Energia- ja ympäristötekniikka AMK, päiväopiskelu

Alan muut opiskeluvaihtoehdot:

Tekniikan täydennyskoulutus

Avoin AMK

Perustiedot

Tutkintonimike
Insinööri (AMK)
Kesto / Ajankohta
4 vuotta
Laajuus
240 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika: 13. – 27.3.2024
Hinta
Maksuton

Tekniikoita tulevaisuuden ratkaisuihin

Maapallomme tulevaisuudelle on elintärkeää, että ihminen pystyy vähentämään luonnon kuormittumista ja uusiutumattomien luonnonvarojen kulutusta. Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma tarjoaa käytännön opetusta ympäristömme hyväksi, ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi ja energiaturvallisuuden takaamiseksi. Pääteemojamme ovat puhdas vesi, kiertotalous ja energiantuotannon modernit ratkaisut, joilla luodaan ratkaisuja globaaliin kestävyyskriisiin.

Energia- ja ympäristötekniikka on osa Puhtaat ja älykkäät ratkaisut -osaamisaluetta. Saman katon alle on koottu paljon osaamista, joka takaa sinulle hyvät lähtökohdat saada ensiluokkaiset tiedot tulevaisuuden työpaikkaa varten.

Tutustu Energia- ja ympäristötekniikan opetussuunnitelmaan Opinto-oppaassa.

Toteutustapa

Jos haluat oppia keinoja ympäristön suojelemiseksi ja energian ja puhtaan veden saatavuuden varmistamiseksi, Energia- ja ympäristötekniikka on sinulle sopiva valinta.

Sinua opettavat pitkän uran energia- ja ympäristötekniikan parissa luoneet alan korkeasti koulutetut ammattilaiset. He ymmärtävät, miten teoria kohtaa käytännön.

Metropolia Ammattikorkeakoulun ja työelämän välinen tiivis yhteistyö mahdollistaa sen, että jo opiskeluaikana pääset mukaan kiinnostaviin projekteihin, joissa kehitetään erilaisia viisaita ratkaisuita energiantuotantoon, veden puhtauteen ja materiaalitehokkuuteen liittyen. Projektit tehdään aina yrityksiin ja hankkeisiin. Meillä opetuksen olennaisena osana ovat myös asiantuntijaluennot, joilla yritysten edustajat käyvät jakamassa uusimman tiedon alaltansa.

Miten sijoitun työelämään?

Tyypillisiä käytännön ongelmia, joita Energia- ja ympäristötekniikan opiskelijat voivat valmistuttuaan ratkoa ovat esim. aurinkoenergiajärjestelmien suunnittelu, vedenpuhdistamoiden optimointi ja osasuunnittelu ja jätehuoltoratkaisut. Energiatekniikkaan erikoistuvat tutustuvat energiantuotannon ja energian loppukäytön käytännön toteutukseen. Ympäristötekniikkaan erikoistuvat opiskelijat perehtyvät erilaisiin hallinnollisiin ja teknisiin tapoihin vähentää ympäristön kuormitusta puhdistustekniikoiden avulla ja resurssitehokkaalla suunnittelulla.

Valmistuttuasi sijoitut ensisijaisesti, erikoistumisestasi riippuen, vedenpuhdistamoihin, voimalaitoksiin, jäte- tai energiatekniikan alan yrityksiin tai insinööri- ja konsulttitoimistoihin. Työtehtäväsi voi olla myös asiantuntijana tutkimuslaitoksessa tai hallinnollisissa tehtävissä.

Opiskelijoiden kokemuksia

Kuva Otto Haapiosta talvella jäältä.Otto Haapio (kuvassa) ja Veera Ollila valmistuivat energia- ja ympäristötekniikan insinööreiksi (AMK) vuonna 2021. Molemmat pääsivät oman alan kesätyöpaikkaan jo opintojen aikana ja jatkoivat niissä vakituisina työntekijöinä valmistuttuaan.

Lue lisää Oton ja Veeran kokemuksista Metropoliassa opiskelusta