Energia- ja ympäristötekniikan väyläopinnot

Perustiedot

Kesto / Ajankohta
1 vuosi
Laajuus
60 op
Opetuspaikka
Hinta
900€

Mitä väyläopinnot ovat?

Energia- ja ympäristötekniikan väyläopinnot sisältävät Energia- ja ympäristötekniikan tutkintokoulutuksen pakolliset 1. vuoden opinnot 60 op.

Opinnot suoritetaan lähiopiskeluna yhdessä tutkinto-opiskelijoiden kanssa yhden vuoden aikana Metropolian Myyrmäen kampuksella. Pakolliset opetustunnit järjestetään ma-pe klo 9.00-16.00 välillä.

Väyläopinnot ja niiden pakolliset tunnit alkavat kaksi kertaa vuodessa:

elokuussa vk 33 tai 34 (tarkka päivämäärä julkaistaan ilmoittautumisjärjestelmässä)

tammikuussa vk 1 tai 2 (tarkka päivämäärä julkaistaan ilmoittautumisjärjestelmässä)

Kun olet suorittanut väyläopinnot 60 op, voit hakea Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa ”Haku Metropolian avoimen AMK:n opintojen perusteella”.

Jos sinut hyväksytään tutkinto-opiskelijaksi polkuopinnot hyväksiluetaan osaksi tutkinto-opintoja ja jatkat opiskelua suoraan 2. opintovuoden pääaineopinnoissa. Huomioithan, että sinun pitää suorittaa väyläopinnot hyväksytysti ennen kuin voit hakea tutkinto-opiskelijaksi ja väyläopintojen suorittaminen ei automaattisesti takaa pääsyä tutkinto-opiskelijaksi.

Kenelle?

Energia- ja ympäristötekniikan väyläopinnot 60 op sopivat sinulle, jos

 • olet kiinnostunut Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-opinnoista ja alasta
 • pystyt täysipäiväiseen Myyrmäen kampuksella tapahtuvaan lähiopiskeluun ma-pe klo 9.00-16.00 sekä itsenäiseen opiskeluun vapaa-ajalla
 • sinulla on yleisiä opiskeluvalmiuksia ja opinnoissa vaadittava kielitaito (suomi, englanti)
 • haluat kokeilla ammattikorkeakoulussa opiskelua menettämättä ensikertalaisuuskiintiötä

Sisältö

Energia- ja ympäristötekniikan (AMK) väyläopinnot 60 op sisältävät:

 • Pakolliset uusien opiskelijoiden perehdytyspäivä Myyrmäen kampuksella (tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin).
 • Energia- ja ympäristötekniikan insinööritutkinnon ensimmäisen opintovuoden pakolliset opintojaksot:
  • Orientaatio ammattialaan ja opiskeluun (5 op)
  • Tekniikan alan englanti ja viestintä (5 op)
  • Johdantoprojekti- ja ammatillinen viestintä (5 op)
  • Kemian perusteet (5 op)
  • Tekniikan matematiikan perusteet (5 op)
  • Fysiikan perusteet (5 op)
  • Teollisuus- ja teknologiayrityksen toiminta (5 op)
  • Tekniikan fysiikka (5 op)
  • Funktiot ja differentiaalilaskenta (5 op)
  • Energia- ja ympäristötekniikan perusteet (5 op)
  • Tekniikan alan ruotsi (5 op)
  • Sovellusohjelmat, ohjelmointi ja raportointi (5 op)
 • Pääainehakuun- ja valintaan osallistuminen opintovuoden loppuvaiheessa

Pääainehaku ja -valinta

Opintovuoden loppuvaiheessa väyläopiskelija osallistuu pääainehakuun ja -valintaan tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Pääainehakuun osallistuminen edellyttää, että kaikki polkuopinnot 60 op on suoritettu.

Lue lisätiedot pääainevalinnasta ja pääainevaihtoehdoista Energia- ja ympäristötekniikan tutkintokoulutuksen hakusivulta.

Toteutus

Opinnot toteutetaan lähiopetuksena Metropolian Myyrmäen kampuksella osoitteessa Leiritie 1, 01600 Vantaa.

