Metropolia työnantajana

Metropolian arvoperusta on

  • Kestävää tulevaisuutta vastuullisesti
  • Ratkaisukeskeisesti
  • Uudistuvalla osaamisella
  • Inhimillisellä otteella

Henkilöstömme arvostaa tutkitusti sitä, että työllämme on merkitystä. Metropolialaisten intohimona on nähdä kehitys jokaisessa ihmisessä ja saada aikaan tuloksia, joilla on yhteiskunnallista arvoa ja vaikutusta.

Meillä ollaan ylpeitä Metropolian luotettavuudesta ja tunnettuudesta työnantajana. Metropolia on vetovoimainen työnantaja.

Metropoliassa on osaajia vastavalmistuneista työelämän kokeneisiin konkareihin. Päätoimista henkilöstöä on yli 1000. Lisäksi meillä työskentelee vuoden aikana satoja osaajia sivutoimisina opettajina tai luennoitsijoina.

Tutustu Metropolian avoimiin työpaikkoihin

Haluamme olla aktiivisessa yhteistyössä myös ympäristömme kanssa verkostoitumalla, hakemalla uusia yhteistyötahoja ja toimimalla yhteistyössä sidosryhmiemme kanssa. Meillä on laajat ja monipuoliset kumppaniverkostot niin kotimaassa kuin ulkomailla.

Osaamista ja työn sujuvuutta

Henkilöstömme hyvinvointi on yksi strategisista tavoitteistamme. Olemme sitoutuneet työhyvinvoinnin jatkuvaan kehittämiseen ja mittaamme sitä säännöllisesti.

Metropoliassa on hyvät mahdollisuudet kehittyä työssä. Meillä työnteko saa olla hauskaa ja uusien ratkaisujen ja toimintatapojen kehittämiseen kannustetaan.

Haluamme kannustaa työn ja muun elämän tasapainottamiseen. Työtä voi tehdä joustavasti liukuvan työajan puitteissa ja hybridityöskentelyn mallilla.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyö Metropoliassa

Metropolia Ammattikorkeakoulu sitoutuu kaikessa toiminnassaan edistämään yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä ehkäisemään syrjintää. Metropolian tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöllä on pitkät perinteet - ensimmäinen tasa-arvosuunnitelma on julkaistu v. 2009 ja yhdenvertaisuusohjelma v. 2010. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toteutuvat ja elävät arjen valinnoissa ja teoissa, ja niiden toteutuminen on paitsi kaikkien yksiköidemme myös jokaisen metropolialaisen vastuulla.

Lue lisää Metropolian yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyöstä

Fyysinen esteettömyys

Metropolia toimii neljällä kampuksella. Kampusten aulapalveluista saa tarkempia tietoja kulkureiteistä, parkkipaikoista ja sisällä liikkumisesta.

Jos opiskelija tai Metropolian työntekijä tarvitsee liikkumiseen tai muihin toimintoihin lisäjärjestelyjä jossain toimipisteessä, hän voi ottaa yhteyttä asiakaspalveluun.