Älykäs teollisuus -ohjelmasta valmistunut Jarmo Huovinen: “Master’s -tutkinnosta sain konkreettisia työkaluja yritystoimintamme kehittämiseen”

12.2.2024 - 15:00

Teknologian maailmassa uudistukset tapahtuvat nopeasti ja jatkuvasti. Alan asiantuntijoiden onkin elintärkeää pitää osaamisensa ajan tasalla ja omaksua uusia trendejä ja tekniikoita. Jo aiemmin Metropoliasta ensin tietotekniikan ja sitten sähkötekniikan insinööriksi valmistunut Jarmo Huovinen päätti viedä osaamisensa uudelle tasolle. Hän haki ja tuli valituksi kasvattikorkeakouluunsa opiskelemaan ylempää AMK-tutkintoa, suuntautumisalanaan älykäs teollisuus.

Huovinen kokee, että Metropolian insinöörikoulutus on antanut hänelle laajan näkökulman ja monitieteellisen osaamisen, jotka ovat korvaamattomia teknologiateollisuudessa. Tämä monipuolisuus on hänen mukaansa olennainen etu erityisesti uuden teknologian soveltamisessa sekä kaikilla teknologian osa-alueilla huomioitavassa kyberturvallisuudessa.

“Koulutus tarjosi poikkeuksellisen tilaisuuden paitsi päivittää tieto-taitojani, myös pysyä mukana vauhdikkaasti kehittyvillä aloilla, kuten tekoälyssä ja koneoppimisessa. En ainoastaan vahvistanut ammatillista osaamistani, vaan sain myös arvokkaita näkökulmia innovatiivisten tuotteiden tutkimukseen ja kehittämiseen. Kykyni yhdistää nämä tiedot perinteisiin insinööritieteisiin avaa uusia mahdollisuuksia kehittää turvallisempia ja kestävämpiä teknologisia ratkaisuja”, kiittelee Huovinen.

Opinnot räätälöity työssäkäyville tekniikan ammattilaisille

Huovinen on erittäin tyytyväinen opetusjärjestelyihin ja siihen, että opiskelu oli joustavasti aikataulutettavissa työssäkäyvien asiantuntijoiden kiireisiin aikatauluihin. Pääasiallisesti etänä toteutettua opetusta oli tavallisesti kahtena iltana viikossa. Luentojen lisäksi oppimista tapahtui itsenäisesti opiskellen ja mielekkyyttä lisäsi se, että omat projektityöt sai tehdä omaa työtä tukevista aiheista. Muutamat ryhmätyöt toteutettiin pääosin verkon yli. Master’s-opintojaan Huovinen vertaa räätälöityyn kuntosaliohjelmaan.

“Master’s-tason opinnoissa jokainen opintojakso oli suunniteltu vahvistamaan erilaisia ammatillisia lihaksia. Tämä tarjosi minulle yhdistelmän teoreettista tietämystä ja nykypäivän bisneksessä tarvittavia käytännön taitoja. Tämä teki opiskelusta minulle erityisen palkitsevan – en pelkästään saavuttanut tutkintoa, vaan myös henkilökohtaisen ja ammatillisen kasvun, joka valmensi minua nykyisiin haasteisiin”, sanoo Huovinen.

Reformo Networksilla Senior Critical Infrastructure Consultant -tehtävässä työskentelevä Huovinen kokee, että insinöörin AMK- ja YAMK-tutkinnot ovat avanneet laajan näkökulman ja monitieteellisen osaamisen, jotka ovat korvaamattomia teknologiateollisuudessa. Tämä monipuolisuus on olennainen etu erityisesti uuden teknologian soveltamisessa ja kyberturvallisuudessa, joka on yhä tärkeämpi tekijä kaikilla teknologian osa-alueilla.

Palkittu lopputyö kasvatti omaa osaamista ja toi yritykselle lisää liiketoimintaa

Huovinen kokee, että sekä AMK- että YAMK-opintojen pohjalta kertyneiden taitojen myötä hänellä on valmiudet yhdistää tiedot perinteisiin insinööritieteisiin. Koulutuksen ja erityisesti lopputyön kirjoittamisen myötä hänelle on avautunut uusia mahdollisuuksia turvallisimpien ja kestävämpien teknologisten ratkaisujen kehittämiseen.

“OT-verkkojen uusimpia kehityssuuntia käsittelevä lopputyöni on antanut minulle ainutlaatuisen ymmärryksen ja näkökulman, jota hyödynnän päivittäisessä työssäni. Työni tulokset ovat saaneet huomattavaa tunnustusta ja kiinnostusta alalla, mikä vahvistaa uskoani siihen, että olen oikealla polulla edistämässä turvallisempaa ja tehokkaampaa tulevaisuutta teknologiainfrastruktuurin alalla. Olen voinut hyödyntää osaamistani täysimääräisesti ja jatkaa kasvua alalla, joka on jatkuvassa ja dynaamisessa muutoksessa”, sanoo Huovinen.

Huovisen korkeatasoinen lopputyö huomattiin myös tietoturva-alalla laajemminkin, ja se sai Tietoturva ry :n​ kunniamaininnan vuoden 2023 parhaana tietoturva-aiheiseina opinnäytetyönä.

"Saamani ​Tietoturva ry ​:n tunnustus opinnäytetyöstä on suuri kunnia. Se vahvistaa ammatillista itsevarmuuttani ja motivoi minua jatkamaan oppimista ja kehittymistä alallani. Lopputyöstä ja palkinnosta on myös ollut merkittävää hyötyä: uurastus on poikinut yritykselle lisää liiketoimintaa ja kontakteja”, Huovinen kertoo.

Huovinen avaa päivittäistä työtään tietoverkkojen ja kyberturvallisuuden parissa. Hän kertoo, että hänen työroolinsa Reformo Networksilla sisältää sekä syvällistä teknistä asiantuntemusta että strategista näkemystä. Koulutuksensa ansiosta hän on onnistunut tarjoamaan asiakkailleen ratkaisuja, jotka eivät ainoastaan täytä nykyisiä tarpeita, vaan myös ennakoivat tulevaisuuden haasteita, joista esimerkkinä mainittakoon kriittisen infrastruktuurin elintärkeä suojaaminen uusimpien teknologioiden soveltamisen ja käytäntöjen kehittämisen muodossa.

“Minulle Älykkään teollisuuden Master’s -tutkinto tarjosi vankan perustan uralla etenemiseen teknologian jatkuvasti muuttuvassa ja kehittyvässä maailmassa. Tärkeää on pysyä uteliaana, jatkaa oppimista ja olla valmis tarttumaan uusiin mahdollisuuksiin”, päättää Huovinen.

Monipuolinen Älykäs teollisuus -ohjelma syventää insinöörin osaamista

Tutkinto on suunnattu automaatiotekniikan, elektroniikan, kemiantekniikan, prosessitekniikan, teollisen sähkötekniikan tai näiden lähialojen insinööreille, joilla on vähintään kaksi vuotta alaan liittyvää työkokemusta insinööritutkinnon suorittamisen jälkeen. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa näiden alojen teollisuudessa toimiville insinööreille syventävää tietoa alan ajankohtaisista aiheista ja kehityksestä sekä työkaluja oman työnsä, työmenetelmien ja teollisten prosessien kehittämiseen.

Lue lisää Älykkään teollisuuden YAMK-tutkinnosta ja seuraavista hakuajoista.