Energia- ja ympäristötekniikan alumni Mikko Kastinen: ”Insinööritutkinto Metropoliasta siivitti unelmien uralle”

2.10.2023 - 10:00

Energia- ja ympäristötekniikan AMK-insinööriksi Metropoliasta vuonna 2020 valmistunut Mikko Kastinen on ensimmäiseltä koulutukseltaan levyseppähitsaaja. Kun hitsaajan työt eivät enää viiden vuoden jälkeen tarjonneet riittävästi haasteita, alkoi Mikko pohtia insinööriopintoja.

”Halusin työhöni uutta sisältöä ja merkityksellisyyttä. Minua oli pidempään kiinnostanut kestävä kehitys, sillä ympäristöasiat, luonnon hyvinvointi ja monimuotoisuus ovat minulle tärkeitä arvoja. Päädyin sattumalta Metropolian sivuille ja luin uudesta energia- ja ympäristötekniikan pääaineesta. Totesin saman tien, että tämä on juuri minulle sopiva juttu. Hain kouluun ja ilokseni tulin valituksi yhdessä 60 muun opiskelijan kanssa”, kertoo Mikko.

Myyrmäen kampuksella toteutettavat opintonsa Mikko pääsi aloittamaan vuonna 2016. Ammattikoulupohjansa vuoksi hän kuvailee korkeakouluopintojensa aloitusta hieman haastavaksi: tiukalla tahdilla omaksuttavaa asiaa tuli paljon ja kirjoitettavia raportteja oli jonoksi asti. Mikko oli ollut työelämässä jo viitisen vuotta, joten päivittäinen tekeminen erosi hurjasti aikaisemmasta.

”Luentoja oli paljon ja opinnoissa sai tehdä hommia ihan tosissaan, mutta asiat hoituvat kunnialla. Aiemman kokemukseni ja työurani kautta minulla oli onneksi hyvät valmiudet tiiviiseen tahtiin. Ja eihän se aina pelkkää opiskelua ollut, vapaa-ajalta on jäänyt mieleen myös monet hauskat opiskelijabileet”, hymyilee Mikko.

Mikko Kastinen on ympäristö- ja energiatekniikan alumni

Tutkinto antaa valmiudet asiantuntijatehtäviin

Mikko pitää ympäristö- ja energiatekniikan insinöörin opintoja onnistuneena kokonaisuutena. Hänen mielestään koulutus antaa ymmärryksen ympäristö- ja energiatekniikasta, mitä tärkeimpiä teemoja alaan liittyy ja missä alan asiantuntijat työskentelevät. Tutkinto-ohjelman pääteemoihin lukeutuivat puhdas vesi, kiertotalous ja energiantuotannon modernit ratkaisut, joilla luodaan ratkaisuja globaaliin kestävyyskriisiin. Varsinaisten luentojen lisäksi opintoihin kuului myös käytännön tekemistä, joka oli Mikon mieleen. Isommissa yrityksille tehtävissä harjoitusprojekteissa pääsi myös testaamaan aiemmin opittua melumittausten, tulosten käsittelyn ja analysoinnin muodossa. Tämä kaikki oli kimmokkeena Mikon tulevalle uralle.

”En opintoja aloittaessani ollut aivan selvillä, mihin töihin lopulta valmistuisin. Tämä on laaja tutkinto, ja opintojen edetessä kävi selkeämmäksi, mitä ympäristöinsinööri voi tehdä. Meillä oli myös arvokkaita yritysvierailuita, joissa mahdollisista tulevaisuuden työnantajista sai käsityksen. Osa valmistuneista kurssikavereistani on nyt tien kunnossapidossa, toiset voimalaitosten tai vesilaitosten putkistosuunnittelijoina ja jotkut voivat työskennellä yrityksissä neuvonantajina. Tällä tutkinnolla voi hakea töihin moneen paikkaa”, taustoittaa Mikko.

Yksittäisistä oppimistaan asioista tärkeimmäksi Mikko nostaa kirjalliset taidot, sillä ison osan nykyisestä työajasta lohkaisee raportointi. Hän kiittelee erityisesti opinnäytetyön valmentaneen tähän hyvin.

