Perustiedot

Tutkintonimike
Insinööri (AMK)
Kesto / Ajankohta
4 vuotta
Laajuus
240 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika: 4. – 14.9.2023
Hinta
Maksuton

Kiinnostavatko sähkö- ja automaatiotekniikan monipuoliset työmahdollisuudet?

Sähkö- ja automaatiotekniikkaa on kaikkialla ympärillämme. Tehokas energian tuotanto, uusiutuvat energiaratkaisut, älykäs sähköverkko, energiansiirto ja energiatehokas sähkön käyttö ovat nykypäivän sähköisen maailman edellytyksiä.

Vastaavasti elektroniikkalaitteiden suunnittelu, kehittäminen, langaton tiedonsiirto ja sulautettu elektroniikka ovat tulevaisuutta, tarjoten ratkaisuja muun muassa kodin, teollisuuden ja terveydenhuollon tarpeisiin.

Automaatio puolestaan laajentaa kokonaisuutta mittausten, instrumentoinnin, tiedonsiirron, mekatroniikan, robotiikan, automaattisten ohjaus- ja valvontajärjestelmien sekä informaatioratkaisuiden suuntaan.

Valmistuvien sähkö- ja automaatiotekniikan insinöörien tehtäväkenttä on laaja. Alan osaajat toimivat pääosin suunnittelussa, tutkimuksessa, käyttöönotossa, tuotantoympäristöissä, kunnossapidossa, teknisessä myynnissä ja hankinnassa asiantuntijoina ja esimiehinä.

Opintojen sisältö

  • Kaikille yhteiset 1. vuoden opinnot
  • Pääainekohtaiset opinnot
  • Innovaatioprojekti
  • Kieli- ja viestintäopinnot
  • Sivuaineopinnot ja/tai vapaasti valittavat opinnot
  • Työharjoittelut
  • Opinnäytetyö

Opinnoissa painotetaan käytännönläheisyyttä, tekemällä oppimista, ongelmaratkaisukykyä, yhteistyötaitoja, kansainvälisyyttä, pääaineen syvällistä osaamista sekä erikoistumista. Sivuaineopinnot tukevat puolestaan laaja-alaisuutta ja varmistavat monipuolisuudellaan sen, että valmistuneilla insinööreillä on vankka soveltava ja ympäristöystävällinen ote alaansa.

Tutustu sähkö- ja automaatiotekniikan opetussuunnitelmaan opinto-oppaassa.

Pääaineet

Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelmassa on neljä pääainetta:

Automaatiotekniikka

Automaatiotekniikka on välttämätöntä kaikilla teollisuuden aloilla. Automaatiotekniikan koulutus tarjoaakin käytännönläheisen ja laaja-alaisen tutkinnon monenlaisiin työtehtäviin. Valmistuttuasi automaatiotekniikan insinööriksi omaat monipuoliset valmiudet alan suunnittelu-, myynti-, kunnossapito- ja johtotehtäviin.

Opiskeluaikaiset projektit ja pienryhmätyöskentely tekevät sinusta yhteistyötaitoisen insinöörin, joka osaa myös työelämässä toimia erilaisissa tiimeissä niin kotimaassa kuin kansainvälisissäkin organisaatioissa. Robotiikka, digital twin -teknologia, tekoäly ja koneoppiminen sekä VR&AR ovat uusia sovelluksia, joita hyödynnetään niin opetuksessa kuin erilaisissa hankkeissa. Tekemisen keskiössä ovat Myyrmäen kampuksen laboratoriotilat sekä Robo ja AIoT Garaget.

Automaatiotekniikan insinöörien työllisyystilanne on hyvä. Laaja-alaisuuden vuoksi voit työskennellä monenlaisissa tehtävissä lukuisilla eri toimialoilla. Työtehtäväsi voivat liittyä esimerkiksi teollisuuden prosessien hallintaan, energian tuotantoon, valmistuslinjojen ohjaukseen, robotiikkaan tai tuotanto- ja automaatiojärjestelmien kehittämiseen.

Mahdollisia työpaikkojasi ovat esimerkiksi tuotantolaitokset, insinööri- ja suunnittelutoimistot, konsulttitoimistot, ohjelmistotalot, maahantuojat, tutkimuslaitokset sekä alan laite- ja järjestelmätoimittajat.

Elektroniikka

Elektroniikan pääaineen opinnoissa voit syventyä langattomiin teknologioihin, sulautettuihin järjestelmiin, antureihin, tehoelektroniikkaan, sähkömagneettiseen yhteensopivuuteen ja terveydenhuollon teknologiaan.

Koulutuksessa yhdistyvät teoria sekä käytännönläheinen laboratorio- ja projektityöskentely. Käytännön työharjoittelu kotimaassa tai ulkomailla muodostaa tärkeän osan opintoja.

