Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyö Metropoliassa

Metropolia Ammattikorkeakoulu sitoutuu kaikessa toiminnassaan edistämään monimuotoisuutta, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä ehkäisemään syrjintää.

Moninainen ja yhdenvertainen Metropolia

Metropolian yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyöllä on pitkät perinteet - ensimmäinen tasa-arvosuunnitelma on julkaistu v. 2009 ja yhdenvertaisuusohjelma v. 2010. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo toteutuvat ja elävät arjen valinnoissa ja teoissa, ja niiden toteutuminen on paitsi kaikkien yksiköidemme myös jokaisen metropolialaisen vastuulla.

Perustuu arvoihin ja strategisiin tavoitteisiin

Metropolian yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyö perustuvat Metropolian yhteisiin arvoihin ja strategisiin tavoitteisiin.

Metropolian arvoperusta:

 • kestävää tulevaisuutta vastuullisesti
 • Ratkaisukeskeisesti
 • Uudistuvalla osaamisella
 • Inhimillisellä otteella

Lue lisää arvoperustasta

Strateginen tahtotilamme on olla osaamisen rohkea uudistaja ja kestävän tulevaisuuden rakentaja. Haluamme vaikuttaa yhteiskunnan kehittymiseen jatkuvan oppimisen ja innovaatioiden kautta. Uudistetun arvoperustan mukaisesti pyrimme avaamaan kaikille mahdollisuuksia monimuotoisessa Metropoliassa.

Onnistumisemme perusta ovat ihmiset ja kulttuuri. Panostamme moninaisuutta arvostavaan ja dialogiseen toimintakulttuuriin. Kannustamme ketterään oppimiseen, luovuuteen ja rohkeisiin kokeiluihin. Toimimme ihmislähtöisesti niin opiskelijoiden, asiakkaidemme kuin toistemme suuntaan.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus käytännössä

 • Tasa-arvoisessa ja yhdenvertaisessa ja Metropolia Ammattikorkeakoulussa
 • kaikkia hakijoita kohdellaan tasavertaisesti sekä työntekijöitä rekrytoitaessa että opiskeluvalinnoissa
 • opetustilanteissa kaikille opiskelijoille tarjotaan yhdenvertaiset mahdollisuudet opiskeluun
 • opetusta, opiskelua ja ohjausta kehitetään siten, että yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat läpinäkyviä periaatteita kaikessa oppimis- ja ohjaustoiminnassa
 • opiskelijoiden opintosuoritusten arviointi perustuu ennalta julkaistuihin, selkeästi määriteltyihin oppimistavoitteisiin ja arviointikriteereihin
 • viestintä on avointa ja kaikille saavutettavaa
 • kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua toiminnan kehittämiseen ja suunnitteluun
 • kaikilla ammattikorkeakoulun henkilöstöön kuuluvilla on samanlaiset oikeudet ja velvoitteet sekä yhtäläiset mahdollisuudet kehittää itseään ja edetä urallaan
 • palkkausjärjestelmää kehitetään tukemaan yhdenvertaista ja oikeudenmukaista palkitsemista

Metropoliaa velvoittavat tasa-arvo- sekä yhdenvertaisuuslait. Sitoudumme edistämään moninaisuutta, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa korkeakouluyhteisössämme. Metropolian tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma koskee kaikkia Metropoliassa opiskelevia ja työskenteleviä henkilöitä.

Metropolian toimintamalli epäasiallisen käytöksen ja häirinnän käsittelyyn tukee lisäksi yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumista tarjoamalla käytännön toimintaohjeita tilanteisiin, joissa esiintyy yhdenvertaisuuden tai tasa-arvon näkökulmasta ei-toivottua käyttäytymistä. Metropolian eettiset toimintaperiaatteet taas antaa mallia, mitä vastuullinen toiminta tarkoittaa käytännössä.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2023 - 2024 (theseus.fi)

Lisätietoja

Asiantuntija Jenni Ylkänen
jenni.ylkanen [at] metropolia.fi (jenni[dot]ylkanen[at]metropolia[dot]fi)