Opintojen kuvaus

Sähkö- ja automaatiotekniikan väyläopinnot antavat sinulle mahdollisuuden tutustua ammattikorkeakouluopintoihin ja syventää alan osaamistasi. Väyläopintojen tavoitteena on myös kehittää ammattikorkeakouluopinnoissa tarvittavia valmiuksia ja kannustaa toisen asteen tutkinnon suorittaneita jatkamaan opintojaan ammattikorkeakoulussa.

Opinnot kestävät 1,5 vuotta, ja ne on mahdollista suorittaa samanaikaisesti ammattioppilaitosopintojen kanssa.

Kenelle väyläopinnot on tarkoitettu?

Väyläopintoja voivat tällä hetkellä opiskella Keudan ja Varian opiskelijat, mutta myös muiden ammattioppilaitosten sähkö- ja automaatiotekniikan opiskelijoiden on mahdollista ilmoittautua opintoihin. Ennen väyläopintoihin ilmoittautumista sovithan opintojen suorittamisesta oman oppilaitoksesi edustajan (esim. opinto-ohjaaja) kanssa.

Väyläopinnot ovat maksullisia (15 euroa/opintopiste). Opinnot laskutetaan lähtökohtaisesti ammattioppilaitokselta.

Oppilaitoksen edustaja, kiinnostaako yhteistyö? Ota yhteyttä: jatkuvaoppiminen [at] metropolia.fi tai sähkö- ja automaatiotekniikan tutkintovastaava Raisa Kallio raisa.kallio [at] metropolia.fi

Opintojen sisältö ja toteutustapa

Opetus järjestetään osittain etäopetuksena ja osittain lähiopetuksena Metropolian Myyrmäen kampuksella Vantaalla (Leiritie 1). Opintoja ei ole mahdollista suorittaa kokonaan etäopintoina. Opetuspäivä on perjantai.

Väyläopintojen sisältö:

  • Orientaatio insinööriopintoihin 15 op
  • Johdantoprojekti 10 op
  • Projekti 5 op

Ilmoittautuminen

Opintoihin ilmoittautuminen tapahtuu Metropolian avoimen ammattikorkeakoulun kautta. Lisätietoa ilmoittautumisesta saat oman oppilaitoksesi edustajalta tai koulutussuunnittelija Hanna Järviseltä.

Hakeminen tutkinto-opiskelijaksi

Mikäli suoritat kaikki väyläopinnot 30 op, saat hakukelpoisuuden Haku Metropolian avoimen AMK opintojen perusteella -hakuun sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-opiskelijaksi. Sinun ei tarvitse osallistua valtakunnalliseen yhteishakuun. Väyläopinnot voidaan hyväksilukea osaksi sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-opintoja.

Lisätietoja

Hanna Järvinen
koulutussuunnittelija
p. 040 543 2795
hanna.jarvinen [at] metropolia.fi

Raisa Kallio
tutkintovastaava
p. 040 180 1101
raisa.kallio [at] metropolia.fi