Media ja elokuva, medianomi (AMK), päiväopiskelu

Tutkintonimike
Medianomi (AMK)
Laajuus
240 opintopistettä
Kesto
4 vuotta
Opiskelupaikka
Opiskelumuoto
Opetuskieli
Suomi
Hinta
Maksuton

Opiskelu

Elokuvan ja television tutkinto uudistuu!

Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma on jatkossa Median ja elokuvan tutkinto-ohjelma. Uudistettu tutkinnon opetussuunnitelma painottaa aiempaa vahvemmin audiovisuaalisen alan monipuolista ammattitaitoa ja muuttuvia työelämän tarpeita. Tutkinnon uusi opetussuunnitelma julkaistaan vuoden 2024 maaliskuussa.

Millaista on opiskella mediaa ja elokuvaa?

Median ja elokuvan opintojen sisältö

Median ja elokuvan medianomit hallitsevat monipuolisesti media-alan teknistä, sisällöllistä ja tuotannollista ammattitaitoa. Medianomit toimivat laaja-alaisesti media-alan teknisissä, tuotannollisissa ja sisällöllisissä tehtävissä osana työryhmiä ja tuotanto-organisaatioita.

Median ja elokuvan tutkinto-ohjelman opinnoissa on mahdollisuus painottaa kahta eri opintosuuntaa: Tekniikka ja ilmaisu tai Tuotanto ja sisältö.

Medianomilla on perusammattitaito audiovisuaalisen alan eri alueilla ja edellytykset kasvaa itsenäiseksi, yhteistyökykyiseksi, tutkivaan työotteeseen sekä vastuulliseen toimintaan kykeneväksi ammattilaiseksi.

Medianomit toimivat innovatiivisesti ja luovasti media-alan nopeasti kehittyvässä ympäristössä ja osaavat kehittää alan toimintaympäristöjä. Tavoitteena on antaa myös alan jatko-opintokelpoisuus ja valmiudet oman ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen erilaisissa työ- ja oppimisympäristöissä.

Tutustu elokuvan ja television opetussuunnitelmaan Opinto-oppaassa.

(Median ja elokuvan uusi opetussuunnitelma julkaistaan maaliskuussa 2024.)

Opetusmuodot ja opintojen eteneminen

Ensimmäinen vuosi opiskellaan kiinteissä ryhmissä lukujärjestyksen mukaan.

Opintoihin sisältyy alan tuotannollisia, teknisiä, sisällön ja kerronnan perusteita, toimintaympäristön tuntemusta ja yleissivistäviä aineita, kuten viestintä- ja ilmaisutaidot, havainnointi- ja analysointitaidot, ryhmätyötaidot, prosessinhallinta sekä ammatillinen kehittyminen.

Opetus toteutetaan osin käytännön audiovisuaalisina projekteina. Toisena ja kolmantena vuonna opintojen valinnaisuus lisääntyy. Opiskelija voi syventää osaamistaan joko

 • tekniikkaan ja ilmaisuun (kuvan, äänen ja niiden jälkituotannon tekniseen ja ilmaisulliseen osaamiseen)
 • tuotantoon ja sisältöön (tuotannon, käsikirjoittamisen ja konseptoinnin osaamiseen)

Opetus toteutetaan monialaisissa projekteissa yhteistyössä työelämän kanssa. Neljäntenä vuonna opintoihin kuuluu työharjoittelu ja opinnäytetyö, sekä oman urapolun suunnittelu.

Kontaktiopetus järjestetään ensisijaisesti päivisin. Käytännössä opiskelijan on hyvä varata aikaa myös iltaisin itsenäiseen opiskeluun ja harjoitustöiden suorittamiseen.

Opinnäytetyö

Opintojen loppuvaiheessa opiskelija tekee työelämälähtöisen opinnäytetyön. Opinnäytetyö voidaan toteuttaa toiminnallisena työnä, jolloin yhtenä osana on käytännöllinen projekti, teos tai dokumentaatio. Opinnäytetyö sisältää aina myös kirjallisen tutkielman. Työ voidaan toteuttaa yksilöllisesti tai pienryhmässä.

Opiskele mediaa ja elokuvaa Avoimessa AMK:ssa

Median ja elokuvan tutkinto tarjoaa Avoimessa AMK:ssa opintoja vuosittain. Tarjonta löytyy Avoimen AMK:n ilmoittautumisjärjestelmästä. Tarjonnan löydät parhaiten valitsemalla Tutkinto-ohjelmasta "Median ja elokuvan tutkinto-ohjelma" SEKÄ "Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma" ja toteutusajaksi "kuluva lukukausi" tai "seuraava lukukausi". Tarjonta seuraavalle kaudelle on nähtävissä viimeistään kesä- ja joulukuussa.

Kaikki tarjolla olevat opintojaksot ovat 5 opintopistettä. Opinnot suoritetaan omassa tahdissa etäopintoina, ellei alla ole toisin mainittu.

Vuoden aikana tarjolla:

 • Opiskelu- ja viestintätaidot
 • Tuotannon perusteet
 • Journalismin ja verkkomedian perusteet
 • Media-alan ruotsi (2 toteutusta, joista toinen etäopinto ja toinen lähiopetus)
 • Media-alan englanti (2 toteutusta, joista toinen etäopinto ja toinen lähiopetus)
 • Median historia (alkaa kesällä, jatkuu syksyyn)
 • Media ja yhteiskunta (alkaa kesällä, jatkuu syksyyn)
 • Kuvan ja äänityön perusteet
 • Tuotannon opinnot
 • Media-alan yrittäjyys

Lue lisää Avoimesta AMK:sta.

Kysyttävää median ja elokuvan opinnoista?

Yhteistyökumppaneitamme

Hakeminen

 • Hakuaika
  13.3.2024 klo 08:00 - 27.3.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  • Päiväopiskelu

  Hakuohjeet ja valintaperusteet

  Korkeakoulujen yhteishaku on kansallinen hakumenettely, jota suomalaiset oppilaitokset käyttävät valitessaan uusia opiskelijoita. Kevään 2024 toisessa yhteishaussa 13.3.2024 klo 8:00 - 27.3.2024 klo 15:00 voi hakea enintään kuuteen (6) suomenkieliseen korkeakoulututkintoon. Nämä kuusi vaihtoehtoa voivat sisältää koulutusohjelmia yhdestä tai useammasta korkeakoulusta.

  Kaikki hakemiseen tarvittavat tiedot ovat valtakunnallisessa Opintopolku.fi -portaalissa. Opintopolku.fi:stä löydät koulutusohjelmien kuvaukset, hakukriteerit, hakuohjeet, hakulomakkeet ja paljon muuta.

Kysyttävää hakemisesta?

Ota yhteyttä Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluihin:
p. 040 712 5100, puhelinpalveluaika ma - ke klo 10-12
hakijapalvelut [at] metropolia.fi (hakijapalvelut[at]metropolia[dot]fi)

Aukioloajat ja tarkemmat yhteystiedot

Opintojen aloitus

Opintojen aloitus Metropoliassa

Tervetuloa opiskelemaan tutkintoa Metropoliaan!

Tutkinto-opintojen aloittamisessa on muutamia vaiheita, jotka kannattaa tehdä jo ennen opiskelun alkua. Lue alta kaikki Metropolian tutkinto-opiskelijoita koskevat ohjeet sekä omaa ryhmääsi koskevat ohjeet. Ryhmäkohtaiset ohjeet julkaistaan lähempänä opintojen aloitusta.

Median ja elokuvan opintojen aloitus

Syksyllä 2024 aloittavan ryhmän aloitusohjeet julkaistaan toukokuussa.