Perustiedot

Tutkintonimike
Insinööri (AMK)
Kesto / Ajankohta
4 vuotta
Laajuus
240 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
  • 15. - 30.3.2023
Hinta
Maksuton

Tekniikoita tulevaisuuden ratkaisuihin

Maapallomme tulevaisuudelle on elintärkeää, että ihminen pystyy vähentämään luonnon kuormittumista ja uusiutumattomien luonnonvarojen kulutusta. Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma tarjoaa käytännön opetusta ympäristömme hyväksi, ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi ja energiaturvallisuuden takaamiseksi. Pääteemojamme ovat puhdas vesikiertotalous ja energiantuotannon modernit ratkaisut, joilla luodaan ratkaisuja globaaliin kestävyyskriisiin.

Energia- ja ympäristötekniikka on osa Puhtaat ja älykkäät ratkaisut -osaamisaluetta. Saman katon alle on koottu paljon osaamista, joka takaa sinulle hyvät lähtökohdat saada ensiluokkaiset tiedot tulevaisuuden työpaikkaa varten.

Tutustu Energia- ja ympäristötekniikan opetussuunnitelmaan Opinto-oppaassa.

Toteutustapa

Jos haluat oppia keinoja ympäristön suojelemiseksi ja energian ja puhtaan veden saatavuuden varmistamiseksi, Energia- ja ympäristötekniikka on sinulle sopiva valinta.

Sinua opettavat pitkän uran energia- ja ympäristötekniikan parissa luoneet alan korkeasti koulutetut ammattilaiset. He ymmärtävät, miten teoria kohtaa käytännön.

Metropolia Ammattikorkeakoulun ja työelämän välinen tiivis yhteistyö mahdollistaa sen, että jo opiskeluaikana pääset mukaan kiinnostaviin projekteihin, joissa kehitetään erilaisia viisaita ratkaisuita energiantuotantoon, veden puhtauteen ja materiaalitehokkuuteen liittyen. Projektit tehdään aina yrityksiin ja hankkeisiin. Meillä opetuksen olennaisena osana ovat myös asiantuntijaluennot, joilla yritysten edustajat käyvät jakamassa uusimman tiedon alaltansa.

Miten sijoitun työelämään?

Tyypillisiä käytännön ongelmia, joita Energia- ja ympäristötekniikan opiskelijat voivat valmistuttuaan ratkoa ovat esim. aurinkoenergiajärjestelmien suunnittelu, vedenpuhdistamoiden optimointi ja osasuunnittelu ja jätehuoltoratkaisut. Energiatekniikkaan erikoistuvat tutustuvat  energiantuotannon ja energian loppukäytön käytännön toteutukseen. Ympäristötekniikkaan erikoistuvat opiskelijat perehtyvät erilaisiin hallinnollisiin ja teknisiin tapoihin vähentää ympäristön kuormitusta puhdistustekniikoiden avulla ja resurssitehokkaalla suunnittelulla.

Valmistuttuasi sijoitut ensisijaisesti, erikoistumisestasi riippuen, vedenpuhdistamoihin, voimalaitoksiin, jäte- tai energiatekniikan alan yrityksiin tai insinööri- ja konsulttitoimistoihin. Työtehtäväsi voi olla myös asiantuntijana tutkimuslaitoksessa tai hallinnollisissa tehtävissä.

Opiskelijoiden kokemuksia

Tuulivoimaa ja termodynamiikkaa

Kuva Otto Haapiosta talvella jäältä.

Otto Haapio,
Energia- ja ympäristötekniikka
opiskeluaika 08/2017 - 03/2021

En ollut lukion jälkeen aivan varma mitä haluaisin opiskella, mutta tekniikka kuitenkin kiinnosti. Metropolian energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma vaikutti mielenkiintoiselta vaihtoehdolta ja päätin hakea. Opinnot alkoivat syksyllä 2017 ja valitsin pääaineeksi myöhemmin energiantuotantomenetelmät. En tiennyt energian tuotannosta ennen opintojen alkua juuri mitään, mutta pääaineopintojen alettua innostus alaa kohtaan kasvoi ja kasvaa edelleen! Opetus on Metropoliassa korkealaatuista ja ammattitaitoiset vierasluennoitsijat teollisuudesta tuovat käytännön näkökulman kursseille.


