Metropolian kielilinjaukset

Metropoliassa tuetaan monimuotoisuutta sekä yhdenvertaista ja kaikkia osallistavaa toimintatapaa. Kielilinjaukset vahvistavat yhdenvertaista kohtelua ja hyväksyvää kieli-ilmapiiriä. Linjauksia on ollut laatimassa laaja joukko korkeakouluyhteisön jäseniä eri kielitaustoista.

Mihin kielilinjaukset perustuvat?

Uudet kielilinjaukset perustuvat kielitietoiseen ajatteluun. Kielitietoisuudella tarkoitetaan sitä, että työyhteisössä otetaan entistä paremmin huomioon eri kielten käyttöön, kielten oppimiseen ja kielivalintoihin liittyviä kysymyksiä.

Miksi kielilinjauksia tarvitaan?

Metropolia tarjoaa suomenkielisten tutkinto-ohjelmien lisäksi myös englanninkielisiä ja kaksikielisiä (englanti – suomi) tutkinto-ohjelmia. Englanninkielisissä tutkinto-ohjelmissa opiskelee eri kielitaustoista tulevia opiskelijoita. He tarvitsevat tukea suomen kielen oppimiseen voidakseen kotiutua Suomeen ja työllistyäkseen oman alansa työtehtäviin Suomessa.

Lisäksi Metropoliassa työskentelee entistä enemmän kansainvälisiä työntekijöitä. He hyötyvät monikielisistä, joustavista kielikäytänteistä, jotka tukevat kielen oppimista työssä ja kannustavat myös suomenkielisiä monikieliseen työskentelyyn. Kielenoppija tarvitsee ympäröivän yhteisön tukea, jotta voisi ottaa kieltä haltuun työssä, opinnoissa ja työharjoitteluissa.

Mikä on kielilinjausten tavoite?

Kielilinjausten tavoitteena on tukea ammattikorkeakouluyhteisöä, opiskelijoita ja henkilöstöä arkipäivän monikielisissä kohtaamisissa ja kielen oppimisessa hyväksyvässä ja virheitä sallivassa ilmapiirissä. Linjausten avulla edistetään rinnakkaisten kielten käyttöä Metropoliassa, poistetaan kielellisiä esteitä ja tuetaan kielenoppimista.

Tavoitteena on myös edistää moninaisuuden ja monikielisyyden arvostusta koko korkeakouluyhteisössä.

Metropolian kielilinjausten 10 periaatetta

Henkilö käyttää tietokonetta, jonka ruudulla näkyy YK:n kestävän kehityksen tavoitteet.

1 Monikielisyys

Tuemme monikielisyyttä, kieltenoppimista ja inklusiivisuutta.

Kaksi henkilöä kahvilla Myllypuron kampuksen ruokalassa.

2 Osallistuminen

Tuemme mahdollisuuksien mukaan jokaisen mahdollisuutta osallistua itselleen luontevimmalla kielellä (suomi - englanti).

Kolme henkilöä keskustelee kävellessään Myllypuron kampuksen aulassa.

3 Joustavuus

Suomea ja englantia käytetään rinnakkain joustavasti, molempia kieliä ei tarvitse osata erinomaisesti voidakseen työskennellä monikielisessä tiimissä.

Viisi henkilöä keskustelemassa kahdessa ryhmässä Myllypuron kampuksen terassilla.

4 Kielitaidot

Opiskelijoiden ja henkilökunnan kielitaidot tehdään näkyväksi, kaikkia kieliä arvostetaan ja kielitaitoja hyödynnetään.

Opettaja on kirjoittanut fläppitaululle Collaboration, Competence, Development ja Expertice.

5 Kieltenoppiminen

Kieltenoppimiseen kannustetaan ja kaikkien kielenoppimistoiveita selvitetään ja kuunnellaan.

Kolme henkilöä ottamassa ryhmäselfietä Myllypuron kampuksen tatamilla säkkituolin päällä.

6 Vuorovaikutuskulttuuri

Ylläpidämme vuorovaikutuskulttuuria, jossa sallitaan virheitä, epätäydellisyyttä ja eri tavoin puhuttua suomea ja englantia.

Viisi henkilöä Make sense not war -seinäkirjoituksen edessä.

7 Yhteisön vastuu

Koko korkeakouluyhteisö ottaa vastuuta kieltenoppimisesta ja tarjoaa mahdollisuuksia kielten oppimiseen ja käyttöön.

Kaksi henkilöä keskustelee pöydän ääressä Myyrmäen kampuksella.

8 Selkeä kieli

Kiinnitämme huomiota selkeään kielenkäyttöön ja siihen, että kaikki pysyvät mukana ja voivat osallistua.

Opiskelijoita MetGO-tapahtumassa Arabian kampuksella.

9 Kielitoiveet

Otamme mahdollisuuksien mukaan huomioon osallistujien kielitaidot ja -toiveet, kun suunnittelemme tilaisuuksien kielivalintoja.

Neljä henkilöä keskustelee pareittain.

10 Avoin keskustelu

Kohtaamme kielitietoisesti ja puhumme avoimesti kielenkäyttöön liittyvistä vaikeistakin asioista ja tunteista.

Kysy lisää kielilinjauksista

Eveliina KorpelaLehtori Eveliina Korpela
p. 040 641 8336
Eveliina.Korpela [at] metropolia.fi (Eveliina[dot]Korpela[at]metropolia[dot]fi)

Katso Eveliinan profiili PeopleFinderissä

Hanna AhoLehtori Hanna Aho
p. 050 573 4968
Hanna.Aho3 [at] metropolia.fi (Hanna[dot]Aho3[at]metropolia[dot]fi)

Katso Hannan profiili PeopleFinderissä