 • Opintoja ei voi suorittaa päivätyön ohessa, etäopintoina tai yksilötyönä.
 • Opintojaksoilla on valmiit lukujärjestykset.
  • Yksi opintojakso kestää yhden lukukauden.
  • Opetustunteja on ma-pe klo 8.00-16.00 välillä.
  • Opetustuntien ajankohta vaihtelee opintojaksoittain ja ryhmittäin. Lisäksi opetustuntien ajankohta voi vähän vaihdella viikkokohtaisesti.
  • Pakollisten opetustuntien lisäksi opiskelu sisältää lukujärjestykseen merkittyjä itsenäisen opiskelun ajankohtia, joiden aikana opiskelijatiimit tekevät itsenäisesti pakollisia ryhmätöitä.
 • Opiskelijan pitää ilmoittaa pakollisista poissaoloista (esim. sairastuminen) opettajille sähköpostitse.
 • Lomamatkoja ei tule varata pakollisten perehdytyspäivien ajankohtaan ja opetusviikoille.

Opiskelu on täysipäivästä: 1 op vastaa noin 27 tuntia opiskelutyötä. Opiskeluun sisältyy pakollista itsenäistä opiskelua eli osa asioista opiskellaan itsenäisesti ilman opettajan opetusta. Erityisesti opintojen alussa voi olla, että opiskelija joutuu opiskelemaan koulupäivien lisäksi iltaisin/viikonloppuisin.

Kielitaito- ja muut vaatimukset

Kielitaitovaatimus

 • Väyläopintoihin ilmoittautuja on itse vastuussa siitä, että hänellä on riittävä suomen kielen taito ja englannin kielen taito.
 • Opetuskieli on pääasiallisesti suomi. Opintojaksoilla käytetään suomenkielistä ja englanninkielistä materiaalia.
 • Opinnot sisältävät pakollisia ryhmätöitä, joissa tarvitaan sujuvaa suomen arkikielen ymmärtämistä. Opiskelijan pitää pystyä keskustelemaan muiden opiskelijoiden kanssa suomeksi ja omaksumaan nopeasti tieto- ja viestintätekniikan alan suomenkielistä sanastoa.
 • Opinnoissa menestyminen edellyttää vähintään eurooppalaisen viitekehyksen tason B2 suomen kielen taitoa.
 • Katso mitä B2-taso tarkoittaa.
 • Voit käyttää kielitaidon itsearvioinnin tukena esim. Dialang-kielitestiä.

Muut opiskeluvalmiudet

Avoimen AMK:n opiskelijalta edellytetään samoja opiskeluvalmiuksia kuin ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijoilta. Opiskelija itse vastaa siitä, että hänellä on vaadittavat opiskeluvalmiudet. Tällaisiin valmiuksiin lukeutuvat mm. tiedonhakutaidot, ryhmätyötaidot ja erilaisten asiatekstien kirjoittamistaidot. Toisen asteen koulutus (lukio, ammattioppilaitos) antaa yleensä hyvän pohjan korkeakoulutasoisiin opintoihin.

AMK-opinnoissa menestyminen vaatii vastuuottoa omasta toiminnasta ja oppimisestasi sekä aktiivista osallistumista opetustunneille ja valmiutta opiskella myös vapaa-ajalla.

Kannettava tietokone

Opiskelijalla tulee olla käytössään oma kannettava tietokone.

Hinta ja maksaminen

Energia- ja ympäristötekniikan päivätoteutuksen väyläopinnot (60 op) hinta: Opiskelu on maksullista. Tarkempi hinta päivittyy myöhemmin.

Tutustu avoimen AMK maksu- ja peruutusehtoihin.

Ilmoittautuminen väyläopintoihin

Opiskelijat valitaan väyläopintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä kunnes paikat on täytetty.

Miten ja milloin?

Ilmoittautuminen tapahtuu Metropolian avoimen AMK sähköisessä ilmoittautumisjärjestelmässä.

 • Linkki tulevan haun ilmoittautumissivulle päivitetään tähän vähän ennen ilmoittautumisen alkamista.
 • Ennen uuden haun alkamista sivuilla näkyy edellisen jo päättyneen haun tiedot.
 • Tutustu ilmoittautumisjärjestelmään
 • Ilmoittautuminen elokuun alussa: väyläopinnot alkavat elokuussa ja ne suoritetaan syksyn ja kevään aikana, pääainehaku toukokuussa

HUOM! Tarkat ajankohdat ja paikkamäärät julkaistaan ilmoittautumisjärjestelmässä vähän ennen ilmoittautumisen alkamista.

Ennen hakemista

Tutustu ennen hakemista:

 • Avoimen AMK:n opiskeluohjeisiin
 • Avoimen AMK:n maksu- ja peruutusehtoihin
 • Energia- ja ympäristötekniikan tutkintokoulutuksen sisältöön ja toteutukseen Energia- ja ympäristötekniikan tutkintokoulutuksen hakusivulla.

