Konservaattori (ylempi AMK)

Tutkintonimike
Konservaattori (ylempi AMK)
Laajuus
60 opintopistettä
Kesto
1 vuosi
Opiskelupaikka
Opiskelumuoto
Opetuskieli
Suomi
Hinta
Maksuton

Opiskelu

Konservoinnin ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tutkintonimike on konservaattori (ylempi amk), englanniksi Master of Culture and Art.

Koulutuksen sisältö

Koulutukseen sisältyy pakollisia, syventäviä ja vapaasti valittavia opintoja sekä opinnäytetyö.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tavoitteena on kehittää työelämän edellyttämiä tietoja asianomaiselta alalta sekä syventää ja laajentaa tarvittavia teoreettisia tietoja alan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä toimimista varten.

Opiskelijalle muodostuu syvällinen kuva alasta, sen asemasta työelämässä ja alan yhteiskunnallisesta merkityksestä sekä valmius alan tutkimustiedon ja ammattikäytännön kehityksen seuraamiseen ja erittelyyn. Opiskelijaa valmennetaan elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan oman ammattitaidon kehittämiseen mm. työelämässä vaadittavaan hyvään viestintä- ja kielitaitoon.

Tutustu konservoinnin ylemmän AMK-tutkinnon opetussuunnitelmaan Opinto-oppaassa.

Koulutuksen toteutustapa

60 opintopisteen laajuinen tutkinto on suunniteltu suoritettavaksi vuodessa työn ohessa. Koulutus järjestetään monimuoto-opetuksena.

Pätevyys

Ylempi amk-tutkinto tuottaa saman yleisen kelpoisuuden julkiseen virkaan tai tehtävään kuin yliopistossa suoritettava ylempi korkeakoulututkinto.

Kysyttävää konservoinnin ylemmästä AMK-tutkinnosta?

Opintojen aloitus

Opintojen aloitus Metropoliassa

Tervetuloa opiskelemaan tutkintoa Metropoliaan!

Tutkinto-opintojen aloittamisessa on muutamia vaiheita, jotka kannattaa tehdä jo ennen opiskelun alkua. Lue alta kaikki Metropolian tutkinto-opiskelijoita koskevat ohjeet sekä omaa ryhmääsi koskevat ohjeet. Ryhmäkohtaiset ohjeet julkaistaan lähempänä opintojen aloitusta.

Konservoinnin YAMK-opintojen aloittaminen

Ohjeet julkaistaan seuraavan ryhmän aloittaessa.