Media ja elokuva, medianomi (AMK), monimuoto-opiskelu

Perustiedot

Tutkintonimike
Medianomi (AMK)
Kesto / Ajankohta
4 vuotta
Laajuus
240 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
Joustava haku
Aloituspaikat
5
Hinta
Maksuton

Elokuvan ja television tutkinto uudistuu!

Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma on jatkossa Median ja elokuvan tutkinto-ohjelma. Uudistettu tutkinnon opetussuunnitelma painottaa aiempaa vahvemmin audiovisuaalisen alan monipuolista ammattitaitoa ja muuttuvia työelämän tarpeita. Tutkinnon uusi opetussuunnitelma julkaistaan vuoden 2024 maaliskuussa.

Koulutuksen tavoitteet

Median ja elokuvan medianomin AMK-tutkintoon johtavan monimuoto-opiskelun tavoite on vahvistaa opiskelijan osaamista ja asiantuntijuutta. Tavoitteena on myös antaa opiskelijalle uusia valmiuksia osaamisensa soveltamiseen sekä itsensä ja alansa jatkuvaan kehittämiseen.

Monimuoto-opiskelu on ensisijaisesti tarkoitettu soveltuvaa tutkintoa vailla oleville alan toimijoille: esimiehille, kouluttajille, asiantuntijoille, ammattilaisille ja osaajille. Hakijalla on pitkäaikaista työkokemusta alalta. Hänellä on myös paljon työkokemuksella, opiskelulla tai muulla tavalla hankittua AHOT-hyväksiluettavaa.

Opiskelu monimuotototeutuksessa

Opintojen alussa opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS). Tutkintoon voidaan AHOT-hyväksilukea ja liittää aiemmin hankittua osaamista

Opinnot toteutetaan lähi-, etä-, työpaja- tai projektiopintoina. Etänä suoritettavia jaksoja, kuten verkkokursseja, pyritään tarjoamaan mahdollisimman paljon.

Lähiopetusjaksot toteutetaan ainoastaan päivisin, yhdessä päivälinjan opetuksen kanssa. Opiskelija osallistuu lähiopetukseen henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa mukaan.

Opiskelija saa henkilökohtaista tutorointia koko opintojensa ajan. Ryhmätutorointeja tarjotaan vapaasti valittavina opintoina myös opintojen ajan.

Sisältö

Opetuksen toteutuksessa sovelletaan median ja elokuvan opetussuunnitelmaa. Opinnoissa voi painottaa kahta eri opintosuuntaa: Tekniikka ja ilmaisu tai Tuotanto ja sisältö. Tutkinto rakentuu perusopinnoista, ammatillisista opinnoista, syventävistä ammatillisista opinnoista sekä vapaasti valittavista opinnoista.

Opintojen loppuvaiheessa opiskelija tekee työelämälähtöisen opinnäytetyön. Opinnäytetyö voidaan toteuttaa toiminnallisena työnä, jolloin yhtenä osana on käytännöllinen projekti, teos tai dokumentaatio. Opinnäytetyö sisältää aina myös kirjallisen tutkielman. Työ voidaan toteuttaa yksilöllisesti tai pienryhmässä.

Työkenttä

Monimuoto-opintoina suoritettu medianomi AMK -tutkinto vahvistaa sähköisen median sisällöntuotannon ammattilaisuutta elokuvassa, televisiossa, radiossa, mobiili- ja verkkojulkaisuissa sekä muissa jakelukanavissa.

Tutkinto syventää valmiuksia ja hallintaa toimitustyössä ja ohjelmatuotannon työprosessissa. Se vahvistaa osaamista sähköisen median kerronnan muodoissa sekä eri ohjelmatyyppien suunnittelussa ja toteuttamisessa. Lisäksi se vahvistaa osaamista journalistisissa ja ohjelmatuotannollisissa tehtävissä elokuvassa, televisiossa, radiossa, verkossa ja mobiilissa.

Opiskele avoimen AMKin kautta

Media ja elokuvan tutkinto tarjoaa avoimessa AMKissa opintoja vuosittain. Tarjonta löytyy Avoimen AMK:n ilmoittautumisjärjestelmästä. Tarjonnan löydät parhaiten valitsemalla Tutkinto-ohjelmasta "Median ja elokuvan tutkinto-ohjelma" SEKÄ "Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma" ja toteutusajaksi "kuluva lukukausi" tai "seuraava lukukausi". Tarjonta on nähtävissä viimeistään kesä- ja joulukuussa.

Kaikki tarjolla olevat opintojaksot ovat 5 opintopistettä. Opinnot suoritetaan joko omassa tahdissa etäopintoina tai lähiopetuksena.

Lue lisää avoimesta AMKsta.

Elokuvan ja television showreel