Kulttuurituottaja (ylempi AMK): Luovan alan ja osallisuuden johtaminen

Perustiedot

Tutkintonimike
Kulttuurituottaja (ylempi AMK) / Master of Culture and Arts
Kesto / Ajankohta
1,5 vuotta
Laajuus
60 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika: 13. – 27.3.2024
Hinta
Maksuton

Tervetuloa seikkailuun! Haluatko mukaan yli sadan kulttuurituotannon asiantuntijan verkostoon? Koulutuksessa syvennetään johtamisen ja kehittämisen osaamista. Saat paljon uusia kollegoja, aineksia ammatilliselle urallesi sekä oivalluksia ja työkaluja tulevaisuuteen. Käytämme innovatiivisia opetusmenetelmiä ja tilamme ovat aivan uudet. Nähdään pian!

Kulttuuriala tarvitsee tulevaisuuden tekijöitä

Tutkinto tarjoaa kulttuurisektorin tuotannollisissa tehtävissä toimiville mahdollisuuden kehittää ja syventää asiantuntemustaan kulttuurituotannon muuttuvassa toimintaympäristöissä. Tule pohtimaan, kuinka kestävä kehitys, yhteisöllisyyden vahvistamien, uudet teknologiat ja digitalisaatio sekä immersiiviset elämyspalvelut vaikuttavat kulttuurituotannon kenttään. Tutkinnon myötä vahvistuu kykysi ennakoida yhteiskunnallisia ja kansainvälisiä muutoksia sekä suunnitella, ohjata ja johtaa uudistavaa ja tutkimuksellista kehittävää toimintaa.

Koulutuksessa painotetaan luovien prosessien johtamista ja tulevaisuusorientoitunutta uuden kehittämistä. Koulutuksen ytimessä on opiskelijan, ehkä juuri sinun, oman asiantuntijuuden kehittäminen.

Tutustu opetussuunnitelmaan ja tutkinnon rakenteeseen opinto-oppaassa >>

Monimuotokoulutus

Kulttuurisektorin tuotannollisissa asiantuntija- ja johtotehtävissä toimiville suunnattu koulutus järjestetään Helsingissä Arabianrannassa monimuoto-opetuksena. Opetuspäiviä on 2–3 kuukaudessa. Koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä ja sen suoritusaika on 1,5 vuotta.

Opetusmenetelmänä käytetään monimuoto-opetusta, joka koostuu lähi- ja verkko-opetuksesta ja erilaisista tiedonhaku-, analysointi- sekä työelämässä toteutettavista kehittämistehtävistä. Opinnot suoritetaan projektimaisesti kehittämis- ja oppimistehtävinä, jotka kytkeytyvät työelämän kehittämishaasteisiin. Tutkintoon sisältyy laaja kehityksellinen lopputyö, jonka opiskelija tekee valitsemastaan aiheesta, valitsemalleen organisaatiolle tai valitsemassaan toimintaympäristössä.

Ryhmäopetuksen aikataulu (muutokset mahdollisia):

  • Syksy 2023: alkuinfo 21.8. // 11.–13.9. // 9.–11.10. // 13​.–15.11. // 11–13.12.
  • Kevät 2024: 15.–16.1. // 12.–13.2. // 11.–12.3. // 15.–16.4. // 13.–15.5.
  • Syksy 2024: 23.–24.9. // 18.–20.11.

Tutkinto on mahdollista suorittaa myös yhdessä lukuvuodessa. Ryhmäopetuksessa noin puolet kerroista järjestetään etäyhteydellä ja puolet lähiopetuksena.

Kokemuksia kulttuurituotannon YAMK-ohjelmassa opiskelusta

Valmistuneiden opiskelijoiden ajatuksia

Kulttuurituottaja (ylempi AMK) -tutkintoon valmistuneiden opiskelijoiden ajatuksia.

Miksi kannattaa hakea?

Kulttuurituottaja YAMK -ohjelman opiskelijat kertovat miksi hakivat opiskelemaan.

Nooran kokemuksia opinnoista

Kulttuurituottaja (ylempi AMK) -tutkintoon valmistunut Noora kertoo opinnoistaan.