Metropolia muodostaa yhteisön, jossa erilaiset ihmiset ja maailmat kohtaavat ja joka synnyttää oivalluksia ja osaamista työhön ja hyvinvointia elämään. Yksi arvoistamme onkin yhteisöllisyys.

Tavoitteemme on, että Metropoliassa opiskellaan ja työskennellään turvallisessa, välittävässä, yhteisöllisessä ja esteettömässä toimintakulttuurissa.

Henkilöstömme arvostaa tutkitusti sitä, että työllämme on merkitystä. Metropolialaisten intohimona on nähdä kehitys jokaisessa ihmisessä ja saada aikaan tuloksia, joilla on yhteiskunnallista arvoa ja vaikutusta.

Yhdenvertainen Metropolia

Yhdenvertainen Metropolia - yhdenvertaisuusohjelma opiskelijoille, henkilökunnalle ja yhteistyökumppaneille sekä hakijoille tukee opiskelua, työn tekoa ja yhteistyötä kumppaneiden kanssa. Yhdenvertaisuusohjelman taustalla on humanistinen ihmiskäsitys. Tällä tarkoitetaan, että ihminen on itsessään arvokas ja yksilöllinen.

Yhdenvertaisuusohjelman lähtökohtana on ihmisten yhdenvertaisuus ja tasa-arvo. Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon käsitteet ovat samansuuntaisia. Yhdenvertaisuusohjelman lähtökohtana on, että Metropolian opiskelijat, henkilöstö ja yhteistyökumppanit sekä opiskelijaksi hakijat toimivat ominaisuuksistaan riippumatta yhdenvertaisesti. Tavoitteena on, että Metropoliassa opiskellaan ja työskennellään turvallisessa, välittävässä, yhteisöllisessä ja esteettömässä toimintakulttuurissa.

Yhdenvertaisuusohjelman teemoina ovat

  • ikä
  • elämänkatsomus
  • vakaumus ja mielipide
  • etninen tausta
  • kansallisuus ja kieli
  • sukupuolen moninaisuus
  • seksuaalinen suuntautuminen
  • vammaisuus ja terveydentila.

Metropolian yhdenvertaisuusohjelma on hyväksytty 18.5.2010. Metropolian yhdenvertaisuusohjelma (pdf)

Fyysinen esteettömyys

Metropolia toimii neljällä kampuksella. Kampusten aulapalveluista saa tarkempia tietoja kulkureiteistä, parkkipaikoista ja sisällä liikkumisesta.  

Jos opiskelija tai Metropolian työntekijä tarvitsee liikkumiseen tai muihin toimintoihin lisäjärjestelyjä jossain toimipisteessä, hän voi ottaa yhteyttä asiakaspalveluun.

Metropolia työnantajana

Henkilöstömme arvostaa tutkitusti sitä, että työllämme on merkitystä. Metropolialaisten intohimona on nähdä kehitys jokaisessa ihmisessä ja saada aikaan tuloksia, joilla on yhteiskunnallista arvoa ja vaikutusta.

Meillä ollaan ylpeitä Metropolian luotettavuudesta ja tunnettuudesta työnantajana. Työnantajana Metropolia on haluttu.

Meillä on osaajia vastavalmistuneista työelämän kokeneisiin konkareihin. Henkilöstömme on sitoutunutta ja vaihtuvuus on vähäistä. Päätoimista henkilöstöä meillä on noin 930. Lisäksi meillä työskentelee vuoden aikana satoja osaajia sivutoimisina opettajina tai luennoitsijoina.

Yhteisöllisyyttä ja kestävää kehitystä

Yhteisöllisyys on toimintaa ohjaava arvomme ja voimavaramme. Panostamme koko korkeakouluyhteisömme yhteisen Metropolian meiningin rakentamiseen.

Haluamme olla aktiivisessa yhteistyössä myös ympäristömme kanssa verkostoitumalla, hakemalla uusia yhteistyötahoja ja toimimalla yhteistyössä sidosryhmiemme kanssa. Meillä on laajat ja monipuoliset kumppaniverkostot niin kotimaassa kuin ulkomailla.

Kansainvälisyytemme näkyy myös muuten: opetussuunnitelmissa, englanninkielisessä opetuksessa, erilaisissa projekteissa sekä opettaja- ja opiskelijaliikkuvuutena.

Meille kestävä kehitys merkitsee toimintaa, joka on ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää ja vastuullista. Metropolia kantaa vastuuta yhteiskunnan ja ympäristön tulevaisuudesta olemalla sitoutunut vähentämään ympäristökuormitusta.

Osaamista ja työn sujuvuutta

Henkilöstömme hyvinvointi on yksi strategisista tavoitteistamme. Olemme sitoutuneet työhyvinvoinnin jatkuvaan kehittämiseen ja mittaamme sitä säännöllisesti. Tahdomme kaikin mahdollisin tavoin edistää työnteon sujuvuutta.

Meillä on hyvät mahdollisuudet kehittyä työssä. Haluamme edistää yksilöllisten urapolkujen rakentamista ja sujuvaa liikkumista tehtävästä toiseen. Meillä työnteko saa olla hauskaa ja uusien ideoiden ja toimintatapojen kehittämiseen kannustetaan.

Asiantuntijuus on yksi arvoistamme. Panostamme henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja jakamiseen. Kokoamme vuosittain metropolialaisia yhteen Metropolia Akatemia -valmennusohjelmissa, jotka ovat tärkeä osa metropolialaista kehityspolkua.

Haluamme kannustaa työn ja muun elämän tasapainottamiseen. Työaikojen joustot ovat meillä mahdollisia ja niitä arvostetaan. Opettajan työstä osa on ajasta ja paikasta riippumatonta. Opetusta tukevalla henkilöstöllä on liukuva työaika.

Lisätietoja

Avoimet työpaikat

Metropolia Akatemia

Metropolia Akatemia -konsepti on korkeakoulujohtamisen kehittämisen työkalu ja valmennusohjelmakokonaisuus Metropoliassa.

Konsepti on kehitetty vastaamaan monialaisen ammattikorkeakoulun strategisen kehittämisen haasteeseen ja sitä on kehitetty ja toteutettu jo useamman vuoden ajan. Metropolia Akatemia -ohjelmissa eri alojen osaajat kokoontuvat yhteisille kehittämispäiville, joista koostuu systemaattinen osaamisen kehittämisen kokonaisuus eri kohderyhmille tai teemoille.

Metropolia Akatemioissa käsitellään ammattikorkeakoulun strategiaa ja sen toimeenpanoa, johtamiseen ja talouteen liittyviä asioita sekä erityisesti innostavan esimiestyön ja itsensä johtamisen teemoja. Kaikki asiakokonaisuudet kytkeytyvät oman työn kehittämiseen.

Metropolia Akatemiaa uudistetaan jatkuvasti vastaamaan ammattikorkeakoulujen uusiin haasteisiin. Konseptin kehittämisessä painottuvat sekä johdon, esimies- ja asiantuntijatyön että opetuksen, TKI-työn ja liiketoiminnan kehittäminen.

Haemme kehittämistyöhön synergiaa myös kansainvälisen korkeakoulukehittämisen verkostoista ja johtamisen kehittämisen huippuverkostoista. Toimintaamme leimaa vahva usko siihen, että systemaattisella osaamisen kehittämisellä voidaan saavuttaa entistä parempia tuloksia myös ammattikorkeakoulusektorilla - unohtamatta intohimoa ja positiivista tekemisen meininkiä.