Metropolian arvoperusta

Metropolian toiminta perustuu strategiaan ja yhdessä määriteltyihin arvoihin, jotka ohjaavat korkeakoulumme toimintaa. Arvot kertovat, mitä Metropoliassa pidämme oikeana ja tavoiteltavana. Arvoperusta antaa metropolialaisten tekemiselle suunnan.

Metropolian arvot uudistettiin osallistaen koko korkeakouluyhteisöä keväällä 2022. Kaksivaiheiseen prosessiin osallistui noin tuhat metropolialaista - niin henkilöstöä kuin opiskelijoitakin, mukana oli myös sidosryhmien näkemyksiä. Lopputuloksena syntyi Metropolian arvoperusta.

Kestävää tulevaisuutta vastuullisesti

Kestävä kehitys on kaiken toimintamme kivijalka. Se tarkoittaa meille vastuuta ihmisistä, ympäristöstä ja taloudesta. Kannamme vastuun omasta toiminnastamme

ja vauhditamme muutosta kohti kestävää yhteiskuntaa. Vastuu elinkelpoisesta

maapallosta antaa merkityksen ja suunnan tekemisellemme. Metropolia on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.

Ratkaisukeskeisesti

Löydämme ratkaisut arkipäivän ongelmiin sekä yhteiskunnallisiin ja globaaleihin haasteisiin laajassa yhteistyössä kumppaneidemme kanssa. Olemme ripeitä ideoimaan ratkaisuja ja uteliaita kokeilemaan niitä käytännössä ja sallimme virheet. Innostumme yhdessä innovoinnista ja yhdessä oppimisesta!

Ratkaisukeskeisyys tarkoittaa arjessamme jatkuvaa ennakointia ja pyrkimystä löytää kestäviä ratkaisuja tunnistamiimme ilmiö- ja ihmislähtöisiin haasteisiin. Jokainen metropolialainen on ratkaisija. Olemme ylpeitä metropolialaisesta asiantuntijuudesta, jota luonnehtii kestävän kehityksen osaamisen lisäksi halu ja kyky ratkaista työelämän ja yhteiskunnan haasteita.

Uudistuvalla osaamisella

Muuttuva maailma ja yhteiskunta haastavat korkeakoulumme ja samalla myös jokaisen metropolialaisen uudistumaan ja oppimaan jatkuvasti. Kestävän tulevaisuuden rakentamisen avainrooliin nousevat oppija- ja ilmiölähtöinen oppiminen sekä koko ajan monipuolisemmin eri elämänalueilla ja ekosysteemeissä tapahtuva oppiminen.

Koko korkeakouluyhteisömme oppii jatkuvasti. Osaaminen uudistuu niin opiskelijoilla kuin henkilöstölläkin, laadusta tinkimättä. Meillä on rohkeutta ajatella toisin.

Inhimillisellä otteella

Kaiken toimintamme keskiössä on ihminen ja toistemme moninaisuuden arvostus. Tavoittelemme yhdenvertaisuutta kaikessa toiminnassamme. Yhteistyömme rakentuu avoimuudelle ja luottamukselle. Edistämme kaikkien korkeakouluyhteisömme jäsenten hyvinvointia ja turvallisuutta.