Perustiedot

Tutkintonimike
Insinööri (AMK)
Kesto / Ajankohta
4 vuotta
Laajuus
240 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
  • 17.3.-31.3.2021
Aloituspaikat
60
Hinta
Maksuton

Tekniikoita tulevaisuuden ratkaisuihin

Maapallomme tulevaisuudelle on elintärkeää, että ihminen pystyy vähentämään luonnon kuormittumista ja uusiutumattomien luonnonvarojen kulutusta. Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma tarjoaa käytännön opetusta ympäristömme hyväksi, ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi ja energiaturvallisuuden takaamiseksi. Pääteemojamme ovat puhdas vesikiertotalous ja energiantuotannon modernit ratkaisut, joilla luodaan ratkaisuja globaaliin kestävyyskriisiin.

Energia- ja ympäristötekniikka on osa Puhtaat tekniikat -osaamisaluetta, mihin kuuluu lisäksi bio- ja kemiantekniikka, sekä materiaali- ja pinnoitetekniikka. Saman katon alle on koottu paljon osaamista, joka takaa sinulle hyvät lähtökohdat saada ensiluokkaiset tiedot tulevaisuuden työpaikkaa varten.

Toteutustapa

Jos haluat oppia keinoja ympäristön suojelemiseksi ja energian ja puhtaan veden saatavuuden varmistamiseksi, Energia- ja ympäristötekniikka on sinulle sopiva valinta.

Sinua opettavat pitkän uran energia- ja ympäristötekniikan parissa luoneet alan korkeasti koulutetut ammattilaiset. He ymmärtävät, miten teoria kohtaa käytännön.

Metropolia Ammattikorkeakoulun ja työelämän välinen tiivis yhteistyö mahdollistaa sen, että jo opiskeluaikana pääset mukaan kiinnostaviin projekteihin, joissa kehitetään erilaisia viisaita ratkaisuita energiantuotantoon, veden puhtauteen ja materiaalitehokkuuteen liittyen. Meillä opetuksen olennaisena osana ovat myös asiantuntijaluennot, joilla yritysten edustajat käyvät jakamassa uusimman tiedon alaltansa.

Miten sijoitun työelämään?

Tyypillisiä käytännön ongelmia, joita Energia- ja ympäristötekniikan opiskelijat voivat valmistuttuaan ratkoa ovat esim. aurinkoenergiajärjestelmien suunnittelu, vedenpuhdistamoiden optimointi ja osasuunnittelu ja jätehuoltoratkaisut. Energiatekniikkaan erikoistuvat tutustuvat  energiantuotannon ja energian loppukäytön käytännön toteutukseen. Ympäristötekniikkaan erikoistuvat opiskelijat perehtyvät erilaisiin hallinnollisiin ja teknisiin tapoihin vähentää ympäristön kuormitusta puhdistustekniikoiden avulla ja resurssitehokkaalla suunnittelulla.

Valmistuttuasi sijoitut ensisijaisesti, erikoistumisestasi riippuen, vedenpuhdistamoihin, voimalaitoksiin, jäte- tai energiatekniikan alan yrityksiin tai insinööri- ja konsulttitoimistoihin. Työtehtäväsi voi olla myös asiantuntijana tutkimuslaitoksessa tai hallinnollisissa tehtävissä.

Opiskelijoiden kokemuksia

Yliopistolta Metropoliaan opiskelemaan energiatekniikkaa: Päivääkään en ole katunut!

Paula Hannola.

Paula Hannola,
Energia- ja ympäristötekniikka (ent. kone- ja tuotantotekniikka)
opiskeluaika 1/2013-5/2015

Opiskelin Helsingin yliopistossa fysiikkaa puolitoista vuotta. Kaipasin opintoihini tekniikkaa, sillä se on kiinnostanut minua pienestä pitäen. Lisäksi kaipasin käytännön tekemistä. Niinpä hain syksyn 2012 haussa opiskelemaan Metropoliaan, enkä päivääkään ole katunut!

Minua on pitkään kiinnostanut ydinvoima ja tähtäimessäni oli ja on edelleen työllistyä Loviisan ydinvoimalaitokselle. Metropolia oli joustava yliopistolla suorittamieni kurssien hyväksymisessä, ja sain ne kaikki osaksi opintosuorituksiani. Näin ollen pääsin lukemaan suoraan toisen vuoden kursseja ja valmistun 2,5 vuodessa eli keväällä 2015.

Energiatekniikan opiskelu ja opetus Metropoliassa

Opetus Metropoliassa on mielestäni erittäin hyvää. Kaikkiin korkeakouluihin mahtuu loistavia ja ei-niin-loistavia opettajia, mutta Metropoliassa on enemmän niitä loistavia. Opettajat ovat usein itse olleet töissä alan yrityksissä, joten he opettavat omien kokemustensa pohjalta. On mielekästä oppia asioita kuuntelemalla projekteista, joissa opettajat ovat itse olleet mukana.

