Sähkö- ja automaatiotekniikka, insinööri (AMK), päiväopiskelu

Perustiedot

Tutkintonimike
Insinööri (AMK)
Kesto / Ajankohta
4 vuotta
Laajuus
240 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
13.3. - 27.3.2024
Hinta
Maksuton

Kiinnostavatko sähkö- ja automaatiotekniikan monipuoliset työmahdollisuudet?

Sähkö- ja automaatiotekniikkaa on kaikkialla ympärillämme. Tehokas energian tuotanto, uusiutuvat energiaratkaisut, älykäs sähköverkko, energiansiirto ja energiatehokas sähkön käyttö ovat nykypäivän sähköisen maailman edellytyksiä.

Vastaavasti elektroniikkalaitteiden suunnittelu, kehittäminen, langaton tiedonsiirto ja sulautettu elektroniikka ovat tulevaisuutta, tarjoten ratkaisuja muun muassa kodin, teollisuuden ja terveydenhuollon tarpeisiin.

Automaatio puolestaan laajentaa kokonaisuutta mittausten, instrumentoinnin, tiedonsiirron, mekatroniikan, robotiikan, automaattisten ohjaus- ja valvontajärjestelmien sekä informaatioratkaisuiden suuntaan.

Valmistuvien sähkö- ja automaatiotekniikan insinöörien tehtäväkenttä on laaja. Alan osaajat toimivat pääosin suunnittelussa, tutkimuksessa, käyttöönotossa, tuotantoympäristöissä, kunnossapidossa, teknisessä myynnissä ja hankinnassa asiantuntijoina ja esimiehinä.

Opintojen sisältö

  • Kaikille yhteiset 1. vuoden opinnot
  • Pääainekohtaiset opinnot
  • Innovaatioprojekti
  • Kieli- ja viestintäopinnot
  • Sivuaineopinnot ja/tai vapaasti valittavat opinnot
  • Työharjoittelut
  • Opinnäytetyö

Opinnoissa painotetaan käytännönläheisyyttä, tekemällä oppimista, ongelmaratkaisukykyä, yhteistyötaitoja, kansainvälisyyttä, pääaineen syvällistä osaamista sekä erikoistumista. Sivuaineopinnot tukevat puolestaan laaja-alaisuutta ja varmistavat monipuolisuudellaan sen, että valmistuneilla insinööreillä on vankka soveltava ja ympäristöystävällinen ote alaansa.

Tutustu sähkö- ja automaatiotekniikan opetussuunnitelmaan opinto-oppaassa.

Pääaineet

Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelmassa on neljä pääainetta:

Automaatiotekniikka

Automaatiotekniikka on välttämätöntä kaikilla teollisuuden aloilla. Automaatiotekniikan koulutus tarjoaakin käytännönläheisen ja laaja-alaisen tutkinnon monenlaisiin työtehtäviin. Valmistuttuasi automaatiotekniikan insinööriksi omaat monipuoliset valmiudet alan suunnittelu-, myynti-, kunnossapito- ja johtotehtäviin.

Opiskeluaikaiset projektit ja pienryhmätyöskentely tekevät sinusta yhteistyötaitoisen insinöörin, joka osaa myös työelämässä toimia erilaisissa tiimeissä niin kotimaassa kuin kansainvälisissäkin organisaatioissa. Robotiikka, digital twin -teknologia, tekoäly ja koneoppiminen sekä VR&AR ovat uusia sovelluksia, joita hyödynnetään niin opetuksessa kuin erilaisissa hankkeissa. Tekemisen keskiössä ovat Myyrmäen kampuksen laboratoriotilat sekä Robo ja AIoT Garaget.

Automaatiotekniikan insinöörien työllisyystilanne on hyvä. Laaja-alaisuuden vuoksi voit työskennellä monenlaisissa tehtävissä lukuisilla eri toimialoilla. Työtehtäväsi voivat liittyä esimerkiksi teollisuuden prosessien hallintaan, energian tuotantoon, valmistuslinjojen ohjaukseen, robotiikkaan tai tuotanto- ja automaatiojärjestelmien kehittämiseen.