Opinnot antavat sinulle hyvät valmiudet työskennellä terveydenhuollon ja/tai elektroniikan alan tuotekehitys-, suunnittelu-, testaus- tai ylläpitotehtävissä.

Osa elektroniikan ammattiopinnoista järjestetään englanniksi yhteistyössä Degree Programme in Electronics tutkinto-ohjelman kanssa. Elektroniikan pääaineesta on mahdollista suuntautua myös terveydenhuollon tekniikan opintoihin, jotka järjestetään pääosin suomeksi.

Sähkövoimatekniikka

Sähkövoimatekniikassa syvennyt monipuolisesti sähköverkkoihin, sähkönjakeluun ja teollisuuden sähköjärjestelmiin, sähkökäyttöihin sekä sähkösuunnittelutehtäviin.

Sähköverkkotekniikka keskittyy sähköenergian välittämiseen sähkön kuluttajien ja tuottajien välillä. Riittävän sähköenergian takaaminen on yhteiskunnan elintärkeä peruspalvelu. Sähköverkkojen jatkuva kehittäminen ja uudistaminen on ajankohtaista uusien teknologioiden, kaupungistumisen, ilmaston lämpenemisen, muuttuneiden säädösten sekä sähköisen ajoneuvokannan kasvun vuoksi. Tulevaisuuden älykkäät sähköverkot tarjoavat mielenkiintoisia näkymiä ja työtehtäviä sähköinsinööreille.

Sähkökäytöt keskittyvät sähköenergian muuttamiseen mekaaniseksi energiaksi. Sähkökäyttöön liittyy kiinteästi taajuusmuuttajatekniikka, jolla sähkömoottorin pyörimisnopeutta ja muita ominaisuuksia voidaan säätää tarkasti ja energiatehokkaasti. Tekniikkaa käytetään tuottamaan energiaa sähköverkkoon aurinko- ja tuulivoimaloissa, sähköauton akkuun latauspisteessä tai auton hyötyjarrutuksessa. Suomalainen sähkökäyttötekniikka on maailman huippua ja lähialueellamme on useita merkittäviä alan teollisia toimijoita.

Sähköinsinöörien työt voivat liittyä suunnitteluun, tutkimukseen, testaukseen, kehitystehtäviin, asiantuntijatehtäviin, urakointiin, käyttöön, kunnossapitoon, myynti- ja ostotehtäviin sekä erilaisiin esimies- ja johtotehtäviin.

Sähkötekniikan insinöörejä työllistävät Suomessa esimerkiksi energia- ja sähköverkkoyhtiöt, kotimaiset ja kansainväliset teollisuusyritykset, urakointiyritykset ja suunnittelutoimistot.

Kiinteistöjen sähkötekniikka

Kiinteistöjen sähkötekniikan opintopolussa saat monipuoliset valmiudet sähköteknisten järjestelmien käyttöön, suunnitteluun, urakointiin, kehittämiseen ja rakentamiseen. Erityisenä painopisteenä on kiinteistöjen uusimmat ohjaus- ja valvontajärjestelmät sekä energiatehokkuusratkaisut.

Valmistuttuasi voit toimia esimerkiksi sähkösuunnittelijana, projektin hoitajana, projektipäällikkönä, sähkötöiden johtajana ja valvojana, energia-asiantuntija sekä teknisenä myyjänä.

Opiskelijoiden kokemuksia

Taina Hänninen

Taina Hänninen

Päätös hakea opiskelemaan automaatiotekniikkaa syntyi jo useampi vuosi sitten opiskellessani oppisopimuksella tuotantoprosessinhoitajaksi (kemiantekniikan perustutkinto ja kemianteollisuuden ammattitutkinto). Opiskelujen päättyessä kerrottiin, että mikäli jatko-opinnot kiinnostavat, olisi automaatiotekniikka se oikea suunta.

Suunnitelmat kuitenkin siirtyivät vuosilla eteenpäin perheenlisäyksen vuoksi. Lisäksi piti pohtia, mitä sitä oikeasti haluaa isona tehdä, olinhan jo opiskellut parturi-kampaajaksi ennen tehdastyötä eikä olisi viitsinyt enää lähteä opiskelemaan sellaista ammattia, joka ei ehkä kiinnostaisikaan. Oltuani lähes vuoden taas työelämässä päätin hakea opiskelemaan. Osallistuin valmennuskurssille ja pääsin kuin pääsinkin sisään kouluun.

Opiskelumotivaatio on edelleen yhtä korkealla kuin opintojen alkaessakin. Arvosanoihinkin olen ollut varsin tyytyväinen. Suurin syy itselläni lähteä tällä iällä vielä opiskelemaan on ollut kunnianhimo ja halu edetä uralla. Omalla työpaikallani uralla eteneminen ei kuitenkaan ilman ammattikorkeakoulututkintoa ole mahdollinen. Muutenkin tuntui töissä ollessa, ettei se työ, jota tein ollut sitä, mitä eläkeikään saakka haluaisin tehdä. Elämässä pitää olla haasteita. Olen ollut erittäin tyytyväinen päätökseeni ja tiedän olevani aivan oikeassa paikassa. Koulun alkaessa tuntui siltä, että vapaa-aika lisääntyi, olinhan tottunut tekemään 40-tuntista työviikkoa ja nyt tunteja on kuitenkin vain murto-osa siitä. Kotitehtäviä kuitenkin on, toisin kuin töissä ollessa.

