Media ja elokuva, medianomi (AMK), monimuoto-opiskelu

Tutkintonimike
Medianomi (AMK)
Laajuus
240 opintopistettä
Kesto
4 vuotta
Opiskelupaikka
Opiskelumuoto
Opetuskieli
Suomi
Hinta
Maksuton

Opiskelu

Monimuotototeutus ei ole mukana kevään 2024 yhteishaussa.

Elokuvan ja television tutkinto uudistuu!

Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma on jatkossa Median ja elokuvan tutkinto-ohjelma. Uudistettu tutkinnon opetussuunnitelma painottaa aiempaa vahvemmin audiovisuaalisen alan monipuolista ammattitaitoa ja muuttuvia työelämän tarpeita.

Koulutuksen tavoitteet

Median ja elokuvan medianomin AMK-tutkintoon johtavan monimuoto-opiskelun tavoite on vahvistaa opiskelijan osaamista ja asiantuntijuutta. Tavoitteena on myös antaa opiskelijalle uusia valmiuksia osaamisensa soveltamiseen sekä itsensä ja alansa jatkuvaan kehittämiseen.

Monimuoto-opiskelu on ensisijaisesti tarkoitettu soveltuvaa tutkintoa vailla oleville alan toimijoille: esimiehille, kouluttajille, asiantuntijoille, ammattilaisille ja osaajille. Hakijalla on pitkäaikaista työkokemusta alalta. Hänellä on myös paljon työkokemuksella, opiskelulla tai muulla tavalla hankittua AHOT-hyväksiluettavaa.

Opiskelu monimuotototeutuksessa

Opintojen alussa opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS). Tutkintoon voidaan AHOT-hyväksilukea ja liittää aiemmin hankittua osaamista.

Opinnot toteutetaan lähi-, etä-, työpaja- tai projektiopintoina. Etänä suoritettavia jaksoja, kuten verkkokursseja, pyritään tarjoamaan mahdollisimman paljon.

Lähiopetusjaksot toteutetaan ainoastaan päivisin, yhdessä päivälinjan opetuksen kanssa. Opiskelija osallistuu lähiopetukseen henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa mukaan.

Opiskelija saa henkilökohtaista tutorointia koko opintojensa ajan. Ryhmätutorointeja tarjotaan vapaasti valittavina opintoina myös opintojen ajan.

Median ja elokuvan opintojen sisältö

Opetuksen toteutuksessa sovelletaan median ja elokuvan opetussuunnitelmaa. Opinnoissa voi painottaa kahta eri opintosuuntaa: Tekniikka ja ilmaisu tai Tuotanto ja sisältö. Tutkinto rakentuu perusopinnoista, ammatillisista opinnoista, syventävistä ammatillisista opinnoista sekä vapaasti valittavista opinnoista.

Opintojen loppuvaiheessa opiskelija tekee työelämälähtöisen opinnäytetyön. Opinnäytetyö voidaan toteuttaa toiminnallisena työnä, jolloin yhtenä osana on käytännöllinen projekti, teos tai dokumentaatio. Opinnäytetyö sisältää aina myös kirjallisen tutkielman. Työ voidaan toteuttaa yksilöllisesti tai pienryhmässä.

Tutustu median ja elokuvan uuteen opetussuunnitelmaan Opinto-oppaassa.

Työkenttä

Monimuoto-opintoina suoritettu medianomi AMK -tutkinto vahvistaa sähköisen median sisällöntuotannon ammattilaisuutta elokuvassa, televisiossa, radiossa, mobiili- ja verkkojulkaisuissa sekä muissa jakelukanavissa.

Tutkinto syventää valmiuksia ja hallintaa toimitustyössä ja ohjelmatuotannon työprosessissa. Se vahvistaa osaamista sähköisen median kerronnan muodoissa sekä eri ohjelmatyyppien suunnittelussa ja toteuttamisessa. Lisäksi se vahvistaa osaamista journalistisissa ja ohjelmatuotannollisissa tehtävissä elokuvassa, televisiossa, radiossa, verkossa ja mobiilissa.

Opiskele mediaa ja elokuvaa Avoimessa AMK:ssa

Median ja elokuvan tutkinto tarjoaa Avoimessa AMK:ssa opintoja vuosittain. Tarjonta löytyy Avoimen AMK:n ilmoittautumisjärjestelmästä. Tarjonnan löydät parhaiten valitsemalla tutkinto-ohjelmasta "Median ja elokuvan tutkinto-ohjelma" ja/tai "Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma" ja toteutusajaksi "kuluva lukukausi" tai "seuraava lukukausi". Tarjonta on nähtävissä viimeistään kesä- ja joulukuussa seuraavalle kaudelle.

Kaikki tarjolla olevat opintojaksot ovat 5 opintopistettä. Opinnot suoritetaan joko omassa tahdissa etäopintoina tai lähiopetuksena.

Lue lisää avoimesta AMKsta.

Kysyttävää median ja elokuvan monimuoto-opinnoista?

Hakeminen

 • Hakuaika
  1.5.2024 klo 08:00 - 15.5.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  syksy 2024
  • Monimuoto-opiskelu

  Haku suomalaisten korkeakouluopintojen perusteella on suunnattu kaikille suomalaisissa korkeakouluissa korkeakouluopintoja suorittaneille. Kaikki suomalaiset korkeakouluopinnot huomioidaan riippumatta siitä onko ne suoritettu avoimen opintoina vai tutkintoon johtavassa koulutuksessa, tai onko opiskeluoikeus voimassa vai päättynyt.

  Hakuaika: 1.5.2024 klo 8:00- 15.5.2024 klo 15:00

  Hakuohjeet: julkaistu Opintopolussa

Kysyttävää hakemisesta?

Ota yhteyttä Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluihin:
p. 040 712 5100, puhelinpalveluaika ma - ke klo 10-12
hakijapalvelut [at] metropolia.fi (hakijapalvelut[at]metropolia[dot]fi)

Aukioloajat ja tarkemmat yhteystiedot

Opintojen aloitus

Opintojen aloitus Metropoliassa

Tervetuloa opiskelemaan tutkintoa Metropoliaan!

Tutkinto-opintojen aloittamisessa on muutamia vaiheita, jotka kannattaa tehdä jo ennen opiskelun alkua. Lue alta kaikki Metropolian tutkinto-opiskelijoita koskevat ohjeet sekä omaa ryhmääsi koskevat ohjeet. Ryhmäkohtaiset ohjeet julkaistaan lähempänä opintojen aloitusta.

Opintojen aloitus median ja elokuvan monimuoto-opinnoissa

Ohjeet julkaistaan seuraavan ryhmän aloittaessa.