Talotekniikka, insinööri (ylempi AMK)

Tutkintonimike
Insinööri (ylempi AMK)
Laajuus
60 opintopistettä
Kesto
2 vuotta
Opiskelumuoto
Opetuskieli
Suomi
Hinta
Maksuton

Opiskelu

Mihin tutkinto antaa valmiudet?

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa valmiudet erityistä asiantuntemusta vaativiin työelämän esimies- ja kehittämistehtäviin. Ylempi AMK -tutkinto rinnastetaan ylempään korkeakoulututkintoon ja se tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Opintojen jälkeen sinulla on kokemusta tutkimus- ja kehityshankkeen läpiviemisestä työelämässä ja tunnistat kestävän kehityksen ja ilmaston muutoksen vaikutukset talotekniikka-alan teknologioiden ja ratkaisujen kehittymiseen. Opintojen jälkeen sinulla on myös valmiudet oman ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen ja talotekniikka alan kehittämiseen.

Talotekniikan ylemmän AMK-tutkinnon syventymisvaihtoehdot ovat

 • LVI-tekniikka
 • Sähköinen talotekniikka

Talotekniikan YAMK-opintojen sisältö

Opinnot koostuvat:

 • yhteisistä opinnoista (15 op)
 • syventävistä opinnoista (10 op)
 • vapaasti valittavista opinnoista (5 op).

Lisäksi opintoihin kuuluu 30 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö, joka tehdään lähtökohtaisesti omalle työnantajalle.

Yhteisten opintojen pääpaino on rakennusten vähähiilisyydessä ja energiatehokkuudessa, elinkaarikustannuksissa ja ympäristövaikutuksissa, uusiutuvan energian tuotannossa ja tuotantotapojen integroinnissa, älykkäiden energiajärjestelmien säädössä ja ohjauksessa sekä tutkimusvalmiuksissa.

Suuntaavista ammattiopinnoista voi valita joko LVI-tekniikan tai sähköisen talotekniikan opintojaksoja. Pääteemat LVI-tekniikassa ovat energian tuotanto, kierrätys ja varastointi lämpöpumpuilla sekä sisäilmaston olosuhteiden ja energian tuotantojärjestelmien toiminnan mallinnus ja simulointi.

Sähköisen talotekniikan keskeisiä aiheita ovat rakennuksen energianhallintajärjestelmän sekä tieto- ja turvallisuusjärjestelmien osaaminen ja integrointi.

Vapaasti valittavat opinnot antavat mahdollisuuden suunnata opintoja oman ura- ja kehityssuunnitelman mukaisesti. Niihin voi sisällyttää opintoja Metropolian omasta tai muiden yliopistojen ja korkeakoulujen YAMK-tasoisten ohjelmien tarjonnasta.

Tutustu talotekniikan ylemmän AMK-tutkinnon opetussuunnitelmaan Opinto-oppaassa.

Opintojen toteutustapa

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joten opinnot voi suorittaa työn ohessa.

Opinnot sisältävät lähijaksoja, etäopetusta, pienryhmätyöskentelyä ja etätehtäviä. Lähijaksot keskittyvät intensiiviviikoille, jolloin lähiopetusta on torstai-iltana, perjantaina ja lauantaina. Etäopetusta voi olla myös muina arki-iltoina. Lukuvuodessa on 9 - 10 lähiopetusjaksoa. Lähiopetusjaksot järjestetään pääosin Helsingissä, Myllypuron kampuksella.

Opetus on järjestetty siten, että tutkinnon voi suorittaa kahden vuoden aikana.

Täydentävät talotekniikan siltaopinnot rakennusmestari (AMK), LVI-tekniikka -tutkinnon suorittaneille

Ennen opiskelijaksi hyväksymistä rakennusmestari (AMK), LVI-tekniikka -tutkinnolla hakevan on suoritettava 30 opintopisteen laajuiset talotekniikan täydentävät opinnot, jotka sisältävät seuraavat tai muut vastaavan sisältöiset opintojaksot:

 • Talotekniikan matematiikka 1 (TX00FF36), 5 op
 • Lämmönsiirto ja virtaustekniikka (TX00FF35), 5 op
 • LVI-tekniikan mittausprojektit (TX00FF34), 5 op
 • Talotekniikan matematiikka 2 (TX00FF45), 5 op
 • Lämpöpumput ja lämpöpumppulaitokset (TX00FF44), 5 op
 • Ilmastointijärjestelmät (TX00FF53), 5 op

Täydentävät opinnot voi suorittaa rakennusmestari (AMK), LVI-tekniikka -tutkinnon suorittamisen jälkeen avoimen AMK:n opintoina. Opinnot kestävät noin puolitoista vuotta.
Opintokokonaisuus alkaa seuraavan kerran aikaisintaan tammikuussa 2025. Tarkemmasta ilmoittautumisajasta ilmoitetaan tällä sivulla.

