Sähkö- ja automaatiotekniikka, insinööri (AMK), monimuoto-opiskelu

Perustiedot

Tutkintonimike
Insinööri (AMK)
Kesto / Ajankohta
4 vuotta
Laajuus
240 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
13.3. - 27.3.2024
Hinta
Maksuton

Kiinnostavatko sähkö- ja automaatiotekniikan monipuoliset työmahdollisuudet?

Sähkö- ja automaatiotekniikkaa on kaikkialla ympärillämme. Tehokas energian tuotanto, uusiutuvat energiaratkaisut, älykäs sähköverkko, energiansiirto ja energiatehokas sähkön käyttö ovat nykypäivän sähköisen maailman edellytyksiä. Automaatio puolestaan laajentaa kokonaisuutta mittausten, instrumentoinnin, tiedonsiirron, mekatroniikan, robotiikan, automaattisten ohjaus- ja valvontajärjestelmien sekä informaatioratkaisuiden suuntaan.

Valmistuvien sähkö- ja automaatiotekniikan insinöörien tehtäväkenttä on laaja. Alan osaajat toimivat pääosin suunnittelussa, tutkimuksessa, käyttöönotossa, tuotantoympäristöissä, kunnossapidossa, teknisessä myynnissä ja hankinnassa asiantuntijoina ja esimiehinä.

Opintojen sisältö ja toteutus

 • Kaikille yhteiset 1. vuoden opinnot
 • Pääainekohtaiset opinnot
 • Innovaatioprojekti
 • Kieli- ja viestintäopinnot
 • Sivuaineopinnot ja/tai vapaasti valittavat opinnot
 • Työharjoittelut
 • Opinnäytetyö

Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka haluavat suorittaa insinööritutkinnon päivätyön ohessa. Opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti arki-iltoina maanantaista torstaihin klo 17.00 - 20.30. Opetusta saattaa tulla myös satunnaisesti lauantaipäiviin klo 9.00 - 16.00. Opetus sisältää lähi- ja etäopetusta, laboratorio-, harjoitus- ja projektitöitä sekä ohjattua itseopiskelua. Opintojen lähiopetus toteutetaan Myyrmäen kampuksella Vantaalla. Teoriaopetus pidetään pääosin etäopetuksena ja laboratorio- ja harjoitustyöt kampuksella. Opintoja ei ole mahdollista tehdä pelkästään etäopintoina. Opinnot vaativat lukujärjestykseen sidotun opetuksen lisäksi reilusti itseopiskelua ja esimerkiksi viikkotehtävien tekemistä.

Aikaisempien korkeakoulutasoisten opintojen perusteella mahdollisesti myönnettävät hyväksiluvut vaikuttavat tutkinnon laajuuteen ja opiskeluaikaan. Aikaisemmat opinnot huomioidaan yksilöllisesti opiskelijalle laadittavassa henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa (HOPS).

Opintojen ensimmäinen vuosi on kaikille yhteinen. Ensimmäisen vuoden jälkeen on mahdollista suuntautua joko automaatiotekniikkaan tai sähkövoimatekniikkaan.

Opinnoissa painotetaan käytännönläheisyyttä, tekemällä oppimista, ongelmaratkaisukykyä, yhteistyötaitoja, kansainvälisyyttä, pääaineen syvällistä osaamista sekä erikoistumista. Sivuaineopinnot tukevat puolestaan laaja-alaisuutta ja varmistavat monipuolisuudellaan sen, että valmistuneilla insinööreillä on vankka soveltava ja ympäristöystävällinen ote alaansa.

Tutustu sähkö- ja automaatiotekniikan opetussuunnitelmaan opinto-oppaassa.

Pääaineet

Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelmassa on kaksi pääainetta:

Automaatiotekniikka

Automaatiotekniikka on välttämätöntä kaikilla teollisuuden aloilla. Automaatiotekniikan koulutus tarjoaakin käytännönläheisen ja laaja-alaisen tutkinnon monenlaisiin työtehtäviin. Valmistuttuasi automaatiotekniikan insinööriksi omaat monipuoliset valmiudet alan suunnittelu-, myynti-, kunnossapito- ja johtotehtäviin.

