Talotekniikka: LVI-tekniikka ja kiinteistöjohtaminen, insinööri (AMK), monimuoto-opiskelu

Hae nyt!

 • Haku suomalaisten korkeakouluopintojen perusteella (hakuaika 1.5.-31.10.) 01.05.2024 - 31.10.2024
 • Haku Metropolian avoimen AMK:n opintojen perusteella (hakuaika 1.5.-30.5.) 01.05.2024 - 30.05.2024
Hakeminen
Tutkintonimike
Insinööri (AMK)
Laajuus
240 opintopistettä
Kesto
4 vuotta
Opiskelupaikka
Opiskelumuoto
Opetuskieli
Suomi
Hinta
Maksuton

Opiskelu

Koulutuksen tavoitteet

Talotekniikan insinöörin (AMK) koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle alalla tarvittavat monipuoliset valmiudet sekä valmiudet jatkuvaan opiskeluun ja oman ammattialan kehityksen seuraamiseen. Talotekniikan insinööriksi (AMK) valmistuvat ovat valitsemansa opintopolun mukaan joko LVI-suunnitteluun tai kiinteistöjohtamiseen suuntautuneita insinöörejä.

LVI-suunnittelun opintopolusta valmistuva saa maankäyttö- ja rakennuslain 123 § ja asetuksen 48 § koulutuksellisen pätevyyden toimia suunnittelu- ja työnjohtotehtävissä. Koulutuksessa painotetaan talotekniikan LVI- ja sähköjärjestelmien kokonaisuuden hallitsemista.

Kiinteistöjohtamisen opintopolku antaa monipuoliset valmiudet kiinteistöjen johtamistehtäviin, joissa tarvitaan niin teknistä, taloudellista kuin hallinnollistakin osaamista. Vastaat asiakaslähtöisesti niihin haasteisiin, joita Suomen rakennuskannan kokonaisvaltainen käyttö, ylläpito, hallinta ja kehittäminen vaativat.

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Koulutus on suunniteltu ensisijaisesti talotekniikka-alalla tai lähialalla työskentelevien henkilöiden jatkokoulutukseksi, jossa voi täydentää tutkintonsa insinööritutkinnoksi ja ylioppilas- tai ammattioppilaitospohjainen talotekniikka-alalla toimiva henkilö voi suorittaa insinööritutkinnon työn ohessa.

Koulutus sopii myös insinöörille, joka haluaa laajentaa ammattipätevyyttään LVI-tekniikan tai kiinteistöjohtamisen alueelle. Tutkinto-ohjelmasta valmistunut insinööri toimii asiantuntijatehtävissä rakennusalalla, ympäristötekniikassa sekä niiden lähialoilla. Hänellä on myös kansainvälisen toiminnan edellyttämät perusvalmiudet.

Koulutuksen sisältö

Opiskelijalle tarjotaan ammattiopintojen vaatimat valmiudet matemaattisissa ja luonnontieteellisissä asioissa sekä käytännön tietotekniikassa ja viestinnässä. Opiskelijalle syntyy valitsemansa opintopolun mukainen kokonaiskäsitys järjestelmistä ja toimintaympäristöstä.

Talotekniikan insinöörin (AMK) koulutuksessa voit valita opetustarjonnastamme oman mielenkiinnon ja tavoitteiden mukaisesti opintoja tutkintoosi. Ensimmäisen vuoden yhteisten opintojen jälkeen suuntaat LVI-suunnittelun tai kiinteistöjohtamisen opintopolulle, jossa valitset opintoja syventymiskohteesi mukaan.

Opiskelujesi aikana omaksut monipuoliset valmiudet taloteknisten järjestelmien käyttöön, suunnitteluun, kehittämiseen ja rakentamiseen. Kiinteistöjohtamisen opintopolku antaa monipuoliset valmiudet kiinteistöjen johtamistehtäviin kiinteistöjen tekniikan, talouden ja hallinnan näkökulmista.

Tutustu talotekniikan LVI-tekniikan monimuoto-opintojen opetussuunnitelmaan Opinto-oppaassa.

Tutustu talotekniikan kiinteistöjohtamisen monimuoto-opintojen opetussuunnitelmaan Opinto-oppaassa.

Toteutustapa

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joten opinnot voi suorittaa työn ohessa. Lähiopetusta on noin 40 päivänä lukuvuodessa. Lähiopetus järjestetään pääsääntöisesti perjantaisin klo 8 - 20 ja 5-6 lauantaina klo 8 - 17. Osa opinnoista ja tenteistä voidaan toteuttaa myös iltaisin klo 16 - 20. Lisäksi osa opinnoista on saatavissa verkkototeutuksina.

Lähipäivien lisäksi opiskelu sisältää verkko-opintoja, pienryhmätyöskentelyä, projekti- ja harjoitustöitä sekä oppimistehtäviä. Laskennallinen työmäärä on 1600 h lukuvuodessa. Opiskelu edellyttää oman kannettavan tietokoneen käyttöä lähi- ja etäjaksoilla.