Opintojen aloitus

Väyläopintoihin hyväksyttyjen opiskelijoiden opintojen aloituksen ohjeet ja aikataulut julkaistaan avoimen AMK sivuilla.

 • Lue ohjeet huolellisesti heti, kun saat tiedon opiskelijaksi hyväksymisestä sekä ennen pakollisia perehdytyspäiviä.
 • Kaikkien väyläopiskelijoiden tulee osallistua pakollisille perehdytyspäiville.
 • Perehdytyspäivien ohjelma ja ryhmäjako lähetetään sähköpostitse ennen opintojen alkamista.
 • Sinun pitää lukea sähköpostit säännöllisesti opintojen aloitusta edeltävän kuukauden aikana.

Pakollisista esteistä pitää ilmoittaa sähköpostitse koulutussuunnittelija Noora Utriaiselle: noora.utriainen2 [at] metropolia.fi (noora[dot]utriainen2[at]metropolia[dot]fi)

Hakeminen tutkinto-opiskelijaksi

Väyläopintojen suorittaminen ei automaattisesti takaa pääsyä tutkinto-opiskelijaksi. Sinun pitää hakea hakea Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-opiskelijaksi Haku Metropolian avoimen AMK opintojen perusteella -haussa. Voit hakea vasta sen jälkeen, kun olet hyväksyttävästi suorittanut kaikki väyläopinnot 60 op.

 • Lue ohjeet tarkkaan ja laita haun päivämäärä itsellesi ylös kalenteriin.
 • Haku on kaksi kertaa vuodessa 1.5. ja 1.11. alkaen:
  • 1.5. alkava haku päättyy viimeistään 15.5. tai kun paikat on täytetty
  • 1.11. alkava haku päättyy viimeistään 15.11. tai kun paikat täytetty
 • Haussa ei huomioida väyläopintojen opintojaksojen arvosanoja, haussa huomioidaan vain opintopistemäärä.

Jos sinut hyväksytään haussa tutkinto-opiskelijaksi, aloitat tutkinto-opinnot toisen vuoden pääaineopinnoista.

Mistä saat lisätietoja ja neuvoja?

Avoin AMK maksut, etuudet, palvelut, opiskelu

Lue ohjeet avoimen AMK verkkosivulta tai ota yhteyttä avoinamk [at] metropolia.fi (avoinamk[at]metropolia[dot]fi)

 • Maksu ja peruutusehdot
 • Ilmoittautuminen (=hakeminen polkuopintoihin)
 • Opiskelu avoimessa AMK:ssa
 • Ateriaetu ja muut edut
 • Opiskelijapalvelut: kirjasto, helpdesk, opintopsykologi, opintokuraattori, liikuntapalvelut
 • Tukihakemusten täydennyspyynnöt: avoinamk [at] metropolia.fi (avoinamk[at]metropolia[dot]fi)
 • Neuvonta: avoinamk [at] metropolia.fi (avoinamk[at]metropolia[dot]fi)

Opintojen sisältö ja toteutus

 • Energia- ja ympäristötekniikan tutkintokoulutuksen hakusivu: opintojen sisältö ja toteutus, pääainehaku ja pääainevaihtoehdot, opetuspaikat
 • Opetussuunnitelma Metropolian opinto-oppaassa: 1. vuoden opintojaksojen (= väyläopintojen) sisältö ja tavoitteet, pääaineiden opintojaksojen sisällöt ja tavoitteet
 • Neuvonta: koulutussuunnittelija Noora Utriainen noora.utriainen2 [at] metropolia.fi (noora[dot]utriainen2[at]metropolia[dot]fi)

Hakeminen tutkinto-opiskelijaksi

 • Haku Metropolian avoimen AMK opintojen perusteella -haku
 • Neuvonta: hakijapalvelut [at] metropolia.fi (hakijapalvelut[at]metropolia[dot]fi)

Väyläopintojen aloitus Metropoliassa

Tervetuloa opiskelemaan väyläopintoja Metropoliaan!

Lue alta kaikki Metropolian väyläopiskelijoita koskevat yhteiset ohjeet sekä omaa ryhmääsi koskevat ohjeet.

Energia- ja ympäristötekniikan väyläopintojen aloitusohjeet

Tervetuloa opiskelemaan Metropolian avoimeen ammattikorkeakouluun energia- ja ympäristötekniikan väyläopintoihin!

Opiskelet energia- ja ympäristötekniikan ensimmäisen vuoden opinnot yhdessä tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Opiskelijaryhmäsi on TXO24S1.