Työharjoittelun ja opinnäytetyön kautta vakituisiin oman alan töihin

Uusi ura on päässyt hyvään vauhtiin Metropolian työelämäkumppanin Sitowisen palveluksessa, aina työharjoittelusta lähtien. Samalle työnantajalle hän teki myös käytännönläheisen opinnäytteensä valkoisen kohinan käytöstä Raidejokeria rakentaessa. Opinnäytetyöstä on seurannut myös muutoksia työmaalle saakka esimerkiksi Helsingin kaupungin rakennushankkeissa. Mikko kertoo, että Sitowisella on vahva luottamus Metropolian kasvatteihin – itse asiassa useampikin hänen kollegoistaan on entinen metropolialainen.

”Ensimmäisestä työhaastattelusta lähtien Sitowise on tuntunut omalta paikalta, ja näin kolmen vuoden kokemuksellakin olen edelleen tyytyväinen. Sain hyvän perehdytyksen mittausharjoittelijaksi melu- ja ilmanlaatupuolelle, ja jatkoin siitä tuntityöläisenä. Heti valmistumiseni jälkeen minut vakinaistettiin, ja nyt teen pääsääntöisesti ilmanlaadun mittauksia, päästömittauksia ja raportointia. Osastojen välillä tehdään paljon yhteistyötä, ja olen päässyt myös tekemään akustisia mittauksia sekä ollut infrassa talotekniikan puolella mittausavustajana”, kuvailee Mikko laajaa työkenttäänsä.

Energia- ja ympäristötekniikka on tulevaisuuden ala

Tällä haavaa Mikko kokee AMK-insinöörin tutkinnon antavan hänelle riittävät taidot työelämään. Mikäli urasuunnitelmat muuttuvat ja toiveiden työtehtävä vaatii ylempää korkeakoulututkintoa, on Mikko avoin YAMK-tutkinnolle.

Mikon mukaan ympäristö- ja energiatekniikan asiantuntijoille on nyt kysyntää ja työtehtäviä voi usein muokata oman kiinnostuksen mukaan. Ala on isossa murroksessa, joka tekee siitä erityisen mielenkiintoisen. Esimerkiksi tuulivoimahankkeet, päästörajoitukset ja muut ympäristöpoliittiset päätökset työllistävät. Mikko kuitenkin lisää, että oma osaaminen pitää osata myydä ja sanoittaa, mitä on valmis oppimaan lisää.

Mikko suosittelee alan opiskelua ympäristöasioista, luonnon hyvinvoinnista ja tekniikasta kiinnostuneille henkilöille. Kaikkein tärkeimmäksi kriteeriksi hän nostaa kuitenkin opiskelijan motivaation. Lisäksi yhteistyökyky ja ratkaisukeskeinen asenne auttavat pärjäämään alalla.

”Työ on merkityksellistä ja sitä tehdään tärkeiden asioiden parissa. Pitää kuitenkin muistaa, että yleensä toimimme asiakasyrityksen tarpeiden ja viranomaisten vaatimuksen välissä. Työn jäljen pitää kiinnostaa ja päätöksissä olla vastuullinen, sillä ympäristöalalla ei voida ottaa mitään riskejä”, päättää Mikko.

Energia- ja ympäristötekniikan insinööriksi Metropolian Myyrmäen kampukselta

Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelmassa opit keinoja ympäristön suojelemiseksi ja energian ja puhtaan veden saatavuuden varmistamiseksi. Opettajina toimivat pitkän uran energia- ja ympäristötekniikan parissa luoneet alan korkeasti koulutetut ammattilaiset, jotka ymmärtävät, kuinka teoria kohtaa käytännön.

Metropolia Ammattikorkeakoulun ja työelämän välinen tiivis yhteistyö mahdollistaa sen, että jo opiskeluaikana pääset mukaan kiinnostaviin projekteihin, joissa kehitetään erilaisia viisaita ratkaisuita energiantuotantoon, veden puhtauteen ja materiaalitehokkuuteen liittyen. Projektit tehdään aina yrityksiin ja hankkeisiin. Meillä opetuksen olennaisena osana ovat myös asiantuntijaluennot, joilla yritysten edustajat käyvät jakamassa uusimman tiedon alaltansa.

Tutkintoon opiskellaan Metropolian Myyrmäen kampuksella Vantalla. Kampus toimii vihreän teknologian ja bisneksen ytimessä rakentaen puhtaita ja kestäviä ratkaisuja.

Lue lisää tutkinnosta ja hakuajoista