Työtehtävät

Valmistuttuasi voit toimia esimerkiksi

 • LVI-suunnittelijana
 • projektinhoitajana
 • valvojana
 • työnjohtajana
 • tarjouslaskijana
 • myynti-insinöörinä
 • huoltopäällikkönä
 • energia-asiantuntijana
 • kiinteistöpäällikkönä
 • toimitilapäällikkönä
 • kohdepäällikkönä (site manager)
 • kiinteistöpalvelupäällikkönä tai
 • teknisenä isännöitsijänä

Kysy tutkintovastaavalta talotekniikan tutkinnoista ja opinnoista

Kysy opinto-ohjaajalta talotekniikan tutkinto-opintoihin hakemisesta ja opiskelusta

Hakeminen

 • Hakuaika
  13.3.2024 klo 08:00 - 27.3.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  • Monimuoto-opiskelu

  Hakuohjeet ja valintaperusteet

  Korkeakoulujen yhteishaku on kansallinen hakumenettely, jota suomalaiset oppilaitokset käyttävät valitessaan uusia opiskelijoita. Kevään 2024 toisessa yhteishaussa 13.3.2024 klo 8:00 - 27.3.2024 klo 15:00 voi hakea enintään kuuteen (6) suomenkieliseen korkeakoulututkintoon. Nämä kuusi vaihtoehtoa voivat sisältää koulutusohjelmia yhdestä tai useammasta korkeakoulusta.

  Kaikki hakemiseen tarvittavat tiedot ovat valtakunnallisessa Opintopolku.fi -portaalissa. Opintopolku.fi:stä löydät koulutusohjelmien kuvaukset, hakukriteerit, hakuohjeet, hakulomakkeet ja paljon muuta.

 • Hakuaika
  1.5.2024 klo 08:00 - 15.5.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  • Monimuoto-opiskelu

  Siirtohaku on suunnattu kaikille suomalaiseen korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin otetuille opiskelijoille, jotka haluavat:

  • siirtää opiskeluoikeutensa korkeakoulusta toiseen niin, että tutkintonimike pysyy samana tai tutkintonimike vaihtuu
   TAI
  • siirtää opiskeluoikeutensa korkeakoulun sisällä koulutuksesta toiseen siten, että tavoitetutkintoon liitettävä tutkintonimike vaihtuu.

  Hakuohjeet: julkaistu Opintopolussa

  Jos siirto tapahtuu Metropolian sisällä siten, että tutkintonimike säilyy samana, kyse on tutkinto-ohjelman vaihdosta jonka ohjeet löytyvät Metropolian intranetistä (OMA).

 • Hakuaika
  1.5.2024 klo 08:00 - 31.10.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  Hae nyt!
  • Monimuoto-opiskelu

  Haku suomalaisten korkeakouluopintojen perusteella on suunnattu kaikille suomalaisissa korkeakouluissa korkeakouluopintoja suorittaneille. Kaikki suomalaiset korkeakouluopinnot huomioidaan riippumatta siitä onko ne suoritettu avoimen opintoina vai tutkintoon johtavassa koulutuksessa, tai onko opiskeluoikeus voimassa vai päättynyt.

  Hakuaika: 1.5.2024 klo 8:00- 31.10.2024 klo 15:00

  Hakuohjeet: julkaistu Opintopolussa

 • Hakuaika
  1.5.2024 klo 08:00 - 30.5.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  syksy 2024
  Hae nyt!
  • Monimuoto-opiskelu

  Haku Metropolian avoimen AMK:n opintojen perusteella on suunnattu Metropolia Ammattikorkeakoulun avoimen AMK:n opintoja suorittaneille (esim. polkuopinnot/väyläopinnot, sekä muut avoimen opinnot). Metropolian opinnoiksi katsotaan kaikki opinnot, jotka kirjataan Metropolian opintorekisteriin ja avoimen opinnoiksi katsotaan kaikki sellaiset opinnot, joita ei ole suoritettu tutkintoon johtavan koulutuksen opiskeluoikeudella.

  Hakuaika: 1.5.2024 klo 8:00- 30.5.2024 klo 15:00

  Hakuohjeet: julkaistu Opintopolussa

Kysyttävää hakemisesta?

Ota yhteyttä Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluihin:
p. 040 712 5100, puhelinpalveluaika ma - ke klo 10-12
hakijapalvelut [at] metropolia.fi (hakijapalvelut[at]metropolia[dot]fi)

Aukioloajat ja tarkemmat yhteystiedot

Opintojen aloitus

Opintojen aloitus Metropoliassa

Tervetuloa opiskelemaan tutkintoa Metropoliaan!

Tutkinto-opintojen aloittamisessa on muutamia vaiheita, jotka kannattaa tehdä jo ennen opiskelun alkua. Lue alta kaikki Metropolian tutkinto-opiskelijoita koskevat ohjeet sekä omaa ryhmääsi koskevat ohjeet. Ryhmäkohtaiset ohjeet julkaistaan lähempänä opintojen aloitusta.

Talotekniikan monimuoto-opintojen aloitus

Tervetuloa aloittamaan Talotekniikan monimuoto-opinnot elokuussa 2024! Olet saanut opiskelupaikan Talotekniikan tutkinto-ohjelmasta. Toivotamme sinulle onnea ja menestystä opinnoissasi!

Talotekniikan monimuoto-opinnot aloittaa syksyllä 2024 kaksi ryhmää: yhteishaun kautta valittu ryhmä ja joustavien ja erillishakujen kautta valittu ryhmä. Valitse alta oma ryhmäsi ja lue sen ohjeet huolellisesti ja toimi ohjeiden mukaan.