Talotekniikka, insinööri (ylempi AMK)

Perustiedot

Tutkintonimike
Insinööri (ylempi AMK)
Kesto / Ajankohta
2 vuotta
Laajuus
60 opintopistettä
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika: 13. – 27.3.2024
Hinta
Maksuton

Mihin tutkinto antaa valmiudet?

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa valmiudet erityistä asiantuntemusta vaativiin työelämän esimies- ja kehittämistehtäviin. Ylempi AMK -tutkinto rinnastetaan ylempään korkeakoulututkintoon ja se tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Opintojen jälkeen sinulla on kokemusta tutkimus- ja kehityshankkeen läpiviemisestä työelämässä ja tunnistat kestävän kehityksen ja ilmaston muutoksen vaikutukset talotekniikka-alan teknologioiden ja ratkaisujen kehittymiseen. Opintojen jälkeen sinulla on myös valmiudet oman ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen ja talotekniikka alan kehittämiseen.

Talotekniikan ylemmän AMK-tutkinnon syventymisvaihtoehdot ovat

 • LVI-tekniikka
 • Sähköinen talotekniikka

Sisältö

Opinnot koostuvat:

 • yhteisistä opinnoista (15 op)
 • syventävistä opinnoista (10 op)
 • vapaasti valittavista opinnoista (5 op).

Lisäksi opintoihin kuuluu 30 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö, joka tehdään lähtökohtaisesti omalle työnantajalle.

Yhteisten opintojen pääpaino on rakennusten vähähiilisyydessä ja energiatehokkuudessa, elinkaarikustannuksissa ja ympäristövaikutuksissa, uusiutuvan energian tuotannossa ja tuotantotapojen integroinnissa, älykkäiden energiajärjestelmien säädössä ja ohjauksessa sekä tutkimusvalmiuksissa.

Suuntaavista ammattiopinnoista voi valita joko LVI-tekniikan tai sähköisen talotekniikan opintojaksoja. Pääteemat LVI-tekniikassa ovat energian tuotanto, kierrätys ja varastointi lämpöpumpuilla sekä sisäilmaston olosuhteiden ja energian tuotantojärjestelmien toiminnan mallinnus ja simulointi.

Sähköisen talotekniikan keskeisiä aiheita ovat rakennuksen energianhallintajärjestelmän sekä tieto- ja turvallisuusjärjestelmien osaaminen ja integrointi.

Vapaasti valittavat opinnot antavat mahdollisuuden suunnata opintoja oman ura- ja kehityssuunnitelman mukaisesti. Niihin voi sisällyttää opintoja Metropolian omasta tai muiden yliopistojen ja korkeakoulujen YAMK-tasoisten ohjelmien tarjonnasta.

Toteutustapa

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joten opinnot voi suorittaa työn ohessa.

Opinnot sisältävät lähijaksoja, pienryhmätyöskentelyä ja etätehtäviä. Lähijaksot keskittyvät intensiiviviikoille, jolloin lähiopetusta on torstai-iltana, perjantaina ja lauantaina. Lukuvuodessa on 9 - 10 lähiopetusjaksoa. Lähiopetusjaksot järjestetään pääosin Helsingissä, Myllypuron kampuksella.

Opetus on järjestetty siten, että tutkinnon voi suorittaa kahden vuoden aikana.

Täydentävät talotekniikan siltaopinnot rakennusmestari (AMK), LVI-tekniikka -tutkinnon suorittaneille

Ennen opiskelijaksi hyväksymistä rakennusmestari (AMK), LVI-tekniikka -tutkinnolla hakevan on suoritettava 30 opintopisteen laajuiset talotekniikan täydentävät opinnot, jotka sisältävät seuraavat tai muut vastaavan sisältöiset opintojaksot:

 • Talotekniikan matematiikka 1 (TX00FF36), 5 op
 • Lämmönsiirto ja virtaustekniikka (TX00FF35), 5 op
 • LVI-tekniikan mittausprojektit (TX00FF34), 5 op
 • Talotekniikan matematiikka 2 (TX00FF45), 5 op
 • Lämpöpumput ja lämpöpumppulaitokset (TX00FF44), 5 op
 • Ilmastointijärjestelmät (TX00FF53), 5 op

Täydentävät opinnot voi suorittaa rakennusmestari (AMK), LVI-tekniikka -tutkinnon suorittamisen jälkeen avoimen AMK:n opintoina. Opinnot kestävät noin puolitoista vuotta. Täydentävien opintojen kokonaisuus on alkanut kevätlukukaudella 2023. Seuraavan kerran opintokokonaisuus alkaa kevätlukukaudella 2024. Ilmoittaudu talotekniikan siltaopintoihin 6.11.2023 alkaen.

HUOM! Rakennusmestari (AMK), LVI-tekniikka -tutkinto täydennettynä talotekniikan siltaopinnoilla ei anna pätevyyttä koulutusvaatimusten osalta vaativien kohteiden suunnitteluun eikä näin myöskään talotekniikan siltaopintojen jälkeen suoritettu talotekniikan YAMK-tutkinto vaativien tai poikkeuksellisen vaativien kohteiden suunnitteluun. Lopullisen päätöksen tästä tekee rakennusvalvontaviranomainen projektikohtaisesti.