Tero Taxell: "Elokuvan ja TV:n korkeakoulututkinto tarjosi laaja-alaisen näkemyksen media-alan kentälle"

24.5.2023 - 14:30

Kasvokuva Tero Taxellista.Tero Taxell valmistui vuonna 2016 Elokuvan & TV:n koulutusohjelman monimuotototeutuksesta radion suuntautumisvaihtoehdosta. Taustalla Terolla oli lukio-, sekä media-assistenttiopinnot silloisesta Outokummun oppimiskeskuksesta. Tero kertoo pitäneensä aina media-alasta.

”Media-taide ja luovat jutut olivat kiinnostaneet niin kauan kuin muistan. Päätin lähteä opiskelemaan alaa, vaikka se ei siihen aikaan ollut niin suosittua kuin nykyään.”

Valmistuttuaan Outokummusta Tero sai marraskuussa 2001 töitä silloiselta SBS Finlandilta, Radio Iskelmän Kotkan toimituksesta.

“Katselin keltaisilta sivuilta radioalan työpaikkoja ja Iskelmä osui silmiini. Asuin lähellä toimitusta ja marssin sisään ja kerroin, että voisin tulla tänne töihin ja siellä olikin sitten virka aukeamassa, kun heidän äänituottajansa halusi keskittyä enemmän radioiden lähetystekniikkaan. Oma rohkeus ja aktiivisuus työnhaussa kannatti”, Tero muistelee.

Työn ohella Terolle oli kuitenkin jäänyt kytemään ajatus jatkokouluttautumisesta. Hän kertoo miettineensä muun muassa teatterikorkeakoulun äänisuunnitteluopintoja, mutta nämä ovet eivät avautuneet. Mainosäänityön lisäksi myös toimituksellinen työ alkoi kiinnostaa ja Tero päätti pyrkiä Metropoliaan Elokuvan ja TV:n monimuoto-opintoihin ja sillä tärppäsi!

”Aloitin opinnot sitten Metropoliassa vuonna 2009. Ajattelin, että minusta tulisi toimittaja tai jopa dokumentaristi.”, hän muistelee pohtineensa opintojen alkuvaiheessa.

Tero ei kuitenkaan päätynyt lähtemään toiselle uralle, vaan jatkoi äänityön parissa.

”Tein opinnot täysin työn ohessa ja olenkin nyt jo 20 vuotta periaatteessa ollut saman työnantajan palveluksessa. Ei kai se olisi ollut rikos vaihtaa muuallekin, mutta hyvä näinkin”, hän naurahtaa.

Joustavat monimuoto-opinnot antoivat joustoa opintojen ja työelämän palapeliin

Elokuvan ja TV:n korkeakouluopinnot Metropolian monimuotototeutuksessa mahdollistivat hyvin joustavasti toisella paikkakunnalla asumisen, sillä lähiopetusjaksoja oli tuohon aikaan suhteellisen vähän.

”Antaisin kuitenkin nykyisille hakijoille vinkin, että läsnäoloa vaativat jaksot kannattaa suorittaa, sillä tilat ovat upeat ja lähiopiskelussa myös verkostoituu paremmin”, Tero vinkkaa.

Hän myös lämpimästi kannustaa osallistumaan mahdollisimman monelle kurssille, koska asioiden kertaaminenkaan ei tee pahaa. Tiettyjä opintojaksoja voi kuitenkin hyväksi lukea aiemmalla osaamisella. Tero pitää tärkeänä, että ”istuttavista” opintojaksoista ei kannata kerryttää sumaa, joka sitten voi aiheuttaa kiirettä ja stressiä lähellä suunniteltua valmistumista. Erityisen kiinnostavana ja mielekkäänä Tero sanoo pitäneensä pitkän linjan dokumentaristi Jouko Aaltosen vetämää dokumenttielokuvakurssia. Opintojaksolla pääsi mm. kuvaamaan, editoimaan ja haastattelemaan ihmisiä käytännössä. Toisen ääripään mieltä avartavina kursseina Tero mainitsee myös taidehistorian ja kirjallisen ilmaisun opintojaksot.

