Konservaattori (ylempi AMK)

Perustiedot

Tutkintonimike
Konservaattori (ylempi AMK)
Kesto / Ajankohta
1,5 vuotta
Laajuus
60 opintopistettä
Opetuspaikka
Hinta
Maksuton

Konservoinnin ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tutkintonimike on konservaattori (ylempi amk), englanniksi Master of Culture and Art. 60 opintopisteen laajuinen tutkinto on suunniteltu suoritettavaksi puolessatoista vuodessa työn ohessa.

Koulutus järjestetään monimuoto-opetuksena. Koulutukseen sisältyy pakollisia, syventäviä ja vapaasti valittavia opintoja sekä opinnäytetyö.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tavoitteena on kehittää työelämän edellyttämiä tietoja asianomaiselta alalta sekä syventää ja laajentaa tarvittavia teoreettisia tietoja alan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä toimimista varten. Tutustu konservoinnin ylemmän AMK-tutkinnon opetussuunnitelmaan Opinto-oppaassa.

Opiskelijalle muodostuu syvällinen kuva alasta, sen asemasta työelämässä ja alan yhteiskunnallisesta merkityksestä sekä valmius alan tutkimustiedon ja ammattikäytännön kehityksen seuraamiseen ja erittelyyn. Opiskelijaa valmennetaan elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan oman ammattitaidon kehittämiseen mm. työelämässä vaadittavaan hyvään viestintä- ja kielitaitoon.

Ylempi amk-tutkinto tuottaa saman yleisen kelpoisuuden julkiseen virkaan tai tehtävään kuin yliopistossa suoritettava ylempi korkeakoulututkinto.

Katso tarkemmat tiedot valintaperusteista Opintopolusta.