Tulevaisuudennäkymissäni olen esimiesasemassa mahdollisesti jossain tehtaassa, jos en tuolla nykyisessä työpaikassani niin sitten jossain muualla. Toki voi olla, että suunnitelmat muuttuvat paljonkin opiskelujen edetessä, mutta tällä hetkellä tuo on mahdollisesti se realistisin ajatus. Tällä hetkellä tuntuu, että tulevaisuudessa myös ylempi ammattikorkeakoulututkinto voisi kiinnostaa.

Rohkaisen kaikkia opiskelusta kiinnostuneita hakemaan opiskelemaan, koskaan ei ole liian myöhäistä!

Sami Piittisjärvi

Sami Piittisjärvi

Yläasteen jälkeen lähdin ammattikouluun täysin varmana, että minusta tulee täysin pesunkestävä sähköasentaja ilman jatkokoulutuksia. Ala alkoikin todella kiinnostamaan, joten syntyi ajatus jatko-opiskelusta. Vaihtoehtoina oli joko Metropolia tai Tampereen Ammattikorkeakoulu. Päätöksen sinetöi kavereiden lähteminen Metropoliaan.

Opiskelun kohokohtina ovat ehdottomasti uusien ihmisten tapaaminen ja vapaa-ajan tapahtumat. Myös oman alatuntemuksen lisääminen on aina mielenkiintoista. Haasteena on motivoituminen yksittäisille tunneille menoon. Kuljen päivittäin Hyvinkäältä, joten yhden tunnin takia ei aina jaksa ilmestyä paikalle. Myös matemaattiset aineet kuluttavat hieman enemmän aikaa vapaa-ajalla, koska ammattikoulussa ja ammattikorkeakoulussa on hieman eri taso.

Suunnitelmissani on ottaa kaikki mahdollinen hyöty koulun tarjoamasta kansainvälisyystarjonnasta. Olisi erittäin hienoa päästä ulkomaille opiskelemaan ja ehkä jossain vaiheessa jopa töihin. Suomessa olisi tarkoitus päästä tutustumaan useaan eri sähkötekniikan osa-alueeseen, jotta löytäisi sen oman alueensa.

Jos sähköala vähänkin kiinnostaa suosittelen ehdottomasti hakemaan. Sähköala on kuitenkin erittäin laaja, josta löytyy varmasti jokaiselle oma juttunsa. Eikä kenenkään kannata miettiä esimerkiksi ammattikoulusta hakiessa, ettei tule pärjäämään. Kyllä koulussa opetetaan, niin että varmasti kaikki pärjäävät. Sama pätee lukiosta hakijoille, lähtötasoa ei tarvita - ainoastaan positiivinen asenne.

Ina Jouppila

Ina Jouppila

Kävin lukion, koska en vielä tiennyt mitä alaa haluaisin opiskella. Lukion jälkeen pidin välivuotta ja olin töissä, miettien edelleen mitä haluaisin tehdä. Alavalinnasta kiitokset menevät isälleni, joka on sähköasentaja. Hänen kauttaan pääsin tutustumaan alaan ja kiinnostumaan siitä. Kun suunta oli selvä piti vain päättää ammattikoulun ja ammattikorkean välillä. Insinöörin opinnot kiinnostivat enemmän, joten päätin hakea ammattikorkeakouluun. En halunnut jäädä pienelle paikkakunnalle ja Tamperekin oli jo liian tuttu, joten hain Metropoliaan.

Tähän mennessä opiskelun kohokohtia ovat ehdottomasti olleet uusien ihmisten tapaaminen, tutor-koulutus ja tutorointi, uudet asiat ja tietenkin tapahtumat. Haasteena on ollut se, ettei ole ammattikoulupohjaa ja täytyy käyttää enemmän aikaa asioihin, jotka osalle luokasta on jo selviä. Tosin ammattikoulun käyneiltä on helppo kysyä apua kun tarvitsee. Myös töiden ja koulun tasapainottaminen tuo omat haasteensa.

Aikomuksenani on ottaa opiskeluajastani kaikki irti. Aion käydä erilaisia kursseja ja työskennellä eri osa-alueilla, jotta tietää varmasti, mitä sitä haluaa tehdä.

Jos on vähänkään halua lähteä opiskelemaan niin hakemaan vaan. Jos kiinnostusta ja motivaatiota riittää niin täällä pärjää hyvin, oli sitten lukiosta tai ammattikoulusta.