”Koen, että teoriaa ja käytännön tekemistä oli sopivassa suhteessa. Yhteishenki ja tekemisen meininki olivat käsinkosketeltavasti läsnä, kun monet olivat jo muutenkin media-alan ihmisiä”, Tero muistelee.

Jatkokoulutusmahdollisuudet äänityöskentelyn parissa kiinnostavat

Tero kertoo tutkinnon hyödyttäneen häntä urallaan sillä tavoin, että se kasvatti hänen itsetuntoaan ja ammattiylpeyttään virallisen ammattikorkeakoulututkinnon myötä. Tutkinto myös tarjosi aiempaa laaja-alaisemman näkemyksen media-alan kentälle. Tutkinto toisaalta myös ruokki kiinnostusta teknologiaa ja jatkuvasti kehittyvää media-alaa kohtaan. Erityisesti äänityöskentely ja sen tuomat mahdollisuudet mietityttävät Teroa.

”Olen edelleen innostunut oppimaan lisää ja jatkokouluttautuminen ei ole poissuljettua. Olen kiinnostunut mm äänisuunnittelusta, ääni-installaatioista ja monikanavaisen äänen laajemmasta opiskelusta. Koen, että nyt on ihmiskunnan paras aika itseilmaisulle, kun teknologia kehittyy niin nopeasti. On alustoja, johon laittaa omia hengentuotteita ja kaikilla on siihen liki yhtäläinen mahdollisuus, kun jo pelkällä läppärillä pääsee nykyisin pitkälle.”.

Tärkeänä asiana Tero nostaa myös tutkinnon edustajilta saadun avun.

”Silloinen tutoropettajani Riku Reiman ansaitsee hatun noston siitä, että hän sai minut suoriutumaan kursseista. Sain konkreettista ohjausta, mitä kannattaa valita ja missä järjestyksessä, jotta hommat tulee hoidetuiksi. Hänen tuellaan valmistuttuani pidänkin arvokkaana sitä, että tutkinnossa huolehditaan ja autetaan opiskelijoita jaksamaan. Toinen kiitos menee silloiselle lehtorillemme Teija Voudinmäelle", sanoo Tero kiitollisena.

Tutkinnon tuomasta osaamisesta tukea yrityksen uuden yksikön perustamiseen

Kun Tero valmistui Metropoliasta, hän pyysi työnantajaltaan mahdollisuutta saada siirtoa Helsingin toimipisteeseen.

”Täällä Kaapelitehtaalla oli ennen korona-aikaa niin sanotusti täyttä, mutta sitten täällä tehtiin mittavat remontit, jossa uusittiin mm. äänituotantostudiot. Tässä vaiheessa minulta kysyttiin, voitko tehdä samaa työtä osittain etänä Helsingissä ja suostuin oitis”, hän kertoo nykyisestä tilanteestaan.

Tero on ollut perustamassa Äänitakomo-nimistä osaamisyksikköä Bauer Medialla, jossa hän nykyisin työskentelee äänituottajana. Äänitakomo tuottaa mm. äänimainoksia ja äänilogoja yrityksille.

Osuva korkeakoulututkinto teknologiasta ja media-alasta kiinnostuneille

Tero suosittelee alaa ihmiselle, joka on kiinnostunut teknologiasta ja media-alasta ja haluaa ajantasaisen tietotaidon, joka vastaa työelämän tarpeisiin. Ala mahdollistaa hyvin monenlaisen suuntautumisen mm. journalistin työstä teknisempään osaamiseen, kuten videoeditointiin ja äänityöhön. Ala sopii myös hyvin käytännön tekemisestä kiinnostuneille, koska opiskelu on hyvin projektimuotoista.

Lue lisää:

Elokuvan ja television ammattikorkeakoulututkinto antaa perusammattitaidon elokuvan, television, radion ja verkkomedian sisällöntuotannon ja teknisen toteuttamisen eri alueilla. Tutkinnosta valmistuneet voivat työskennellä alan tuotantoyhtiöissä, mediataloissa joko julkisella tai yksityisellä sektorilla, tai itsenäisenä ammatinharjoittajana.

Elokuvan ja television tutkintoon opiskellaan Metropolian Arabian kulttuurikampuksella.

Lue lisää elokuvan ja television monimuoto-opinnoista

Lue lisää Äänitakomosta