Media ja elokuva, medianomi (AMK), päiväopiskelu

Perustiedot

Tutkintonimike
Medianomi (AMK)
Kesto / Ajankohta
4 vuotta
Laajuus
240 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
13. – 27.3.2024
Hinta
Maksuton

Elokuvan ja television tutkinto uudistuu!

Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma on jatkossa Median ja elokuvan tutkinto-ohjelma. Uudistettu tutkinnon opetussuunnitelma painottaa aiempaa vahvemmin audiovisuaalisen alan monipuolista ammattitaitoa ja muuttuvia työelämän tarpeita. Tutkinnon uusi opetussuunnitelma julkaistaan vuoden 2024 maaliskuussa.

Tutkinnon esittelyvideo

Koulutuksen sisältö

Median ja elokuvan medianomit hallitsevat monipuolisesti media-alan teknistä, sisällöllistä ja tuotannollista ammattitaitoa. Medianomit toimivat laaja-alaisesti media-alan teknisissä, tuotannollisissa ja sisällöllisissä tehtävissä osana työryhmiä ja tuotanto-organisaatioita.

Median ja elokuvan tutkinto-ohjelman opinnoissa on mahdollisuus painottaa kahta eri opintosuuntaa: Tekniikka ja ilmaisu tai Tuotanto ja sisältö. Medianomilla on perusammattitaito audiovisuaalisen alan eri alueilla ja edellytykset kasvaa itsenäiseksi, yhteistyökykyiseksi, tutkivaan työotteeseen sekä vastuulliseen toimintaan kykeneväksi ammattilaiseksi.

Medianomit toimivat innovatiivisesti ja luovasti media-alan nopeasti kehittyvässä ympäristössä ja osaavat kehittää alan toimintaympäristöjä. Tavoitteena on antaa myös alan jatko-opintokelpoisuus ja valmiudet oman ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen erilaisissa työ- ja oppimisympäristöissä.

Opetusmuodot ja opintojen eteneminen

Ensimmäinen vuosi opiskellaan kiinteissä ryhmissä lukujärjestyksen mukaan. Opintoihin sisältyy alan tuotannollisia, teknisiä, sisällön ja kerronnan perusteita, toimintaympäristön tuntemusta ja yleissivistäviä aineita, kuten viestintä- ja ilmaisutaidot, havainnointi- ja analysointitaidot, ryhmätyötaidot, prosessinhallinta sekä ammatillinen kehittyminen. Opetus toteutetaan osin käytännön audiovisuaalisina projekteina. Toisena ja kolmantena vuonna opintojen valinnaisuus lisääntyy. Opiskelija voi syventää osaamistaan joko

 • kuvan, äänen ja niiden jälkituotannon tekniseen ja ilmaisulliseen osaamiseen
 • tuotannon, käsikirjoittamisen ja konseptoinnin osaamiseen

Opetus toteutetaan monialaisissa projekteissa yhteistyössä työelämän kanssa. Neljäntenä vuonna opintoihin kuuluu työharjoittelu ja opinnäytetyö, sekä oman urapolun suunnittelu.

Kontaktiopetus järjestetään ensisijaisesti päivisin. Käytännössä opiskelijan on hyvä varata aikaa myös iltaisin itsenäiseen opiskeluun ja harjoitustöiden suorittamiseen.

Opinnäytetyö

Opintojen loppuvaiheessa opiskelija tekee työelämälähtöisen opinnäytetyön. Opinnäytetyö voidaan toteuttaa toiminnallisena työnä, jolloin yhtenä osana on käytännöllinen projekti, teos tai dokumentaatio. Opinnäytetyö sisältää aina myös kirjallisen tutkielman. Työ voidaan toteuttaa yksilöllisesti tai pienryhmässä.

Opiskele avoimen AMKin kautta

Median ja elokuvan tutkinto tarjoaa avoimessa AMKissa opintoja vuosittain. Tarjonta löytyy Metropolian hakusivulta. Tarjonnan löydät parhaiten valitsemalla Tutkinto-ohjelmasta "Median ja elokuvan tutkinto-ohjelma" SEKÄ "Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma" ja toteutusajaksi "kuluva lukukausi" tai "seuraava lukukausi". Tarjonta seuraavalle kaudelle on nähtävissä viimeistään kesä- ja joulukuussa.

Kaikki tarjolla olevat opintojaksot ovat 5 opintopistettä. Opinnot suoritetaan omassa tahdissa etäopintoina, ellei alla ole toisin mainittu.

Vuoden aikana tarjolla:

 • Opiskelu- ja viestintätaidot
 • Tuotannon perusteet
 • Journalismin ja verkkomedian perusteet
 • Media-alan ruotsi (2 toteutusta, joista toinen etäopinto ja toinen lähiopetus)
 • Media-alan englanti (2 toteutusta, joista toinen etäopinto ja toinen lähiopetus)
 • Median historia (alkaa kesällä, jatkuu syksyyn)
 • Media ja yhteiskunta (alkaa kesällä, jatkuu syksyyn)
 • Kuvan ja äänityön perusteet
 • Tuotannon opinnot
 • Media-alan yrittäjyys

Lue lisää avoimesta AMKsta heidän nettisivuiltansa.

Yhteistyökumppaneitamme

Pond5.Yleisradio YLE.Apollo Music.