Metropolia tarjosi myös mahdollisuuden vaihto-opiskeluun ja pääsin opintojen kolmantena vuonna opiskelemaan merituulivoimaa kevätlukukaudeksi Alankomaihin. Visiitti Alankomaissa jäi koronan takia valitettavan lyhyeksi ja jouduin palaamaan etuajassa Suomeen, mutta etäyhteyksin opiskelu sujui myös kotisohvalta Kannelmäestä. Vaihto oli joka tapauksessa unohtumaton kokemus ja suosittelen vahvasti kaikkia vähintään harkitsemaan vaihtoon lähtöä. Alankomaiden reissu oli seikkailuntäyteinen ja sain paljon uusia kavereita, mutta pidän suuressa arvossa myös suorittamiani opintoja, jotka lisäsivät ammattitaitoani energiatekniikan insinöörinä.


Vaikka energiantuotantomenetelmien pääaineen opinnot keskittyvät nimensä mukaan energian tuotantoon, opinnot mahdollistavat työllistymisen monenlaisissa tehtävissä energia-alalla. Opintojen toisena kesänä pääsin harjoittelijaksi Granlundille ympäristö- ja energiakonsultoinnin saralle ja sieltä löytyi työpaikka nuorempana asiantuntijana myös opintojen päätyttyä. Voin lämpimästi suositella Metropoliaa kaikille energia- ja ympäristöalasta kiinnostuneille!

Ympäristötekniikan opinnot

Veera Ollila,
Energia- ja ympäristötekniikka
opiskeluaika 08/2017 - 02/2021

Aloitin opintoni energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelmassa syksyllä 2017 ja sain opinnot päätökseen helmikuussa 2021. Opiskelin pääaineenani ympäristötekniikkaa. Olen ollut koko opintojeni ajan tyytyväinen siihen, että pääsin opiskelemaan tähän tutkinto-ohjelmaan.


Metropoliassa on hyvät ja asiantuntevat opettajat, joita on helppo lähestyä. Opintoja muovataan jatkuvasti niin, että ne vastaavat työelämän tarpeita. Koin etenkin projektikurssit opettavaisina, koska oppiminen ja projektin aiheeseen syventyminen oli niin kokonaisvaltaista. Ympäristötekniikan opinnoissa päästiin syventymään monipuolisesti alan eri osa-alueisiin. Koin myös, että harjoittelupaikkojen ja työn hakemista tuettiin hyvin. Sainkin toisen opiskeluvuoden jälkeen alan kesätyön, johon minut lopulta vakinaistettiin. Koen saaneeni Metropoliasta hyvät lähtökohdat työskennellä alalla.

Yliopistolta Metropoliaan opiskelemaan energiatekniikkaa: Päivääkään en ole katunut!

Paula Hannola.

Paula Hannola,
Energia- ja ympäristötekniikka (ent. kone- ja tuotantotekniikka)
opiskeluaika 01/2013 - 05/2015

Opiskelin Helsingin yliopistossa fysiikkaa puolitoista vuotta. Kaipasin opintoihini tekniikkaa, sillä se on kiinnostanut minua pienestä pitäen. Lisäksi kaipasin käytännön tekemistä. Niinpä hain syksyn 2012 haussa opiskelemaan Metropoliaan, enkä päivääkään ole katunut!

Minua on pitkään kiinnostanut ydinvoima ja tähtäimessäni oli ja on edelleen työllistyä Loviisan ydinvoimalaitokselle. Metropolia oli joustava yliopistolla suorittamieni kurssien hyväksymisessä, ja sain ne kaikki osaksi opintosuorituksiani. Näin ollen pääsin lukemaan suoraan toisen vuoden kursseja ja valmistun 2,5 vuodessa eli keväällä 2015.