Opiskeluaikaiset projektit ja pienryhmätyöskentely tekevät sinusta yhteistyötaitoisen insinöörin, joka osaa myös työelämässä toimia erilaisissa tiimeissä niin kotimaassa kuin kansainvälisissäkin organisaatioissa. Robotiikka, digital twin -teknologia, tekoäly ja koneoppiminen sekä VR&AR ovat uusia sovelluksia, joita hyödynnetään niin opetuksessa kuin erilaisissa hankkeissa. Tekemisen keskiössä ovat Myyrmäen kampuksen laboratoriotilat sekä Robo ja AIoT Garaget.

Automaatiotekniikan insinöörien työllisyystilanne on hyvä. Laaja-alaisuuden vuoksi voit työskennellä monenlaisissa tehtävissä lukuisilla eri toimialoilla.

Työtehtäväsi voivat liittyä esimerkiksi

 • teollisuuden prosessien hallintaan
 • energian tuotantoon
 • valmistuslinjojen ohjaukseen
 • robotiikkaan tai
 • tuotanto- ja automaatiojärjestelmien kehittämiseen.

Mahdollisia työpaikkojasi ovat esimerkiksi

 • tuotantolaitokset
 • insinööri- ja suunnittelutoimistot
 • konsulttitoimistot
 • ohjelmistotalot
 • maahantuojat
 • tutkimuslaitokset sekä
 • alan laite- ja järjestelmätoimittajat.

Sähkövoimatekniikka

Sähkövoimatekniikassa syvennyt monipuolisesti sähköverkkoihin, sähkönjakeluun ja teollisuuden sähköjärjestelmiin, sähkökäyttöihin sekä sähkösuunnittelutehtäviin.

Sähköverkkotekniikka keskittyy sähköenergian välittämiseen sähkön kuluttajien ja tuottajien välillä. Riittävän sähköenergian takaaminen on yhteiskunnan elintärkeä peruspalvelu. Sähköverkkojen jatkuva kehittäminen ja uudistaminen on ajankohtaista uusien teknologioiden, kaupungistumisen, ilmaston lämpenemisen, muuttuneiden säädösten sekä sähköisen ajoneuvokannan kasvun vuoksi. Tulevaisuuden älykkäät sähköverkot tarjoavat mielenkiintoisia näkymiä ja työtehtäviä sähköinsinööreille.

Sähkökäytöt keskittyvät sähköenergian muuttamiseen mekaaniseksi energiaksi. Sähkökäyttöön liittyy kiinteästi taajuusmuuttajatekniikka, jolla sähkömoottorin pyörimisnopeutta ja muita ominaisuuksia voidaan säätää tarkasti ja energiatehokkaasti. Tekniikkaa käytetään tuottamaan energiaa sähköverkkoon aurinko- ja tuulivoimaloissa, sähköauton akkuun latauspisteessä tai auton hyötyjarrutuksessa. Suomalainen sähkökäyttötekniikka on maailman huippua ja lähialueellamme on useita merkittäviä alan teollisia toimijoita.

Sähköinsinöörinä työsi voivat liittyä esimerkiksi

 • suunnitteluun
 • tutkimukseen
 • testaukseen
 • kehitystehtäviin
 • asiantuntijatehtäviin
 • urakointiin
 • käyttöön
 • kunnossapitoon
 • myynti- ja ostotehtäviin
 • erilaisiin esimies- ja johtotehtäviin.

Sähkötekniikan insinöörejä työllistävät Suomessa esimerkiksi

 • energia- ja sähköverkkoyhtiöt
 • kotimaiset ja kansainväliset teollisuusyritykset
 • urakointiyritykset ja suunnittelutoimistot.