Mahdollisia työpaikkojasi ovat esimerkiksi tuotantolaitokset, insinööri- ja suunnittelutoimistot, konsulttitoimistot, ohjelmistotalot, maahantuojat, tutkimuslaitokset sekä alan laite- ja järjestelmätoimittajat.

Elektroniikka

Elektroniikan pääaineen opinnoissa voit syventyä langattomiin teknologioihin, sulautettuihin järjestelmiin, antureihin, tehoelektroniikkaan, sähkömagneettiseen yhteensopivuuteen ja terveydenhuollon teknologiaan.

Koulutuksessa yhdistyvät teoria sekä käytännönläheinen laboratorio- ja projektityöskentely. Käytännön työharjoittelu kotimaassa tai ulkomailla muodostaa tärkeän osan opintoja.

Opinnot antavat sinulle hyvät valmiudet työskennellä terveydenhuollon ja/tai elektroniikan alan tuotekehitys-, suunnittelu-, testaus- tai ylläpitotehtävissä.

Elektroniikan ammattiopinnot järjestetään englanniksi yhteistyössä Degree Programme in Electronics tutkinto-ohjelman kanssa.

Sähkövoimatekniikka

Sähkövoimatekniikassa syvennyt monipuolisesti sähköverkkoihin, sähkönjakeluun ja teollisuuden sähköjärjestelmiin, sähkökäyttöihin sekä sähkösuunnittelutehtäviin.

Sähköverkkotekniikka keskittyy sähköenergian välittämiseen sähkön kuluttajien ja tuottajien välillä. Riittävän sähköenergian takaaminen on yhteiskunnan elintärkeä peruspalvelu. Sähköverkkojen jatkuva kehittäminen ja uudistaminen on ajankohtaista uusien teknologioiden, kaupungistumisen, ilmaston lämpenemisen, muuttuneiden säädösten sekä sähköisen ajoneuvokannan kasvun vuoksi. Tulevaisuuden älykkäät sähköverkot tarjoavat mielenkiintoisia näkymiä ja työtehtäviä sähköinsinööreille.

Sähkökäytöt keskittyvät sähköenergian muuttamiseen mekaaniseksi energiaksi. Sähkökäyttöön liittyy kiinteästi taajuusmuuttajatekniikka, jolla sähkömoottorin pyörimisnopeutta ja muita ominaisuuksia voidaan säätää tarkasti ja energiatehokkaasti. Tekniikkaa käytetään tuottamaan energiaa sähköverkkoon aurinko- ja tuulivoimaloissa, sähköauton akkuun latauspisteessä tai auton hyötyjarrutuksessa. Suomalainen sähkökäyttötekniikka on maailman huippua ja lähialueellamme on useita merkittäviä alan teollisia toimijoita.

Sähköinsinöörien työt voivat liittyä suunnitteluun, tutkimukseen, testaukseen, kehitystehtäviin, asiantuntijatehtäviin, urakointiin, käyttöön, kunnossapitoon, myynti- ja ostotehtäviin sekä erilaisiin esimies- ja johtotehtäviin.

Sähkötekniikan insinöörejä työllistävät Suomessa esimerkiksi energia- ja sähköverkkoyhtiöt, kotimaiset ja kansainväliset teollisuusyritykset, urakointiyritykset ja suunnittelutoimistot.

Kiinteistöjen sähkötekniikka

Kiinteistöjen sähkötekniikan opintopolussa saat monipuoliset valmiudet sähköteknisten järjestelmien käyttöön, suunnitteluun, urakointiin, kehittämiseen ja rakentamiseen. Erityisenä painopisteenä on kiinteistöjen uusimmat ohjaus- ja valvontajärjestelmät sekä energiatehokkuusratkaisut.

Valmistuttuasi voit toimia esimerkiksi sähkösuunnittelijana, projektin hoitajana, projektipäällikkönä, sähkötöiden johtajana ja valvojana, energia-asiantuntija sekä teknisenä myyjänä.