Energiatekniikan opiskelu ja opetus Metropoliassa

Opetus Metropoliassa on mielestäni erittäin hyvää. Kaikkiin korkeakouluihin mahtuu loistavia ja ei-niin-loistavia opettajia, mutta Metropoliassa on enemmän niitä loistavia. Opettajat ovat usein itse olleet töissä alan yrityksissä, joten he opettavat omien kokemustensa pohjalta. On mielekästä oppia asioita kuuntelemalla projekteista, joissa opettajat ovat itse olleet mukana.

Opintokokonaisuudet ovat hyvin jäsenneltyjä ja opettajat tietävät, mikä on opiskelijoille helppoa ja mikä vaikeaa. Kaikkia opettajia on helppo lähestyä ja tunneilla on helppo kysyä, jos jokin asia jää epäselväksi. Energiatekniikassa on tällä hetkellä todella hyvä vastuuopettaja, joka siis opettaa suuren osan energiatekniikan kursseista. Erityisen innoissani olen uudesta opetussuunnitelmasta, joka tulee käyttöön syksyllä 2014. Luulen, että se on motivoiva tapa oppia kokonaisuuksien kautta.

Kesätyöpaikka omalta alalta

Viime kesän työskentelin oman alani töissä Loviisan ydinvoimalaitoksessa. Vaikka olin opiskellut alaa vasta puoli vuotta, sain useita työtarjouksia ja saatoin valita itselleni mielenkiintoisimman kesätyön. Ydinvoimalaitoksessa toimin avustavana suunnittelijana eli pääsin tutustumaan koko laitoksen piirustuksiin ja toimintakaavioihin.

Itse työn tekemiseen sain hyvän perustan korkeakoulusta. Saatuani tietää työtehtävistäni valitsin kevään kurssini niiden mukaisesti. Suoritin kevään aikana kaikki koneenpiirustuksen ja -mallinnuksen kurssit, joten töihin mennessäni minulla oli selkeä käsitys siitä mitä minulta odotetaan.

Innovaatioprojekti Keniassa

Innovaatioprojekti on eri alojen opiskelijoiden toteuttama puoli vuotta kestävä projekti, jossa opettajat antavat käskyjen sijasta ehdotuksia ja apua. Yleensä innovaatioprojektin tilaajana on jokin yritys. Innovaatioprojektini tilaajana toimi kuitenkin Metropolia sekä 3 yhteistyökorkeakouluamme Afrikasta. Projekti koostui 12 lähiopetuspäivästä Keniassa sekä useamman kuukauden projektityöskentelystä. Siinä oli yhteensä noin 25 opiskelijaa Suomesta, Keniasta ja Ugandasta.

Projektien ideana oli auttaa maaseudulla asuvia afrikkalaisia keittämään ruokaa ilman metsien hakkaamista ja pahimmillaan usean tunnin polttopuunhakureissuja.

Yksi ryhmistä kehitti biokaasukeitintä, jossa hyödynnettiin biojätettä, toinen ryhmä käytti hyväkseen aurinkopaneeleita. Minun ryhmäni päätti rakentaa laitteen, jolla keskitetään auringon säteet yhteen pisteeseen. Tämän pisteen lämpötila nousee yhtä suureksi kuin hellan levy täydellä teholla. Tähän pisteeseen rakennettiin siis paikka kattilalle ruuan keittämistä varten sekä vesikierto, joka lämmittää taloudelle käyttövettä esimerkiksi peseytymiseen.

Projekti oli todella opettavainen! Sen lisäksi, että opin uusiutuvista energiavaroista, opin myös Afrikasta, Keniasta ja niiden kulttuurista valtavasti. Sain Keniasta elinikäisiä ystäviä, joiden kanssa olemme yhteydessä säännöllisesti. Lähden Keniaan uudestaan loman merkeissä ja uskon, että vierailen siellä vielä usein.

Tulevaisuudessa haluan olla kehittämässä Suomen energiataloutta entistä enemmän uusiutuviin energiavaroihin perustuvaksi. Haluan olla energia-alan kehityksen kärjessä luomassa uusia innovaatioita, joista ihmiset kaikkialla maailmassa voivat hyötyä.