HUOM! Rakennusmestari (AMK), LVI-tekniikka -tutkinto täydennettynä talotekniikan siltaopinnoilla ei anna pätevyyttä koulutusvaatimusten osalta vaativien kohteiden suunnitteluun eikä näin myöskään talotekniikan siltaopintojen jälkeen suoritettu talotekniikan YAMK-tutkinto vaativien tai poikkeuksellisen vaativien kohteiden suunnitteluun. Lopullisen päätöksen tästä tekee rakennusvalvontaviranomainen projektikohtaisesti.

Kysyttävää talotekniikan YAMK-opinnoista?

Hakeminen

 • Hakuaika
  13.3.2024 klo 08:00 - 27.3.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  • Tekniikka

  Hakuohjeet ja valintaperusteet

  Korkeakoulujen yhteishaku on kansallinen hakumenettely, jota suomalaiset oppilaitokset käyttävät valitessaan uusia opiskelijoita. Kevään 2024 toisessa yhteishaussa 13.3.2024 klo 8:00 - 27.3.2024 klo 15:00 voi hakea enintään kuuteen (6) suomenkieliseen korkeakoulututkintoon. Nämä kuusi vaihtoehtoa voivat sisältää koulutusohjelmia yhdestä tai useammasta korkeakoulusta.

  Kaikki hakemiseen tarvittavat tiedot ovat valtakunnallisessa Opintopolku.fi -portaalissa. Opintopolku.fi:stä löydät koulutusohjelmien kuvaukset, hakukriteerit, hakuohjeet, hakulomakkeet ja paljon muuta.

 • Hakuaika
  1.5.2024 klo 08:00 - 15.5.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  • Tekniikka

  Siirtohaku on suunnattu kaikille suomalaiseen korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin otetuille opiskelijoille, jotka haluavat:

  • siirtää opiskeluoikeutensa korkeakoulusta toiseen niin, että tutkintonimike pysyy samana tai tutkintonimike vaihtuu
   TAI
  • siirtää opiskeluoikeutensa korkeakoulun sisällä koulutuksesta toiseen siten, että tavoitetutkintoon liitettävä tutkintonimike vaihtuu.

  Hakuohjeet: julkaistu Opintopolussa

  Jos siirto tapahtuu Metropolian sisällä siten, että tutkintonimike säilyy samana, kyse on tutkinto-ohjelman vaihdosta jonka ohjeet löytyvät Metropolian intranetistä (OMA).

 • Hakuaika
  1.5.2024 klo 08:00 - 31.10.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  • Tekniikka

  Haku suomalaisten korkeakouluopintojen perusteella on suunnattu kaikille suomalaisissa korkeakouluissa korkeakouluopintoja suorittaneille. Kaikki suomalaiset korkeakouluopinnot huomioidaan riippumatta siitä onko ne suoritettu avoimen opintoina vai tutkintoon johtavassa koulutuksessa, tai onko opiskeluoikeus voimassa vai päättynyt.

  Hakuaika: 1.5.2024 klo 8:00- 31.10.2024 klo 15:00

  Hakuohjeet: julkaistu Opintopolussa

Kysyttävää hakemisesta?

Ota yhteyttä Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluihin:
p. 040 712 5100, puhelinpalveluaika ma - ke klo 10-12
hakijapalvelut [at] metropolia.fi (hakijapalvelut[at]metropolia[dot]fi)

Aukioloajat ja tarkemmat yhteystiedot

Opintojen aloitus

Opintojen aloitus Metropoliassa

Tervetuloa opiskelemaan tutkintoa Metropoliaan!

Tutkinto-opintojen aloittamisessa on muutamia vaiheita, jotka kannattaa tehdä jo ennen opiskelun alkua. Lue alta kaikki Metropolian tutkinto-opiskelijoita koskevat ohjeet sekä omaa ryhmääsi koskevat ohjeet. Ryhmäkohtaiset ohjeet julkaistaan lähempänä opintojen aloitusta.

Talotekniikan ylemmän AMK-tutkinnon opintojen aloitus

Syksyllä 2024 aloittavan ryhmän aloitusohjeet julkaistaan toukokuussa.