtä. Korkeakouluopinnot ovat kuitenkin temmanneet mukaansa, ja nyt Joakkim suunnittelee jo YAMK-tutkinnon tai diplomi-insinöörin tutkinnon hankkimista tulevaisuudessa.

Työelämään jo ennen valmistumista

Työllistymisnäkymät talotekniikan alalla ovat hyvät nyt ja tulevaisuudessa. Monet opiskelijoista työllistyvät jo opintojensa aikana. Myös Joakkim sai oman alansa töitä Assemblin Oy:stä jo hyvissä ajoin ennen valmistumistaan. Työn ja opiskelun yhdistäminen on Joakkimin mukaan sujunut hyvin, ja hän aikoo tehdä opinnäytetyönsäkin työnantajalleen toimeksiantona.

"Töitä hakiessa minulle tarjottiin paikkaa Assemblinilta, jossa aion jatkaa myös valmistumisen jälkeen. On hienoa, että voin työskennellä samalla alalla kuin ennen korkeakouluopintojakin, mutta työrooli vain on vaihtunut putkiasentajasta työnjohtajaksi", Joakkim iloitsee.

Joakkimin nykyiset työtehtävät keskittyvät enemmän huolto- ja saneerauspuolelle, jossa hän vastaa LVI-urakoinnin projektinhallinnasta ja LVI-laskennasta. Päivät täyttyvät tarjouslaskelmien ja kohdekäyntien tekemisestä sekä projektinvetämisestä ja yleisenä monitoimimiehenä toimimisesta. Pohjoismaissa yli 7 000 osaajaa työllistävä Assemblin on täyden palvelun asennus- ja palvelukumppani.

Joakkim on ottanut myös verkostoista kaiken irti: opiskeluaikoina hän oli innostuneesti mukana tutor-toiminnassa, ja nykyään hän on aktiivinen jäsen Helsingin LVI-liitossa, HeLVI:ssä.

Teoriaa ja konkreettisia työelämäprojekteja

Talotekniikan tutkinnossa Joakkim on ollut erityisen tyytyväinen sen tuomiin monipuolisiin uramahdollisuuksiin sekä koulun hyvään yhteishenkeen ja verkostoitumismahdollisuuksiin. Hän on päässyt opinnoissaan myös tekemään konkreettisia projekteja yhteistyössä työelämän kanssa, esimerkiksi päiväkodille tehty kenttämittausprojekti on jäänyt erityisesti mieleen.

Talotekniikka on yhteisnimitys kiinteistön ja siihen liittyvien tilojen teknisten palveluiden, järjestelmien ja laitteiden kokonaisuudelle. Omissa opinnoissaan Joakkim on keskittynyt LVI-urakoinnin osaamispolkuun. Opintojen aikana erilaiset asetukset ja lainsäädäntö on tulleet tutuksi, sillä niitä tarvitsee paljon työelämässä. Matematiikan ja fysiikan opinnot ovat tuottaneet eniten päänvaivaa, sillä viimeksi Joakkim on istunut koulun penkillä kahdeksan vuotta sitten ennen korkeakoulua. Myös kylmätekniikan opinnot ovat olleet haastavia. Onneksi tukea ja apua on ollut tarjolla, ja opettajat ovat jääneet erityisellä lämmöllä mieleen.

Työkokemus ja ammattikoulututkinto ovat auttaneet opinnoissa paljon, sillä esimerkiksi ensimmäisen työharjoittelun ja joitain kursseja Joakkim on saanut hyväksiluettua. Monilla opiskelukavereilla on samanlainen tausta. Tutkintonsa Joakkim on suorittanut Myllypuron kampuksella, johon on ollut helppo kulkea Riihimäeltä. Hienot uudet tilat ovat ilahduttaneet häntä.

Vastuullisuus heijastuu myös talotekniikan osaamiseen

Vastuullisuuden teemat näkyvät talotekniikan alalla niin opinnoissa kuin työelämässäkin monin tavoin. Opinnoissa Joakkim on päässyt perehtymään erityisesti energiatalouteen ja päästölaskuihin. Työelämässä energiasaneeraukset ja päästöjen vähentäminen ovat jatkuvasti kasvussa. Energiakriisi on yhä lisännyt tarvetta energiatehokkaille talotekniikan ratkaisuille.

Talotekniikan opinnoista valmistunut voi tehdä monenlaisia töitä opintojen sisällöstä ja omasta kokemuksesta riippuen. Joakkim on erikoistunut LVI-urakointipuolelle, jossa opitaan LVI-urakoinnin ja projektinhallinnan perusteita ja saadaan urakointitehtäviin vaadittava pätevyys. Tämän polun käyvät opiskelijat oppivat hallitsemaan LVI-urakoinnin, -huollon ja -ylläpidon käytänteitä ja lainalaisuuksia sekä ymmärtämään rakentamisprosessin kokonaisuutta. Ohjelmasta valmistuneet saavat myös perusvalmiudet suunnittelutehtäviin.

Metropoliassa talotekniikan ammattilaiseksi opiskellaan Myllypuron modernilla hyvinvoinnin rakentajien kampuksella. Voit valita tutkintoosi opintoja oman mielenkiintosi ja tavoitteiden mukaisesti. LVI-urakoinnin lisäksi valittavana on LVI-suunnittelun opintopolku, joka täyttää suunnittelu- ja työnjohtopätevyyksien koulutukselle asetetut vaatimukset..

Lue lisää Metropolian talotekniikan tutkinnosta ja seuraavista hakuajoista