Perustiedot

Tutkintonimike
Insinööri (ylempi AMK)
Kesto / Ajankohta
1,5 vuosi
Laajuus
60 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
 • 1.5. - 31.10.2021
 • 1.9. – 15.9.2021
 • 16. - 30.3.2022
Aloituspaikat
20
Hinta
Maksuton

Älykkään teollisuuden ylempi ammattikorkeakoulututkinto on räätälöity teollisuudessa toimiville tekniikan alan ammattilaisille.

Opinnot syventävät aiempaa teknistä osaamistasi ja valmistavat sinua entistä paremmin toimimaan modernin älykkään teollisuuden tarjoamassa työympäristössä. Tutkinnon osaamistavoitteet on määritetty yhdessä teollisen työelämän kanssa ja se tarjoaa ratkaisuja teollisuuden jatkuvasti kehittyviin tarpeisiin.

Kenelle

Opinnot on suunnattu insinööreille, joiden insinöörin tutkinto on

 • automaatiotekniikan
 • elektroniikan
 • kemiantekniikan
 • prosessitekniikan
 • teollisen sähkötekniikan tai
 • joltain näiden lähialalta

Opinnot antavat näiden alojen teollisuudessa toimiville insinööreille työkaluja oman työnsä, työmenetelmien ja teollisten prosessien kehittämiseen.

Sisältö

Opintoihin sisältyy yleisen johtamis- ja tutkimusosaamisen lisäksi ajankohtaisia aiheita esimerkiksi teollisesta internetistä ja älykkäistä teollisista ratkaisuista. Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto koostuu seuraavista opinnoista:

 • johtamisopinnot ja tutkimusmetodologiset opinnot 10 op
 • älykkään teollisuuden syventävät ammattiopinnot 15 op
 • vapaasti valittavat opinnot 5 op
 • opinnäytetyö 30 op

Opinnäytetyö on luonteeltaan aidossa teollisessa yritysympäristössä toteutettava tutkimuksellinen kehittämishanke, joka toteutetaan kehittämis-/toimintatutkimuksena. Siihen kuuluu oleellisesti kehittämissuunnitelman toimeenpano kohdeorganisaatiossa. Opinnäytetyöprojekti jatkuu koko opintojen ajan, ja työn valmistelu aloitetaan välittömästi opintojen alettua.

Toteutustapa

Opinnot on suunniteltu suoritettavaksi 1,5 vuodessa työn ohessa, ja opinnäytetyön kohdeorganisaatio on opiskelijan työnantaja.

Lähiopetus järjestetään pääosin arki-iltaisin. Opetusta on pääsääntöisesti noin kahtena iltana viikossa klo 17 - 20.15