Metropolian eettiset toimintaperiaatteet

Arvoista johdetut eettiset periaatteet määrittelevät toiminnallemme yhteiset pelisäännöt, joiden mukaan jokaisen metropolialaisen tulee toimia.

Mitä ovat eettiset toimintaperiaatteet ja keitä ne koskevat?

Metropolian kaikki toiminta perustuu strategiaan ja yhdessä määriteltyihin arvoihin, jotka ohjaavat korkeakoulun toimintaa. Arvot osoittavat, mitä Metropoliassa pidämme oikeana ja tavoiteltavana. Arvot ovat voimassa yhtä aikaa – jonkin arvon nimissä ei voi toimia unohtaen muut arvot.

Arvoista johdetut eettiset periaatteet määrittelevät toiminnallemme yhteiset pelisäännöt, joiden mukaan jokaisen metropolialaisen tulee toimia. Eettiset periaatteet (Code of Conduct) on muodostettu yhdessä koko korkeakouluyhteisön kanssa, ja niitä tarkastellaan uudelleen säännöllisin väliajoin.

Eettiset toimintaperiaatteet koskevat jokaista korkeakouluyhteisömme jäsentä: opiskelijoita, henkilöstöä, hallitusta ja myös yhteistyökumppaneitamme. Eettisten toimintaperiaatteiden toteutumisesta vastaa Metropolian johtoryhmä ja toimitusjohtaja-rehtori.

Metropolian hallitus on hyväksynyt nämä eettiset toimintaperiaatteet 21.12.2022.

Riitta Konkola”Eettiset toimintaperiaatteet toimivat yhteisinä pelisääntöinä ja auttavat meitä jokaista toimimaan arjessa eettisesti ja oikein. Eettinen toimintakulttuuri edellyttää vastuunottoa jokaiselta, ja on tärkeää, miten me jokainen valitsemme toimia joka päivä. Yhdessä rakennamme vahvaa Metropoliaa.”

Riitta Konkola, Metropolian toimitusjohtaja-rehtori

Metropolian arvoperusta

Eettiset periaatteet on johdettu yhdessä määritellyistä arvoista. Metropolian arvoja ovat

  • Kestävää tulevaisuutta vastuullisesti
  • Ratkaisukeskeisesti
  • Uudistuvalla osaamisella
  • Inhimillisellä otteella

Lue lisää Metropolian arvoista

Eettisten toimintaperiaatteiden toimeenpano

Eettisten toimintaperiaatteiden toteutumista ja palautteita seurataan säännöllisesti Metropolian johtoryhmässä ja johtopäätöksistä raportoidaan Metropolian hallitukselle puolivuosittain. Eettisiä toimintaperiaatteita tarkastellaan ja tarvittaessa päivitetään puolivuosittain.

Jokainen uusi työntekijä perehtyy eettisiin toimintaperiaatteisiin osana perehdytystä ja uudet opiskelijat osana orientaatiota. Esihenkilöiden vastuulla on huolehtia, että yksikössä noudatetaan eettisiä toimintaperiaatteita. Koko korkeakouluyhteisön eettistä osaamista ylläpidetään ja tuetaan.

Miten toimin ongelmatilanteissa?

Jos huomaat, että näitä eettisiä periaatteita ei mielestäsi noudateta, tai havaitset toimintaa, joka on eettisten periaatteiden henkeä vastaan, ota asia puheeksi asianomaisen toimijan kanssa. Jos se on hankalaa, ota asia puheeksi opettajasi tai esihenkilösi kanssa. Jos tämäkään ei tunnu hyvältä, voit tehdä anonyymin palautteen.

Palautetta voi antaa

yleisellä yhteydenottolomakkeella

opiskelijoiden e-lomakkeella

Molemmissa kanavissa on mahdollista antaa palautetta myös anonyymisti. Jokainen palaute käsitellään luottamuksellisesti. Jätäthän kuitenkin yhteystietosi, jos haluat asiaasi palautteen. Kannustamme aina tuomaan epäkohdat esiin omalla nimellä, sillä se auttaa ongelman selvittämisessä ja siihen puuttumisessa, kun voimme keskustella kanssasi ja selvittää tapahtunutta paremmin. Ilmoituksen tekeminen ei koskaan aiheuta seuraamuksia ilmoittaneelle.

Metropolia ottaa käyttöön niin sanotun whistleblower-ilmoituskanavan keväällä 2023.