Pedagogiset linjaukset

Tulevaisuuden työelämässä tarvitaan yhä enemmän vuorovaikutusosaamista ja taitoa työskennellä yhdessä. Nämä taidot karttuvat Metropolia-opintojen aikana. Metropoliassa luomme edellytyksiä rikastavalle ja rakentavalle oppimiselle monipuolisissa oppimisympäristöissä.

Pedagogisilla linjauksilla selvennämme pedagogiseen toimintaan kuuluvia keskeisiä käsitteitä ja samalla yhtenäistämme, ohjeistamme ja konkretisoimme toimintaamme tavoitteiden suuntaisesti.

Metropolia Ammattikorkeakoulun pedagogiset linjaukset strategiakaudelle 2030

Metropolian pedagogisten linjausten tavoitteena on varmistaa yhteinen käsitys laadukkaasta opetuksesta ja oppimisesta Metropolian strategian 2030 mukaisesti sekä tukea pedagogista johtamista. Strategian tahtotilana on toimia osaamisen rohkeana uudistajana ja kestävän tulevaisuuden rakentajana.

Tausta

Pedagogisten linjausten neljä teemaa

Korkeakouluyhteisömme määrittelemät neljä keskeistä teemaa pedagogisiin linjauksiimme ovat oppijalähtöisyys, ilmiölähtöisyys, monimuotoisuus ja avoimuus.