Opintokokonaisuudet ovat hyvin jäsenneltyjä ja opettajat tietävät, mikä on opiskelijoille helppoa ja mikä vaikeaa. Kaikkia opettajia on helppo lähestyä ja tunneilla on helppo kysyä, jos jokin asia jää epäselväksi. Energiatekniikassa on tällä hetkellä todella hyvä vastuuopettaja, joka siis opettaa suuren osan energiatekniikan kursseista. Erityisen innoissani olen uudesta opetussuunnitelmasta, joka tulee käyttöön syksyllä 2014. Luulen, että se on motivoiva tapa oppia kokonaisuuksien kautta.

Kesätyöpaikka omalta alalta

Viime kesän työskentelin oman alani töissä Loviisan ydinvoimalaitoksessa. Vaikka olin opiskellut alaa vasta puoli vuotta, sain useita työtarjouksia ja saatoin valita itselleni mielenkiintoisimman kesätyön. Ydinvoimalaitoksessa toimin avustavana suunnittelijana eli pääsin tutustumaan koko laitoksen piirustuksiin ja toimintakaavioihin.

Itse työn tekemiseen sain hyvän perustan korkeakoulusta. Saatuani tietää työtehtävistäni valitsin kevään kurssini niiden mukaisesti. Suoritin kevään aikana kaikki koneenpiirustuksen ja -mallinnuksen kurssit, joten töihin mennessäni minulla oli selkeä käsitys siitä mitä minulta odotetaan.

Innovaatioprojekti Keniassa

Innovaatioprojekti on eri alojen opiskelijoiden toteuttama puoli vuotta kestävä projekti, jossa opettajat antavat käskyjen sijasta ehdotuksia ja apua. Yleensä innovaatioprojektin tilaajana on jokin yritys. Innovaatioprojektini tilaajana toimi kuitenkin Metropolia sekä 3 yhteistyökorkeakouluamme Afrikasta. Projekti koostui 12 lähiopetuspäivästä Keniassa sekä useamman kuukauden projektityöskentelystä. Siinä oli yhteensä noin 25 opiskelijaa Suomesta, Keniasta ja Ugandasta.

Projektien ideana oli auttaa maaseudulla asuvia afrikkalaisia keittämään ruokaa ilman metsien hakkaamista ja pahimmillaan usean tunnin polttopuunhakureissuja.

Yksi ryhmistä kehitti biokaasukeitintä, jossa hyödynnettiin biojätettä, toinen ryhmä käytti hyväkseen aurinkopaneeleita. Minun ryhmäni päätti rakentaa laitteen, jolla keskitetään auringon säteet yhteen pisteeseen. Tämän pisteen lämpötila nousee yhtä suureksi kuin hellan levy täydellä teholla. Tähän pisteeseen rakennettiin siis paikka kattilalle ruuan keittämistä varten sekä vesikierto, joka lämmittää taloudelle käyttövettä esimerkiksi peseytymiseen.

Projekti oli todella opettavainen! Sen lisäksi, että opin uusiutuvista energiavaroista, opin myös Afrikasta, Keniasta ja niiden kulttuurista valtavasti. Sain Keniasta elinikäisiä ystäviä, joiden kanssa olemme yhteydessä säännöllisesti. Lähden Keniaan uudestaan loman merkeissä ja uskon, että vierailen siellä vielä usein.

Tulevaisuudessa haluan olla kehittämässä Suomen energiataloutta entistä enemmän uusiutuviin energiavaroihin perustuvaksi. Haluan olla energia-alan kehityksen kärjessä luomassa uusia innovaatioita, joista ihmiset kaikkialla maailmassa voivat hyötyä.

Metropoliasta energialähettilääksi ja mihin vielä?

Pentti Itkonen.

Pentti Itkonen
Energia- ja ympäristötekniikka (ent. kone- ja tuotantotekniikka)
opiskeluaika 2010-2014

Aloitin 2010 opiskeluni Metropolialla konetekniikan koulutusohjelmassa, vaihdoin kuitenkin myöhemmin silloin englanninkieliseen ympäristötekniikan tutkintoon ja valmistuin sieltä 2014. Kätevää, että nämä toisiinsa selkeästi liittyvät alat ovat nyt selkeästi yhdessä. Eniten mua kiinnosti koko ajan uusiutuvat energiamuodot ja miten niitä voitaisiin Suomessa edistää.

Opinnoissa parasta oli käytännön projektit ja opiskelukaverit. Kävin myös vaihdossa Hollannissa yhden lukukauden ajan. En oikeastaan ymmärrä ihmisiä, jotka eivät käytä Metropolian valtavia vaihto-opiskelumahdollisuuksia hyväkseen.

Kansainväliset tunnelmat varmistivat minulle nimittäin jo opiskelujen aikana erittäin kilpaillun energialähettilään tehtävän. Tehtävässä edustin toista kymmentä suomalaista energiateknologiayritystä matkalla maailman ympäri. Se oli todellinen unelmaduuni ja sen jälkeen olenkin saanut tehdä mitä lystään.

Tällä hetkellä työskentelen tuulivoimalavalmistaja Enerconin Suomen myyntipäällikkönä. Lisäksi teen hommia Joukon Voima -nimisen startupin kanssa. Pyrimme joukkorahoittamaan uusiutuvan energian kohteita Suomessa ja maailmalla. Haluan kiittää Metropoliaa, sillä se antoi minulle todella hyvät valmiudet kaikkeen tähän!